De Rol Van De Politie In Nederland Tijdens De Tweede Wereldoorlog

Door : | 0 Reacties | Op : 16-08-2020 | Categorie : SoSo Blog

“Hoewel de meegaande houding van de politie niets anders was dan een afspiegeling van de houding van het Nederlandse overheidsapparaat als geheel, waren de gevolgen van haar optreden meer direct herkenbaar. Naarmate de bezettingsjaren voortschreden, deed zich bij de politie een merkwaardige ontwikkeling voor. Enerzijds werd zij een steeds onbetrouwbaarder apparaat, omdat het aantal ´foute elementen´ binnen haar gelederen toenam, anderzijds nam het aantal gevallen van individueel verzet toe, vooral na de april-meistakingen van 1943 (p.52)

In het woord vooraf van de ´Zwarte politie 1940-1945´ staat vermeld:

´Er is geen systeem te bedenken of er zijn mensen die het willen uitvoeren´  De Nederlandse politie van 1940, arm gehouden en gehoorzaam opgevoed, volgde plichtsgetrouw het boven haar gestelde gezag. Zo schrijven  Bert Huizing en Koen Aartsma in hun voorwoord. Hun boek verscheen in 1986.

De jacht op mensen is in volle gang. En de Nederlandse politie is erbij betrokken.  Aan alle misverstand over het wel of niet optreden van de Nederlandse politie bij het arresteren van joden maakt mr Broersen, de gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie, een eind: ´Ten einde alle twijfel op te heffen bepaal ik dat aan opdrachten van bevoegde Duitse autoriteiten tot arrestatie, transporten, voorgeleiding van joden, gijzelaars en andere personen door de politie gevolgd dient te worden gegeven, waarbij zo nodig van ten dienste staande hulpmiddelen gebruik kan worden gemaakt´(p.141).

En zo staan op verschillende plaatsen in Nederland ´s nachts de treinen gereed voor het vervoer van mensen richting Westerbork.

Maar het is niet alleen bij arresteren en wegleiden van joden gebleven. De criminaliteit van de Nederlandse politie tegen de joodse burgers was omvangrijk geworden. De Amsterdamse commissaris van politie K.H.Broekhof na de oorlog:

´ Het aantal Nederlandse politieagenten dat de vingers niet thuis kon houden als zij in een verlaten joodse woning kwamen is ontstellend groot geweest(…)´(p.144).

Het overbrengen van gearresteerde joden naar het kamp Westerbork werd bijna uitsluitend uitgevoerd door niet- NSB ´ers (p.145). Jodenjagers waren ook op het platteland te vinden: politiemensen met een plichtsbetrachting die zo aansloot bij de nazie-ideeën dat joden voortdurend bevreesd waren voor de Zwarte politie of gendarmerie die afgingen op de vaak anonieme meldingen dat ergens onderduikers verbleven. Er zijn ook politiemensen die zich de bijverdienste van een ´koppengeld´ niet laten ontgaan. Naast hun salaris kregen ze voor elke gearresteerde een bedrag uitbetaald. In 1943 werd het besluit bekend gemaakt dat het premiestelsel ook voor de politie zou gelden.

De Bijzondere Raad van Cassatie tijdens de Zuivering:

 ´Ook als men rekening houd met de moeilijke omstandigheden waaronder zij haar taak had te verrichten, is de Nederlandse politie in het algemeen gedurende de bezettingstijd zeer tekort geschoten´. Het is de Raad steeds duidelijker geworden dat ´in vele politiekorpsen, ook in de hoogste rangen, zwaar tegen het vaderland en zijn bevolking is gezondigd door te grote meegaandheid tegenover de bezetter ( …) en – wat het ergste is – door afwenteling van de eigen verantwoordelijkheid als meerdere voor de handelingen die de bezetter wenste, op ondergeschikten die tenslotte het vuile werk te doen kregen´. (p.246)

Langemeijer advocaat-fiscaal bij de Bijzondere Raad van Cassatie over de arrestatie van de joden: ´Lang niet alle politieambtenaren zijn daarvoor gestraft en van diegenen die wel gestraft zijn, zijn soms de chefs die de oorspronkelijk van de Duitsers afkomstige orders doorgaven, vaak ongestraft gebleven´.”

Volledig artikel:

https://www.blikopdewereld.nl/blog/3716-de-rol-van-de-politie-in-nederland-tijdens-de-tweede-wereldoorlog

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: