Deel 2: De Koran (Al Qur’an)

Door : | 0 Reacties | Op : 07-06-2017 | Categorie : SoSo Blog

De Koran (transcriptie als Al Qur’an zou dichter bij het Arabisch zijn) betekent letterlijk ‘de oplezing’ of ‘de voordracht’. Vertalingen worden beschouwd als een uitleg van de Koran en deze hebben niet de heilige status die de Arabische Koran heeft.

De Koran is het woord van Allah dat aan de Profeet Mohammed (salla Allaho alayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem) in de Arabische taal geopenbaard is, als een Goddelijk wonder (Moe’djizah)

In de Koran vindt men Ayaat (Verzen) over Tawhîed (Monotheïsme) beloftes en waarschuwingen, regels, mededelingen en verhalen, leefregels en gedragscodes.

Het voorlezen van de Koran geldt als een daad van aanbidding van Allah. Er zijn ook andere namen voor de Koran:

-Al Kitaab: Het Boek

-Al Foerqân: De Onderscheidmaker

-At Tanzîl: De Neerzending

-Ad Dzikr: De Vermaning

-An Nôer: Het Licht

-Al Moeshaf: De Bladen 

De onderverdeling van de Koran:

De Koran bevat 114 Soerah’s. Deze kun je als hoofdstukken beschouwen. Een Soerah is een verzameling Koran-Verzen. Elke Soerah bevat een aantal Ayah’s: Verzen. Iedere Soerah, op ‘Soerah at Taubah’ 9 (At Tawbah: Het Berouw) na, begint met de woorden Bismillâhir-RahmânirRahîm: In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

De Koran werd niet in één keer geopenbaard, maar in fasen, gedurende een periode van 23 jaar: 13 jaar in Mekkah en 10 jaar in Medinah. Bepaalde Verzen werden geopenbaard als een reactie op bepaalde gebeurtenissen. De Eerste Openbaring vond plaats toen de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen met hem) 40 jaar oud was. In het jaar 610 van de Westerse Tijdrekening.

De Profeet (vrede en zegeningen met hem) had zich teruggetrokken in de grot Hirâ op de top van de berg Nôer, even buiten Mekkah. Hij werd toen door de Engel Gibriel (Gabriël) de eerste vijf Verzen van ‘Soerah Al Alaq’ (De Bloedklomp 96:1-5) geopenbaard.

De Soennah en Hadith (meervoud Ahadith)

De Sîrah: Biografie of Levensgeschiedenis van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen met hem) wordt ook wel de Soennah genoemd.

Hadith: Overleveringen van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen met hem) en zijn Volgelingen/Metgezellen. In de Overleveringen staat beschreven wat de Profeet en zijn Metgezellen hebben gezegd en gedaan.

De Metgezellen van de Profeet:

De Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) worden in de Koran op meerdere plaatsen geprezen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de allereerste (Moslims) van de uitgewekenen (Moehadjiroen) en de Ansaar en degenen die hen volgden in goede daden: Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”
 
Soerat At-Tawbah 9: 100

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

Aboe Bakr zal in het Paradijs zijn, cOmar zal in het Paradijs zijn, cOethmaan zal in het Paradijs zijn, cAli zal in het Paradijs zijn, Talhah zal in het Paradijs zijn, az-Zoebayr zal in het Paradijs zijn, cAbdoer-Rahmaan ibn cAwf zal in het Paradijs zijn, Sacd zal in het Paradijs zijn, Sacied zal in het Paradijs zijn en Aboe cOebaydah ibn ul-Djarraah zal in het Paradijs zijn.”

(at-Tirmidhie)

Naast bovengenoemde 10 personen zijn natuurlijk ook anderen die blije tijding van het Paradijs is gegeven.  Na het noemen of schrijven van een naam der Metgezellen voegt men vaak ‘radi Allahu ‘anhu’ (moge God tevreden zijn met hem (of haar)) toe.

De Hadithgeleerden:

-Imam El-Bukhari (Al Boekhari/Al Boechari)

-Imam Muslim (Moeslim)

-Imam Abu Dawud

-Imam al-Thirmidi

-Imam al-Nasaa’i

-Imam ibn Maajah

-Imam al-Albaani (recente Hadithgeleerde i.t.t. bovengenoemden)

Bukhari en Muslim:

Zijn voornamelijk bekend om hun verzameling van Hadith, genaamd Sahih Bukhari en Sahih Muslim. Dit wordt als het meest authentieke van alle Hadithverzamelingen gezien. Ook wordt het beschouwd als de belangrijkste bron na de Koran.

Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden”

Sahih Bukhari & Sahih Muslim

 

En Allah weet het beter.

 

Wordt vervolgd…

 

 

 

 

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: