#Marengo: PGP-Regiezitting Van Start Gegaan

Door : | 0 Reacties | Op : 12-03-2021 | Categorie : SoSo Blog

(Met updates)

In de bunker in Osdorp is een zogeheten PGP-regiezitting van start gegaan in het mega-liquidatieproces Marengo. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Via PGP-telefoons voerden de verdachten gesprekken over (plannen voor) liquidaties, volgens het OM. #Marengo

Die PGP-berichten waren versleuteld, maar zijn ontsleuteld. Ze vormen nu een belangrijk deel van het bewijs in de zaak, naast de verklaringen van kroongetuige Nabil B. Op 22 maart start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. #Marengo

Gisteren was er een grotendeels besloten zitting in de zaak, waarin de advocaten uitlegden tegen welke problemen ze aanlopen bij het doornemen van die PGP-berichten. #Marengo

Het gaat om vele duizenden berichten, die de advocaten niet kunnen inzien op hun kantoor. Ze moeten daarvoor naar een andere lokatie, wat volgens hen onwerkbaar is en het vrijwel onmogelijk maakt om de berichten te bespreken met hun cliënten. #Marengo

Een andere complicatie bij het lezen van de PGP-berichten, is dat niet alle emoticons die de schrijvers gebruikten in de leesbaar gemaakte berichten staan. Dat kan een groot verschil maken in de manier waarop je een bericht interpreteert.Advocaat Meijering kaart dat aan. #Marengo

Meijering benadrukt dat emoticons van groot belang kunnen zijn. Hij zegt te vrezen dat hij ,,ook naar binnen getrokken wordt” als de smileys in bepaalde berichten van hem wegvallen. #Marengo

Gisteren hebben de advocaten in allerlei voorbeelden geschetst hoe moeilijk toegankelijk de PGP-berichten voor de verdediging zijn. Maar dat is dus allemaal in beslotenheid gebeurd. Media mochten er niet bij zijn. #Marengo

Dat sluiten van de deuren vonden meerdere advocaten onnodig. Maar de rechtbank ging mee in het argument van het OM dat de privacy van derden – geen verdachten – in het geding was. #Marengo

De huidige manier van inzage in die PGP-berichten is niet effectief en onvolledig, vindt advocate Inez Weski. ,,Het is een fysiek en logistiek onmogelijke expeditie. Een soort operatie met een patiënt op de gang in een wachtruimte.” #Marengo

Volgens Weski is contra-expertise van het volgens het OM belastende materiaal onmogelijk. Ze benadrukt dat er sprake moet zijn van ‘gelijke wapenen’ voor het Openbaar Ministerie en de verdediging. #Marengo

De huidige situatie is onwerkbaar, vindt Weski. Ze wil de volledige dataset met PGP-berichten tot haar beschikking hebben. Inclusief toegang tot Hansken. Dat is de zoekmachine die is gebruikt om te zoeken in de berichten. #Marengo

Weetje: de naam #Marengo is door een computer gegenereerd, het is de naam van het paard van Napoleon. En Hansken, de forensische zoekmachine, is vernoemd naar een circusolifant uit de 17de eeuw die zelfs eens werd vereeuwigd door Rembrandt.

Zie ook: http://www.sosokitchen.nl/marengo

Ondertussen bepleit Weski dat de verdediging dezelfde middelen en materiaal als de beschuldigende partij moet hebben. #Marengo

Advocate Inez Weski staat hoofdverdachte Ridouan Taghi bij. Hem hangt levenslang boven het hoofd als de verdenkingen bewezen kunnen worden. #Marengo

De forensische zoekmachine Hansken wordt inmiddels ingezet als commercieel middel, zegt Weski. ,,Het wordt verkocht. Maar de advocatuur wordt volledig genegeerd in adequate toegankelijkheid.” #Marengo

De advocaten in #Marengo kregen wel excelbestanden, maar excel is eigenlijk niet geschikt voor het weergeven van PGP-berichten omdat het bepaalde tekens niet herkent. Als ze complete inzage willen in de dataset, moeten ze naar het Nederlands Forensisch Instituut.

De verdediging maakt van het ingewikkelde zoeken in PGP-berichten een groot punt, omdat die berichten een belangrijk deel uitmaken van het belastend bewijs tegen de verdachten in #Marengo.

Dit dreigt een proces te worden waarin de verdediging machteloos moet toekijken hoe regels worden omgebogen, vindt Weski. #Marengo

Weski richt nu de pijlen ook op de kroongetuige. Volgens haar is onduidelijk aan welke regels Nabil B. moet voldoen en hoe veel leugens hij mag vertellen voordat zijn overeenkomst met het OM ongeldig wordt verklaard. #Marengo

Volgens Weski hebben opsporingsdiensten tijdens de zoektocht naar ,,bulkdata zichzelf rechten toegemeten, ervan uitgaande dat die vanzelf legaal worden als je het maar vaak genoeg doet.” #Marengo

Advocate Boersma neemt het woord. Zegt dat het OM zo ongeveer alle wensen van de verdediging over de PGP-berichten ,,smoort”. #Marengo

Zie ook: ,,equality of arms” , een beginsel dat staat in artikel 6 van het Europees mensenrechtenverdrag.

De verdediging kan niet controleren hoe het PGP-materiaal is verkregen, zegt advocate Boersma. De verdediging heeft al eerder gevraagd om dat door een onafhankelijke deskundige te kunnen laten onderzoeken. #Marengo

De belastende aard van het materiaal moet ertoe leiden dat de verdediging de mogelijkheid krijgt om de rechtmatigheid van het belastende bewijs te toetsen, inclusief de manier waarop de forensische zoekmachine Hansken heeft geselecteerd, vindt Boersma. #Marengo

Advocate Boersma zegt dat tijdens de jacht op de PGP-berichten het OM de privacy van andere gebruikers van de telefoons en ook het verdedigingsbelang van de verdachten verregaand ondergeschikt heeft gemaakt aan het belang van de opsporing. #Marengo

Volgens de advocate is sprake van ,,een ernstige schending van fundamentele beginselen van een behoorlijke procesorde”. #Marengo

,,Het meermalen overtreden van de wet, maakt dat niet legaal”, zegt Boersma. Ze zegt het ,,schokkend” te vinden dat kennelijk vertrouwelijke informatie is gedeeld met de Verenigde Staten. #Marengo

Advocate Boersma is nog steeds aan het woord. Valt wel veel in herhaling. #Marengo

,,The rule of law” is door het Openbaar Ministerie ondergeschikt gemaakt aan de opsporing, zegt Boersma. Informatie wordt volgens haar gedeeld met landen waar men de doodstraf kent. ,,En de rechtbank staat erbij en kan niet anders dan afstempelen.” #Marengo

Pauze tot een uur of 1. #Marengo

De zaak is hervat. Advocate Susanne Boersma is nog steeds aan het woord. Ze heeft het nu over de betrouwbaarheid van de forensische zoekmachine Hansken en het invoeren van zoektermen. #Marengo

Bij het invoeren van zoektermen in Hansken worden volgens Boersma ,,tactische keuzes” gemaakt in de zoektocht naar belastend materiaal. Is er voldoende oog voor ontlastend materiaal, vraagt Boersma? #Marengo

De zoekmachine Hansken is gebouwd in opdracht van het OM of de politie, zegt Boersma. Maar is de werking correct genoeg voor een evenwichtige waarheidsvinding? #Marengo

Evenwichtige waarheidsvinding heeft bij het verder ontwikkelen van de forensische zoekmachine Hansken kennelijk geen prioriteit, zegt Boersma. #Marengo

(Sinds 2015 beschikt de Nationale Politie over een zoekmachine met de naam Hansken. Deze zoekmachine kan grote hoeveelheden digitale data doorzoeken en filteren van in beslag genomen gegevensdragers, zoals mobiele telefoons en computers. De zoekmachine is door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontwikkeld)

Advocaten kunnen op afspraak terecht bij het Nederlands Forensisch Instituut om de dataset met berichten te lezen. Maar dat vindt Boersma, net als de meeste andere advocaten, onvoldoende. Het gaat om 900.000 berichten. #Marengo

Advocaat Nico Meijering is aan de beurt. En zegt een computer ter beschikking te willen hebben in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waarop de kleine miljoen PGP-berichten staan waarin de verdachte met zijn verdediging kan grasduinen en zoeken. #Marengo

Meijering wil ook vragen stellen over het gekraakte PGP-systeem Sky. De politie heeft gezegd te hopen daarin ook meer zicht te kunnen krijgen op Marengo-gerelateerde zaken. #Marengo

Volgens Meijering is het ondoenlijk om het noodzakelijke verdedigingsonderzoek te doen dat gedaan moet worden in de dataset met ontsleutelde berichten. ,,Het is een monnikenwerk.” #Marengo

De advocaat heeft een berg namen en zoektermen die het door de berichten wil kunnen halen,maar wil in verband met het verdedigingsbelang niet zeggen welke dat zijn. Het gaat Meijering dus niet alleen om het controleren van berichten, maar ook om eigen onderzoek. #Marengo

Het aantal uren waarin de verdediging dat nu kan doen, wegens beperkingen in de EBI, is ,,een druppeltje op de gloeiende plaat.” #Marengo

Verdachten in de EBI hebben ook een programma met sporten, luchten, familiebezoek etc, zegt Meijering. Die benadrukt het belang daarvan vanwege het strenge regiem in de gevangenis. #Marengo

Ook benadrukt Meijering dat hij ,,een bedrijf heeft”. Hij is niet,zoals de rechters,vrijgesteld voor deze ene zaak. ,,Mijn agenda is door rechtbanken volgepland tot juli 2022. Het is niet zo dat we iedere dag naar de EBI kunnen sjezen en daar van 9 tot 5 kunnen zitten.” #Marengo

Hij verwijt het Openbaar Ministerie het vak en de positie van de advocaat niet te snappen. De officieren kunnen volgens Meijering dag in dag uit door de berichten grasduinen en hebben ook ondersteunend personeel, zegt Meijering. #Marengo

Meijering bekritiseert het privacybelang van derden dat het OM gisteren aanvoerde om de zaak besloten te houden. ,,Daar had het OM misschien aan moeten denken toen het die servers in beslag nam omdat het allemaal berichten van criminelen zou bevatten.” #Marengo

Meijering: ,,Waarom mag mijn cliënt geen computer op zijn cel hebben? Wat kan er mis gaan? Behalve dat hij zich dan kan verdedigen? Welke belangen zijn belangrijker dan de zijne, namelijk het afweren van levenslang? Hoe zit het met de weegschaal van Vrouwe Justitia?” #Marengo

Meijering: ,,Het OM vertrouwt ons niet. We zijn door het OM voor het media-vuurpeloton geplaatst en afgeschoten”, zegt Meijering, verwijzend naar de beschuldigingen dat advocaten in dit proces zouden hebben gelekt. #Marengo

De deken van de Orde van Advocaten heeft inmiddels de ene na de andere advocaat vrijgepleit van lekken. ,,Hebben wij het OM daarna nog gehoord?”, vraagt Meijering. #Marengo

Meijering wil de deskundigen die betrokken waren bij het oprollen van Sky horen over de vraag of er inderdaad informatie over #Marengo in de gevonden berichten is gevonden.

Dat vindt hij des te belangrijker omdat er volgens Meijering in de cel van Nabil B. twee keer Sky-telefoons zijn aangetroffen. En ook omdat Nabil B. betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op het leven van zijn cliënt Mohamed R. eind 2017. #Marengo

Volgende advocaat, Shirley Splinter. Ook zij schetst de onmogelijkheid om alle data goed te onderzoeken met haar cliënt. Ze schetst het gedoe met 1 laptop waarop zij en haar cliënt allebei moeten kijken, belemmerd door een plexiglazen coronascherm. #Marengo

Bovendien is het kantoor van Splinter gevestigd in Rotterdam, terwijl de verdachte gedetineerd zit in Zaanstad. Ook zij pleit voor het verstrekken van de dataset om zelf op context te kunnen zoeken, op momenten dat het haar en de verdachte uitkomt. #Marengo

Splinter zegt dat het de verdediging ook veel tijd zou besparen als de verdachte zelf de beschikking heeft over een laptop, waarop hij zonder zijn advocate zou kunnen zoeken naar relevante informatie. #Marengo

Eerst wil Mohamed R. nog iets zeggen. ,,Het bewijs in deze zaak bestaat uit PGP-berichten en een kroongetuige. Ik wil die PGP-gesprekken rustig in mijn cel kunnen lezen omdat het gaat om 876.000 berichten.” #Marengo

Schorsing tot ongeveer half 4. Dan mag het Openbaar Ministerie reageren. #Marengo

De zaak is hervat. De officieren van justitie mogen reageren op de verdediging. #Marengo

Op het verwijt dat het OM de advocatuur niet vertrouwt en om die reden de dataset met 900.000 berichten niet wil verstrekken, zegt de OvJ dat dat ,,natuurlijk” niet klopt. Ze zegt dat het niet om een dossier gaat, maar om onderzoeksinformatie. #Marengo

Daarom krijgen de verdachten en hun advocaten alleen inzage in de berichten waarin ze zelf voorkomen, zegt de OvJ. Hoe erg is het nou eigenlijk dat de advocaten en verdachten niet alleen kunnen inzien? #Marengo

Volgens de OvJ zijn er ,,allerlei mogelijkheden om de dataset efficiënt een gericht te doorzoeken, inclusief de context”, zelfs door advocaten die dat op een inefficiënte manier deden. #Marengo

Volgens de OvJ is de veronderstelling van de verdediging onjuist dat het Openbaar Ministerie beschikt over een uitgebreidere dataset met berichten dan de verdediging. #Marengo

De rechtbank gaat niet vandaag, maar op een later moment schriftelijk een beslissing bekendmaken op alle verzoeken. Die beslissing zal dan ook op http://rechtspraak.nl verschijnen. #Marengo

Volgens de OvJ is de politie inmiddels begonnen met het onderzoek naar informatie op de bij kroongetuige Nabil B. in beslaggenomen telefoon. Het OM verwacht volgende week die informatie te krijgen. #Marengo

Het OM zegt ook dat er enige beweging lijkt te zitten in de uitlevering van Saïd Razzouki door Colombia, maar een datum willen de Colombianen niet geven. Het wordt daar als ,,onfatsoenlijk” beschouwd om te informeren naar de exacte datum. #Marengo

Saïd Razzouki zit trouwens nog zonder advocaat. Nico Meijering en Christian Flokstra legden in februari de verdediging neer. Het OM heeft onderzocht of het mogelijk is om een advocaat toe te voegen, maar dat kan alleen bij verdachten die in Nederland vastzitten. #Marengo

Zijn proces is wel begonnen. Dat vormt dus een probleem. Razzouki heeft recht op rechtsbijstand. De OvJ vraagt of de rechtbank er wellicht anders over denkt. #Marengo

De rechtbankvoorzitter vraagt aan advocaat Meijering of de advocaten van het kantoor wellicht van plan zijn om de verdediging in meer zaken neer te leggen. ,,Niet dat ik weet”, zegt Meijering. ,,Tenzij er morgen een cliënt belt die ontevreden is.” #Marengo

Op 22 maart start de inhoudelijke behandeling. Het is de bedoeling dat alle 16 verdachten dan komen en dat de rechtbank alvast kort met hen spreekt. Met eenzelfde aantal advocaten in een relatief krappe bunker, wordt het een logistieke uitdaging. #Marengo

Rechtbankverslag Saskia Belleman.

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: