‘OM Vond Rol Peter R. de Vries Onwenselijk Vanwege Banden Kantoorgenoot Met Taghi’

Door : | 0 Reacties | Op : 05-07-2020 | Categorie : SoSo Blog

Wat een toeval! De wereld is echt klein! Op de info-avond met Halsema (CHL-affaire) was de heer Kasem ook aanwezig. Ik wist niet wie hij was!

Maakt het OM zich nu ook zorgen over alle aanwezigen op die bewuste informatie-avond? Betekent dit dat alle aanwezigen op die bewuste informatie-avond dan ook eventuele verkeerde banden hebben met wie dan ook? Vreemde omstandigheden aan elkaar willen knopen levert geen bewijsconstructie op! Vreemde ontwikkelingen in Nederland als je het mij vraagt!

Maar goed, nogmaals:

Grondbeginsel van het strafrecht: Onschuldpresumptie/vermoeden van onschuld.

“Eenieder dient voor onschuldig te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen”

*Artikel 6, lid 2 van het  Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM):

Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.

*Artikel 14, lid 2 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) is een rechtsgrond te vinden voor het vermoeden van onschuld:

Een ieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen.

Voorts:

-29 mei 2020: “Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat melden verschillende bronnen rondom dat onderzoek aan het AD. De deken, die toezicht houdt op de advocatuur, is door het OM geïnformeerd over misstanden rondom dat strafonderzoek. Kasem ontkent met klem.

Kasem was partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht.

“Het OM heeft onlangs de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, die namens de Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur, geïnformeerd over verschillende misstanden rondom het Koper-onderzoek. Gevraagd naar deze stap zegt Henrichs in een reactie dat hij vanwege vertrouwelijkheid niet kan en mag reageren.”

“Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten in een reactie. ,,Het is een heftige beschuldiging. Heel ongebruikelijk’’, zegt woordvoerder Yvo Jouvenaar. ,,De deken van Amsterdam is de aangewezen toezichthouder en is een onderzoek gestart. We wachten tot dat is afgerond voordat we verder commentaar willen geven.’’

“De beschuldiging van lekken van vertrouwelijke informatie is als een bom ingeslagen bij de advocatuur. Kasem zou nadat in 2015 een wapenopslag van Taghi’s bende werd ontmanteld informatie over het achterliggende onderzoek hebben gegeven. Zijn cliënt Werner E. zat op dat moment nog ‘in beperkingen’. Kasem mocht toen met niemand anders dan zijn cliënt over de zaak praten. Het OM legt zo’n beperking op om het onderzoek te beschermen en lekken juist tegen te gaan. Informatie delen met derden is dan dus streng verboden.”

“Peter R. de Vries stelt in een reactie: ,,Dit speelt drie jaar voor onze samenwerking en inmiddels ben ik geen directeur meer.” De Vries maakte vrijdag bekend te stoppen als directeur van advocatenkantoor De Vries & Kasem.”

Reactie Khalid Kasem: 

,,Ik heb gisteren kennis genomen van het artikel in NRC van Jan Meeus en Wouter Laumans. Ik ben daar zeer van geschrokken. Weliswaar werd mijn naam niet genoemd, maar ik begrijp dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is. Ik kan jullie het volgende mededelen: het is juist dat ik in juli 2015 heel kort de raadsman ben geweest van Werner E. Ik heb hem, denk ik, maximaal twee dagen bijgestaan. Het dossier is eigenlijk meteen overgenomen door Leon van Kleef. Ik heb de voorgeleiding dan ook niet gedaan. Ik heb in die periode geen contacten gehad met Zakaria el H. ik heb hem niet gezien, noch gesproken. Ik heb hem – maar ook anderen – geen enkele informatie over dit dossier verstrekt, niet direct en niet indirect. Zoals je ziet ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad, daarom was ik ook zo geschokt over de publicatie in NRC. Ik hoop en verwacht dat jullie heel verantwoordelijk met een en ander omgaan en beseffen dat mijn reputatie door een lichtvaardige publicatie snel onherstelbaar beschadigd kan worden. Het is mij een raadsel waar dit bericht vandaan komt. Het is in ieder geval niet gebaseerd op feiten.’’

Volledige artikelen:

https://www.ad.nl/binnenland/om-en-politie-advocaat-khalid-kasem-lekte-informatie-naar-organisatie-ridouan-taghi

https://www.ad.nl/binnenland/deken-onderzoekt-lekken-door-advocaat-kasem-aan-organisatie-taghi

‘OM vond rol Peter R. de Vries onwenselijk vanwege banden kantoorgenoot met Taghi’

Hij stelt bovendien dat het OM al wist dat de kroongetuige contact onderhield met De Vries.

“Het OM heeft de voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. verteld dat het onwenselijk zou zijn als Nabil B. zou samenwerken met Peter R. de Vries vanwege de banden van zijn toenmalige kantoorgenoot Khalid Kasem met Ridouan Taghi. Daarover maakte het OM zich grote zorgen. Dat stelt de voormalige advocaat in een interview met deze nieuwssite.”

Onlangs onthulde deze nieuwssite dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat Kasem in 2015 informatie heeft gelekt aan Ridouan Taghi. De Amsterdamse deken, die toezicht houdt op de advocaat, is een onderzoek gestart.

Na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019 zat Nabil B., die getuigt tegen de moordbende van Ridouan Taghi, zonder juridische bijstand. Uiteindelijk vond de kroongetuige een advocaat bereid, hoewel deze met zeer uitzonderlijke toestemming anoniem bleef. In maart 2020 kwam het tot een breuk. Volgens de anonieme advocaat was dat vanwege de bemoeienis van misdaadjournalist Peter R. de Vries. ,,Ik ben gestopt omdat Peter R. de Vries zich met de verdediging van de kroongetuige ging bemoeien.” Hij stelt bovendien dat het OM al wist dat de kroongetuige contact onderhield met De Vries.

Uiteindelijk komt het tot een breuk tussen Nabil B. en zijn advocaat, en daarover heeft hij het OM op donderdag 12 maart telefonisch ingelicht.”

Volledig artikel:

https://www.ad.nl/binnenland/om-vond-rol-peter-r-de-vries-onwenselijk-vanwege-banden-kantoorgenoot-met-taghi

“Na de moord op Wiersum bood Schouten zich aan als nieuwe advocaat van B. De kroongetuige kreeg een nieuwe advocaat, maar dat was niet Schouten. Verschillende – onbekend gebleven – advocaten hebben B. de afgelopen maanden bijgestaan, maar allen zijn er voortijdig mee gestopt.”

“Telefonisch benaderd
De Vries heeft vorig jaar in een radio-interview gezegd dat hij telefonisch was benaderd door B. met het verzoek zijn adviseur te worden. Dat wilde hij wel, maar er is destijds geen vervolg op gekomen. De Vries maakte vorige week bekend dat hij opstapte als directeur van het advocatenkantoor dat hij met advocaat Khalid Kasem heeft opgezet. Kasem raakte vervolgens in opspraak omdat hij in 2015 mogelijk vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de organisatie van Taghi.”

“In mei werd tijdens een tussentijdse zitting in het Marengoproces duidelijk dat B. een nieuwe advocaat én een adviseur had aangedragen, maar het Openbaar Ministerie ging niet akkoord met dit – toen niet nader genoemde – tweetal. Het OM heeft dit niet willen toelichten. De rechtbank eiste dat B. op korte termijn weer zou worden voorzien van rechtsbijstand.”

persconferentie-peter-r-de-vries-en-advocaat-over-proces-taghi/

Zie ook: Tegenstrijdige Verklaring Peter R. de Vries

-De Vries: “Tot 13 maart heb ik überhaupt niet met de kroongetuige gesproken” (Niet fysiek en ook niet via telefoon)

-De Vries: “Op 12 maart stond al in de krant dat er een breuk was tussen de kroongetuige en de advocaat.”

-De Vries: “Op zaterdag 7 maart werd ik voor het eerst in het geheim gepolst door een familielid van de kroongetuige, die mij vroeg of ik hem eventueel wilde bijstaan omdat er sprake was van een breuk met de anonieme advocaat.”

http://www.sosokitchen.nl/tegenstrijdige-verklaring-peter-r-de-vries

………

Update: Zondag 9 augustus 2020

‘Advocaten Deelden Gevoelige Informatie Met Taghi En Zijn Handlangers’

Kroongetuige Nabil B. stelt dat vooraanstaande advocaten in de strafzaak Marengo dossierstukken, met gevoelige informatie over lopende onderzoeken, hebben doorgespeeld aan hoofdverdachte Ridouan Taghi en diens handlangers. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat recentelijk is vrijgegeven en waarover journalisten van het ADHet Parool en De Telegraaf  beschikken.

Het gaat om een onderzoeksverslag over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige. Daarin wordt geciteerd uit een groot aantal ontsleutelde PGP-gesprekken tussen criminelen waaruit volgens de politie kan worden afgeleid dat advocaten gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen.

26Koper

Het is allemaal naar boven gekomen naar aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek ‘26Koper’, waarbij in de zomer van 2015 een groep mannen werd aangehouden die nauwe banden hebben met Ridouan Taghi. Taghi leek in paniek te raken toen bleek dat de politie twee opslagruimtes had gevonden waarin een grote hoeveelheid wapens was verborgen.

Taghi en een aantal handlangers bleken al snel over gevoelige informatie te beschikken over dat onderzoek. Die informatie was op dat moment alleen bekend bij justitie, politie en een kleine groep advocaten die de dossierstukken onder voorwaarden hadden gekregen, zodat ze de verdediging van hun verdachte cliënten konden voorbereiden.

Zolang verdachten „in beperkingen zitten”, zoals dat formeel heet, mogen advocaten, justitie en politie in principe geen informatie delen met derden, omdat het onderzoek nog loopt en er bijvoorbeeld nog verdachten aangehouden moeten worden. Het delen van informatie tijdens beperkingen kan in strijd zijn met de tuchtregels van de orde van advocaten.Lees ook: Taghi raakte in paniek door politie-onderzoek

Uit een grote verzameling PGP-berichten leidt de politie af dat een aantal advocaten dat wel heeft gedaan. Khalid Kasem, voormalig partner van Peter R. de Vries, werd in mei al door het OM beschuldigd van het delen van informatie, schreef het AD toen. Kasem ontkende. Nu duiken meer namen op, onder anderen Christian Flokstra en Leon van Kleef van Ficq en Partners en Yassine Bouchikhi.

OM op de hoogte

Opvallend detail is dat het Openbaar Ministerie al zeker een jaar op de hoogte is van deze informatie maar nooit een klacht heeft ingediend tegen de betrokken advocaten. Uit eerdere berichtgeving in het AD blijkt dat het OM wel contact heeft opgenomen met de orde van advocaten. Dat wordt door bronnen van NRC bevestigd. Waarom geen aangifte is gedaan, is niet duidelijk. Dinsdag, bij een al geplande tussentijdse zitting in Marengo, zal het OM een toelichting geven op de nieuwe dossierstukken.

Advocaat Bouchikhi stelt op zijn site dat er sprake is van „een halfbakken dossierstuk”. Hij wijst „de gratuite beschuldigingen” aan zijn adres van de hand. In een reactie op de website van het AD stellen de advocaten van Ficq & Partners dat de beschuldigingen van het OM zijn gebaseerd op berichten van „derden” en dat het „uiterst risicovol” is om daar „conclusies aan te verbinden”. Volgens het bericht zijn een aantal passages uit het proces-verbaal „aantoonbaar onjuist”.

Het kantoor heeft de deken van de orde van advocaten op de hoogte gesteld van de kwestie en hem verzocht de advocaten bij te staan „in de zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur”.

advocaten-deelden-gevoelige-informatie-met-taghi-en-zijn-handlangers

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: