Liquidatieproces Marengo Kijkt Vooruit Naar Nieuw Zittingsblok

Door : | 0 Reacties | Op : 16-04-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates.

Dag 5 #Marengo

AMSTERDAM (ANP) – De rechtbank in Amsterdam gaat vrijdag verder met het liquidatieproces Marengo. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin wordt ingegaan op onderzoekswensen en wordt vooruitgeblikt naar toekomstige zittingsdagen. Marengo draait om een reeks liquidaties in de onderwereld, Ridouan Taghi is de hoofdverdachte.

Na vrijdag ligt het proces stil tot 26 mei. Vanaf dan zijn er, tot eind juni, tien zittingsdagen gepland. De zittingen vinden plaats in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp en gaan gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen.

De inhoudelijke behandeling van Marengo is begonnen op 22 maart, na een reeks inleidende zittingen in de jaren daarvoor. De verwachting is dat de zaak tot ver in 2022 zal duren.

Kroongetuige Nabil B. is inmiddels door enkele advocaten en een enkele verdachte stevig ondervraagd. Dit leidde een paar keer tot pittige confrontaties in de rechtszaal tussen de diverse procesdeelnemers. Kroongetuige B. beet daarbij stevig van zich af, ook in de richting van de rechtbank.

B. legde in het kader van zijn deal met justitie tientallen verklaringen af, waarin hij vertelt hoe de veronderstelde bende van Taghi te werk ging en wie bij welke liquidatie betrokken is geweest. De advocaten van de diverse verdachten willen aantonen dat B. in elk geval op onderdelen heeft gelogen en dus onbetrouwbaar is. B. wordt zelf vervolgd voor zijn rol bij twee moorden en een poging daartoe. Het Openbaar Ministerie heeft hem een gehalveerde strafeis toegezegd, in ruil voor zijn verklaringen: 12 in plaats van 24 jaar cel.

https://www.welingelichtekringen.nl/anp/liquidatieproces-marengo-kijkt-vooruit-naar-nieuw-zittingsblok

Zie vooraf:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-inhoudelijke-behandeling

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-2

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-3

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-4

http://www.sosokitchen.nl/marengo-verhoor-kroongetuige

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Een transport komt aan bij het gerechtsgebouw in Amsterdam Osdorp
Een transport komt aan bij het gerechtsgebouw in Amsterdam Osdorp © EPA

LIVE | Marengo-proces in zwaar beveiligde Bunker weer hervat

Het liquidatieproces Marengo is vrijdagmorgen in de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp weer hervat. Tijdens de zitting zullen nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek besproken worden. Onze misdaadverslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet verslag.

De afgelopen dagen stonden in het teken van het verhoor van kroongetuige Nabil B. Zowel de rechtbank als advocaten Inez Weski (namens hoofdverdachte Ridouan Taghi) en Nico Meijering (namens verdachte Mohammed Razzouki) werden in de gelegenheid gesteld om de kroongetuige te bevragen. Tijdens die verhoren liepen de spanningen zo nu en dan hoog op. Vandaag krijgen de advocaten de kans om te bepleiten wat zij nog aan onderzoek willen laten verrichten in het Marengo-proces. Ook zullen nieuwe ontwikkelingen en onderzoeksbevindingen worden besproken.

Verslagen Yelle Tieleman en Saskia Belleman

Ridouan Taghi heeft aangegeven ook vandaag weer aanwezig te zullen zijn in De Bunker.

Ridouan Taghi zit helemaal vooraan, naast zijn advocate Inez Weski, maar wel van elkaar gescheiden dor plexiglazen wandjes. #Marengo

Een aantal advocaten heeft aangekondigd verzoeken te doen om de voorlopige hechtenis van hun cliënten op te heffen of te schorsen. #Marengo

Advocaat Nico Meijering kondigt aan om, naar aanleiding van nieuw binnen gekomen stukken, nog een aantal punten te willen bespreken. Hij zegt dat hij en zijn cliënt ‘geschokt’ zijn van die stukken.

Het Openbaar Ministerie bijt vandaag het spits af en gaat in op de vragen van Meijering over de vraag of er afspraken met de kroongetuige zijn gemaakt over de nieuwe regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Daar zijn geen afspraken over gemaakt, zegt het OM. #Marengo

Er zijn verzoeken geformuleerd over de nieuwe regeling rondom de voorlopige invrijheidstelling. De verdediging wil alle communicatie rondom eventuele afspraken tussen de kroongetuige en het Openbaar Ministerie hierover hebben, het OM is daarop tegen. #Marengo

Per 1 juli wordt die nieuwe regeling ingevoerd. Die houdt in dat gedetineerden pas 2 jaar voordat hun straftijd is verstreken voorwaardelijk vrij komen. In de praktijk komt het neer op langer achter de tralies zitten voor degenen die na 1 juli worden veroordeeld. #Marengo

“Een officier van justitie reageert op onderzoekswensen die advocaat Inez Weski heeft gedaan. Zij wil meer weten over een bewering die de kroongetuige tijdens een verhoor deed. Hij zei toen dat hij een soort afspraak had gemaakt met het OM over nieuwe regels met betrekking tot vervroegd vrijkomen. Per 1 juli wordt die nieuwe regeling ingevoerd, en houdt in dat gevangenen twee jaar voordat hun straftijd is verstreken voorwaardelijk vrij komen. Het zou voor de kroongetuige betekenen dat hij langer de gevangenis in zou moeten. Vanwege zijn kroongetuigedeal zou hij na acht van de twaalf jaar naar buiten kunnen, met de nieuwe regel zou dat pas na tien jaar zijn.

De kroongetuige zei daarover maandag dat er “zijafspraken” over zijn gemaakt met het OM.

Op de vraag van enkele advocaten om ook de partner van kroongetuige Nabil B. te mogen horen als getuige, zegt het OM daartegen geen bezwaar te hebben in de zaken van Ridouan Taghi, Mario en Mo R. #Marengo

Het OM maakt wel bezwaar tegen het horen van de partner van Nabil B. over de kroongetuigenovereenkomst die hij sloot met het OM. Daar is ze niet bij betrokken geweest, zegt de officier van justitie. #Marengo

Inez Weski heeft vragen gesteld over een bezoek van NCTV-mensen aan Dubai in de periode dat Taghi werd aangehouden, waarover @Crimesite schreef. Volgens het OM had dit niks te maken het onderzoek naar Taghi, maar met een werkbezoek. #Marengo

Het woord is nu aan advocaat Bénédicte Ficq, de advocaat van Zakaria A. Zij gaat de rechtbank vragen om de voorlopige hechtenis van haar cliënt op te heffen of te schorsen. Zakaria A. wordt verdacht van het ‘spotten’ van mogelijke slachtoffers van liquidaties. #Marengo

Zijn rol wordt door het OM aangeduid als ‘spotter’,iemand die een potentieel doelwit volgt.Dat doelwit zou Khalid Badho zijn geweest. Maar volgens Ficq is het de vraag of Zakaria A. wist wat er stond te gebeuren. #Marengo

Volgens Ficq schiet het bewijs tegen Zakaria A. tekort. Nergens blijkt volgens haar uit dat hij wist wat de bedoeling was. Op 5 december 2016 werd er geprobeerd om Khalid Badho te doden. #Marengo

Ficq: ,,Kun je uitsluitend uit het ‘meereizen’ van een telefoon met een paardensprong afleiden dat Zakaria A. wist wat er stond te gebeuren? Dat is een aanname, maar er blijkt geen wetenschap uit.” #Marengo

Advocaat Ficq wijst erop dat andere verdachten in het onderzoek al zijn geschorst.

Volgens Ficq heeft ook de neef van de bij vergissing geliquideerde Changachi verklaard dat hij Zakaria vlak erna sprak. Hij kwam condoleren, maar had geen idee wie achter deze moord zat. #Marengo

Ficq wijst erop dat er geen PGP-berichten zijn die aan Zakaria A. worden toegeschreven. Veel bewijs in het Marengo-proces komt voort uit deze ontsleutelde berichten. Ook refereert ze aan een recent verhoor met een getuige, dat voor haar cliënt niet belastend zou zijn. Het bewijs schiet simpelweg te kort, aldus Ficq. ,,Ondertussen tikt de teller van de tijd door, en zit mijn cliënt in voorlopige hechtenis.”

Ficq zegt dat het ernaar uitziet dat de zaak,,extreem lang” gaat duren. ,,Daar heb je geen glazen bol voor nodig.” Ze vraagt de voorlopige hechtenis van Zakaria te schorsen. #Marengo

Ficq: ,,De regel is vrij tenzij. Niet vast tenzij”, zegt Ficq met een verwijzing naar uitspraken van het Europees hof, dat Nederland meermalen heeft bekritiseerd over het ‘misbruiken’ van de voorlopige hechtenis als voorschot op de op te leggen straf. #Marengo

Ficq stelt nog dat als haar cliënt geschorst zou worden, hij bij familie in Amersfoort terecht kan. Inmiddels is advocaat Van Oort aan het woord. Zij doet het verzoek om de voorlopige hechtenis van Walid M. op te heffen, dan wel te schorsen. #Marengo

Advocate Van Oort krijgt het woord namens Walid M., die inmiddels 1,5 jaar vast zit. Ook zij vraagt om schorsing of opheffing van de hechtenis. Walid M. zit volgens haar vast op basis van berichten die via Pretty Good Privacy telefoons werden uitgewisseld. #Marengo

Maar Walid M. heeft ontkend dat hij iets met die berichten te maken heeft, zegt Van Oort. Ze wijst er ook op dat kroongetuige Nabil B. Walid M. niet kent. #Marengo

Van Oort wijst erop dat de kroongetuige meermaals heeft verklaard dat hij Walid M. niet kent, en dat hij ook niet voorkomt in door de recherche gevonden boekhoudingen. ,,Het enige bewijs, komt voort uit PGP-berichten.” #Marengo

Walid M. werd aangehouden toen hij volgens het OM op weg was naar de Spyshop. Maar volgens Van Oort had hij niets bij zich om een aanslag te plegen. #Marengo

Volgens Van Oort is haar cliënt bereid om zich te houden aan allerlei voorwaarden als hij op vrije voeten zou komen, zoals bijvoorbeeld het inleveren van zijn paspoort. #Marengo

Walid M. wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van een aanslag op een spyshop in Nieuwegein.

De volgende advocaat met een schorsingsverzoek: Shirley Splinter namens Arthur M. Zij wijst erop dat vanwege familieomstandigheden er belang is om in afwachting van het proces buiten af te wachten. ‘Er zijn al meerdere mensen op vrije voeten’. #Marengo

Vergeet de bijnaam ‘Imo’ svp in verband met Zakaria A. dat is niet zijn bijnaam. Ik verwarde namen. Ondertussen volgt de ene na de andere advocaat met een pleidooi voor het schorsen of opheffen van de voorlopige hechtenis van hun cliënt. #Marengo (Saskia Belleman)

Advocaat Meijering krijgt nu het woord. Hij refereert aan de inhoud van de iPhone van de kroongetuige, die door Meijering als ‘schokkend’ is ervaren. Een deel van die inhoud is deze week aan het dossier toegevoegd. #Marengo

Het gaat om 220 berichten die zijn verstuurd tussen Nabil B. en zijn partner, op een totaal van ruim 17.000 berichten die tussen hen zijn verstuurd. ‘Het is een heel klein percentage van gesprekken die op die iPhone zijn terug te vinden’ #Marengo

Er bleken in een periode van 5 maanden 17.150 berichten te zijn uitgewisseld, waarvan 220 tussen Nabil B. en zijn partner, die dinsdag als getuige wordt gehoord. #Marengo

Op 18 maart nog zei het OM dat die berichten tussen Nabil B. en zijn partner relevant zijn voor het verhoor van die partner. Dat is flagrante tegenstelling met wat het OM zojuist zei over de wetenschap van de partner. #Marengo

Komende dinsdag staat een (besloten) verhoor van de partner van de kroongetuige op het programma. Het OM wil niet dat er dan vragen over de iPhone worden gesteld, terwijl de inhoud juist aan het dossier was toegevoegd in het kader van dat verhoor. #Marengo

,,We maken ons zeer grote zorgen, ook al vanwege de zeer explosieve inhoud van die berichten, dat het OM de keutel intrekt. Het OM wil niet meer dat wij de partner aanstaande dinsdag horen over de inhoud van die telefoon. En dat kan natuurlijk niet.”

Meijering wil dat ook de overige inhoud van die berichten beschikbaar komt vóór dat verhoor van dinsdag as. ‘Anders moet het verhoor maar worden uitgesteld’. Hij wil dat alle berichten tussen Nabil B. en zijn partner worden vrijgegeven aan de verdediging. #Marengo

Meijering wil dat de verdediging de hele inhoud van de iPhone krijgt. ,,Hij zal met meerdere mensen hebben gesproken.” #Marengo

De verdediging kreeg berichten over de periode eind november 2017 tot 19 december. Maar Nabil B. heeft de telefoon 5 maanden in zijn bezit gehad. Meijering wil weten waarom hij alleen berichten over zo’n beperkte periode kreeg. #Marengo

Meijering heeft veel vragen over de chatberichten tussen Nabil B. en zijn partner die zijn vrijgegeven. Het is volgens hem niet goed inzichtelijk wie precies aan het woord is, en dat zegt hij vreemd te vinden. #Marengo

Zo nam de partner van de kroongetuige contact op met de partner van Mohamed R., vlak nadat die was neergeschoten, zegt Meijering. De antwoorden werden doorgestuurd naar kroongetuige Nabil B. Ook daarvan wil de advocaat weten wat erin staat. #Marengo

Meijering: ,,Wat probeert de kroongetuige ons te doen geloven? Hij zegt dat hij niet meteen wist wat er voor tegenprestatie stond tegenover zijn verklaringen. Dat hebben we kunnen doorprikken als een evidente onwaarheid.” #Marengo

Meijering noemt Nabil B. ,,een slimme man die goed kan schaken.” Met andere woorden, hij is volgens Meijering ,,geslepen” genoeg om te beseffen dat er een passende beloning zou staan tegenover zijn medewerking. #Marengo

Meijering gaat terug naar ‘loyaliteitsproblemen‘, waar Nabil B. eerder over heeft verklaard. Die zei dat hij niet over Saïd en Mohammed Razzouki wilde verklaren. ,,Was er een loyaliteitsprobleem, of was er sprake van iets anders? De vaag stellen is hem beantwoorden.” Volgens Meijering kreeg de kroongetuige wroeging, en dat hij de kroongetuige de broers Razzouki teveel had belast tijdens zijn verklaringen. Hij wilde kennelijk van de deal af. ,Misschien zouden ze wel eens heel boos gaan worden. Maar dat kon hij nooit toegeven, dus moest hij met een ander verhaal komen.”

Nabil B. heeft steeds gezegd dat hij erachter kwam dat de Razzouki’s hem dood wilde hebben. ‘Maar dat klopt niet. We hebben weer twee leugens’, zegt Meijering. #Marengo

Nabil B. heeft steeds gezegd dat hij een “mapje” kreeg, met daarin PGP-berichten waaruit hij zou leren dat Saïd en Mohammed Razzouki hem wilde vermoorden. Volgens Meijering is uit nieuwe stukken gebleken dat dit niet waar kan zijn. #Marengo

Meijering zegt dat hij Nabil B. steeds betrapt op leugens. Zo zei de kroongetuige dat hij loyaliteit voelde ten opzichte van de broers Mo en Saïd Razzouki. Maar dat hij de kroongetuigenovereenkomst tekende toen hij ontdekte dat de broers hem dood wilden hebben. #Marengo

“Uit de gesprekken van december 2017 blijkt dat juist het tegendeel het geval was. De kroongetuige stelt (…) en laat zien wat hem duidelijk is geworden”, zegt Meijering. #Marengo

De reden waarom Nabil B. uiteindelijk de kroongetuigedeal tekende, omdat Mo Razzouki hem dood wilde hebben. ‘Juist het tegendeel is waar’, en hij citeert uit chatberichten. ‘Enige wat me nu duidelijk is. Mo heeft niet gelogen. Hij zou me nooit wat aandoen.’ #Marengo

Dat was een leugen van de kroongetuige, zeggen Meijering en Flokstra. Waar hij eerst zei dat hij erachter kwam dat Mo Razzouki tegen hem loog, schreef hij op 18 december dat Mo helemaal niet loog. Dat blijkt volgens de advocaten uit de verstrekte berichten. #Marengo

Flokstra zegt dat uit de berichten niet alleen blijkt dat de kroongetuige heeft gelogen, maar ook ,,dat hij voortdurend aan het calculeren was.” #Marengo

Nabil B. stuurde aan zijn vriendin, een paar dagen voor hij de kroongetuigedeal tekende, het volgende berichten: ,,Oorlog is gaande nu, aan wiens kant moet ik staat? Moet ik dan mijn mensen afvallen? Justitie wil me gewoon gebruiken. Ik kan heel veel flikken tegenover justitie.”

Advocaten Meijering en Flokstra noemen de selectie van berichten zeer explosief. ‘Het maakt duidelijk waarom de kroongetuige die iPhone van iedereen heeft willen weghouden.’ #Marengo

Ook zei Nabil B. dat Mohamed Razzouki opdrachten aan hem zou hebben verstrekt. Dat blijkt volgens Meijering helemaal niet waar te zijn. #Marengo

De advocaten willen de kroongetuige weer aan de tand voelen over die Iphoneberichten. Maar dan moet wel eerst de inhoud volledig worden vrijgegeven. Flokstra zegt niet te begrijpen waarom dat zo lang moet duren. #Marengo

Volgens Meijering is het van belang om de kroongetuige snel weer op zitting te verhoren, omdat het niet zomaar over ‘een leugentje’ gaat. Zijn collega Flokstra wil dat ook de inhoud van de volledige telefoon snel beschikbaar komt. #Marengo

Meijering wil ook dat het OM reageert op de aantijging van Nabil B. dat het OM het bekendmaken van de kroongetuigendeal ,,er versneld doorheen drukte” nadat Mo Razzouki was neergeschoten. Kennelijk tegen de afspraken in. #Marengo

Meijering kondigt nu al aan dat hij de inzet van het fenomeen kroongetuige zal aankaarten in dit proces. #Marengo

Meijering zegt dat het antwoord van het OM op vragen over een mogelijke deal over de voorwaardelijke invrijheidstelling, ,,mijn bef deed afvallen”. Als er wel een toezegging is gedaan,dan moet het OM dat volgens hem melden omdat het om een aanzienlijke strafkorting gaat. #Marengo

Flokstra vraagt zich af waarom de berichten van de iPhone pas aan de verdediging zijn verstrekt na het verhoor van Nabil B., en niet ervoor. #Marengo

Advocaat Flokstra wil ook nog weten waarom het proces-verbaal over de iPhone een dag ná het verhoor met de kroongetuige werd gevoegd aan het dossier. Had dat niet eerder kunnen gebeuren? #Marengo

Het is wel duidelijk dat Meijering en Flokstra in het kleine deel van de berichten dat ze nu hebben ontvangen, al meer dan genoeg munitie denken te hebben om de betrouwbaarheid van de kroongetuige aan te vallen. #Marengo

Meijering kaart ook de bijstand van de kroongetuige aan. Hij heeft 2 advocaten die rechtstreeks door de Staat worden betaald. Niet via een toevoeging. En ook heeft hij een vertrouwenspersoon, Peter R. de Vries. De advocaat wil weten wat het honorarium is. #Marengo

‘Dat is een extra prestatie, minst genomen een gunstbetoon’. #Marengo

In dat kader haalt hij ook de rol van Peter R. de Vries aan, die als vertrouwenspersoon optreedt voor de kroongetuige. Hij is in dienst getreden bij advocaat Schouten. Meijering wil weten of er geld wordt doorgeschoven aan De Vries. #Marengo

Peter R. de Vries is officieel in dienst getreden van advocaat Peter Schouten. Meijering wil weten of er ook geld naar hem wordt doorgeschoven en wil weten wat hij verdient en waarvoor precies. #Marengo

Tijd voor pauze. Schorsing tot 13.00 uur. #Marengo

We gaan zo weer beginnen in De Bunker. #Marengo

De zitting in De Bunker is weer hervat. Het woord is aan advocaat Guy Weski, die vanochtend verstek moest laten gaan en in de zaak van zijn cliënt Achraf B. een aantal verzoeken doet. Hij wil dat zijn cliënt in afwachting van het proces op vrije voeten komt.

Guy Weski zegt dat het Marengo-proces is uitgegroeid tot een ‘1000-koppig monster’. #Marengo

Als mijn cliënt wordt vrijgesproken zal er geen maatschappelijke onrust ontstaan,’ zegt Weski over zijn cliënt Achraf B. ‘Ook niet als je kijkt naar de rol die hij zou hebben gespeeld.’ Wijst erop dat het ook gaat om feiten uit 2016. #Marengo

,,Tijd heelt ook wonden,” aldus de advocaat. ,,Niet alle, maar wel een deel.” Volgens Weski is er ook geen sprake van een kans op herhaling.

Volgens Guy Weski ,,wacht en wacht en wacht” Achraf B. nu al 3 jaar op dingen die hem niet aangaan. Achraf B. werd een dag voordat hij zou trouwen aangehouden. Volgens Weski is hij slachtoffer van het ,,veelkoppig monster” dat het proces #Marengo is geworden.

Weski voegt er nog aan toe dat Achraf B. bereid is zich aan een reeks aan voorwaarden te houden, onder andere het inleveren van zijn paspoort. #Marengo

Het woord is nu aan de officieren van justitie, die gaan reageren op de schorsingverzoeken die advocaten eerder vandaag deden. #Marengo

De officieren van justitie reageren nu op de schorsingsverzoeken die advocaten hebben gedaan. Zij betogen waarom de verdachten volgens het OM in de gevangenis moeten blijven zitten. Volgens het OM moeten Achraf B. en Zakaria A. voorlopig blijven zitten.

Waar het gaat om Zakaria A. ligt er voldoende belastend bewijs om hem vast te houden, vindt het OM. ,,Je moet het in onderlinge samenhang bezien.” Dat vindt Ficq nooit zo’n sterke formulering, zegt ze. ,,Het wordt meestal gebruikt als er geen hard bewijs ligt.” #Marengo

Ook tegen Achraf B. liggen er ernstige verdenkingen van betrokkenheid bij 3 moorden, 2 pogingen en het voorbereiden van moord, zegt het OM. Dat dus ook Achraf B. achter de tralies wil houden. #Marengo

Zaki Razzouki beklaagt zich erover dat hij vanwege een opgelegd contactverbod al 3 jaar niet mag spreken met zijn broer Mohamed. ,,Ik moet aan zijn zoontje vragen hoe het met papa gaat.” #Marengo

Zaki Razzouki kan zich wel voorstellen dat hij een contactverbod heeft met zijn andere broer, Saïd. Die zit nog steeds in afwachting van zijn uitlevering in Colombia. #Marengo

De rechtbank zegt uiterlijk maandag te zullen beslissen op de verzoeken. ,,Komen we weer tot de onderzoekswensen”, zegt de rechtbankvoorzitter tegen Inez Weski. ,,Het lekkerste voor het laatste.” Gelach in de zaal.

De rechtbank neemt uiterlijk maandag beslissingen over de voorlopige hechtenis. Advocate Inez Weski mag nu komen met haar onderzoekswensen in de zaak van Ridouan Taghi. Voorzitter: ,,We hebben het lekkerst voor het laatst bewaard.”#Marengo

Het woord is nu echt aan Inez Weski. Zij heeft nog een behoorlijk aantal onderzoekswensen die zij wil bespreken en toelichten.

Advocate Inez Weski neemt het woord. Ze knalt er meteen in met het verwijt dat de zaak tegen Taghi is gebaseerd op onrechtmatig verkregen bewijs: de berichten van de Pretty Good Privacy-telefoons. #Marengo

Weski beklaagt zich over het feit dat het verkrijgen van informatie in dit proces een hele opgave is. Ook de rol van het OM bekritiseert zij, dat er een eigen wetboek op na zou houden.

Op basis van dat onrechtmatige bewijs is vervolgens Taghi van zijn vrijheid beroofd, zegt Weski. #Marengo

Weski heeft het ook over de Iphoneberichten van Nabil B. ,,Wat heeft hij ‘allemaal kunnen flikken ten opzichte van justitie?’ Heeft hij zijn drugsbelangen kunnen veiligstellen?” Weski beklaagt zich erover dat de verdediging vooral geen informatie krijgt. #Marengo

Het OM heeft een weigen wetgeving kunnen ontwikkelen, zegt Weski, en verstopt zich geregeld ,,achter een muur van veiligheid”. De verdediging wordt volgens haar voortdurend op achterstand gezet en krijgt alleen snippers. #Marengo

Weski verwijt het OM aan de verdediging stukken te onthouden met een beroep op onder meer het opsporingsbelang, toen haar cliënt Ridouan Taghi allang was aangehouden. #Marengo

Het OM zou ook lak hebben aan de regels voor geheimhouders, zoals advocaten. Er zou in de omgeving van haar kantoor in Rotterdam een netwerkmeting zijn gedaan om te onderzoeken of een Sky-telefoon een mast in de omgeving aanstraalde.

Opvallend punt in het pleidooi van Weski. Ze vertelt dat politie en justitie rond haar kantoor in Rotterdam een netwerkmeting gedaan hebben, waarbij wordt gekeken of er Sky-telefoons aanstralen. #Marengo

Dit naar aanleiding van een twitterbericht van Peter R. de Vries in mei 2019, waarin hij schreef dat hij op een dodenlijst van Taghi zou staan. In tapgesprekken horen politie-agenten vervolgens ‘verbazing’ hierover, omdat De Vries zich nooit negatief zou hebben uitgelaten over Taghi. Ook zien agenten dat een peilbaken van de politie, dat geplaatst is onder de auto van persoon die de politie volgt, in de buurt van het kantoor van Weski staat. De politie hoopte met de netwerkmeting wellicht meer informatie over contact met Taghi te verkrijgen.

Daardoor werd het recht van een verdachte op het bezoeken van een advocaat zonder daarbij te worden geobserveerd, met voeten getreden, zegt ze. Bovendien bevinden zich in de omgeving van kantoor Weski nog 3 advocatenkantoren. #Marengo

Schorsing tot 15.30 uur. #Marengo

We gaan weer verder. Het woord is weer aan Weski. Ze gaat in op de processen-verbaal die het OM heeft gemaakt over de informatie uitwisseling met Dubai.

Volgens advocaat Weski heeft het OM in een proces-verbaal aangegeven dat Nederland nooit informatie heeft gegeven aan Dubai over Taghi’s vermeende aanwezigheid in Iran. Met name De Telegraaf schreef daarover, stelt Weski. Taghi heeft dit altijd ontkent. De advocaat stelt dat in een proces-verbaal wordt gesteld dat Nederland de autoriteiten in Dubai op de hoogte werd gesteld over een artikel dat in De Telegraaf zou verschijnen. Dit was het stuk waarin stond dat Taghi op een party-eiland zou zijn. ,,Waarom deed het OM dat? Want in een ander proces-verbaal schreef de politie dat het ‘vrijwel zeker was’ dat Taghi in Dubai verbleef.

Weski stelt ook vragen over het vliegtuig waarmee Taghi vanuit Dubai naar Nederland is gevlogen. Eerder schreven @KoenVoskuil en ik dit verhaal over de klopjacht waaruit Weski nu ook citeert. >>> https://ad.nl/binnenland/taghi-feestte-in-dubai-en-nederland-wist-dat-veel-eerder-dan-gedacht~ac1320be/…#Marengo

http://www.sosokitchen.nl/taghi-feestte-in-dubai-en-nederland-wist-dat-veel-eerder-dan-gedacht

En uiteraard wil Weski ook meer weten over de iPhone van de kroongetuige, waarover vandaag al zoveel te doen is geweest. ,,Wat bedoelt de kroongetuige met het bericht ‘Ik kan heeel veel flikken naar justitie‘. We willen de partner van de kroongetuige daarover horen’.

Het woord is aan Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. Hij is boos over het vernietigen van de geheimhouderscommunicatie op de in beslag genomen iPhone van de kroongetuige. De procedures zouden niet goed zijn doorlopen. #Marengo

Schouten wil ook dat Mohammed Razzouki tijdens een openbaar verhoor wordt verhoord. #Marengo

Het OM krijgt de kans om te reageren op de onderzoekswensen die vanochtend door Meijering zijn gedaan, aangaande de iPhone van de kroongetuige. #Marengo

Volgens de OvJ moet het vooral gaan om de betrouwbaarheid van de kroongetuige in relatie tot de strafbare feiten waarover hij verklaringen heeft afgelegd. #Marengo

Het Openbaar Ministerie ziet de (volgens de advocaten) leugens van Nabil B. over de moordpoging op Mohammed R. kennelijk niet. Ze zeggen dat juist het tegendeel blijkt, namelijk dat B. daar niets mee te maken zou hebben. #Marengo

De officier van justitie is van mening dat de verzoeken die door advocaten Meijering en Flokstra moeten worden afgewezen.

Meijering maakt bezwaar. Hij wil dat de rechtbank de tijd neemt, om een goede beslissing over de inhoud van de iPhone niet in alle haast te nemen. Hij is van mening dat het verhoor van dinsdag aanstaande (van de vriendin van de kroongetuige) moet worden uitgesteld. ,,Met pijn in het hart. Maar we kunnen dit niet afraffelen.”

De zitting is voorbij. De rechtbank beslist zo snel als mogelijk, mogelijk maandag, over het verhoor van de partner van de kroongetuige. Voor 26 mei komt er geen nieuwe zitting, zegt de rechtbank. De agenda is complex en wat dat betreft blijkbaar niet flexibel. #Marengo

De rechtbank sluit de zitting van vandaag. Maandag zal de rechtbank de beslissingen schriftelijk toezenden aan de verdediging.

Nog een laatste bericht over #Marengo. De rechtbank heeft besloten dat het verhoor van de vriendin van kroongetuige Nabil B. wordt uitgesteld. Dit verhoor zou dinsdag as. bij de onderzoeksrechter plaatsvinden.

Einde zitting. Dank voor het volgen! #Marengo

Lees ook:

Kroongetuige Nabil B In Verzwegen Chatbericht: ‘Ik Kan Héél Veel Flikken Naar Justitie’

MARENGO-PROCES Kroongetuige Nabil B. lijkt door de inhoud van de iPhone, die hij maandenlang in het geheim in zijn cel had, flink in de problemen te zijn gekomen. Volgens advocaten blijkt uit de verstuurde berichten dat hij onder ede heeft gelogen. ,,Ik kan heel veel flikken naar justitie.”

De afgelopen weken is de kroongetuige tijdens openbare verhoren in het liquidatieproces Marengo, dat draait om zes onderwereldmoorden, flink aan de tand gevoeld. Daarbij ging het vaak over dezelfde onderwerpen: zijn betrokkenheid bij een vergismoord, waardoor hij gedwongen werd om naar justitie over te lopen en de iPhone (waarover hij eerder had gelogen) die hij maandenlang in zijn cel had.

Tijdens die verhoren herhaalde de kroongetuige steeds dat hij tijdens zijn onderhandelingen met het OM over een kroongetuigedeal worstelde met een loyaliteitskwestie. Hij had uitgebreid over Ridouan Taghi en enkele andere verklaard. Moest hij ook zijn goede vriend Mohammed Razzouki en zijn oudere broer Saïd belasten? Maar toen hij naar eigen zeggen berichten te lezen kreeg, waaruit hij opmaakte dat de broers Razzouki hem wilde laten vermoorden, besloot hij door te zetten en belastende verklaringen over hen af te leggen. ,,Zij verraden mij, ik verraad hun,” zei hij daarover.

‘De inhoud is zeer explosief’

Die verklaring is een ander daglicht komen te staan, nu afgelopen week ongeveer 200 chatberichten tussen Nabil B. en zijn vriendin zijn toegevoegd aan het dossier. De berichten zijn afkomstig uit de iPhone van de kroongetuige en de voeging aan het dossier is door de advocaten van de kroongetuige tot aan de Hoge Raad bevochten. Advocaat Nico Meijering zei dat hij en zijn cliënt Mohammed Razzouki de berichten als ‘schokkend’ hebben ervaren. ,,De inhoud is zeer explosief,” zei Meijering vrijdagochtend in de zwaar beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam.

De berichten die Nabil B. met zijn vriendin wisselde in de winter van 2017 werpen in elk geval een ander licht op zijn eerdere verklaringen dat Mohammed Razzouki hem wilde laten vermoorden. „Het enige wat voor mij duidelijk is, is dat Mo niet loog”, zegt Nabil tegen zijn vriendin op 18 december 2017. Dat is ruim een week vóór hij zijn kroongetuigedeal tekent. Hij doelt daarmee op eerder contact dat hij met zijn vriend heeft gehad, toen hij ook al enige tijd in de gevangenis zat. „Die zal mij nooit wat aan doen”, gaat Nabil verder. „Check wat hem is overkomen.” Daarmee doelt hij op een aanslag, waarbij Mohammed Razzouki is beschoten. Een aanslag die hij maar ternauwernood overleeft.

‘Fuck it. Ik kan heel veel flikken naar justitie’

De aanslag op Mohamemd Razzouki houdt de kroongetuige bezig. En hij meldt aan zijn vriendin dat hij ernstig twijfelt over zijn toekomst. Moet hij wel kroongetuige worden? ,,OM wilt nu snel actie. Het is dubbel. Ene kant wil ik stoppen. Maar dat is lastig.” Oorlog is gaande nu. Aan wiens kant moet ik staan? Moet ik dan mijn mensen afvallen? Dat is er een om over na te denken. Daar zitten veel haken en ogen aan. Justitie wilt me enkel gebruiken,” schrijft de kroongetuige dan aan zijn vriendin. Een paar uur later doet hij er een schepje bovenop. ,,Fuck it. Ik kan heel veel flikken naar justitie.”

Ook schrijft hij dat het OM hem behoorlijk onder druk zet om de kroongetuigedeal te tekenen. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om berichten die op dat moment nog niet in het strafdossier waren gevoegd. ,,OM laat mij serverberichten zijn die geen zuivere koffie zijn. Zodat ik sneller ‘ja’ zeg.”

Meijering: ‘Hij wilde kennelijk van de deal af’

Volgens advocaat Meijering zijn de nieuwe berichten een duidelijke aanwijzing dat de kroongetuige heeft gelogen. ,,Was er een loyaliteitsprobleem, of was er sprake van iets anders? De vaag stellen is hem beantwoorden.” Meijering denkt de kroongetuige wroeging kreeg, en dat de kroongetuige broers Razzouki te veel had belast tijdens zijn verklaringen. ,,Hij wilde kennelijk van de deal af. Want misschien zouden ze wel eens heel boos gaan worden. Maar dat kon hij nooit toegeven, en dus moest hij met een ander verhaal komen.” Zijn collega Flokstra vulde aan. ,,Het maakt duidelijk waarom de kroongetuige die iPhone van iedereen heeft willen weghouden.”

Komende dinsdag wordt de vriendin van de kroongetuige in beslotenheid gehoord bij de onderzoeksrechter. De kroongetuige heeft vrijdag niet gereageerd op de nieuwe bevindingen.

*Nog een laatste bericht over #Marengo. De rechtbank heeft besloten dat het verhoor van de vriendin van kroongetuige Nabil B. wordt uitgesteld. Dit verhoor zou dinsdag as. bij de onderzoeksrechter plaatsvinden.

https://www.ad.nl/binnenland/kroongetuige-nabil-b-in-verzwegen-chatbericht-ik-kan-heel-veel-flikken-naar-justitie

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-van-kroongetuige-nabil-b-en-peter-r-de-vries-staan-op-dodenlijst

Zie ook: Netwerkmeting bij Weski na tweet over Taghi van Peter R. de Vries 

Netwerkmeting Bij Weski Na Tweet Over Taghi Van Peter R. De Vries

In de zoektocht naar Ridouan Taghi heeft de recherche op een dag in mei 2019 alle telefoonverkeer van alle mensen die in de buurt van de straat waren van het kantoor van zijn advocaat Inez Weski laten analyseren. Dat was naar aanleiding van een tweet van Peter R. de Vries. De Vries maakte op 14 mei 2019 wereldkundig door justitie te zijn gewaarschuwd voor een doodsbedreiging van Taghi.

Door @Wim van de Pol

Het verslag over de speurtocht naar de verblijfplaats van Ridouan Taghi geeft een inkijkje in de methodes waar de recherche over kan beschikken, als zij dat noodzakelijk acht. Het maakt zonneklaar dat privacygevoelige data van willekeurige burgers zonder meer bij de politie terecht kunnen komen, zonder dat die burger daar erg in heeft, terwijl dat in strijd is met de privacywetgeving.

Het onderzoeksdossier over de opsporingsmethoden tegen Ridouan Taghi kwam vrijdag ter sprake tijdens de zitting van het Marengo-proces waar in totaal 17 verdachten terechtstaan voor een serie onderwereldmoorden.

Dodenlijst

Peter R. de Vries stuurde op 14 mei 2019 het bericht de wereld in dat hem door het Openbaar Ministerie was gemeld dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi zou staan:

In 2019 was er een grote klopjacht gaande op Taghi. Sinds lang voor die dag werd al de telefoon van een hele waslijst van contacten en mogelijke contacten van Taghi getapt. Ook waren er door de politie bakens onder auto’s van mensen geplaatst en waren er heimelijk microfoons bij bepaalde mensen in de auto gemonteerd.

Eén van deze mensen bleek op de dag van de tweet op bezoek te gaan bij de advocaat van Taghi, op een kantoor aan de Westersingel te Rotterdam.

Baken onder de auto

Advocaat Weski zei vrijdag op de zitting van het Marengo-proces dat er diezelfde dag tapgesprekken zijn opgenomen van deze persoon met meerdere anderen, waarin gesproken werd over de tweet van De Vries. De getapte persoon sprak volgens Weski zijn verbazing uit over het bericht. De Vries zou namelijk helemaal nooit iets negatief over Taghi hebben geschreven of gezegd.

De recherche hield ondertussen die 14de mei 2019 alles scherp in de gaten.

Middels een baken onder de auto stelden rechercheurs vast dat de getapte persoon tussen 12.07 en 13.56 parkeerde langs de Westersingel in Rotterdam. Van een fysieke observatie wordt geen melding gemaakt. Maar de recherche gaat er volgens de stukken van uit dat de persoon in die tijd bij Weski op kantoor is.

De recherche had nog meer ijzers in het vuur.

Netwerkmeting

Naderhand kon advocaat Weski in de stukken nalezen dat de recherche alle gsm-telefonie heeft geregistreerd van alle mensen die op die dag tussen 10.00 en 14.30 via een gsm-basisstation(s) op de Westersingel verliep. Dat wil zeggen: de gegevens over alle inkomende en uitgaande gesprekken van mensen die op of in de buurt van de Westersingel waren. Dat gaat ook over de gsm-communicatie met deze basisstations en hun telefoons als die niet aan het bellen waren, en alleen contact hadden met het netwerk. Onder die gegevens zijn onder meer hun simkaart-nummer, IMEI-nummer van hun mobiele telefoon, hun lokatie en hun provider.

Het aantal telefoons dat is geanalyseerd en vastgelegd moet enorm zijn omdat het ging om een gebied van enige kilometers rond de Westersingel.

Het oogmerk was, zo noteert de recherche in het dossier, de verwachting dat de gevolgde persoon op het kantoor van Weski zou gaan bellen of appen met de voortvluchtige Ridouan Taghi. De verwachting was dat hij dat zou doen met een toestel waarop de encryptiesoftware van Sky-ECC was geïnstalleerd. De recherche kon zo’n contact met Taghi echter niet vaststellen.

De informatie over de bedreiging van De Vries door Taghi kwam volgens De Vries vanuit justitie en politie. Advocaat Weski heeft aan het Openbaar Ministerie de vraag voorgelegd of er nu echt sprake was van een dodenlijst waar De Vries op zou staan of dat de informatie alleen een middel was om ‘ruis’ te creëren, in de hoop dat personen rond Taghi aanwijzingen zouden gaan loslaten die de recherche op zou kunnen vangen.

Vijf Sky-telefoons

De netwerkmeting in de omgeving van de Westersingel in Rotterdam leverde niets over Taghi op, zo heeft het Openbaar Ministerie inmiddels laten weten. Er bleken die dag wel vijf Sky-telefoons in dat gebied actief geweest te zijn.

Van deze toestellen heeft de politie vervolgens tot een jaar terug alle verkeersgegevens opgevraagd. Die gegevens zijn allemaal bij de politie terechtgekomen terwijl de gebruikers geen voorwerp waren van een strafrechtelijk onderzoek.

Sterker: de telefoon- en verkeersgegevens van álle voorbijgangers die op die dinsdag de Westersingel passeerden zijn bij de politie terechtgekomen.

Wat er verder met die gegevens is gebeurd is onbekend. Ze zijn wel door de politie vastgelegd. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, en het Europese Hof van Justitie, hebben in een aantal uitspraken gesteld dat dit soort verkeersgegevens persoonsgegevens zijn waar politie niet, en ook niet een officier van justitie, zomaar beslag op kan leggen.

Anders dan in andere onderzoeken heeft het Openbaar Ministerie in het geval van de zaak tegen Taghi het dossier over de bijzondere opsporingsbevoegdheden niet digitaal aangeleverd. Advocaat Weski heeft op een politiebureau de stukken kunnen inzien. Er is ook nog een geheim dossier over opsporingsmiddelen. De rechter-commissaris heeft ruim 2.000 pagina’s aan ingezette onderzoekstechnieken onthouden. Die zullen misschien wel nooit openbaar worden in verband met de gevoeligheid van de materie, schreef de rechter-commissaris.

https://www.crimesite.nl/netwerkmeting-bij-weski-na-tweet-over-taghi-van-peter-r-de-vries/

Update: 18 april 2021

Politie Registreerde Alle Sky-Telefoons In Nederland (UPDATE)

18 april 2021Politie registreerde alle Sky-telefoons in Nederland (UPDATE)

Tijdens de zoektocht naar Ridouan Taghi had de politie in 2019 al een zogeheten “printertap” op Sky-ECC. Taghi’s advocaat Inez Weski haalde tijdens de regiezitting van het Marengo-proces voor de rechtbank in Amsterdam afgelopen vrijdag een proces-verbaal aan waarin de recherche dat schrijft. Met een printertap wordt bedoeld dat werd geregistreerd welke toestellen met Sky (met elkaar) communiceerden. Advocaat Weski zei vrijdag dat desgevraagd het Openbaar Ministerie ‘geen opheldering’ heeft gegeven over de aard en omvang van die printertap.

Door @Wim van de Pol

De politie spreekt volgens Weski over deze ‘printertap’ in een proces-verbaal over de netwerkmeting van alle mobiele telefoons in een deel van het centrum van Rotterdam rond het kantoor van Weski, op 14 mei 2019. Ook werd een jaar aan verkeersgegevens van vijf Sky-telefoons uit dat gebied nagekeken. In het gebied zijn zeker drie andere advocatenkantoren en ook andere geheimhouders gevestigd over wie de politie geen informatie mag verzamelen. Besloten was tot die meting nadat Peter R. de Vries op Twitter had gemeld, dat justitie of politie hem had verteld, dat hij op een dodenlijst van Ridouan Taghi zou staan.

De politie nam volgens dat proces-verbaal aan, dat op het kantoor van Weski een contact van Taghi met Taghi zou gaan communiceren met een Sky-telefoon wat overigens volgens het proces-verbaal kennelijk niet gebeurde.

Weski heeft de rechtbank verzocht het Openbaar Ministerie op te dragen een schriftelijke verslaglegging te maken over de details rond deze actie. En ook om op te helderen of de dodenlijst waar De Vries op zou staan nog verder is onderzocht. Het is niet duidelijk hoeveel mensen en instellingen geraakt zijn door die zoektocht in de gegevens uit die netwerkmeting.

Re-sellers

De politie dacht dat Taghi, of mensen uit zijn kring, gebruik maakten van telefoons met software van de encryptiedienst Sky-ECC. Dat is een encryptiedienst die recent door de politie is gehackt. Nu blijkt dat in 2018 de politie in de speurtocht naar Taghi al volop bezig was Sky en re-sellers van Sky-software te onderzoeken. Uit het dossier over bijzondere opsporingsbevoegdheden die in het onderzoek naar Taghi zijn gebruikt blijkt dat de politie probeerde uit te vinden waar SKY-ECC toestellen door verkopers werden opgeslagen. Ook werden re-sellers van Sky-telefoons en bemiddelaars geobserveerd. Weski zei tegen de rechtbank dat ze meer informatie wil over de methoden die in die onderzoeken naar Sky-re-sellers zijn ingezet; het Openbaar Ministerie weigert daarin inzage te geven. Weski: ‘Ik wil ook weten wat er met in beslag genomen Sky-telefoons is gebeurd. Is er ten behoeve van het onderzoek naar verblijfplaats van mijn cliënt misschien malware geplaatst in Sky-telefoons of servers van Sky?’

In maart van dit jaar kwam naar buiten dat de politie erin is geslaagd gedurende enige tijd berichten te ontsleutelen die gebruikers van Sky verzonden. Sky bracht daarna een bericht naar buiten dat er via re-sellers besmette telefoons in omloop waren gebracht.

Database van de FBI

De FBI nam deel aan het internationale politieonderzoek naar Taghi.

Nu blijkt dat de Nederlandse politie in de speurtocht naar Taghi ook heeft samengewerkt met deze Amerikaanse federale politiedienst (en binnenlandse veiligheidsdienst). De FBI heeft volgens het Openbaar Ministerie de Nederlandse politie geassisteerd bij de zoektocht naar Taghi.

De FBI beschikt over een database waarin gezocht kan worden op gegevens en personen die op sociale media actief zijn. Op de zitting van vrijdag in het Marengo-proces bleek dat de Nederlandse politie in de zoektocht naar hoofdverdachte Ridouan Taghi in die database navraag heeft laten doen.

Taghi’s advocaat Inez Weski zei dat het gaat om een interne database gevuld met informatie over social media-accounts. De FBI zou bijvoorbeeld kunnen vaststellen of activiteit op bepaalde social media kan worden geassocieerd met een opgegeven zoekterm, zoals een e-mailadres. Weski vroeg de rechtbank om aan het Openbaar Ministerie op te dragen te vertellen welke informatie in het onderzoek naar Taghi met en door de FBI is gedeeld en wat het resultaat van de zoektocht in die database was en in welke zin de FBI dan nog meer geassisteerd heeft.

https://www.crimesite.nl/politie-registreerde-alle-sky-telefoons-in-nederland/

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/nederland-haalt-server-sky-ecc-offline

http://www.sosokitchen.nl/gekraakte-berichtendienst-sky-wij-zijn-niet-gekraakt

http://www.sosokitchen.nl/prominente-kickbokser-jamal-ben-s-aangehouden-in-operatie-sky

Update: 23 april 2021

Advocaat Krijgt Geen Inzicht In Betalingen Raadslieden Nabil B.

Justitie hoeft de advocaat van verdachte Mohamed R. in de zaak Marengo geen inzicht te geven in de betalingen die de Staat doet aan de raadslieden van kroongetuige Nabil B. Dat laat de Amsterdamse rechtbank donderdag weten.

door Joost van der Wegen

Beloningen

Advocaat Nico Meijering is in de zaak Marengo de raadsman van verdachte Mohamed R. Hij deed eind maart aan de rechtbank in Amsterdam een verzoek om het Openbaar Ministerie opgave te laten doen van de betalingen die aan kroongetuige Nabil B. worden gedaan, in het kader van de overeenkomst die er bestaat tussen de Staat en de kroongetuige.

Het ging Meijering om het pakket aan afspraken over die de Staat heeft met de raadslieden van de kroongetuige over beloningen, en over de hoogte van betalingen. Deze zouden volgens Meijering misschien te beoordelen kunnen zijn als zogenaamd ‘gunstbetoon’, een voordeel ten gunste van de getuige.

Afgewezen

De rechtbank heeft dat verzoek nu afgewezen. Ze meldt dat de verdediging ‘vooralsnog’ geen belang heeft bij het inzien van die financiële afspraken tussen de Staat en de raadslieden van de kroongetuige. Ze is van mening dat het slechts gaat om de kosten van rechtsbijstand.

Voordeel

Tijdens een zitting van Marengo op 16 april vroeg Meijering welke andere prestaties er bestaan buiten de bekende overeenkomst, waar de kroongetuige baat bij heeft. Hij is bijvoorbeeld benieuwd wat het honorarium was voor de advocaten van de kroongetuige. Meijering merkte op dat B. over maar liefst twee advocaten beschikt die wellicht meer per uur verdienen dan het gemiddelde bedrag voor een pro deo-advocaat.

De raadsman vraagt zich af of de kroongetuige ten opzichte van de verdediging niet te veel in het voordeel is met twee goedbetaalde advocaten, ten opzichte van de verdachten (die er maar over 1 per persoon beschikken).

Ook stelt hij vraagtekens bij de overeenkomst die er volgens hem zou zijn met journalist Peter R. De Vries, die optreedt als woordvoerder en vertrouwenspersoon van Nabil B. De advocaten van Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, gaven eerder aan dat die samenwerking bestaat. Maar ook hier stelt de rechtbank dat ‘indien aangenomen kan worden dat er betalingen plaatsvinden, deze vooralsnog niet als gunstbetoon kunnen worden gezien.’

De volgende zitting in het onderzoek Marengo vindt op 26 mei 2021 plaats in de extra beveiligde rechtbank ‘De Bunker’ in Amsterdam-Osdorp.

Marengo

In het justitieonderzoek Marengo staan 17 personen terecht op verdenking van deelname aan een criminele organisatie en van betrokkenheid bij 6 moorden, 4 pogingen tot moord en van het voorbereiden van liquidaties. Ridouan Taghi en Saïd Razzouki worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de organisatie.

https://www.crimesite.nl/advocaat-krijgt-geen-inzicht-in-betalingen-raadslieden-nabil-b/

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/politie-haalt-door-kroongetuige-nabil-b-verwijderde-chatgesprekken-terug

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: