Deel 3: Wat is Islam ? Wat is een Moslim ? Wat leert de Islam ?

Door : | 0 Reacties | Op : 09-06-2017 | Categorie : SoSo Blog

Islam betekent letterlijk ‘overgave’ of ‘onderwerping’ aan Allah/God. Een Moslim geeft zich over aan de wetten van Allah/God.

Moslims baseren hun levens op de volgende 5 zuilen van de Islam:

1-De ‘Shahada’-Geloofsbelijdenis:
 “Ashhado an la illaha illa Allah wa ashhado an’ Mohammed’ rasoel Allah”:
 “Ik getuig dat er maar één God is: Allah en ik getuig dat Mohammed (vrede en zegeningen met hem) zijn Boodschapper is.”

” En Wij hebben jou niet anders gezonden dan aan de gehele mensheid en als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer. Maar de meeste mensen weten het niet. “

Soerah ‘Saba’ ‘(Saba’) 34:28

2-‘De Salaat’-het Gebed:
 Dit houdt in dat de Moslim 5x daags het gebed moet verrichten.

“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen. “ 

Soerah ‘Al Baqara’ 2:110

3-‘Siyâm’-het vasten:
 Het vasten van de maand Ramadan. Dit vasten is voorgeschreven in de Koran:

” O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:183.

” (Vast) een vastgesteld aantal dagen. Maar degene die van jullie ziek is, of op reis, dan een aantal andere dagen. En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het dan niet doen) rust de plicht van Fidyah: het voeden van een arme. Maar degene die vrijwillig meer (dan verplicht is) geeft: dat is beter voor hem. En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat maar weten. “

Soerah ‘Al Baqara'(De Koe) 2:184

” De maand Ramadhân is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqân (De Onderscheider tussen de Waarheid en de valsheid). Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jou het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn. “

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:185

 

4-‘Zakâat’-Armenbelasting:
 Iedere Moslim is verplicht een deel van zijn geld/vermogen aan rechthebbenden (armen, behoeftigen en schuldenaren) te geven (zie punt 2 De Salaat-Het Gebed)

“En onderhoudt het gebed en geeft de zakaat en wat jullie hebben vooruitgezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:110

5-‘Hadj’-Bedevaart naar Mekka:
Moslims die het zich financieel en qua gezondheid kunnen veroorloven, dienen de Bedevaart (Pelgrimstocht) naar Mekka te verrichten:

“Erin zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Îbrâhim, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.”

Soerah ‘Al Imraan’ (De Familie van Imraan) 3:97

Wat leert de Islam ?

Soerah ‘Al Fatiha’ (De Opener) 1:1-7 (vanaf vers 1 tot en met 7), bevat de grondslagen van de Islam: onder andere de ‘Aqida’ (Geloofsleer) en de ‘Ibadah’ (aanbidding)

In Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:1-39 (vanaf vers 1 tot en met vers 39), vertelt Allah over de bewijzen van Zijn bestaan en Zijn Eenheid en beveelt Hij de aanbidding van Hem. Hij vertelt dat de Koran een Goddelijk wonder is (Moe’djizah) en legt Hij Zijn macht uit aan de hand van de Schepping van de Mens en de Hemelen en de Aarde; en Hij beschrijft de soorten mensen: gelovigen, ongelovigen en hypocrieten.

De Soerah ‘Al Ikhlas’ (Het Zuiveren) 112:1-4 (vanaf vers 1 tot en met 4), neemt een sleutelpositie in, in de leer van de Tâuhid, de leer over de Eenheid van Allah en Zijn unieke eigenschappen. ‘Al Ikhlas’ betekent letterlijk ‘het zuiveren’: het toewijden van de aanbidding alleen aan Allah, de Enige God, door het ontkennen en verwerpen dat Allah deelgenoten in Zijn Scheppping heeft, die aanspraak kunnen maken op lofprijzing of aanbidding, in welke vorm dan ook.


Moslims geloven in het woord van Allah de Verhevene
. De Koran is het woord van Allah dat aan de Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) in de Arabische taal is geopenbaard:

Zegt: ” Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrâhim en Ismâ’îl en Ishâq en Yâ’qôeb en de kinderen van Yâ’qôeb en wat er is gegeven aan Môesa en Îsa en wat er is gegeven van hun Heer aan de Profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:136

“De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook)  de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn  Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschapppers. Zij zeiden: “Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de terugkeer.”

Soerah ‘Al Baqara’ (De Koe) 2:285

 

En Allah weet het beter

 

Wordt vervolgd..

 

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: