Vervolg…AIVD…Taghi…Terrorismekaart!

Door : | 0 Reacties | Op : 06-03-2020 | Categorie : SoSo Blog

“De geschiedenis leert dat soms volstrekt tegengestelde of niet vermoede belangen en partijen een rol blijken te hebben gespeeld in gebeurtenissen.” (Weski)

“Duobus litigantibus, tertius gaudet”(Is Latijn en betekent:)
Als twee mannen bekvechten, is de derde blij
!

De ‘Terrorismekaart’ ?

Vooraf. Zie volgende artikelen:

http://www.sosokitchen.nl/oeps-die-aivd-weer-😅

http://www.sosokitchen.nl/nctv-leidt-veiligheidsteam-voor-betrokkenen-taghi-zaak

http://www.sosokitchen.nl/nieuws-van-de-week

http://www.sosokitchen.nl/het-draait-allemaal-om

http://www.sosokitchen.nl/lunch

http://www.sosokitchen.nl/grondbeginsel-van-het-strafrecht

http://www.sosokitchen.nl/sterkte-toegewenst-aan-nabestaanden

http://www.sosokitchen.nl/de-aivd-en-nctv

http://www.sosokitchen.nl/opinie-aivd-en-nctv-landelijke-veiligheidsdiensten-zaaien-onnodig-angst-en-onrust

http://www.sosokitchen.nl/artikel-waarschuwing-aivd-over-haga-lyceum-was-terecht-maar-onzorgvuldig-verwoord

Update 22 september 2020:

http://www.sosokitchen.nl/taghi-gemarteld-exclusieve-fotos

VOORTS:

Waar zijn de ‘zes gegevensdragers’ van Taghi?

Weski gaat verder over de ‘zes gegevensdragers‘ die bij Taghi in beslag zijn genomen in Dubai. De geheime dienst AIVD zou die hebben overgenomen en een apart onderzoek zijn begonnen, ‘Keti‘, dat later zou zijn overgedragen aan het team dat liquidatiezaak Marengo behandelt.

Autoriteiten uit Dubai spraken, ook op televisie, ‘dankwoorden’ uit aan Nederland én Marokko. Weski citeert een uitzending van Nieuwsuur waarin de chef van de landelijke recherche over de in beslag genomen ‘gegevensdragers’ spreekt. 

Weski wil weten welke ‘gegevensdragers’ dat dan zijn en of al resultaten bekend zijn van het onderzoek naar die apparatuur. Heeft Dubai ook zélf apparaten onderzocht, in een zaak tegen iemand die niet in Dubai wordt vervolgd en geboeid wordt afgeleverd aan Nederlandse agenten? Wat zijn daarvan dan de resultaten? 

Weski wil het allemaal in detailweten. “De verhulling van de waarheid tekent zich in dit proces steeds scherper af.”

Volgens Weski is de AIVD bewust bij de zaak gehaald ‘om de terrorismekaart‘ te kunnen trekken. Eerder werden haar cliënten Mae en Mario R. in Suriname ‘gemarteld‘ en onrechtmatig op het vliegtuig naar Nederland gezet, vanwege eenzelfde handelwijze, stelt Weski.

Weski zegt dat Taghi in Dubai na mishandelingen ‘onherkenbaar’ was

Volgens Weski is Taghi in Dubai zó mishandeld ‘dat zijn gezicht door verwondingen en zwellingen zowat onherkenbaar was geworden’ en ‘hij nauwelijks nog kon lopen‘. 

Dat koppelt de advocaat aan de ‘desinformatie‘ in media, aangestuurd door het Openbaar Ministerie, dat Taghi een link zou hebben met Iran. Dubai is als de dood voor Iran. 

Weski citeert uit de processen verbaal van rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de Nederlandse politie, die daarin volgens haar voortdurend de waarheid verdraaien. Taghi zegt vanaf een ander vliegveld te zijn opgehaald dan de rechercheurs stellen. Het ging volgens hem om een klein vliegveldje, zo kon hij ‘met zijn half dichtgeslagen oog‘ volgens Weski zien, en niet om de internationale luchthaven van Dubai, zoals de rechercheurs stellen. 

In Nederland werd Taghi in een helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught vervoerd, die door drie andere helikopters werd begeleid. De deur van ‘zijn’ helikopter zou in de kou open zijn gelaten. Hij had nog de kleding aan die hij in Dubai droeg.

Advocaat Taghi neemt het woord: arrestatie in Dubai was ‘schokkend’

Na de beknopte inleiding van het Openbaar Ministerie is het woord aan Inez Weski, die begint met het uitbouwen van haar klachten over ‘de ontvoering’ van haar cliënt vanuit Dubai. 

De politie van Dubai zou bij de arrestatie zijn bijgestaan door Marokkaanse politiemensen. De ‘redelijk schokkende‘ stukken over de arrestatie en de overlevering van Taghi naar Nederland leiden volgens Weski ‘tot de gevreesde constatering’ dat daarin volop is gelogen.

Weski heeft van Taghi toestemming gekregen wat details te onthullenover hoe hij de arrestatie en overlevering heeft beleefd. Ook heeft de advocaat een ‘eigen onderzoek’ gedaan en zal ze de onderzoeksrechter ‘binnenkort’ inlichten over haar bevindingen.

De raadsvrouw wil dat de rechtbank het Openbaar Ministerie gelast vragen te beantwoorden over de ‘arrestatie’ (‘althans, het fysiek meenemen’), de overlevering en de stukken daarover.

Taghi heeft niet de kans gehad zich te laten overdragen aan Marokko, bijvoorbeeld, waarvan hij ook de nationaliteit heeft, klaagt Weski. Of Taghi dat écht wenste, gezien de reputatie van de Marokkaanse opsporingsdiensten en de verhoortechnieken, zegt Weski niet.

Taghi: ‘Ik zie er nu juist best goed uit’

Toen de onderzoeksrechter in Nederland opmerkte dat Taghi er slecht uitzag, zei Taghi volgens justitie: “Ik zie er nu juist best goed uit. Eerder zaten mijn ogen helemaal dicht. Mijn neus is gebroken. Hier ben ik in Nederland heel goed behandeld.” Op vordering van het Openbaar Ministerie heeft een deskundige Taghi onderzocht en daarover gerapporteerd. Op dringend verzoek van Weski heeft justitie tot nu toe niets gezegd over Taghi’s toestand.

“Vandaag komt de raadsvrouw onaangekondigd met haar verhaal naar buiten. Vandaar dat wij nu reageren,” maar daar laat de officier het bij.

Wat betreft al haar verzoeken van Weski over de omstreden, zeer belastende PGP-berichten, wijst het Openbaar Ministerie er op dat exact dezelfde verzoeken van Weski in andere zaken door ‘rechtbanken en (gerechts)hoven’ integraal zijn verworpen.

Dat is na twee uur bedenktijd zo’n beetje wat de drie aanklagers te zeggen hebben over Weski’s betoog.

Inez Weski mag ‘in dupliek’ nog reageren op de bondige ‘repliek’ van justitie op haar uitvoerige verhaal.

Het ‘wekt geen bijzondere verbazing’ dat de aanklagers Weski’s verhaal ‘versimpelen‘, zegt ze. “Wat hoe dan ook blijkt, is dat wat justitie heeft gerapporteerd over de gebeurtenissen op bijvoorbeeld het internationale vliegveld, niet kán.”

Uit het strafdossier en andere stukken kan Weski nog steeds niet opmaken wat de Nederlandse staat heeft gedaan in de richting van Dubai en Marokko, voorafgaand aan Taghi’s arrestatie en daarna.

Weski: recente foto Taghi gefotoshopt, hij was gewond in gezicht

Op 19 december zagen de onderzoeksrechter én Weski volgens haar nog ‘de afdruk van een legerlaars over de gehele rechterkant van zijn gezicht’.

De onderzoeksrechter schreef over het eerste verhoor ook dat Taghi flink gewond was in zijn beide ogen en neus, citeert Weski.

De recente foto van Ridouan Taghi die Dubai in de media heeft verspreid, ‘moet gefotoshopt zijn‘, zegt Weski. Hij lijkt soweiso niet op die foto en was zwaargewond in zijn gezicht.

Ondanks al zijn verwondingen deed de trauma-arts daar niets aan. Weski: “Ik heb daarom geen idee wat die arts daar eigenlijk deed.”

Weski herhaalt een bekend betoog

Weski vraagt om een fors aantal documenten waaruit blijkt welke onderzoeken in Dubai en Nederland zijn gedaan in de marge van de eigenlijke zaak Marengo. De officieren van justitie zouden moeten onderbouwen of en waarom gegevens aan andere organen zijn verstrekt. 

Ze wil ook weten hoe het kan dat het vliegtuig waarin Taghi zat, niet op ‘tracksystemen‘ was te zien.

Weski herhaalt een betoog dat ze in andere zaken al vaak heeft afgestoken, rond bijvoorbeeldNaoufal ‘Noffel’ F., een andere aan Taghi gelieerde cliënt van haar. Onderzoeksteams van de recherche deelden volgens haar onrechtmatig allerlei onderschepte berichten, zonder dat een rechter daar toestemming voor had gegeven. 

“Nu is uw rechtbank opgescheept met meer dan 610.000 berichten, terwijl de verdediging de (nog veel grotere) berg waaruit die berichten zijn geselecteerd, niet mag onderzoeken.”

Zitting gaat door, rechtbank geeft aan hoe ver Weski mag gaan

De rechtbank heropent de zitting en ‘schetst de contouren‘ waarbinnen Weski zich ‘mag bewegen’. Ze mag geen ‘identificerende gegevens’noemen waardoor de identiteit van opsporingsambtenaren gekend zou kunnen worden.

Weski wil ook rechters, officieren van justitie en een liaison noemen, maar moet ook hen anoniem houden, net zoals de ‘trauma-arts’over wie Taghi spreekt.

In ‘hun feeststemming’ en ‘kennelijk soms beschonken’ hadden de opsporingsambtenaren de koptelefoon bij Taghi kennelijk scheef opgezet in het vliegtuig. Zo kon hij horen wie zoal in het vliegtuig zaten. 

Weski wil hen bij de onderzoeksrechter verhoren. Een ‘leidinggevende‘ zou met de trauma-arts over de twee stewardessen hebben gesproken als over ‘die mokkels’. Hij vroeg een van de stewardessen waar het vliegtuig vandaan kwam, maar door zijn ‘gebrekkige engels’ en ‘kennelijke dronkenschap’ verstond hij haar slecht. 

Het vliegtuig zou uit Praag zijn gekomen, maakte Taghi uit het gesprekje op.

Zitting geschorst vanwege te gedetailleerde lezing Weski

Eén van de drie officieren van justitie onderbreekt Weski. Ze heeft vooruit gelezen en gezien dat Weski ‘allerlei herleidbare, identificerende, persoonlijke informatie‘ over (Nederlandse) opsporingsambtenaren in haar pleidooi heeft opgenomen, die ‘gevaarzettend‘ kan zijn.

Weski eist dat ze alles mag voorlezen. De rechtbank onderbreekt de zitting om ook vooruit te kunnen lezen en te bepalen wat Weski wel en niet in het openbaar mag onthullen. Weski vindt dat ze ‘cruciale’ details moet kunnen onthullen en vindt die ‘niet zodanig identificerend’ dat het gevaar kan opleveren.

Ze zal later waarschijnlijk aan de rechtbank vragen het Openbaar Ministerie ‘niet ontvankelijk’ te verklaren: de hele zaak moet volgens haar van tafel, alleen al vanwege alle misstanden omtrent de arrestatie van Taghi, de ‘marteling’ en de overlevering aan Nederland.

Het is klaar in ‘de bunker’

Weski herhaalt veel van wat ze eerder stelde.

De rechtbank sluit de zitting af en belooft vrijdag 13 maart te beslissen op de verzoeken die Weski heeft gedaan. Taghi’s zaak wordt ‘voor onbepaalde tijd’ aangehouden. Of Taghi een volgende keer wél naar zijn zitting zal komen, zegt Weski nog niet te weten. Ze zegt toe dat tijdig te zullen laten weten vanwege de ingewikkelde ‘logistiek’ die vooral de extreme beveiliging van het proces met zich meebrengt.

Zo is het ineens klaar in ‘de bunker’.

Geheel artikel:

https://www.parool.nl/amsterdam/teruglezen-zo-verliep-de-formele-openingsdag-van-het-proces-tegen-taghi~b8ada130/

…..

Update: Donderdag 13 augustus 2020

‘Rechtbank Behandelt Verzoeken Taghi Achter Gesloten Deuren’

SCHIPHOL (ANP) – De rechtbank behandelt een aantal verzoeken van Ridouan Taghi achter gesloten deuren. Dat wil zeggen dat behalve de procespartijen – de rechtbank, officieren van justitie, zijn advocaat en de beveiliging – niemand aanwezig mag zijn in de rechtszaal en mag horen waar het over gaat.

Taghi’s advocaat Inez Weski had gevraagd om de deuren te sluiten bij het doen van haar verzoeken. De privacy van haar cliënt is daar de reden voor, aldus de raadsvrouw. De rechtbank liet na het besloten deel weten dat de deuren dicht bleven “in het belang van een goede rechtspleging”. Anders zou deze “ernstige schade” kunnen ondervinden, aldus de rechter.

De 42-jarige Taghi is hoofdverdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Het Openbaar Ministerie had zich tevergeefs verzet tegen de besloten behandeling.

De verzoeken van Weski houden verband met zijn overbrenging, maar zij lichtte het verder niet toe. Taghi werd in december in Dubai gearresteerd, nadat hij jarenlang voortvluchtig was geweest. Zijn vervoer naar Nederland zou met het nodige geweld gepaard zijn gegaan. Enkele dagen later werd hij met een speciaal transport overgebracht naar Nederland. Sindsdien zit hij in voorarrest in de extra beveiligde gevangenis in Vught.

In Marengo staan in totaal zeventien verdachten terecht. Vanaf dinsdag vindt er een tussentijdse zittingsronde plaats in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Taghi is niet in persoon aanwezig. Hij heeft zich ook op eerdere zittingen dit jaar niet in de rechtbank laten zien.”

https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/rechtbank-behandelt-verzoeken-taghi-achter-gesloten-deuren

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-in-liquidatiezaak-marengo-slaan-terug-we-worden-doelbewust-beschadigd

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-meijering-over-taghi-proces-zo-kan-dit-niet-verder

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-weski-om-negeert-alle-regels-en-principes

http://www.sosokitchen.nl/politie-schaduwde-advocaten-tijdens-zoektocht-naar-ridouan-t

http://www.sosokitchen.nl/hoofdofficier-moet-getuigen-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-beschuldigt-rechtbank-van-discriminatie-in-liquidatieproces-marengo

http://www.sosokitchen.nl/wraking-onderzoeksrechter-in-marengoproces

http://www.sosokitchen.nl/onderzoeksrechters-in-liquidatieproces-taghi-mogen-blijven

http://www.sosokitchen.nl/procureur-generaal-hoge-raad-moet-onderzoek-doen-naar-volgen-van-advocaten

http://www.sosokitchen.nl/hoe-het-marengo-proces-een-persoonlijke-strijd-tussen-om-en-advocaten-werd

http://www.sosokitchen.nl/mh17-proces-advocaten-binnenkort-naar-rusland-voor-overleg-met-verdachte-verwijzing-naar-proces-justitie-taghi

http://www.sosokitchen.nl/live-om-reageert-op-crisis-in-de-opsporing-bij-bewogen-proces-rond-taghi

http://www.sosokitchen.nl/zo-verliep-de-zitting-in-proces-marengo-om-is-realiteit-voorbij

http://www.sosokitchen.nl/taghi-wil-af-van-zwaar-regime-ebi-in-vught

http://www.sosokitchen.nl/ridouan-taghi-ik-zit-niet-klagend-en-in-tranen-in-vughtse-cel

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-doet-lijmpoging-in-taghi-proces

http://www.sosokitchen.nl/onderzoeksrechter-legt-zaak-taghi-neer-om-onaanvaardbare-bejegening-door-advocaten

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/oud-advocaten-kroongetuige-doen-aangifte-van-laster-tegen-peter-r-de-vries

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/trucjes-politieke-spelletjes

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/interview-broer-nabil-b-kroongetuige-marengo-proces

http://www.sosokitchen.nl/kroongetuige-nabil-b-heeft-spijt-deal-niet-gesloten-als-hij-had-geweten-dat-om-hem-te-snel-zou-presenteren

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/de-drugsmaffia-dicteert

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: