Commissie: Inlichtingenwet Schiet Tekort En Moet Aangepast Worden

Door : | 0 Reacties | Op : 20-01-2021 | Categorie : SoSo Blog

Een onafhankelijke commissie heeft woensdag in een onderzoeksrapport geconcludeerd dat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) niet voldoet aan enkele belangrijke eisen. De wet moet daarom worden aangepast, meldt de Evaluatiecommissie Wiv (ECW).

Over de in mei 2018 ingevoerde Wiv, die volgens critici ‘sleepwet’ wordt genoemd, is destijds politiek en maatschappelijk een flinke discussie gevoerd. Het leidde zelfs tot een referendum.

De commissie, onder leiding van Renée Jones-Bos, concludeert nu dat de wet niet op alle vlakken voldoet en komt met een aantal aanbevelingen om de wet te hervormen. De aanpassingen moeten al bij de aanstaande kabinetsformatie worden meegenomen, staat in het rapport.

De Wiv geeft de geheime diensten Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) meer en uitgebreidere opsporingsmogelijkheden. Groot twistpunt was de mogelijkheid om in onderzoeken naar mogelijk verdachte personen en/of organisaties grote hoeveelheden data (bulkdata) te onderscheppen – ook van mensen die geen onderdeel van onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden.

De commissie vindt dat het verzamelen en het gebruik van deze bulkdata zorgvuldiger aangepakt moet worden. “Zowel het verwerven en verwerken moet beter worden geregeld in de wet”, aldus de commissie. Onlangs nog zei het Europees Hof van Justitie dat het ongericht verzamelen van telefoon- en internetgegevens strijdig is met Europese privacyregels.

Verder vindt de commissie dat er meer aandacht voor de gegevensuitwisseling met buitenlandse diensten moet komen. “In de wet moet worden opgenomen dat er geen gegevens worden gedeeld als er een reëel risico bestaat dat gebruik door de ontvangende dienst een flagrante schending oplevert van het internationaal recht, en in het bijzonder de mensenrechten en internationaal humanitair recht.”

Ook zou er volgens de commissie een rol moeten komen voor de Raad van State. De wet kent nu een aantal vaagheden, zoals “zo gericht mogelijk” data onderscheppen. Daardoor kan verwarring ontstaan. De rechter zou hier een invulling aan kunnen geven, aldus de commissie.

https://www.nu.nl/tech/6103041/commissie-inlichtingenwet-schiet-tekort-en-moet-aangepast-worden

Update: 15 maart 2022

Verscherpt Toezicht Op Tappen Data Door Inlichtingendiensten

ANP Producties | Bron: ANP Vandaag om 14:13 DEN HAAG

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat verscherpt toezicht houden op het grootschalig onderscheppen van internetverkeer. Dat doen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD vaak volgens de regels, maar de interne controle op het proces schiet tekort.

Dat leidt tot onrechtmatigheden, stelt de CTIVD dinsdag vast in een rapport. De dienst onderzocht de periode tussen 1 mei 2018 en 21 maart 2021.

Door die onrechtmatigheden wordt “onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht”, aldus de CTIVD. Omdat de commissie in eerdere rapporten al soortgelijke conclusies trok, wil zij op de verdere uitvoering van de zogeheten kabelinterceptie het toezicht intensiveren. De zorgplicht houdt onder meer in dat de manier waarop de inlichtingendiensten de onderschepte gegevens verwerken voortdurend gecontroleerd wordt en dat een en ander volgens de wettelijke regels verloopt.

Sleepwet

De AIVD en de MIVD hebben “technisch en juridisch moeten pionieren in een complexe omgeving”, tekent de commissie aan. De diensten hebben vorig jaar een gezamenlijk verbeterplan gemaakt.

De introductie van kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de in 2018 ingevoerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘sleepwet’ genoemd. Het op grote schaal tappen van internetverkeer heeft tot veel discussie geleid, vanwege de grote inbreuk op de privacy van burgers. Dit was mede aanleiding voor het onderzoek van de CTIVD.

Snapshotten

In de onderzochte periode vond de kabelinterceptie plaats in een beperkte vorm, het zogeheten ‘snapshotten’ – kortstondige, integrale onderschepping van gegevensstromen. De onderschepte gegevens worden daarbij onderzocht op “potentiële inlichtingenwaarde” en niet gebruikt voor inlichtingenonderzoek, zoals bij reguliere kabelinterceptie wel gebeurt.

De CTIVD ziet meerdere knelpunten tussen de wet, de wetsuitleg en de uitvoering in de praktijk. Zij adviseert het snapshotten van een aparte wettelijke grondslag te voorzien. In de wetstoelichting moet het begrip ‘gerichtheid’ beter worden uitgelegd, vindt zij.

Het kabinet werkt aan een tijdelijke aanpassing van de sleepwet, die ervoor moet zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen. De aanbevelingen uit het CTIVD-rapport worden daarbij betrokken.

ANP

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: