Inspectie: Wanbeleid Zorgde Voor Risico Voor De Opsporing Door Politie

Door : | 0 Reacties | Op : 28-01-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates!

“Weer een voorbeeld waardoor de meeste Nederlanders weinig vertrouwen hebben in de overheid.” 👍

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een jarenlang gebrek aan sturing bij de inlichtingeneenheid van de Landelijke Eenheid gezorgd voor verwaarlozing van de organisatie, werden taken slecht uitgevoerd en liepen medewerkers schade op. Dit staat in een kritisch rapport van de inspectie dat donderdag is gepubliceerd.

Het onderzoek werd eind 2019 opgestart nadat er signalen waren binnengekomen over ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen bij onderdelen van de Landelijke Eenheid.

De Landelijke Eenheid is binnen de politie belast met de bestrijding van zware misdaad en terrorisme. Het onderzoek van de inspectie dat donderdag is uitgebracht richtte zich op de problemen binnen het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) en het Team Criminele Inwinning (TCI) als onderdeel van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO).

De problemen ontstonden volgens de inspectie toen na de aanslagen in november 2015 in Parijs en in maart 2016 in Brussel de druk op de DLIO toenam. Signalen van terroristische dreiging moesten sneller worden opgevangen, maar tegelijkertijd waren er personeelsproblemen en was er sprake van verouderde ICT.

Problemen die groter werden door de uitbreiding van het takenpakket. Door het ontbreken van sturing wist eigenlijk niemand waar hij of zij aan toe was.

Sprake van verziekte werksfeer en slecht imago

De verwarring over uit te voeren taken zorgde voor een verziekte werksfeer, “waarbij men elkaar onder andere beticht van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en ook discriminatie.” Volgens de inspectie liepen in 2018 en 2019 de spanningen tussen de teamchefs van het LIRC dusdanig op dat ze het vertrouwen in elkaar opzegden.

Dit alles had volgens de inspectie risico’s voor de opsporing en een slecht imago van de Nederlandse politie tot gevolg.

Ook binnen de TCI zijn problemen groot

Ook binnen de TCI zijn de problemen groot en met volgens de inspectie dezelfde oorzaak. Er wordt meer gevraagd, maar het ontbreekt simpelweg aan mankracht.

De harde conclusie is dan ook dat er in 2019 geen bijdrage is geleverd aan het nationale inlichtingenbeeld.

Daarnaast ontstond er frictie met de LIRC omdat die, buiten hun takenpakket om en op eigen initiatief, criminelen in het buitenland ging benaderen om informatie te verkrijgen.

Veel van de problemen waren intern bekend, maar er werd niet ingegrepen. Volgens de inspectie heeft de Landelijke Eenheid de problematiek inmiddels opgepakt, maar heeft de organisatie nog een lange weg te gaan.

Janinne van den Berg, politiechef Landelijke Eenheid, spreekt op Twitter van “confronterende conclusies” en dat er fundamentele verbetering moet plaatsvinden.

https://www.nu.nl/binnenland/6112767/inspectie-wanbeleid-zorgde-voor-risico-voor-de-opsporing-door-politie

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/interview-janine-van-den-berg-had-de-politie-door-alle-liquidaties-en-boerenprotesten-nog-wel-genoeg-aandacht-voor-haar-eigen-mensen

http://www.sosokitchen.nl/geen-straf-wel-andere-functie-leidinggevenden-na-onrust-bij-politiespionnen

http://www.sosokitchen.nl/politie-wiste-sporen-uit-na-dood-informant

http://www.sosokitchen.nl/nieuw-anti-misdaadteam-zorgt-voor-wrevel-bij-politie

Lees ook: 28 januari 2021

Politie Faalde In Opsporing Door Organisatorische Chaos

De inspectie van het ministerie van Justitie bracht donderdag een rapport uit, waarin een vernietigend oordeel staat over het functioneren van de informatieafdelingen van de landelijke politie-eenheid.

Door Joost van der Wegen

Dat onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het eerdere nieuws dat de werksfeer bij die afdelingen verziekt was. De inspectie stelt nu dat organisatieproblemen leiden tot ‘spanningen intern en met andere onderdelen van de Nationale politie.’

Schade

Het ontbrak bij de diensten aan sturing. Dit heeft volgens de inspectie geleid tot ‘organisatieverwaarlozing, taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen en slechte afstemming tussen Intel en Tactiek.’

De inspectie concludeert: ‘Hierdoor is een groot risico voor de (internationale) opsporing ontstaan, een slecht imago van de Nederlandse politie in de internationale samenwerking en schade aan medewerkers.’

Spanning

Het gaat hierbij vooral om het functioneren van de Nederlandse politieafdeling die rechtshulpverzoeken afhandelt, het LIRC.

In het rapport staat in een voetnoot dat ze haar conclusie heeft getrokken op basis van een vertrouwelijk deel van het onderzoek, dat geheim is gehouden om operaties niet in gevaar te brengen.

In een gesprek over dat vertrouwelijk deel wordt door medewerkers van de Landelijke Eenheid aangegeven dat ‘spanningen met internationale partners door hen zijn herkend, en dat inmiddels maatregelen zijn genomen om dit op te lossen.’

Ontstaan

Uit het rapport blijkt dat op de afdeling sprake was van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discriminatie. Buitenlandse opdrachten werden gezien als ‘spannend’, maar werden vanwege de organisatorische chaos vergeven aan tijdelijke krachten. Hierdoor ontstonden scheve ogen.

Ook schrijft de inspectie dat de buitenlandse liaisons van de politie zijn verwaarloosd. Verder ontstaan er misverstanden met het inlichtingenteam van de Landelijke Eenheid over wie informanten in het buitenland ‘runt’.

De inspectie concludeert dat de problemen zijn ontstaan, toen de Landelijke Eenheid met haar informatiediensten moest gaan functioneren naast de nieuwe Nationale politie-eenheden in het land, die in de plaats kwamen van de politieregio’s.

Geleden

Inmiddels heeft ook de politiechef van de Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg, gereageerd op het rapport: ‘Als het inspectierapport iets duidelijk maakt, dan is het dat medewerkers van het LIRC hebben geleden onder deze situatie.’

De politiechef: ‘Ik voel mij verantwoordelijk voor onze mensen en voor de problemen die zij hebben ondervonden. Voor al onze collega’s moet een goede werkomgeving, met de juiste middelen en duidelijke taakopdracht vanzelfsprekend zijn.’

Ook minister van Justitie Grapperhaus (CDA) reageerde vandaag: Hij noemt het rapport van de Inspectie ’indringend’.

https://www.crimesite.nl/politie-faalde-in-buitenlandse-contacten-over-opsporing-door-chaos/

Update: 28 januari 2021

Inspectie Onverbiddelijk: Puinhoop Bij Intelligence-Afdeling Van Politie

UPDATE / VIDEO De intelligence-afdeling van de politie, die strijdt tegen zware criminaliteit en terrorisme, heeft haar zaken bijzonder slecht op orde. De misstanden hebben geleid tot interne spanningen en zelfs tot internationale reputatieschade, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Afdelingen die elkaar tegenwerken, rammelende computersystemen en een verziekte werksfeer door vriendjespolitiek en discriminatie. De Inspectie Justitie en Veiligheid benoemt zware problemen binnen de zogeheten Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de politie.

Veel van die problemen werden de afgelopen jaren aangekaart via de politievakbonden of de media. Ook deze site onthulde misstanden binnen de DLIO. Er werd rapport op rapport gestapeld om de situatie te verbeteren, maar het ontbrak aan duidelijke leiding, stelt de inspectie in een rapport dat zojuist is uitgebracht.

De DLIO, die valt onder de Landelijke Eenheid, vormt het hart van de intelligence van de politie en speelt bij vrijwel alle grote onderzoeken een rol, of het nu gaat om georganiseerde criminaliteit of terrorisme. Maar de kwaliteit van de informatie schiet tekort, concludeert de inspectie. Het Team Criminele Inlichtingen (TCI) levert daardoor een te kleine bijdrage aan het nationale inlichtingenbeeld.

Politiechef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg.
Politiechef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg. © ANP

Operationele risico’s

Volgens de inspectie is er een slechte afstemming tussen inlichtingenafdelingen van de politie en tactische recherche. De manier waarop het TCI werkt, leidt zelfs tot operationele risico’s. Zo schreef deze site dat de politie niet professioneel handelde in het begeleiden van de Brabantse informant Freddy Janssen, die in 2015 dood uit een kanaal werd gevist. Na zijn dood leek de politie sporen van de operatie te hebben uitgewist.

Ook jarenlange problemen bij het Landelijke Internationaal Rechtshulp Centrum (LIRC) zijn onvoldoende aangepakt. De afdeling die onder meer verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle rechtshulpverzoeken van en naar het buitenland, kampt al jaren met rammelende politiesystemen en een capaciteitstekort. Deze site onthulde in 2017 hoe het LIRC duizenden rechtshulpverzoeken achterliep. In het buitenland kreeg Nederland de bijnaam Mister Njet, vanwege alle afgewezen verzoeken.

Internationale spanningen

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het slechte functioneren van het LIRC geleid tot interne spanningen en raakte zelfs de internationale samenwerking beschadigd. Details worden in de publieksversie van het inspectierapport niet genoemd, maar volgens ingewijden zou er onder meer een conflict zijn geweest met de Amerikaanse Drugs Enforcement Agency.

Ontluisterend is ook dat het LIRC en TCI niet met elkaar konden samenwerken. TCI mag informanten ‘runnen’ in het buitenland, maar het LIRC lijkt dat ook op eigen houtje te hebben gedaan. Als gevolg daarvan is ‘een verstoorde werkverhouding’ ontstaan. De eenheidsleiding was daar tot vorig jaar niet van op de hoogte, aldus de inspectie.

Volgens de inspectie zijn veel problemen binnen de afdeling al jaren geleden benoemd, maar heeft de leiding te lang niet ingegrepen. Er werden allerlei plannen gemaakt om de situatie te verbeteren, maar concrete actie bleef uit.

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus wil daarom dat het leiderschap en de cultuur binnen de Landelijke Eenheid verbetert. Hij noemt het rapport ‘Indringend’. De minister deelt de conclusie van de Inspectie dat de problematiek is opgepakt door de Landelijke Eenheid, maar volgens hem is er ‘nog een lange weg te gaan’. Het verbetertraject wil hij in- en extern laten monitoren.

Brandbrief

Het inspectieonderzoek werd pas ingesteld nadat de politievakbonden NPB en ACP eind 2019 een brandbrief hadden gestuurd aan hoofd van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg en toenmalig korpschef Erik Akerboom. De vakbonden spraken van een crisis in de opsporing. Ze benoemden problemen in de omgang met informanten, integriteitsschendingen, machtsmisbruik en discriminatie.

,,Deze dienst zou het kroonjuweel van de Nederlandse recherche moeten zijn”, reageert NPB-voorzitter Jan Struijs, ,,maar heeft die belofte na de lancering van de Nationale Politie in 2013 nooit kunnen waarmaken. Zoals de overheid eind 2017 heeft toegegeven is die reorganisatie overhaast en onzorgvuldig uitgevoerd. De belangrijkste politieke drijfveer was namelijk zo snel mogelijk zoveel mogelijk ‘efficiencywinst’ binnenhalen door bezuinigingen op het politiebudget.”

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: ,,Gemakshalve is de politiek daarbij volledig voorbijgegaan aan de bestaande problemen binnen de regiopolitie. Die zijn klakkeloos ‘meeverhuisd’ naar het nieuwe landelijke korps. Denk aan chronische onderbezetting, onvoldoende tijd voor bijscholing en training, slechte ICT-voorzieningen en een te hoge administratieve lastendruk. Aangewakkerd door de opgelegde bezuinigingen zijn deze minpunten het prestatievermogen van de Nederlandse recherche sindsdien blijven aanvreten.”

Jannine van den Berg liet na de oproep van de vakbonden eerst een cultuuronderzoek uitvoeren door KPMG. Dat rapport bevestigde het beeld dat de vakbonden schetsten. Van den Berg verweet zichzelf dat ze te laat had ingegrepen en te veel had vertrouwd op de chefs die onder haar werkten. ,,Je moet een veenbrand blussen voordat het een steekvlam wordt. Dit rapport is een steekvlam.”

Voor de Landelijke Eenheid zijn er nog meer inspectierapporten op komst. Het onderzoek naar DLIO was er een van een drieluik.

https://www.ad.nl/binnenland/inspectie-onverbiddelijk-puinhoop-bij-intelligence-afdeling-van-politie

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/politiechef-landelijke-eenheid-verdacht-van-witwassen

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: