Vervolg…AIVD…Taghi…Terrorismekaart!

Door : | 0 Reacties | Op : 06-03-2020 | Categorie : SoSo Blog

“De geschiedenis leert dat soms volstrekt tegengestelde of niet vermoede belangen en partijen een rol blijken te hebben gespeeld in gebeurtenissen.” (Weski)

“Duobus litigantibus, tertius gaudet”(Is Latijn en betekent:)
Als twee mannen bekvechten, is de derde blij
!

De ‘Terrorismekaart’ ?

Vooraf. Zie volgende artikelen:

http://www.sosokitchen.nl/oeps-die-aivd-weer-😅

http://www.sosokitchen.nl/nctv-leidt-veiligheidsteam-voor-betrokkenen-taghi-zaak

http://www.sosokitchen.nl/nieuws-van-de-week

http://www.sosokitchen.nl/het-draait-allemaal-om

http://www.sosokitchen.nl/lunch

http://www.sosokitchen.nl/grondbeginsel-van-het-strafrecht

http://www.sosokitchen.nl/sterkte-toegewenst-aan-nabestaanden

http://www.sosokitchen.nl/de-aivd-en-nctv

http://www.sosokitchen.nl/opinie-aivd-en-nctv-landelijke-veiligheidsdiensten-zaaien-onnodig-angst-en-onrust

http://www.sosokitchen.nl/artikel-waarschuwing-aivd-over-haga-lyceum-was-terecht-maar-onzorgvuldig-verwoord

Update 22 september 2020:

http://www.sosokitchen.nl/taghi-gemarteld-exclusieve-fotos

VOORTS:

Waar zijn de ‘zes gegevensdragers’ van Taghi?

Weski gaat verder over de ‘zes gegevensdragers‘ die bij Taghi in beslag zijn genomen in Dubai. De geheime dienst AIVD zou die hebben overgenomen en een apart onderzoek zijn begonnen, ‘Keti‘, dat later zou zijn overgedragen aan het team dat liquidatiezaak Marengo behandelt.

Autoriteiten uit Dubai spraken, ook op televisie, ‘dankwoorden’ uit aan Nederland én Marokko. Weski citeert een uitzending van Nieuwsuur waarin de chef van de landelijke recherche over de in beslag genomen ‘gegevensdragers’ spreekt. 

Weski wil weten welke ‘gegevensdragers’ dat dan zijn en of al resultaten bekend zijn van het onderzoek naar die apparatuur. Heeft Dubai ook zélf apparaten onderzocht, in een zaak tegen iemand die niet in Dubai wordt vervolgd en geboeid wordt afgeleverd aan Nederlandse agenten? Wat zijn daarvan dan de resultaten? 

Weski wil het allemaal in detailweten. “De verhulling van de waarheid tekent zich in dit proces steeds scherper af.”

Volgens Weski is de AIVD bewust bij de zaak gehaald ‘om de terrorismekaart‘ te kunnen trekken. Eerder werden haar cliënten Mae en Mario R. in Suriname ‘gemarteld‘ en onrechtmatig op het vliegtuig naar Nederland gezet, vanwege eenzelfde handelwijze, stelt Weski.

Weski zegt dat Taghi in Dubai na mishandelingen ‘onherkenbaar’ was

Volgens Weski is Taghi in Dubai zó mishandeld ‘dat zijn gezicht door verwondingen en zwellingen zowat onherkenbaar was geworden’ en ‘hij nauwelijks nog kon lopen‘. 

Dat koppelt de advocaat aan de ‘desinformatie‘ in media, aangestuurd door het Openbaar Ministerie, dat Taghi een link zou hebben met Iran. Dubai is als de dood voor Iran. 

Weski citeert uit de processen verbaal van rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie, die daarin volgens haar voortdurend de waarheid verdraaien. Taghi zegt vanaf een ander vliegveld te zijn opgehaald dan de rechercheurs stellen. Het ging volgens hem om een klein vliegveldje, zo kon hij ‘met zijn half dichtgeslagen oog‘ volgens Weski zien, en niet om de internationale luchthaven van Dubai, zoals de rechercheurs stellen. 

In Nederland werd Taghi in een helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught vervoerd, die door drie andere helikopters werd begeleid. De deur van ‘zijn’ helikopter zou in de kou open zijn gelaten. Hij had nog de kleding aan die hij in Dubai droeg.

Advocaat Taghi neemt het woord: arrestatie in Dubai was ‘schokkend’

Na de beknopte inleiding van het Openbaar Ministerie is het woord aan Inez Weski, die begint met het uitbouwen van haar klachten over ‘de ontvoering’ van haar cliënt vanuit Dubai. 

De politie van Dubai zou bij de arrestatie zijn bijgestaan door Marokkaanse politiemensen. De ‘redelijk schokkende‘ stukken over de arrestatie en de overlevering van Taghi naar Nederland leiden volgens Weski ‘tot de gevreesde constatering’ dat daarin volop is gelogen.

Weski heeft van Taghi toestemming gekregen wat details te onthullenover hoe hij de arrestatie en overlevering heeft beleefd. Ook heeft de advocaat een ‘eigen onderzoek’ gedaan en zal ze de onderzoeksrechter ‘binnenkort’ inlichten over haar bevindingen.

De raadsvrouw wil dat de rechtbank het Openbaar Ministerie gelast vragen te beantwoorden over de ‘arrestatie’ (‘althans, het fysiek meenemen’), de overlevering en de stukken daarover.

Taghi heeft niet de kans gehad zich te laten overdragen aan Marokko, bijvoorbeeld, waarvan hij ook de nationaliteit heeft, klaagt Weski. Of Taghi dat écht wenste, gezien de reputatie van de Marokkaanse opsporingsdiensten en de verhoortechnieken, zegt Weski niet.

Taghi: ‘Ik zie er nu juist best goed uit’

Toen de onderzoeksrechter in Nederland opmerkte dat Taghi er slecht uitzag, zei Taghi volgens justitie: “Ik zie er nu juist best goed uit. Eerder zaten mijn ogen helemaal dicht. Mijn neus is gebroken. Hier ben ik in Nederland heel goed behandeld.” Op vordering van het Openbaar Ministerie heeft een deskundige Taghi onderzocht en daarover gerapporteerd. Op dringend verzoek van Weski heeft justitie tot nu toe niets gezegd over Taghi’s toestand.

“Vandaag komt de raadsvrouw onaangekondigd met haar verhaal naar buiten. Vandaar dat wij nu reageren,” maar daar laat de officier het bij.

Wat betreft al haar verzoeken van Weski over de omstreden, zeer belastende PGP-berichten, wijst het Openbaar Ministerie er op dat exact dezelfde verzoeken van Weski in andere zaken door ‘rechtbanken en (gerechts)hoven’ integraal zijn verworpen.

Dat is na twee uur bedenktijd zo’n beetje wat de drie aanklagers te zeggen hebben over Weski’s betoog.

Inez Weski mag ‘in dupliek’ nog reageren op de bondige ‘repliek’ van justitie op haar uitvoerige verhaal.

Het ‘wekt geen bijzondere verbazing’ dat de aanklagers Weski’s verhaal ‘versimpelen‘, zegt ze. “Wat hoe dan ook blijkt, is dat wat justitie heeft gerapporteerd over de gebeurtenissen op bijvoorbeeld het internationale vliegveld, niet kán.”

Uit het strafdossier en andere stukken kan Weski nog steeds niet opmaken wat de Nederlandse staat heeft gedaan in de richting van Dubai en Marokko, voorafgaand aan Taghi’s arrestatie en daarna.

Weski: recente foto Taghi gefotoshopt, hij was gewond in gezicht

Op 19 december zagen de onderzoeksrechter én Weski volgens haar nog ‘de afdruk van een legerlaars over de gehele rechterkant van zijn gezicht’.

De onderzoeksrechter schreef over het eerste verhoor ook dat Taghi flink gewond was in zijn beide ogen en neus, citeert Weski.

De recente foto van Ridouan Taghi die Dubai in de media heeft verspreid, ‘moet gefotoshopt zijn‘, zegt Weski. Hij lijkt soweiso niet op die foto en was zwaargewond in zijn gezicht.

Ondanks al zijn verwondingen deed de trauma-arts daar niets aan. Weski: “Ik heb daarom geen idee wat die arts daar eigenlijk deed.”

Weski herhaalt een bekend betoog

Weski vraagt om een fors aantal documenten waaruit blijkt welke onderzoeken in Dubai en Nederland zijn gedaan in de marge van de eigenlijke zaak Marengo. De officieren van justitie zouden moeten onderbouwen of en waarom gegevens aan andere organen zijn verstrekt. 

Ze wil ook weten hoe het kan dat het vliegtuig waarin Taghi zat, niet op ‘tracksystemen‘ was te zien.

Weski herhaalt een betoog dat ze in andere zaken al vaak heeft afgestoken, rond bijvoorbeeldNaoufal ‘Noffel’ F., een andere aan Taghi gelieerde cliënt van haar. Onderzoeksteams van de recherche deelden volgens haar onrechtmatig allerlei onderschepte berichten, zonder dat een rechter daar toestemming voor had gegeven. 

“Nu is uw rechtbank opgescheept met meer dan 610.000 berichten, terwijl de verdediging de (nog veel grotere) berg waaruit die berichten zijn geselecteerd, niet mag onderzoeken.”

Zitting gaat door, rechtbank geeft aan hoe ver Weski mag gaan

De rechtbank heropent de zitting en ‘schetst de contouren‘ waarbinnen Weski zich ‘mag bewegen’. Ze mag geen ‘identificerende gegevens’noemen waardoor de identiteit van opsporingsambtenaren gekend zou kunnen worden.

Weski wil ook rechters, officieren van justitie en een liaison noemen, maar moet ook hen anoniem houden, net zoals de ‘trauma-arts’over wie Taghi spreekt.

In ‘hun feeststemming’ en ‘kennelijk soms beschonken’ hadden de opsporingsambtenaren de koptelefoon bij Taghi kennelijk scheef opgezet in het vliegtuig. Zo kon hij horen wie zoal in het vliegtuig zaten. 

Weski wil hen bij de onderzoeksrechter verhoren. Een ‘leidinggevende‘ zou met de trauma-arts over de twee stewardessen hebben gesproken als over ‘die mokkels’. Hij vroeg een van de stewardessen waar het vliegtuig vandaan kwam, maar door zijn ‘gebrekkige engels’ en ‘kennelijke dronkenschap’ verstond hij haar slecht. 

Het vliegtuig zou uit Praag zijn gekomen, maakte Taghi uit het gesprekje op.

Zitting geschorst vanwege te gedetailleerde lezing Weski

Eén van de drie officieren van justitie onderbreekt Weski. Ze heeft vooruit gelezen en gezien dat Weski ‘allerlei herleidbare, identificerende, persoonlijke informatie‘ over (Nederlandse) opsporingsambtenaren in haar pleidooi heeft opgenomen, die ‘gevaarzettend‘ kan zijn.

Weski eist dat ze alles mag voorlezen. De rechtbank onderbreekt de zitting om ook vooruit te kunnen lezen en te bepalen wat Weski wel en niet in het openbaar mag onthullen. Weski vindt dat ze ‘cruciale’ details moet kunnen onthullen en vindt die ‘niet zodanig identificerend’ dat het gevaar kan opleveren.

Ze zal later waarschijnlijk aan de rechtbank vragen het Openbaar Ministerie ‘niet ontvankelijk’ te verklaren: de hele zaak moet volgens haar van tafel, alleen al vanwege alle misstanden omtrent de arrestatie van Taghi, de ‘marteling’ en de overlevering aan Nederland.

Het is klaar in ‘de bunker’

Weski herhaalt veel van wat ze eerder stelde.

De rechtbank sluit de zitting af en belooft vrijdag 13 maart te beslissen op de verzoeken die Weski heeft gedaan. Taghi’s zaak wordt ‘voor onbepaalde tijd’ aangehouden. Of Taghi een volgende keer wél naar zijn zitting zal komen, zegt Weski nog niet te weten. Ze zegt toe dat tijdig te zullen laten weten vanwege de ingewikkelde ‘logistiek’ die vooral de extreme beveiliging van het proces met zich meebrengt.

Zo is het ineens klaar in ‘de bunker’.

Geheel artikel:

https://www.parool.nl/amsterdam/teruglezen-zo-verliep-de-formele-openingsdag-van-het-proces-tegen-taghi~b8ada130/

…..

Update: Donderdag 13 augustus 2020

‘Rechtbank Behandelt Verzoeken Taghi Achter Gesloten Deuren’

SCHIPHOL (ANP) – De rechtbank behandelt een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren. Dat wil zeggen dat behalve de procespartijen – de rechtbank, officieren van justitie, zijn advocaat en de beveiliging – niemand aanwezig mag zijn in de rechtszaal en mag horen waar het over gaat.

Taghi’s advocaat Inez Weski had gevraagd om de deuren te sluiten bij het doen van haar verzoeken. De privacy van haar cliënt is daar de reden voor, aldus de raadsvrouw. De rechtbank liet na het besloten deel weten dat de deuren dicht bleven “in het belang van een goede rechtspleging”. Anders zou deze “ernstige schade” kunnen ondervinden, aldus de rechter.

De 42-jarige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie had zich tevergeefs verzet tegen de besloten behandeling.

De verzoeken van Weski houden verband met zijn overbrenging, maar zij lichtte het verder niet toe. Taghi werd in december in Dubai gearresteerd, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Zijn vervoer naar Nederland zou met het nodige geweld gepaard zijn gegaan. Enkele dagen later werd hij met een speciaal transport overgebracht naar Nederland. Sindsdien zit hij in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Vanaf dinsdag vindt er een tussentijdse zittingsronde plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Taghi is niet in persoon aanwezig. Hij heeft zich ook op eerdere zittingen dit jaar niet in de rechtbank laten zien.”

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/rechtbank-behandelt-verzoeken-taghi-achter-gesloten-deuren

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-in-liquidatiezaak-marengo-slaan-terug-we-worden-doelbewust-beschadigd

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-meijering-over-taghi-proces-zo-kan-dit-niet-verder

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-weski-om-negeert-alle-regels-en-principes

http://www.sosokitchen.nl/politie-schaduwde-advocaten-tijdens-zoektocht-naar-ridouan-t

http://www.sosokitchen.nl/hoofdofficier-moet-getuigen-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-beschuldigt-rechtbank-van-discriminatie-in-liquidatieproces-marengo

http://www.sosokitchen.nl/wraking-onderzoeksrechter-in-marengoproces

http://www.sosokitchen.nl/onderzoeksrechters-in-liquidatieproces-taghi-mogen-blijven

http://www.sosokitchen.nl/procureur-generaal-hoge-raad-moet-onderzoek-doen-naar-volgen-van-advocaten

http://www.sosokitchen.nl/hoe-het-marengo-proces-een-persoonlijke-strijd-tussen-om-en-advocaten-werd

http://www.sosokitchen.nl/mh17-proces-advocaten-binnenkort-naar-rusland-voor-overleg-met-verdachte-verwijzing-naar-proces-justitie-taghi

http://www.sosokitchen.nl/live-om-reageert-op-crisis-in-de-opsporing-bij-bewogen-proces-rond-taghi

http://www.sosokitchen.nl/zo-verliep-de-zitting-in-proces-marengo-om-is-realiteit-voorbij

http://www.sosokitchen.nl/taghi-wil-af-van-zwaar-regime-ebi-in-vught

http://www.sosokitchen.nl/ridouan-taghi-ik-zit-niet-klagend-en-in-tranen-in-vughtse-cel

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-doet-lijmpoging-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/onderzoeksrechter-legt-zaak-taghi-neer-om-onaanvaardbare-bejegening-door-advocaten

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/oud-advocaten-kroongetuige-doen-aangifte-van-laster-tegen-peter-r-de-vries

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/trucjes-politieke-spelletjes

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/interview-broer-nabil-b-kroongetuige-marengo-proces

http://www.sosokitchen.nl/kroongetuige-nabil-b-heeft-spijt-deal-niet-gesloten-als-hij-had-geweten-dat-om-hem-te-snel-zou-presenteren

http://www.sosokitchen.nl/om-blundert-en-verspreidt-voor-vierde-keer-foto-kroongetuige-nabil-b

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/de-drugsmaffia-dicteert

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/nieuwe-zittingsronde-in-monsterproces-marengo

http://www.sosokitchen.nl/vandaag-een-nieuwe-zitting-marengo

http://www.sosokitchen.nl/marengo

http://www.sosokitchen.nl/marengo-vervolg

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-hoopt-behandeling-zaak-taghi-toch-begin-2021-te-beginnen

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/om-wil-hogere-straffen-voor-verdachten-aanslag-op-panorama

Zie ook: EncroChat

http://www.sosokitchen.nl/als-een-spannende-film

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/om-ridouan-t-heeft-dodenlijst-met-namen-van-journalisten-en-officieren

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/podcast-hackoperatie-encrochat-is-staatsgeheim

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/acht-medeverdachten-anouar-t-voorlopig-op-vrije-voeten

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-van-kroongetuige-nabil-b-en-peter-r-de-vries-staan-op-dodenlijst

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/bizar

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-verhoor-kroongetuige

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/verdachte-grote-wapenvondst-hoofddorp-gelinkt-aan-ridouan-taghi

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/kroongetuigen

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/utrechts-advocatenkantoor-beschoten-politie-doet-onderzoek

Zie ook: updates

http://www.sosokitchen.nl/om-wil-hogere-straffen-voor-verdachten-aanslag-op-panorama

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-advies-pg-aan-hoge-raad-telefoon-kroongetuige-nabil-b

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/verhoor-journalist-van-der-valk-brengt-ook-collegas-nodeloos-in-gevaar

Zie ook: (De laatste pro formazitting voor de inhoudelijke behandeling van liquidatieproces -de eerste van een reeks van 4-)

http://www.sosokitchen.nl/marengo-2

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-observatiefoto-in-handen-van-eenvandaag

Zie ook: #Marengo#Gerel Palm

http://www.sosokitchen.nl/marengo-morgen-weer-een-dag

Zie ook: #Marengo#Gerel Palm

http://www.sosokitchen.nl/marengo-dag-2

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-dag-2-gaat-beginnen

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-dag-3

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/medaille-voor-politie-dubai-na-mishandeling-taghi-ongepast

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/zo-verliep-het-eerste-verhoor-van-taghi-morgen-levenslang-ok-so-be-it

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/corona-in-de-zwaarbeveiligde-ebi-aantal-gedetineerden-in-quarantaine-geplaatst

Update: 11 februari 2021

Advocaten Hoofdverdachte Marengo-Proces Leggen Verdediging Neer

De advocaten van Saïd Razzouki, een van de hoofdverdachten in het Marengo-proces en vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hebben de verdediging neergelegd. Wat er precies ten grondslag ligt hieraan is niet duidelijk.

Advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering stonden Razzouki bij. Waarom zij vorige week de verdediging hebben neergelegd, konden de strafpleiters donderdag niet vertellen, vanwege de geheimhoudingsplicht die zij hebben. Razzouki werd een jaar geleden aangehouden in Colombia, maar is nog niet altijd uitgeleverd aan Nederland.

Verhoor kon niet doorgaan.

Volgens NU.nl zou Razzouki afgelopen dinsdag via een videoverbinding worden gehoord, maar weigerde hij uit zijn cel te komen. De reden hiervoor zou zijn dat de Colombiaanse advocaat van Razzouki niet aanwezig was bij het verhoor. De twee advocaten wilden hier vanwege de vertrouwelijkheid niet op reageren. ,,Het staat ons niet vrij om hier op in te gaan,” aldus Meijering.

Marengo-proces

Razzouki is samen met Taghi hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Dat draait om zeker zes moorden die gepleegd zijn in het criminele circuit van Utrecht en Amsterdam. Taghi zou daarbij de moordopdrachten hebben doorgeven aan Razzouki, die op zijn beurt weer opdrachten uitdeelde aan andere verdachten. Maandag 15 februari zou het proces, na jaren voor voorbereidende zittingen, inhoudelijk starten. Vanwege corona is dit echter uitgesteld. Ook is het nog onduidelijk wanneer Razzouki naar Nederland wordt overgelegd. Het OM zei eerder dat deze procedure nog loopt, maar vanwege corona vertraging heeft opgelopen.

https://www.ad.nl/binnenland/advocaten-hoofdverdachte-marengo-proces-leggen-verdediging-neer

Update: 13 februari 2021

Het Verhaal Van Taghi In Zijn Eigen Woorden: ‘Hoef My Kids, Familie En Alles Nooit Meer Te Zien’

Ridouan Taghi heeft sinds zijn aanhouding in Dubai gezwegen over de moorden waarvan hij wordt verdacht. Maar de politie weet inmiddels heel wat, dankzij zijn duizenden onderschepte chatberichten. Dit is het verhaal van Taghi. In zijn eigen woorden.

Yelle Tieleman < 13 feb. 2021

Juli 2015: ‘Als dit ons tegenhoudt zijn we gewoon shit sir, echt’

Het is 16 juli 2015. Het is een dag na de grote klapper in het onderzoek met de naam 26Koper. Op verschillende locaties in Nieuwegein valt de politie binnen en worden bendeleden en vrienden van Ridouan Taghi aangehouden. De politie stuit op de grootste wapenvondst ooit in de Nederlandse geschiedenis. Taghi is witheet. Doordat er fouten zijn gemaakt, is de politie de wapens op het spoor gekomen. Hij beseft dat de wapens (‘yzers’) ervoor zorgen dat lange gevangenisstraffen zullen volgen (‘5 jaar, iedereen hangt’). En dat is dom, want hij heeft het idee dat de politie al langer onderzoek doet naar zijn groep (‘we zyn zo heet’).

,,Echt sir u ziet weet niet wat er is maar hoe dingen zyn geregelt. We zyn zo heet, geen woorden voor. Alleen voor die yzer is zeker 5jaar!! Echt ongelooflyk vrouwen geld sleutels wat een fucking amateurs shit. En zenders hebben ze gevonden, en nu hangt iedereen gewoon ongeloolyk.

© Hollandse Hoogte / Nicole van den Hout

Voor de politie is dan nog niet duidelijk dat Taghi de leider van de groep verdachten is. Op afstand probeert hij ervoor te zorgen dat een loods waar de politie nog niet is geweest, wordt leeggehaald. De nog niet gevonden wapens kunnen dan worden veiliggesteld. ,,Sir. Moeten sleutels opslag hebben. Anders is een zware probleem. Sir, bij wie liggen die ijzers? Die liggen toch bij iemand thuis? Leg me uit?’’ Maar Taghi beseft dat het risico bestaat dat de resterende opslag wordt geobserveerd door de politie. ,,We moeten nu echt die yzers daar weg halen als er niks met die box is. Is iemand wel gaan kijken of het normale slot er nog op zit?’’

Ook maakt hij zich zorgen over wat de politie misschien allemaal gaat vinden. ,,Bij devil en boek gaan ze niks vinden toch sir.’’ Devil en Boek zijn de bijnamen van twee verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek.

In een opslag in Nieuwegein werden pistolen, revolvers, automatische wapens, munitie en handgranaten aangetroffen.
In een opslag in Nieuwegein werden pistolen, revolvers, automatische wapens, munitie en handgranaten aangetroffen. © ANP

Van opgeven wil Taghi niets weten. ,,Ik liet aan het u over, maar nu gaan we op myn manier werken. Als dit ons tegenhoudt zijn we gewoon shit, sir. Dit soort dingen wisten we dat kon gebeuren. Alleen zonde van zulke fouten.’’ De aanhoudingen zijn een forse tegenvaller, zeker, en daarom neemt hij de regie in eigen handen.

Augustus 2015: ‘Ze zyn geschrokken van die wapens’

Paniek. Taghi, die op dat moment in Marokko is, heeft te horen gekregen dat hij op een signaleringslijst zou zijn gezet en dat de Nederlandse autoriteiten hem in verband brengen met de enorme wapenvondst in Nieuwegein. Taghi weet hoe gevoelig vuurwapens liggen in Marokko: zoiets kan al snel worden gezien als een bedreiging voor de Marokkaanse koning, die een bijna heilige status heeft in het land.

,,Orders van koning om die kut wapens sir, die kk tatas hebben my geneukt sir. (…) van die wapens en moorden zijn ze geschrokken, zoveel yzer denken meteen king kan ook gaan, begrypt u, kk mocro’s.’’

© ANP

Er is dan ook geen tijd te verliezen, hij moet zo snel als mogelijk weg uit Marokko. ,,We houden contact als ik op zodiac (speedboot) ga laat ik u weten sir. En als wat gebeurt, doe u best, doorgaan. In Peru ligt nog 220 kilo.’’ De handel in drugs gaat altijd door. Even later blijkt dat hij inderdaad onderweg is naar een veiliger oord. ,,Ga nu de jetski op, naar de boot. Laat je weten als ik op de boot ben.’’

En even later: ,,Ben (in) Spanje. Nu verder.’’ Als hij op zijn nieuwe schuiladres is, kan hij rustig uitleggen hoe hij is gevlucht. ,,Ja zee, strand eruit gesprongen. Stond al iemand klaar met motor klaar. (…) Gedoucht, en weer andere mensen hebben my opgehaalt.’’ Duidelijk is dat zijn nieuwe locatie onbekend moet blijven. ,,Sir ik ben veilig in Span. En niemand hoeft te weten.’’

September 2015: ‘Kyk nieuws straks. Boodschap is aangekomen’

,,Salam sir. Kyk nieuws straks! Kankerspyshop honden !! Hebben dubbel spel gespeelt met ons sweapen en zender plaatste ze voor petten sir, maar boodschap is aangekomen.”

Het is 9 september 2015, iets na 19.00 uur. Taghi is tevreden en schrijft naar een bekende van hem dat hij het nieuws maar moet volgen. Een halfuur eerder is in Huizen de 59-jarige Ronald Bakker in zijn auto doodgeschoten. Bakker werkte bij een spyshop in Nieuwegein – en deze spyshop speelt een belangrijke rol in het Koper-onderzoek. De spyshop heeft op bevel van justitie de administratie moeten inleveren en aankoopbonnetjes worden gebruikt als bewijs. Taghi is woedend en ziet dit als verraad. Taghi’s groep gebruikte de spyshop om auto’s te controleren op verborgen zenders (sweapen) die de politie of criminele tegenstanders gebruiken.

© Mark Reijntjens

In de dagen voor de moord wordt Taghi op de hoogte gehouden van de voorbereidingen. ,,Thanks. Hoop morgen die kk spy verrader weg.’’ Taghi wil een duidelijk signaal afgeven: informatie geven over zijn organisatie is een doodzonde en zal bestraft worden. Berichten die twee weken vóór de liquidatie door hem worden gestuurd, laten weinig aan de verbeelding over. Hij wil het pand met een bazooka beschieten, ook al zijn er medewerkers in het pand aan het werk.

,,Hun hebben ons dit geflikt. Als myn keuze is sir, doen terwyl die werkens binnen, zyn kk tatas l! Nooit meer verraders of dubbelspel. We zyn echt bazen nu, dus gedraag u er na. Is ons levens werk!!!’’

April 2016: ‘Hebben petten die fiets gevonden?’

Zondag 17 april, 12.04 uur. De broers Morad en Ridouan Taghi wisselen berichten uit, nadat een paar uur eerder Samir Erraghib in zijn auto is beschoten. Erraghib is een voormalige jeugdvriend van Taghi. Erraghib zou volgens Taghi informatie hebben doorgegeven, en daarom moet hij ‘gaan slapen’.

Morad Taghi: ,,Die fiets waar mee ze zouden wegrijden nadat ze ’m hadden gestaan, staat er nog. Ze zijn te voet wegegaan. Waarom ik niet.’’

Ridouan Taghi: ,,Tzzzz dus die fiets is gepakt? Nee toch? Brot, dna vingers alles zit erin. Wat is dit??’’

Ze zijn te voet gevlucht, volgens mij wou die fiets met meer starten. Waarom zouden ze anders te voet vluchten

Morad Taghi: ,,Ze hebben die fiets elke keer met ammoniak schoongemaakt als ze ’m hadden gebruikt. En ze reden met handschoenen in, met regenpak en muts.’’

Ridouan Taghi ,,Hebben petten die fiets gevonden?’’

Morad Taghi: ,,Ja die stond nog daar op parkeerplaats. Ze zijn te voet gevlucht, volgens mij wou die fiets met meer starten. Waarom zouden ze anders te voet vluchten. Ik weet met wat daar allemaal gebeurd is. Hoop dat ie hond in ziekenhuis bezwijkt aan zijn verwondingen. Er zou met grof geschut geschoten zijn.’’

Ridouan Taghi: ,,Zorg dat die fiets straks de fik in gaat en goed de fik ingaat!!!’’

Onderzoek na de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein.
Onderzoek na de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein. © Koen Laureij

In de uren die volgen bespreekt Taghi wat er is gebeurd. Na de schietpartij weigerde de vluchtauto (‘fiets’) te starten, en moesten de schutters te voet vluchten. Een van hen werd opgepakt. Grote zorgen zijn er over het bewijs (‘dna, alles zit erin’) dat mogelijk gevonden wordt door de politie (‘petten’). Daarom moet de vluchtauto zo snel mogelijk verdwijnen (‘zet die fiets in de fik’). Aan het einde van de middag lijkt de adrenaline gezakt. Een compagnon zoekt contact met Taghi.

,,Hoe is het broer? Beetje bijgekomen?’’

Ridouan Taghi: ,,Haha van wat broertje? Ben top heb myn nikes aan en ben aan het jagen. Hahaha ben al dronken broertje en heb bloed bloed nodig niks anders.’’

Januari 2017: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen’

Het is 2 januari 2017 en Taghi opent de jacht op Khalid H., alias Imo. Die zou volgens Taghi informatie hebben doorgegeven aan een rivaal (Moes). Twee weken later komt het tot een liquidatiepoging, maar door een blunder schieten de schutters iemand anders dood. Door deze zogeheten vergismoord besluit een van de betrokkenen, Nabil B., dat hij gevaar loopt. Hij loopt over naar justitie en wordt kroongetuige. Daardoor krijgen politie en justitie opeens een schat aan informatie over Taghi, die tot dat moment nog steeds een grote onbekende is voor de opsporingsdiensten.

Politieonderzoek na de 'vergismoord' op Hakim Changachi in de Utrechtse wijk Overvecht.
Politieonderzoek na de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi in de Utrechtse wijk Overvecht. © Marnix Schmidt

,,Broertje zo een jongen werkte by Malabata vroeger. Imo kent u die?’’

Ja, zegt de persoon aan de andere kant van de chat. Hij kent inderdaad wel iemand die voldoet aan die bijnaam en in de vroegere Utrechtse coffeeshop Malabata heeft gewerkt.

,,Ja broertje die kk hond geeft info wat die hoort en ziet aan die moes en piet. Hy zei dat moes op een lyst staat etc!’’

Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt

Als Taghi na de vergismoord hoort dat Nabil mogelijk is gaan praten, ontsteekt hij in woede. Taghi laat weten dat als Nabil B. zijn naam zal noemen, hij zijn familie zal laten vermoorden (‘iedereen van hem laten slapen’). Bovendien is Nabil gewaarschuwd (‘Grote heeft hem gesproken) en zou hij beter moeten weten. Ruim anderhalf jaar later, in maart 2018, presenteert het Openbaar Ministerie in Nabil B. een kroongetuige die is opgestaan om te getuigen tegen Taghi en zijn bende. Zes dagen later wordt Nabils broer in zijn kantoor in Amsterdam vermoord. Hij heeft niets met criminaliteit te maken, en het OM gaat uit van wraak als motief.

,,Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die my naam heeft genoemt. Grote heeft hem heeel goed gesproken. En nu stiekem my naam noemen zieke honden.’’

December 2017: ‘Niet in myn wereld, wie verhaal doet moet naar hell, haha’

Door de gebeurtenissen rond de vergismoord is Taghi in contact gekomen met een andere groepering die klussen voor hem klaart: motorclub Caloh Wagoh. Met president Keylow heeft Taghi uitvoerig contact. Onder meer over de opmerkelijke tv-ambities van de motorbaas.

Delano 'Keylow' R. was in 2005 te gast bij een uitzending van DWDD.
Delano ‘Keylow’ R. was in 2005 te gast bij een uitzending van DWDD. © videostill

Keylow: ,,Sir, luister. Even iets anders. Heb uw hulp nodig.’’

Taghi: ,, Yes ben er sir. Met wat hebt u hulp nodig sir.’’

Keylow: ,,Ik ben benaderd door Amerika en ze willen mij als host. Voor een crimeserie Net als op National Geographic. Gaat over crime over de hele wereld. Mij willen ze alleen als presentator. Voor mij super goed aan een kant want dan ben ik ‘wit’. Zogenaamd uit de criminaliteit.’’

Taghi: ,,Hahahaha sir, u weet dat is heel fout. Als u echt door wil gaan in dit wereld… Niemand gaat u serieus nemen en iedereen gaat wy gezicht kennen sir. U weet wy praten niet met kranten tv etc.’’

Sir kyk, ik steun u met wat u wilt bereiken sir. Goed of slecht en keus blyft by u

Keylow: ,,Maar bij mij ligt t toch beetje anders. Want ik word zeg maar ingehuurd om t te presenteren. Stel alleen zeg maar vragen. Dus t schaad me niet. Want praat niets over mezelf. Maar ik zet popo hiermee op verkeerde been. Plus wij iets groooot naar buiten willen, hebben we de kanaal. Maar dit was mijn vraag. 1 aflevering gaat over rijdommen onder jonge gasten. En andere gaat over de nieuwe style top gangster.’’

Taghi: ,,Ja dat klopt. Sir kyk, ik steun u met wat u wilt bereiken sir. Goed of slecht en keus blyft by u.’’

Keylow: ,, U bent top sir. Komen nul namen in. Of tenminste nooit belastend voor onze organisatie natuurlijk.’’

© Mark Reijntjens

Taghi: ,,Hahahahaha nee nee sir. Ik ben niet met die shit nooit niet hahaha. Tot de dood crimineel sir. Tot de graf zwygen. Ik besta niet.’’

Keylow: ,, Maar nee, wil u niet voor camera. Maar dacht misschien kent u mensen die hun verhaal anoniem kunnen doen. Ik weet, is moeilijk, maar alleen met echt mensen doe ik het. Anders niet.’’

Taghi: ,,Niet in myn wereld sir. Wie verhaal doet, moet naar hell, haha. Wie praat die gaat sir, hahaha.’’

April 2018: ‘Heb rust, echt hoef niemand meer te zien. Dit is mijn leven zo, heb vrede. Echt’

23 april, half zes in de ochtend. Keylow en Taghi chatten met elkaar. Taghi is inmiddels door Nederland op de internationale opsporingslijst geplaatst en is de meest gezochte crimineel van Nederland. Ruim een maand geleden werd Nederland opgeschrikt door de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Taghi lijkt boos, omdat Keylow een tijdje niets van zich heeft laten horen.

Bloemen bij het bedrijf van Reduan B., de doodgeschoten broer van de Utrechtse kroongetuige Nabil B.
Bloemen bij het bedrijf van Reduan B., de doodgeschoten broer van de Utrechtse kroongetuige Nabil B. © ANP

Keylow: ,,Mijn fout. Ik mail u elke dag. Mijn fout, ik moet u elke dag horen.’’

Taghi: ,,Dank u sir. Ja, al is het maar hoi.’’

Keylow: ,,Ja. Sorry sir, u heeft honderd procent gelijk. Doe ik vanaf nu.’’

Taghi: ,,Oke sir, dank u.’’

Keylow: ,,Geen dank. Ik weet dit, het moet gewoon. U bent er voor ons allemaal, 24 uur per dag. Maar let op u zelf, sir. Want niemand zal t doen zoals u.’’

Sir, doe gewoon chirurgie. Haar, lange baard, snor, tattoos… wat dan ook

Taghi: ,,Hoef u niks te zeggen, sir. Als u wat dan ook nodig heb, ik ben er. En mijn jongens ook, sir.’’

Keylow: ,,Ja, heeft u al bewezen. Ik vind t fokk­up dat u uw kinderen niet vrij kan zien. Sir, doe gewoon chirurgie. Haar, lange baard, snor, tattoos… wat dan ook. Misleid deze honden.’’

Taghi: ,,Hahahaha, sir. Hoef my kids, familie en alles nooit meer te zien. Die moeten weten wat hun vader doet, is voor hun en alles er na. Heb rust, echt hoef niemand te zien. Is mij leven zo, en heb vrede. Echt.’’

Keylow: ,,Superstrak sir. Ik begrijp u compleet.’’

© ANP

Taghi: ,,Al geven petten my groen licht, het kan niet meer. Word al 14 jaar gezocht, fuck hun. Is mijn leven. Kids weten, hun vader houd van hun, en zie wel in hiernamaals sir.’’

Keylow: ,,Meer dan duidelijk sir. Ik respecteer uw toewijding.’’

Taghi: ,,En heb echt soldaten sir. Daarom met trots, als ik ga… word wreder want ik heb ze opgeleid. Is mij leven, ik wil niks anders. Geen kids, geen ouders, geen fam. LL of dood, niks anders.’’ (LL staat voor levenslang)

U komt van de bodem sir, daarom houden zovelen van u. U bent uw braddas niet vergeten

Keylow: ,,Ik offer ook veel op. Zie mijn kids ook niet vaak… maar nogmaals, zoals u is niemand. En als iemand als ik dat zeg, is t wat. Ik buig voor niemand, maar voor u maak ik die buiging. Waar u ook bent, u bent al legende. U gaat niet, maar als er iets gebeurd gaat t los…’’

Taghi: ,,Sir, zyn nog niet begonnen. Mensen denken ik heb my leven achter pgp gezeten. Weten niet dat ik 33 jaar op straat ben geweest, my braddas van straat weten hoe ik ben altyd. Zyn myn familie, ben 24 uur per dag met hun. Onder garages geslagen, bij de bakker gestolen… ben er altyd voor hun.

© Politie

Keylow: ,,Ik weet het voor een feit. U komt van de bodem sir, daarom houden zovelen van u. U bent uw braddas niet vergeten. Ken echt weinig die brood breken met hun braddas op deze manier. U geeft mensen eten die u nog nooit ontmoet heeft zelf. Respect sir, onthou dat, veel respect.’’

Taghi: ,,Noooitttt. Ben met hun, altyd. Al hebben we wat, we hebben altyd samen.’’

Keylow: ,,Ja. Niemand kan iets fouts over u zeggen.’’

Taghi: ,,Wie wat te zeggen heeft, moet dat zeggen. Niks te verstoppen.’’

Dit verhaal is gebaseerd op (ontsleutelde) PGP-gesprekken die zijn opgenomen in verschillende strafdossiers. Voor de leesbaarheid is soms een woord anders geschreven of leesteken toegevoegd. 

Een beveiligde auto komt aan bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.
Een beveiligde auto komt aan bij de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp. © ANP

De code van Taghi 

Sinds zijn aanhouding in december 2019 in Dubai weigert Taghi te verklaren over de moorden en moordpogingen waarvan hij wordt verdacht. Toch heeft de politie een duidelijk beeld van de hoofdverdachte in het immense liquidatieproces Marengo. De duizenden berichten, die opgenomen zijn in het strafdossier, geven een ongekende inkijk in zijn persoon en zijn criminele organisatie.

Megaproces vanwege corona uitgesteld 

De inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo zou komende maandag van start gaan in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam- Osdorp. Corona gooit roet in het eten, want vanwege de ontwikkelingen met de Britse variant durft de rechtbank het niet aan. Vanwege de omvang van het proces (zeventien verdachten, veel advocaten, officieren van justitie, rechters en journalisten) acht de rechtbank het simpelweg niet veilig genoeg. Taghi zou maandag voor het eerst sinds zijn aanhouding in Dubai in de rechtszaal verschijnen. Hij wordt ervan verdacht opdracht gegeven te hebben voor zes moorden, een reeks mislukte moordpogingen en het beramen van verschillende moordplannen.

https://www.ad.nl/binnenland/het-verhaal-van-taghi-in-zijn-eigen-woorden-hoef-my-kids-familie-en-alles-nooit-meer-te-zien

Update: 18 februari 2021: Deken: Geen Bewijs Dat Advocaat Kasem Lekte Aan Organisatie Ridouan T.

http://www.sosokitchen.nl/om-vond-rol-peter-r-de-vries-onwenselijk-vanwege-banden-kantoorgenoot-met-taghi

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/toezichthouder-advocaten-kantoor-ficq-partners-lekten-geen-informatie-aan-taghi

Update: 19 februari 2021

Politie Pakte Bijna Deze Topcrimineel Op In De Veronderstelling Dat Het Taghi Was

Daniel Kinahan.
Daniel Kinahan. © Privéfoto

De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna per ongeluk de Ierse topgangster Daniel Kinahan laten arresteren. De politie was ervan overtuigd dat het om Ridouan Taghi ging.

Dat bevestigen verschillende politiebronnen aan deze site. De Nederlandse politie vroeg de politie in Dubai om de man te arresteren. Die weigerde, omdat de met pet en bril vermomde man niet genoeg op Taghi leek. De bijna-aanhouding vond plaats tijdens de omstreden observatie van twee Amsterdamse advocaten in juni 2019, die deze site vorig jaar onthulde. Daarmee is Nederland een blunder bespaard gebleven. De politie in Dubai herkende de man als Daniel Kinahan, de vermeende leider van het Ierse Kinahan-kartel. Hij wordt beschouwd als één van Europa’s grootste gangsters.

Dat bijna Kinahan in de boeien was geslagen, is inmiddels breed bekend bij de politie, zo bevestigen meerdere bronnen rond het onderzoek. Toch liet de politie zijn naam weg in een proces-verbaal over de schaduwoperatie, dat op last van de rechter moest worden opgesteld nadat deze site had onthuld dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef waren gevolgd

De advocaten Leon van Kleef (links) en Nico Meijering op Schiphol in beeld gebracht door het observatieteam van de politie.
De advocaten Leon van Kleef (links) en Nico Meijering op Schiphol in beeld gebracht door het observatieteam van de politie. © Politie

Advocaat Leon van Kleef ergert zich aan de opstelling van politie en Openbaar Ministerie, die volgens hem mondjesmaat informatie prijsgeven over de schaduwoperatie. ,,Het is de hoogste tijd dat het OM nu eens echt volledige opening van zaken geeft en verantwoordelijkheid neemt in plaats van halve verbalen presenteren en verder vertragen. Als men zo flink is om twee Nederlandse advocaten stelselmatig te laten observeren in Dubai, neem dan ook je verantwoordelijkheid en kom het voor de rechter volledig uitleggen.”

Lees hier verder hoe Daniel Kinahan stennis kwam schoppen in een hotellobby in Dubai:

Daniel Kinahan en Ridouan Taghi met op de achtergrond het zevensterren Burj al Arab-hotel in Dubai.
Daniel Kinahan en Ridouan Taghi met op de achtergrond het zevensterren Burj al Arab-hotel in Dubai. © Mark Reijntjens

In de zomer van 2019 is de klopjacht op Ridouan Taghi nog in volle gang. Het onderzoeksteam, opererend onder de naam 26CapeCoral, krijgt drie dagen eerder een tip van het TCI (Team Criminele Inlichtingen), de geheime dienst van de politie. Volgens de tip zal de Amsterdamse advocaat Nico Meijering in Dubai ‘hoogstwaarschijnlijk’ Taghi gaan ontmoeten. Dat is opvallend, omdat niet Meijering maar Inez Weski de advocaat van Taghi is. Het onderzoeksteam besluit de tip toch te onderzoeken.

Tijdens een observatie op Schiphol op 19 juni 2019 ziet de politie dat Meijering samen met zijn kantoorgenoot Leon van Kleef het vliegtuig naar Dubai neemt. Met de Dubai Police is dan al afgesproken om de advocaten te laten schaduwen. Ook worden historische hotelgegevens van Meijering opgevraagd. Rechercheurs van de Dubai Police leggen vast dat Meijering en Van Kleef in een hotellobby afspreken met hun eigen cliënt Khalid J., en niet met Taghi. Om de zoveel tijd krijgt Nederland foto’s doorgestuurd van de gesprekken die Meijering en Van Kleef voeren.

Advocaat Nico Meijering op Schiphol in beeld gebracht door het observatieteam van de politie.
Advocaat Nico Meijering op Schiphol in beeld gebracht door het observatieteam

In een proces-verbaal, dat pas wordt opgemaakt nadat deze nieuwssite de omstreden schaduwoperatie heeft onthuld, maakt de politie melding van een opmerkelijk voorval. Tijdens de tweede dag dat het advocatenduo een overleg had met Khalid J., schuift een vierde persoon aan, die volgens de Nederlandse politie ‘qua uiterlijk overeenkomsten vertoont met Ridouan Taghi’. Heeft de politie dan eindelijk beet? Is Nederlands meest gezochte crimineel binnen handbereik? Ja, denkt de Nederlandse politie, en doet het verzoek om deze persoon aan te houden.

Raadsel

Waarom Nederland overtuigd is dat het Taghi moet zijn, is een raadsel. Want politiebronnen die de observatiefoto later bekijken, zeggen tegen deze site dat het overduidelijk níet Taghi is op de foto. Enkele uren na het Nederlandse verzoek laat de Dubai Police weten niet tot aanhouding over te gaan, omdat ze ‘onvoldoende overtuigd’ is dat het zou gaan om Taghi.

Ridouan Taghi stond op de Nationale Opsporingslijst en werd internationaal gezocht.
Ridouan Taghi stond op de Nationale Opsporingslijst en werd internationaal gezocht. © Politie

In het proces-verbaal gaat de politie niet in op de identiteit van de persoon die ze voor Taghi aanzag. Dat is opvallend, omdat meerdere politiebronnen aan deze site bevestigen dat het niet om de eerste de beste crimineel gaat. Ondanks de pet en bril ter vermomming, herkent de Dubai Police hem meteen als Daniel Kinahan, kopstuk van een Iers misdaadsyndicaat dat in Europa tot de absolute criminele top gerekend wordt. Een politiebron zegt: ,,Voor hen was het direct duidelijk dat het ging om Daniel Kinahan.”

Het Openbaar Ministerie wil desgevraagd niet zeggen of de Ierse topcrimineel in beeld is gekomen: ,,Deze vraag kan ik niet beantwoorden. Ook de politie gaat niet in op de identiteit van de ‘vierde man’ in de hotellobby. Advocaten Meijering en Van Kleef willen slechts kwijt dat tijdens hun gesprek ‘er inderdaad iemand bij kwam die geen uiterlijke overeenkomsten met Taghi vertoonde’.

Daniel Kinahan presenteert zichzelf als bonafide zakenman en bokspromotor.
Daniel Kinahan presenteert zichzelf als bonafide zakenman en bokspromotor. © Privéfoto

Daniel Kinahan wordt gezien als kopstuk van het machtige Kinahan-kartel. Hij wordt in Europa tot de absolute criminele top gerekend. Kinahan, die ook actief is als bokspromotor, heeft volgens de Ierse politieorganisatie Gardai sinds enkele jaren het drugskartel van zijn vader Christy alias ‘The Dapper Don’ overgenomen. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst Drug Enforcement Agency (DEA) heeft Kinahan in Dubai contact gelegd met Ridouan Taghi. Hij zou zich daar schuilhouden vanwege een bloedige vete met een rivaliserende bende, die al tenminste 18 levens heeft gekost.

Ook Daniel Kinahan zou ternauwernood zijn ontsnapt aan één van die aanslagen. Schutters, verkleed als politiemannen en één als dragqueen, schieten in 2016 een ganglid van de Kinahans dood in het Regency hotel in Dublin. De politie neemt aan dat het werkelijke doelwit Kinahan was, die met hulp van zijn beveiligers het hotel tijdig weet te verlaten. ,,Ik kan hem verdomme niet vinden”, schreeuwt de als dragqueen verklede huurmoordenaar nog.

© NurPhoto via Getty Images

Daniel Kinahan bezet een hoge plaats in zijn vaders organisatie, stelt in 2018 de Ierse Hoge Raad. Zelf wil de gangsterzoon niets van zulke insinuaties weten. Hij beroept zich op het feit dat hij nog nooit is veroordeeld. Publicaties over zijn vermeende criminele activiteiten laat hij aanvechten door dure advocaten uit Londen. Kinahan, sinds 2015 woonachtig in Dubai, profileert zichzelf als een bonafide zakenman die onder meer actief is als bokspromotor.

Internationale opsporingsdiensten zien dat anders. Zo legt de Amerikaanse DEA in een rapport een link tussen Kinahan en topcriminelen als Ridouan Taghi, ‘Rico de Chileen’, de Italiaanse voortvluchtige Raffaele Imperiale en de Bosnische drugshandelaar Edin G.. De DEA stelt dat Imperiale en Edin G. aanwezig waren bij het huwelijk van Kinahan in 2017. De huwelijk wordt voltrokken in het duurste hotel van Dubai, het zevensterren Burj Al Arab Hotel.

Identiteitskaart van Daniel Kinahan.
Identiteitskaart van Daniel Kinahan. © –

Vanuit Dubai organiseren deze topcriminelen gezamenlijk grote drugstransporten, rapporteert de DEA. Dat juist deze personen een ‘superkartel’ hebben gevormd, is niet ondenkbeeldig: alle genoemde kopstukken hebben een band met Nederland. Imperiale had lang een coffeeshop in Amsterdam en Edin G. groeide op in Brabant. Van de Kinahans is bekend dat ze al jaren in Nederland komen.

De afgelopen jaren werden meerdere leden van de Kinahan-clan gearresteerd in Amsterdam. De meest wonderbaarlijke aanhouding staat op naam van een Amsterdamse politieman met een uitzonderlijke gave om gezichten te herkennen. Rijdend over de Overtoom herkende hij de voortvluchtige ‘Fat’ Freddie Thompson in een auto. Het clanlid bleek over vervalste papieren te beschikken en werd aangehouden.

Verstrengeld

Er zijn meer aanwijzingen dat de organisaties van Taghi en de Kinahans verstrengeld zijn. Een duidelijke link is de schuilplaats van Amsterdammer Naoufal F., alias Noffel, die tot levenslang werd veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een liquidatie. Uit ontsleutelde pgp-berichten van F. concludeert het Openbaar Ministerie dat Noffel een driemanschap vormde met Taghi en Rico de Chileen. Toen F. nog op de vlucht was, werd hij in 2016 aangehouden door de Ierse politie. Hij bleek zich te op te houden in een appartement van de Kinahans.

Advocaat Leon van Kleef.
Advocaat Leon van Kleef. © ANP

Wat de Ierse topcrimineel te zoeken had bij een gesprek tussen Khalid J. en zijn advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, blijft nog onduidelijk. De twee advocaten willen slechts kwijt dat er tijdens het gesprek met hun cliënt inderdaad ‘iemand bij kwam die geen uiterlijke overeenkomsten met Taghi toonde’. Deze site heeft geprobeerd Daniel Kinahan te benaderen via een Londens advocatenkantoor dat zijn belangen behartigt. Dat kantoor heeft ondanks herhaalde oproepen niet geantwoord.

‘Tijd voor volledige openheid van zaken’

De in zijn ogen onvolledige informatievoorziening over de omstreden schaduwoperatie leidt tot irritatie bij advocaat Leon van Kleef. ,,Het is de hoogste tijd dat het OM nu eens echt volledige openheid van zaken geeft en verantwoordelijkheid neemt in plaats van halve verbalen presenteren en verder vertragen. Als men zo flink is om twee Nederlandse advocaten stelselmatig te laten observeren in Dubai, neem dan ook je verantwoordelijkheid en kom het voor de rechter volledig uitleggen.”

https://www.ad.nl/binnenland/politie-pakte-bijna-deze-topcrimineel-op-in-de-veronderstelling-dat-het-taghi-was~

Zie update: Derk Wiersum zou vlak voor dood ruzie hebben gehad met cliënt Nabil B. En Anouar T. zit niet langer vast voor moord op advocaat Derk Wiersum.

http://www.sosokitchen.nl/nctv-leidt-veiligheidsteam-voor-betrokkenen-taghi-zaak

http://www.sosokitchen.nl/meer-aanhoudingen-in-onderzoek-naar-moord-advocaat-wiersum-niet-uitgesloten-een-verdachte-onvindbaar

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/rechter-opsporingsmiddelen-tegen-taghi-worden-nooit-openbaar

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/oud-rechter-advocaten-volgen-tijdens-klopjacht-op-taghi-was-buitengewoon-gevaarlijk

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/opnieuw-advocaat-vrijgepleit-van-lekken-informatie

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-pgp-regiezitting-van-start-gegaan

Lees ook:

Justitie Eist 14 Jaar Cel Tegen ‘Rico De Chileen’

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de Bunker in Amsterdam-Osdorp 14 jaar cel geëist tegen Richard R. (47), alias Rico de Chileen voor het leiden van een criminele organisatie, die als oogmerk het plegen van liquidaties en drugshandel had. Dat is de maximale strafeis die geldt voor het leiden van een criminele organisatie.

Luxeleven

Volgens justitie leidde de Chileense Amsterdammer een criminele organisatie die van 2014 tot 2017 op grote schaal cocaïne verhandelde, witwaste en liquidaties pleegde. R. leidde een luxeleven van het geld dat hij verdiende. Hij had verschillende luxe appartementen, verbleef in dure hotels en bezat luxe auto’s, horloges en designerkleding.

Dodenlijst

R. vormde volgens justitie een crimineel driemanschap met Ridouan Taghi en de tot levenslang veroordeelde Naoufal “Noffel” F. Richard R. en Taghi werkten volgens de officieren van justitie samen een dodenlijst af van rivalen die geliquideerd moesten worden. Volgens het OM zijn de berichten “huiveringwekkend en ijzingwekkend”. Bij een gelukte liquidatie juichten ze (‘whoooopppp, whoooopppp!’), een mislukte werd aangeduid als “stront”.

Het voornaamste bewijs tegen Rico de Chileen komt uit gekraakte pgp-chats die hij voerde met zijn kompanen. Justitie verdenkt het driemanschap van het voorbereiden van minstens vijf liquidaties, waarvan er twee zijn geslaagd.

Rafaele Imperiale

Volgens het Openbaar Ministerie werkten Richard R. en Taghi ook nauw samen met Camorra-baas Rafaele Imperiale. Samen hadden ze de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste.

Toestemming Chili

R. werd op in oktober 2017 in Chili opgepakt. Vijf maanden later werd hij aan Nederland uitgeleverd op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Omdat er toen nog geen liquidaties op de aanklacht stonden, kan R. daarvoor nog niet worden vervolgd. Daarvoor moeten de Nederlandse autoriteiten eerst toestemming vragen aan Chili.

https://www.crimesite.nl/justitie-eist-14-jaar-cel-tegen-rico-de-chileen/

Lees ook:

https://www.crimesite.nl/advocaat-rico-is-de-dupe-van-kokervisie/

Update: 31 mei 2021

‘Rico de Chileen’ Krijgt 11 Jaar Cel Voor Leiden Bendes In Liquidaties En Witwassen

De rechtbank veroordeelt de Chileense Amsterdammer Richard R., ‘Rico de Chileen’ (47) tot 11 jaar cel voor het leiden van criminele organisaties met liquidaties en witwassen als doel.

*De rechtbank spreekt R. vrij van het deelnemen aan een criminele organisatie met het oogmerk drugshandel.

Paul Vugts 31-05-21, 13:26 Laatste update: 13:29

Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen.
Rechtbanktekening van een eerdere zitting met Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. © ANP

Van het leiden van een drugsbende en het bezit van wapens en munitie wordt hij vrijgesproken.

Voor het leiden van een moordbende krijgt R. 8 jaar, voor het leiden van ‘een geoliede machine’ die witwaste krijgt hij 4 jaar. Eigenlijk vindt de rechtbank 12 jaar geoorloofd, maar hij krijgt 1 jaar strafkorting omdat zijn proces lang heeft geduurd, sinds hij eind 2017 in Chili was gearresteerd. 

Het Openbaar Ministerie had op 15 maart 14 jaar cel geëist.

De rechtbank acht bewezen dat R. de gebruiker met de bijnaam ‘Hermano’ was van de Blackberry’s waarmee een enorm aantal berichten is verstuurd naar andere zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi. Die vele berichten vormen de bodem onder het bewijs, al gebruikt de rechtbank die alleen als er extra bewijs in het dossier zit dat die berichten ondersteunt.

De rechtbank noemt de onderlinge berichten ‘huiveringwekkend’. Daarin werd ‘op achteloze wijze’ besproken wie dood moeten. “het is ontluisterend en weerzinwekkend dat u met uw organisatie dacht over leven en dood te kunnen beschikken. De kennelijke hongerigheid mensen te willen laten liquideren en te juichen als het is gebeurd, is uitermate schokkend.  

De rechtbank acht bewezen dat R. een criminele organisatie leidde met onderwereldmoorden als doel, samen met Ridouan Taghi en Naoufal F. ‘ Noffel’. “U was één van de leiders. Soms werkte u samen met Taghi, maar u beschikte allebei over een professionele organisatie die liquidaties kon uitvoeren.”

De rechtbank ziet volop bewijs voor het witwassen van grote bedragen, 5 Mercedessen, enkele Audi’s en een Volkswagen Passat; de kosten voor een woning in de Amsterdamse Beethovenstraat en een villa in Spanje waar ook exclusieve horloges zijn gevonden.

Dat R. geld verdiende met ondergronds bankieren en de handel in horloges, gelooft de rechtbank niet. “U was de leider van een goed georganiseerde witwasorganisatie met als doel u uit het zicht te laten blijven. (..) U leefde er op los ten koste van de samenleving.”

Richard R. hoorde zijn vonnis onbewogen aan en knikte vriendelijk naar de rechtbank voor hij via de zijdeur van de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol werd afgevoerd.

https://www.ad.nl/amsterdam/rico-de-chileen-krijgt-11-jaar-cel-voor-leiden-bendes-in-liquidaties-en-witwassen

Update: 20 maart 2021

Hoe Taghi In Dubai In Het Nauw Werd Gedreven

Nederland heeft in het jaar voorafgaand aan de aanhouding van Ridouan Taghi (43) vanuit Dubai al aanwijzingen gekregen dat Taghi daar verbleef, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Maandag zal Taghi voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt verdacht van een serie onderwereldliquidaties.

Five Palm Jumeirah Hotel

De Nederlandse politie stuurde in 2019 een tip door naar Dubai. Die tip was ontvangen van de criminele inlichtingendienst (TCI) van de politie. Taghi zou vaak in de Penthouse Rooftop Bar, op de zestiende verdieping van het Five Palm Jumeirah Hotel uitgaan, dat is een hotspot voor celebrities en superrijken. Hij zou dikker zijn geworden en lang haar hebben.

Iets later in 2019 blijken agenten van de Dubai Police bekenden van Taghi te hebben geschaduwd. Deze krijgen dat door en dan wordt de politie geobserveerd door iemand. Deze man is aangehouden door de politie’, zo schrijft de Nederlandse recherche.

Daarna worden advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef die naar Dubai afreizen om een client te spreken ook geobserveerd. De Dubai Police staat bij die operatie in nauw contact met de Nederlanders. Niet Taghi maar de Ierse crimineel Daniel Kinahan wordt gezien.

Iran

Volgens het AD wist de Nederlandse politieliaison eind 2019 al een dag van tevoren dat De Telegraaf een verhaal over Taghi en Iran zou publiceren. Taghi zou volgens Nederlandse bronnen bij justitie en politie regelmatig van Dubai naar Iran op en neer reizen. De politieliaison blijkt de Dubai Police op de aanstaande publicatie te hebben geattendeerd.

De verhoudingen tussen Dubai en Iran zijn heel slecht, en dat verhaal in De Telegraaf kon in Dubai alleen in vruchtbare grond vallen. Een connectie van Taghi met Dubai zou voor de Dubai Police een extra stimulans kunnen zijn om Taghi te arresteren. Tijdens een voorbereidende zitting van het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie met nadruk gezegd dat de politie geen informatie over Iran in relatie tot Taghi heeft gedeeld met Dubai.

Maar, in het AD zegt een opsporingsbron die betrokken was bij het onderzoek naar Taghi: ‘Als je een boef wilt pakken, moet je soms de regels een beetje buigen’. De later in Dubai aangehouden Khalid J. zegt daar door agenten te zijn doorgezaagd over Iran en de relatie van Taghi met Iran. Taghi en zijn advocaat hebben gezegd dat het Iran-verhaal ‘nep’ was en moedwillig door de Nederlandse politie was verspreid.

Geheime diensten

Overigens bedankte het hoofd van de Nederlandse Nationale Politie na de arrestatie in december 2019 de geheime diensten van de Verenigde Arabische Emiraten en van Marokko hartelijk voor hun kennelijke bijdrage.

Uit het Marengo-dossier blijkt dat ook de Nederlandse AIVD in Dubai aanwezig was en computerapparatuur van Taghi in ontvangst heeft genomen, die daarna aan de politie is overgedragen. Over de precieze rol van de AIVD is verder niets bekend.

https://www.crimesite.nl/hoe-taghi-in-dubai-in-het-nauw-werd-gedreven/

Lees ook: 20 maart 2021

Taghi Feestte In Dubai En Nederland Wist Dat Veel Eerder Dan Gedacht

NIEUWE INFORMATIE Maandag verschijnt Ridouan Taghi (43) voor het eerst voor de rechter. Hoe werd Nederlands meest gezochte crimineel gevangen? Uit een precieze en opmerkelijke reconstructie, op basis van nieuwe dossierstukken, blijkt dat de politie al veel eerder dan gedacht wist dat hij in Dubai uithing.

Yelle Tieleman en Koen Voskuil < 20-03-21, 07:20 Laatste update: 17:00

Op 19 december 2019 wordt Taghi in Dubai aan boord gebracht van een privétoestel. Hij wordt als ongewenst vreemdeling de Verenigde Arabische Emiraten uitgezet.
Op 19 december 2019 wordt Taghi in Dubai aan boord gebracht van een privétoestel. Hij wordt als ongewenst vreemdeling de Verenigde Arabische Emiraten uitgezet. © Marengo-dossier

19 december 2019: Feeststemming

Mannen met zwarte bivakmutsen werpen lange schaduwen over de betonplaten van een vliegveld in Abu Dhabi. In de felle schijnwerpers lichten de woorden SWAT en POLICE op van hun kogelvrije vesten. Ze zijn er voor de overdracht van Ridouan Taghi aan Nederlanders, die ook een bivakmuts dragen. Het zijn leden van de DSI, de specialistische anti-terreureenheid van de politie.

Tenminste twee aanwezige mannen leggen het historische moment vast met hun telefoon. Op de foto’s is te zien hoe de agenten en drie mannen in witte gewaden rond een zwarte Chevrolet SUV staan. Voor de motorkap zit Ridouan Taghi (43) op zijn knieën op de grond. Hij draagt een blauwe broek en een gestreepte trui, zijn handen zijn geboeid achter zijn rug. Om zijn gezicht zit een donkere doek. 

Ridouan Taghi wordt door de Dubai Police overgedragen aan Nederland. De overdracht wordt op beeld vastgelegd.
Ridouan Taghi wordt door de Dubai Police overgedragen aan Nederland. De overdracht wordt op beeld vastgelegd. © Marengo-dossier

Als alle plichtplegingen zijn gedaan, nemen de Nederlandse politiemensen Taghi mee naar een Challenger Bombardier, een onberispelijk witte privéjet, die klaarstaat om hem terug te vliegen naar Nederland. Geblinddoekt wordt hij de vliegtuigtrap op geleid. In het hyperluxe toestel heerst een feeststemming.

Een paar uur later schrikken mensen in de omgeving van Vught wakker. Vier politiehelikopters bewaken een helikopter die met hoge snelheid naar de zwaarbeveiligde EBI vliegt. Nederlands meest gezochte crimineel, die verantwoordelijk wordt gehouden voor vele moorden, zit na een intensieve zoektocht vol tegenwerking in de gevangenis.

Oktober 2015: De jacht begint

,,Meestal zit hij in Dubai’’, zegt de man die tegenover twee agenten zit. Het is oktober 2015 en sinds een paar maanden legt Ebrahim B., alias ‘De Slager’, bij de politie verklaringen af. In de verhoorkamer vertelt hij over een man die gekoppeld wordt aan een enorme wapenvondst, en bovendien achter een reeks onderwereldmoorden zou zitten. Ook zijn eigen leven is in gevaar, vertelt B. Wie daarvoor verantwoordelijk is? Ridouan Taghi, zegt de getuige, die ook heeft gehoord dat Taghi als bijnaam ‘De Neus’ heeft. ,,Hebben we ook een Marokkaanse Neus? Het wordt heel ingewikkeld’’, zegt een van de agenten, die alleen weet dat Willem Holleeder zo genoemd wordt. ,,Het moet niet gekker worden.’’

Het onderzoek naar de dan nog volstrekt onbekende Ridouan Taghi krijgt pas echt een kickstart als crimineel Nabil B. zich in januari 2017 bij justitie meldt als kroongetuige. Ook Nabil wijst Taghi als spilfiguur aan van de onderwereldmoorden. Bovendien noemt hij Dubai als mogelijke schuilplaats. Geen onlogische keuze, want de Verenigde Arabische Emiraten hebben geen uitleveringsverdrag met Nederland en criminelen kunnen er hun geld rijkelijk laten vloeien.

Het doel van de dienstreis is duidelijk: Dubai overtuigen van het belang van Taghi’s aanhouding

Eind december 2017 gelooft de politie dat er een gouden kans is hem te lokaliseren. Vlak voor de jaarwisseling viert hij zijn veertigste verjaardag. Taghi is een familieman, dus is het niet onlogisch dat hij naasten laat overvliegen. Daarom deelt de politie namen en paspoortnummers van zestien personen met de Dubai Police en stuurt informatie over valse paspoorten die Taghi zou gebruiken om heimelijk de grens over te gaan.

Op 12 september 2018 vliegt een delegatie van de Nederlandse politie naar Dubai. Het doel van de dienstreis is duidelijk: Dubai overtuigen van het belang van Taghi’s aanhouding. De agenten vertellen aan welke moorden Taghi gekoppeld kan worden en leggen ook een link met aanslagen op de redactiegebouwen van Panorama en De Telegraaf.

De Dubai Police gaf na Taghi’s aanhouding deze foto vrij aan Nieuwsuur.
De Dubai Police gaf na Taghi’s aanhouding deze foto vrij aan Nieuwsuur. © Nieuwsuur

De rechercheurs leggen bovendien informatie van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) op tafel. Volgens de DEA heeft Taghi in juli 2017 in Dubai een huwelijk van de Ierse drugsbaron Daniel Kinahan bijgewoond. In het zevensterrenhotel Burj Al Arab lijkt de top van de Europese drugsmaffia aanwezig. Volgens de DEA staan ook de Bosnische drugskoning Edin G. en de Italiaanse drugscrimineel Raffaele Imperiale op de gastenlijst.

Maar hoe hard de Nederlandse politie de Dubai Police ook probeert te overtuigen dat het topcrimineel Taghi moet uitleveren, ze krijgt steeds nul op het rekest. Er wordt gefluisterd dat Taghi de steun geniet van Imperiale en dat die in Dubai connecties heeft op het allerhoogste niveau. Waar of niet: de Dubai Police dankt de Nederlanders voor hun komst en voor hun aanbod mee te werken aan de opsporing, maar geeft aan geen hulp nodig te hebben.

Hij bestelt op dit adres regelmatig een taxi om zich te verplaat­sen door Dubai. Onbekend is hoe lang hij op dit adres gaat verblijven

-Informatie die de Nederlandse politie aan Dubai doorspeelt

Toch blijft Nederland de politie in Dubai voeden met informatie. Zo stuurt de politie een tip door die zij van de inlichtingendienst TCI heeft ontvangen: Taghi zou zich af en toe door Dubai begeven. Volgens de tip verblijft hij in een appartementencomplex tegenover dat van Edin G. ,,Hij bestelt op dit adres regelmatig een taxi om zich te verplaatsen door Dubai. Onbekend is hoe lang hij op dit adres gaat verblijven.’’ Een locatie waar Taghi vaak uitgaat, is de Penthouse Rooftop Bar van het Five Palm Jumeirah hotel. In deze club schenken vrouwen in gouden jurken champagne uit, kom je topmodellen en celebrity’s tegen, worden Japans-Franse fusiongerechten geserveerd en draaien bekende dj’s hun sets.

In de club op de zestiende etage waant de topcrimineel zich kennelijk veilig. Toch lijken deze uitstapjes juist tot hard bewijs te leiden dat hij zich in Dubai begeeft: de politie schrijft dat Taghi in de rooftopbar wordt herkend, nadat er foto’s van hem zijn verspreid. Het rechercheteam concludeert dat Taghi geen plastische chirurgie heeft ondergaan. Wel is zijn haar langer geworden en zijn buik dikker. Het gevolg van te veel alcohol en suikerhoudende drankjes, aldus de politie.

Eenheden van de Dubai Police en Nederland op het vliegveld waar Taghi wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten
Eenheden van de Dubai Police en Nederland op het vliegveld waar Taghi wordt overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten © Marengo-dossier

Waar het lobbywerk van de politie al meer dan een jaar tevergeefs is geweest, tekent rond mei 2019 de eerste medewerking van de Dubai Police zich af, zo blijkt uit het vertrouwelijke proces-verbaal van de politie. Agenten uit Dubai schaduwen bekenden van Taghi, totdat die doorkrijgen dat ze gevolgd worden. ,,Taghi heeft op zijn beurt de politie geobserveerd door een man op hun te zetten. Deze man is aangehouden door de politie’’, schrijft de Nederlandse recherche.

De samenwerking met Dubai lijkt voorzichtig op gang gekomen. Als de recherche in juni informatie ontvangt dat de Amsterdamse advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef naar Dubai afreizen, is de Dubai Police bereid ze te schaduwen. Agenten volgen de advocaten in het luxe hotel Rixos Jumeirah Beach Residence, waar ze met hun cliënt Khalid J. praten. Als ook de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan vermomd de hotellobby binnenloopt, denkt Nederland abusievelijk even dat het om Taghi gaat.

De liaison officer in Dubai geeft adressen door, zoals een villa waar een Bentley Continen­tal en een Lamborghi­ni SUV staan geparkeerd

De politie beschikt inmiddels niet alleen over informatie over de vermoedelijke verblijfplaats van Taghi, maar ook van naasten in Dubai. Ook komt er steeds meer informatie binnen over in- en uitreizende vertrouwelingen van Taghi. Soms is die informatie zelfs zo gedetailleerd, dat de politie meldt vanaf welk vliegveld die persoon naar Dubai reist.

18 september 2019: Amsterdam Buitenveldert

Als op 18 september 2019 advocaat Derk Wiersum in Amsterdam wordt vermoord, wordt de druk op politie en justitie om Taghi in handen te krijgen nóg groter. Dat merken ze ook in Dubai. De liaison officer van de Nederlandse politie in Dubai strooit met meer gegevens over de topcrimineel en diens contacten. Hij geeft adressen door aan de Dubai Police, zoals een villa waar een Bentley Continental en een Lamborghini SUV staan geparkeerd.

Twee maanden later, op 27 november 2019, verschijnt een geruchtmakend verhaal in De Telegraaf, met de kop ‘Iran beschermt Ridouan Taghi’. In het artikel staat dat Taghi zich in Iran vrij zou kunnen bewegen omdat zijn organisatie eerder moordopdrachten voor dat land zou hebben uitgevoerd. De Nederlandse politieliaison in Dubai weet al een dag eerder dat het verhaal eraan komt en attendeert de Dubai Police vast op de aanstaande publicatie.

Luxueuze hotels in Dubai.
Luxueuze hotels in Dubai. © EPA

Het is pikante informatie voor Dubai. De Verenigde Arabische Emiraten, waartoe het emiraat Dubai behoort, leven op gespannen voet met Iran. Wie heult met die vijand, kan rekenen op een keiharde behandeling, is ook bij mensenrechtenorganisaties bekend. Een Iran-connectie zou voor de Dubai Police een extra reden kunnen zijn om Taghi te arresteren. ,,Als je een boef wilt pakken, moet je soms de regels een beetje buigen’’, zegt een opsporingsbron die betrokken is bij het onderzoek. Toch is het officiële standpunt van de opsporingsdiensten anders. Tijdens een Marengo-zitting benadrukte het OM onlangs dat de politie geen informatie over Iran in relatie tot Taghi heeft gedeeld met Dubai.

Een andere bij het onderzoek betrokken politiebron geeft aan dat de medewerking van Dubai het gevolg is van toenemende internationale druk. Zo zou vooral Marokko stevig hebben gelobbyd. Twee van Taghi’s broers zitten daar vast, en ook Ridouan Taghi wordt in Marokko gezocht voor een vergismoord, op de zoon van een rechter. ,,Taghi is vooral opgepakt dankzij druk van Marokko’’, erkent de politieman. Later zal de Nederlandse politie de geheime diensten van Marokko en Dubai uitgebreid bedanken voor de ‘geweldige samenwerking’, schrijft korpschef Erik Akerboom op zijn LinkedIn-pagina.

Als je een boef wilt pakken, moet je soms de regels een beetje buigen

-Opsporingsbron

Wat de optelsom ook exact is geweest: begin december werken circa honderd politiemensen van de Dubai Police aan de arrestatie van Taghi. Op 16 december 2019, om 03.00 uur, vallen zwaarbewapende agenten het appartement van Taghi binnen. Ze zien dat hij een fles rode wijn had geopend; een pakje Marlboro en een uitgedrukte sigarettenpeuk liggen op tafel.

De crimineel, die zich zo lang met succes schuilhield, is totaal verbouwereerd als hij wordt aangehouden. De agenten doorzoeken zijn appartement en vinden een groot aantal laptops en cryptotelefoons, die later worden overgedragen aan de AIVD. Agenten vinden verstopt in een bankstel ongeveer een half miljoen dirham, omgerekend zo’n 125.000 euro. Ook stuit de politie op een vals paspoort met Taghi’s foto.

Taghi werd in zijn appartement in Dubai aangehouden tijdens een actie waaraan honderd politiemensen meewerkten. Drie dagen later wordt hij in een privévliegtuig overgebracht naar Nederland.
Taghi werd in zijn appartement in Dubai aangehouden tijdens een actie waaraan honderd politiemensen meewerkten. Drie dagen later wordt hij in een privévliegtuig overgebracht naar Nederland. © Nieuwsuur

Niet veel later, om 07.29 uur Nederlandse tijd, ligt politiebaas Akerboom nog in bed als zijn telefoon gaat. Een nummer uit de Verenigde Arabische Emiraten verschijnt op zijn scherm. Hij drukt de oproep tot twee keer toe weg, maar als hij opneemt, hoort hij het goede nieuws van de aanhouding.

Het blijkt dat Dubai Taghi zo snel mogelijk als ongewenst vreemdeling wil uitzetten. Een formeel uitleveringsproces wordt overgeslagen. De politie zegt binnen 24 uur een vliegtuig te kunnen sturen. Een zwaarbeveiligde missie wordt dan in allerijl opgezet. Toch zijn er aanwijzingen dat Nederland eerder wist dat Dubai plannen had om Taghi uit te zetten, zo blijkt uit vluchtgegevens die deze site opvroeg.

Al vier dagen voor Taghi’s arrestatie blijkt een privéjet onderweg naar Dubai

Al vier dagen voor Taghi’s arrestatie blijkt een privéjet van het Duitse Air Independence opgestegen vanuit Brussel. Het witte straalvliegtuig landt diezelfde dag op een militaire basis in Turkije. In de twee dagen die volgen, cirkelt het vliegtuig met ultrakorte vluchten om Dubai. Het landt in achtereenvolgens Dammam, Doha, Abu Dhabi, Al Ain, Muscat, Fujairah en weer in Abu Dhabi. Op een militaire vliegbasis in Abu Dhabi, op anderhalf uur rijden vanaf Dubai, blijft het vliegtuig wachten.

Pas als Ridouan Taghi op 19 december 2019 dan eindelijk, geboeid en met een geluiddichte koptelefoon, aan boord wordt gebracht, vliegt de privéjet met een tussenstop in Boekarest naar Eindhoven. De stemming in het vliegtuig is uitgelaten. Nederlands meest gezochte crimineel is binnen.

Ridouan Taghi wordt tegen een SUV aangezet, waarna hij in een vliegtuig wordt gezet dat hem naar Nederland vliegt.
Ridouan Taghi wordt tegen een SUV aangezet, waarna hij in een vliegtuig wordt gezet dat hem naar Nederland vliegt. © Marengo-dossier

Deze reconstructie is gebaseerd op inzage in vertrouwelijke documenten uit het Marengodossier en gesprekken met verschillende bronnen binnen de opsporingsdiensten en binnen het criminele milieu. Deze site heeft het Openbaar Ministerie een groot aantal vragen voorgelegd, maar het OM heeft aangegeven deze niet te willen beantwoorden.

Reactie Inez Weski, advocaat van Taghi

Taghi’s advocaat Weski stelt dat Nederland internationale regels en verdragen heeft geschonden met de inbeslagname van miljoenen versleutelde chatberichten. Ook hekelt ze de gang van zaken rond de opsporing van Taghi. ,,Niemand lijkt te beseffen dat politiediensten niet hele steden en in feite miljoenen aan persoonsgegevens in strijd met alle internationale rechtsbeginselen mogen toe-eigenen om daar aan de hand van algoritmen op zoek te gaan naar een mogelijke match tussen een woord, een persoon en een mogelijk strafbaar feit zoals dat inmiddels met die pgp-berichten gebeurd. Kennelijk acht het OM zich inmiddels bevoegd buiten de controle van de rechter en de verdediging ook gegevens als over de internationale samenwerking bij de schending van mensenrechten te houden bij voorbeeld ten aanzien van het verschaffen aan Dubai van zeer gevaarzettende informatie over client. Maar ook de hele gang van zaken bij de opsporing van client lijkt achter een muur verdwenen. Dit alles lijkt naar mijn mening alleen te passen in een politiestaat waar een ieder target kan worden en rechteloos mag worden afgevoerd.

Taghi bij zitting in bunker Osdorp

Maandag start in de zwaarbeveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp de inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo, waarin Taghi de hoofdverdachte is. Het OM ziet hem als opdrachtgever van in totaal zes onderwereldmoorden en nog een aantal mislukte moordpogingen. Taghi zal maandag voor het eerst sinds zijn aanhouding verschijnen voor de rechtbank, zo heeft zijn advocaat Inez Weski laten weten.

https://www.ad.nl/binnenland/taghi-feestte-in-dubai-en-nederland-wist-dat-veel-eerder-dan-gedacht~ac1320be/

Update: maandag 22 maart 2021

Inhoudelijke behandeling van #Marengo

http://www.sosokitchen.nl/marengo-inhoudelijke-behandeling

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-klein-protest-tegen-oneerlijk-proces

Zie ook: Inhoudelijke behandeling van #Marengo Dag 2

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-2

http://www.sosokitchen.nl/streetwise

http://www.sosokitchen.nl/ridouan-taghi-toonde-zich-een-volger-van-het-politieke-nieuws

Lees ook:

Taghi: Ik Zie Alleen De Langer Wordende Neus Van De Kroongetuige

Ridouan Taghi heeft zich er woensdag tijdens het verhoor van kroongetuige Nabil B. uitvoerig over beklaagd dat hij hem niet of nauwelijks kan zien.

In de zittingszaal van de Amsterdamse gerechtsbunker zit B. met een van zijn advocaten in een speciale, deels afgeschermd box.

“Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus langer worden als hij liegt”, zo onderbrak Taghi het verhoor door de rechtbank. “Wij zijn hier toch gekomen om dat leugenachtige gezicht van hem te zien. “. De rechtbank is op 22 maart, de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke liquidatieproces, begonnen met het verhoor ter zitting van B. Hij had in het voortraject van het proces dat Marengo heet, tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen Taghi en zijn medeverdachten. Woensdag zette de rechtbank dat verhoor voort.

De beperkte zichtbaarheid van B. in de zaal is een chronische bron van ergernis en klachten bij verdachten en advocaten. Zij willen zijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal tijdens de verhoren kunnen zien, omdat deze van betekenis kunnen zijn. De rechtbank heeft toegezegd verbetering van de situatie te zullen onderzoeken.

Pathologische leugenaar
Op de klacht van Taghi zei B. dat hij aan zijn zichtbaarheid zelf niets kon veranderen. “Het is niet dat ik meneer Taghi wil ontwijken.”

Op 22 maart noemde Taghi de kroongetuige een “pathologische leugenaar”, een “fantast” en een “orakel”.

Geen loopjongen
De rechtbank stelde B. (33) onder meer vragen over zijn positie binnen de veronderstelde organisatie van Taghi. De kroongetuige zei dat hij in de jaren 2012 en 2013 intensiever betrokken raakte bij de groep. Hij was destijds al bevriend met de broers Saïd en Mohamed R., die door justitie tot de subtop van de organisatie worden gerekend.

Taghi en de zijnen zouden zich op grote schaal hebben beziggehouden met de internationale drugshandel, waarvan de liquidaties en het overige geweld een uitvloeisel zou zijn geweest.

B. zag zichzelf als “algemeen medewerker” binnen de organisatie, hij zat niet heel hoog in de boom maar was ook geen ‘loopjongen’. Hij wilde aanvankelijk met moorden niks te maken hebben, verklaarde hij. Later, toen er plannen van vijanden boven water kwamen voor een ontvoering van Saïd R., veranderde zijn opvatting daarover. “Je moet sterk in je schoenen staan”, aldus B. “Het is eten of gegeten worden.”

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. van betrokkenheid bij twee liquidaties en een poging daartoe. In ruil voor zijn verklaringen als kroongetuige heeft het OM hem een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 in plaats van 24 jaar.

AD.nl

Verslag Yelle Tieleman

Zie ook: Inhoudelijke behandeling van #Marengo Dag 3

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-3

Zie ook: Inhoudelijke behandeling van #Marengo Dag 4

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-4

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/misdaadverslaggevers-genomineerd-voor-een-tegel

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/nctv-ambtenaren-rond-arrestatie-ridouan-taghi-naar-dubai

http://www.sosokitchen.nl/nctv-zou-onbevoegd-jarenlang-personen-hebben-gevolgd-met-nepaccounts

Zie ook: Marengo-Proces Dag 5

http://www.sosokitchen.nl/liquidatieproces-marengo-kijkt-vooruit-naar-nieuw-zittingsblok

Zie update: Netwerkmeting bij Weski na tweet over Taghi van Peter R. de Vries

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-van-kroongetuige-nabil-b-en-peter-r-de-vries-staan-op-dodenlijst

Update: 21 april 2021: Anouar Taghi komt op vrije voeten

http://www.sosokitchen.nl/acht-medeverdachten-anouar-t-voorlopig-op-vrije-voeten

http://www.sosokitchen.nl/nctv-leidt-veiligheidsteam-voor-betrokkenen-taghi-zaak

http://www.sosokitchen.nl/meer-aanhoudingen-in-onderzoek-naar-moord-advocaat-wiersum-niet-uitgesloten-een-verdachte-onvindbaar

Zie laatste update Encrochat: 20 april 2021: ‘EncroChat-hack was volgens Franse wetgeving illegaal’

http://www.sosokitchen.nl/als-een-spannende-film

Zie ook update:

http://www.sosokitchen.nl/geen-straf-wel-andere-functie-leidinggevenden-na-onrust-bij-politiespionnen

Zie ook update: Advocaat krijgt geen inzicht in betalingen raadslieden Nabil B.

http://www.sosokitchen.nl/liquidatieproces-marengo-kijkt-vooruit-naar-nieuw-zittingsblok

Zie update: 29 april 2021: NCTV naar Dubai voor overleg ‘met besloten karakter’

http://www.sosokitchen.nl/nctv-ambtenaren-rond-arrestatie-ridouan-taghi-naar-dubai

Update: 21 mei 2021: Politie Haalt Door Kroongetuige Nabil B. Verwijderde Chatgesprekken Terug

http://www.sosokitchen.nl/politie-haalt-door-kroongetuige-nabil-b-verwijderde-chatgesprekken-terug

Zie ook update: 25 mei 2021: Ook In Hoger Beroep Wint Peter R. de Vries Van De Nederlandse Staat

http://www.sosokitchen.nl/peter-schouten-definitief-advocaat-van-kroongetuige-nabil-b

Update: 26 mei 2021: Kroongetuige Nabil B. Schort Medewerking Aan Marengo-Proces Op

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces

http://www.sosokitchen.nl/kroongetuige-in-proces-tegen-taghi-schort-deal-met-om-op

Zie ook update: Politie Schaduwde Advocaten Tijdens Zoektocht Naar Ridouan T.: OM Eist Levenslang Tegen ‘Regelaar’ Van Liquidaties

http://www.sosokitchen.nl/politie-schaduwde-advocaten-tijdens-zoektocht-naar-ridouan-t

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/tijdens-een-nieuwe-procesdag-in-de-liquidatiezaak-marengo

Zie ook updates: 31 mei 2021

‘Rico de Chileen’ Krijgt 11 Jaar Cel Voor Leiden Bendes In Liquidaties En Witwassen (zie hierboven) en De inhoudelijke behandeling van het #Eris-proces begint op 30 augustus.

http://www.sosokitchen.nl/om-wil-hogere-straffen-voor-verdachten-aanslag-op-panorama

Zie ook: ‘Misdaadblogger M. Kok’

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-wijst-verzoek-om-kroongetuige-nabil-b-te-dwingen-maar-bunker-te-komen-af

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-nieuwe-dag-in-de-strafzaak

Zie ook: 8 juni 2021: ‘Advocaten zeer kritisch over politie-operatie Trojan Shield’

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-zeer-kritisch-over-politie-operatie-trojan-shield

http://www.sosokitchen.nl/als-een-spannende-film

Zie ook: Marengo-Proces 11 juni 2021 ‘Kroongetuige Nabil B. Wil Alleen Achter Gesloten Deuren Toelichten Waarom Hij Niet Meer Verklaart’ (wraking rechtbank)

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-kroongetuige-nabil-b-wil-alleen-achter-gesloten-deuren-toelichten-waarom-hij-niet-meer-verklaart

Zie ook: 14 juni: Officier Van Justitie Was In Dubai, Een Maand Voor Arrestatie Taghi

http://www.sosokitchen.nl/officier-van-justitie-was-in-dubai-een-maand-voor-arrestatie-taghi

Zie ook: 16 juni 2021: Wrakingsverzoek Kroongetuige Marengo Afgewezen

http://www.sosokitchen.nl/wrakingsverzoek-kroongetuige-marengo-afgewezen

Update: 19 juni 2021: ‘Kroongetuige Nabil B. Kon Googelen Met Zijn iPhone’

http://www.sosokitchen.nl/kroongetuige-nabil-b-kon-googelen-met-zijn-iphone

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: