Wat is ‘Eid ul Adha’ ?

Door : | 0 Reacties | Op : 23-08-2017 | Categorie : SoSo Blog

‘Eid ul Adha’ ( Offerfeest) wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim: Abraham (âlayhi sallam:vrede zij met hem) die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah/God. 

“Mijn Heer, schenk mij (een zoon) van de rechtschapenen.”

Soerah ‘As Shaffât’: De in Rijen Staanden 37:100

“Toen verkondigden Wij hem de verheugende tijding van een zachtmoedige jongen (Ismâ’îl).”

Soerah ‘As Shaffât’: De in Rijen Staanden 37:101

“Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibrâhîm) kon helpen zei hij: “O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jou zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt.” Hij zei: “O mijn vader, doe wat u is bevolen, U zult vinden dat ik, als Allah het wil, tot de geduldigen behoor.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:102

“Toen zij zich (aan Allah) hadden overgegeven en hij hem op zijn slaap had gelegd (om te offeren).”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:103

“Toen riepen Wij tot hem: “O Ibrâhîm !”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:104

“Waarlijk, jij hebt de droom in waarheid vervuld. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:105

“Voorwaar, dat is zeker de duidelijke beproeving.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:106

“En Wij gaven hem ter vervanging een geweldig offerdier.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:107

“En Wij maakten voor hem (zijn goede naam) blijvend onder de lateren.”

Soerah ‘As Shaffât’: De in Rijen Staanden 37:108

“Vrede zij met Ibrâhîm.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:109

“Zo belonen Wij de weldoeners.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:110

“Voorwaar, hij behoort tot Onze gelovige dienaren.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:111

“En Wij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) Ishâq, als een Profeet van de rechtschapenen.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:112

“En Wij zegenden hem en Ishâq. En onder hun nakomelingen zijn er die weldoener zijn en (ook) die duidelijk onrechtvaardig voor zichzelf zijn.”

Soerah ‘As Shaffât: De in Rijen Staanden 37:113

 

‘Ied ul Adha’ is het tweede Ied-feest in de Islam. Het eerste Ied-feest is ‘Eid ul Fitr’ (Suikerfeest) en wordt gevierd ter afsluiting van de maand Ramadan.

 

Zie bronvermelding onderstaande informatie.

De inhoud heb ik uiteraard eerst geverifieerd, ingekort, Allah zegt ‘in de Koran’ (schuingedrukte) toegevoegd, bij de term ‘slacht’ het volgende erbij vermeld ter verduidelijking: ‘slachten van offerdieren !’ En de namen van de Soeraht (de Hoofdstukken in de Koran) genoemd.

Bij kopstukje ‘bedrag offer doneren’ heb ik het volgende erbij vermeld: ‘Maar: je mag wel *’sadaqa’ uitgeven, zodat een ander een offer voor zichzelf/zijn gezin/familie kan permitteren, naast jouw verplichting om zelf een dier te offeren, wanneer je daartoe financieel in staat bent.’

*’Sadaqa’ betekent liefdadigheid, materieel of immaterieel.

 

“Slachten/offeren

Allah zegt in de Koran:

“Verricht het gebed voor jouw Heer en slacht.” [108:2] (slachten van offerdieren !) Soerah ‘Al Kauwthar’: De Overvloed

De sunnah is om op de dag van al-‘Ied een offer te slachten. Sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is voor degene die daar financieel toe in staat is.

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Om precies te zijn: tot aan zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand.

Één schaap volstaat voor jezelf en de mensen die jij onder één dak onderhoudt. Voor degene die op zichzelf woont en in zijn eigen onderhoud voorziet, is het aanbevolen om een eigen schaap te slachten. Dit geldt ook voor de vrouw.

Er mag ook een koe of kameel worden geslacht. Één koe of kameel volstaat voor zeven personen (en hun gezinnen).

Verder dient degene die van plan is om te offeren, man of vrouw, zich te onthouden van het knippen van het haar en nagels zodra de eerste dag van de maand Dhul-Hidjah aanbreekt, totdat het offer is geslacht.

De profeet vrede zij met hem zei:

“Als de tien (dagen) aanbreken en iemand van jullie van plan is om te offeren, laat hem dan niet van zijn haar en nagels nemen.” [Hadith in Sahih Moslim]

Het verbod op het knippen van haar en nagels beperkt zich tot degene die van plan is om te offeren en geldt niet voor zijn familie.

Bedrag offer doneren
Sommige moslims komen, goedwillig, met het idee om in plaats van een offer te slachten, het bedrag te doneren aan een goed doel. Dit is tegenstrijdig met de sunnah van onze profeet Muhammed vrede zij met hem. Het offeren met ‘Ied is een grote aanbidding en een van de gewijde tekenen van Allah. (Maar: je mag wel ‘sadaqa’ uitgeven, zodat een ander een offer voor zichzelf/zijn gezin/familie kan permitteren, naast jouw verplichting om zelf een dier te offeren, wanneer je daartoe financieel in staat bent)

Allah zegt in de Koran:

“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder het offeren) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten.” [22:32] Soerah ‘Al Hadjj’: De Hadjj

De gewijde tekenen van Allah dienen in stand te worden gehouden door de moslims.

Een deel van het offer kan worden gedoneerd aan de armen en behoeftigen. Zo praktiseer je én de sunnah van het offeren én verricht je liefdadigheid.

Andere vormen van goede daden gedurende deze gezegende dagen zijn het reciteren van de Koran, het geven van sadaqah aan de behoeftigen en het verrichten van vrijwillige gebeden.

Ben jij je niet al te bewust van deze gezegende dagen door de omgeving waarin je leeft, misschien dat het een handje helpt om je te beseffen dat miljoenen mensen vanuit de hele wereld zich deze dagen in en rondom Mekka verzamelen voor één doel; het aanbidden van Allah alleen hopend op Zijn vergiffenis.”

Bron: Kennisviamail.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: