#Marengo: Inhoudelijke Behandeling

Door : | 0 Reacties | Op : 22-03-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates.

Vandaag begint de inhoudelijke behandeling van #Marengo en zal Ridouan Taghi voor het eerst in de rechtbank verschijnen.

Het ‘monsterproces’ Marengo gaat maandag na drie jaar voorbereiding inhoudelijk van start. Zeventien verdachten worden vervoerd naar de zwaar bewaakte gerechtsbunker in Osdorp. De hoofdverdachte in het monsterproces is Ridouan Taghi.

Lijstje van verdachten in #Marengo: Achraf B. Charif El A. Mohammed El A. Mao R. Mario R. Zakaria El H. Ricardo O. Walid M. Mohammed M. Arthur M. Mohammed R. Bagdad el H. Zaki R. Said R. Zakaria A. Ridouan T.

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

De veiligheidsmaatregelen bij de Bunker zijn ongekend. Er is nog veel meer politie dan gebruikelijk en er cirkelen een politiehelikopter en een drone boven de Bunker. #Marengo

De zitting begint

De voorzitter van de rechtbank opent de zitting. Ridouan Taghi zit voor in de zaal naast zijn advocaat Inez Weski.

De voorzitter, die we om veiligheidsredenen op verzoek niet bij naam noemen, memoreert dat de zaak drie jaar is voorbereid, maar dat ook nog veel moet gebeuren gedurende het proces. “Er is nog een lange weg te gaan voordat we toe zijn aan de eis van de officieren van justitie en de pleidooien van de advocaten.”

Het is volstrekt onduidelijk wanneer het vonnis zal kunnen worden gewezen. De huidige planning loopt tot in de zomer, maar het schema zal nog geregeld worden aangepast, laat zich aanzien.

Vanwege andere grote processen is ‘de bunker’ niet altijd beschikbaar.

De zaal is, in coronatijd, ‘voller dan ooit’

Nu vrijwel alle verdachten, behalve de nog in Colombia verblijvende Saïd Razzouki, aanwezig zijn, is het ‘voller dan ooit’ in de zittingszaal. Vanwege corona vraagt de voorzitter de aanwezigen om ‘discipline’ – zoals niet om de spatschermpjes heen spreken, zoals verdachten en advocaten soms doen.

Behalve Ridouan Taghi zijn ook de gebroeders Mao en Mario R. voor het eerst samen verschenen.

Officier van justitie draagt zaak bondig voor

Een van de officieren van justitie draagt de zaken tegen alle 17 verdachten bondig voor. Iedereen wordt er van beschuldigd ‘een onmisbare schakel te zijn geweest’ in de criminele organisatie met liquidaties als oogmerk – of het nou opdrachtgevers waren, ‘spotters’ (observanten), regelaars van bijvoorbeeld auto’s of wapens of andere uitvoerders.
Van 9 september 2015 tot en met 14 januari 2017 waren de verdachten in wisselende samenstelling verantwoordelijk voor zes voltooide liquidaties, vier pogingen tot liquidaties, vier voorbereidingen van moordaanslagen die niet plaatsvonden en het voorbereiden van de beschieting van een spyshop in Nieuwgein met een raketwerper.

Kroongetuige Nabil B. was zelf ook betrokken bij liquidaties en voorbereidingen voor liquidaties. ,,Ik sta volledig achter mijn verklaringen en heb op dit moment niks nader te verklaren”, zegt Nabil B. #Marengo

Mao R. krijgt het woord. Hij wordt verdacht van de voorbereiding en uitvoering van meerdere liquidaties. Hij heeft zich tot nu toe vooral op zijn zwijgrecht beroepen. En doet dat nu weer. #Marengo

Ridouan Taghi: ‘Vooralsnog niks te melden.’

Ridouan Taghi, volgens justitie dé leider van de criminele organisatie en de absolute hoofdverdachte in Marengo, zweeg voornamelijk. Ook nu. In keurig ABN: “Vooralsnog niks te melden.”

Dan Mohamed R. Hij heeft eind vorig jaar bij de politie enkele verklaringen afgelegd. Hij heeft een verhaal voorbereid. ,,Ik vind de beschuldigingen afschuwelijk. Ik heb niks met moorden en de criminele organisatie te maken.” #Marengo

Volgens Mohamed R. liegt de kroongetuige en zou die zich kapot geschrokken zijn dat R. een alibi heeft voor de moord op Ranjo Scekic. ,,En het OM houdt Nabil B. code hand boven het hoofd. Want ik moet hangen. Daar zal het OM alles aan doen.” #Marengo

Volgens Mohammed heeft het OM gegokt met levens. ,,Deze officieren spelen vals. We hebben allemaal gezien hoe ze de advocaten vals hebben beschuldigd van het lekken van informatie.” Ook haalt hij het schaduwen van advocaten aan. #Marengo

Volgens Mohamed R. heeft het OM de advocaten Meijering en Van Kleef ,,als rauw vlees voor de leeuwen gegooid” door ze te schaduwen tijdens een reis naar Dubai. ,,Hiermee ondermijnen ze de rechtsstaat.” #Marengo

Hij beschuldigt het OM ervan hem hoe dan ook te willen laten veroordelen. ,,Het maakt ze echt niet uit, een gerechtelijke dwaling of niet. Er klopt helemaal niets van verdenkingen dat ik een moordmachine ben. Er is niets van waar.” #Marengo

Mohamed R. windt zich tijdens zijn verhaal steeds meer op, zijn stem schalt door de ruimte. Hij verwijt het OM hem ten onrechte 3 jaar in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught te hebben opgesloten. #Marengo

Mohamed R. staat samen met zijn 2 broers terecht in dit proces. Hij is een van de weinigen die tot nu toe wel heeft verklaard. #Marengo

“Mohammed Razzouki, de broer van Saïd en voormalig beste vriend van Nabil B., neemt wél uitgebreid het woord. ,,Ik weet dat ik al met 100-0 achtersta, en dat het publiek mij al veroordeeld heeft.” Hij zegt dat hij weet ‘dat hij geen lieverdje is’, maar dat hij niet betrokken is bij de moord op Scekic, zoals de kroongetuige heeft verklaard. Die zou de boel bij elkaar hebben gelogen. Ook hekelde hij de rol van het Openbaar Ministerie. ,,Deze officieren spelen vals. We hebben allemaal gezien hoe ze de advocaten vals hebben beschuldigd van het lekken van informatie. Dit OM heeft willens en wetens met de levens van advocaten gegokt. Ik zal strijden voor mijn recht en voor mijn vrijheid. Tot het einde.”

Zo spreken Taghi en Mohamed R. in de rechtszaal:

https://nos.nl/video/2373645-zo-spreken-taghi-en-mohamed-r-in-de-rechtszaal.html

Zakaria el H. is aan de beurt. Hij ontkent betrokkenheid bij moorden of voorbereidingen. Hij wil niks zeggen en laat het woord over aan zijn advocaat Juriaan de Vries. #Marengo

Mario R. is de volgende. Ook hij heeft zich tot nu toe op zijn zwijgrecht beroepen en doet dat nu weer. ,,Ik heb niks te zeggen.” #Marengo

Walid M. is de volgende. ,,Ik ontken en beroep me verder op mijn zwijgrecht”, zegt hij. Walid M. zit met een lichtblauwe hoodie over zijn hoofd getrokken. #Marengo

Mohammed el A. was net aan het woord. Hij zei ‘zeker geen heilige’ te zijn, en dat hij ook wetenschap had. ,,Ik wilde juist voorkomen dat Ranko Scekic zou worden vermoord.” Hij zegt bereid te zijn daarover verklaringen af te willen leggen. #Marengo

Arthur M. heeft zich tot nu toe op zijn zwijgrecht beroepen. Zijn advocate Shirley Splinter zegt dat hij niks wil zeggen omdat zijn stemgeluid wordt opgenomen. Hij laat via zijn advocate weten onschuldig te zijn. #Marengo

Achraf B. is aan de beurt, bijgestaan door advocaat Guy Weski. Ook een aardige waslijst aan verdenkingen, waaronder betrokkenheid bij meerdere liquidaties en voorbereidingen voor moorden. #Marengo

Ook advocaat Guy Weski zegt dat Achraf B. bezwaar heeft tegen het opnemen van zijn stemgeluid. ,,Hij is niet onwelwillend in het beantwoorden van vragen.” En hij is onschuldig, zegt Weski. #Marengo

Meeste verdachten houden het kort en ontkennen

Ook de meeste andere verdachten ontkennen vooral zich aan misdrijven te hebben bezondigd en houden het kort. Sommigen maken bezwaar tegen het opnemen en uitzenden van hun stemmen door de media. 
De nieuwe microfoons in ‘de bunker’ geven het geluid knalhard weer.

Verder met Zakaria A. Hij heeft zich in de meeste verhoren bij de politie op zijn zwijgrecht beroepen. ,,Ik ontken de verdenkingen, voor het overige beroep ik me op mijn zwijgrecht.” #Marengo

Verder met Mohamed M., bijgestaan door Christian Flokstra. ,,Ik ontken de beschuldigingen”, zegt hij. Hij klinkt heel ver weg. Nogal een contrast met het loeiharde geluid van de anderen. #Marengo

Zaki R., broer van Mohamed R. Zou betrokken zijn bij een liquidatie en enkele voorbereidingshandelingen voor liquidaties. Ook hij maakt bezwaar tegen het opnemen van zijn stem. Hij wil een paar regels voorlezen, maar alleen als het niet wordt opgenomen. #Marengo

Zaki R. is bang dat zijn stem opduikt op Netflix of The Voice. Zijn advocaat Bouchikhi leest zijn verklaring voor, die erop neerkomt dat Zaki R. denkt dat de verdenking te maken heeft met zijn achternaam. #Marengo

“Zeki Razzouki wil ook niets zeggen. ,,Hij wil ook niet dat zijn stem wordt gebruikt op Videoland of in The Voice,” zegt zijn advocaat Yassine Bouchikhi. Hij leest een korte verklaring van zijn cliënt voor. Komt erop neer dat hij van mening is dat de beschuldiging vooral is gestoeld op zijn achternaam. Zijn broers Saïd en Mohamed zijn twee belangrijke verdachten in dit proces.”

Bagdad el H. maakt gebruik van zijn zwijgrecht, zegt advocaat Ruud van Boom. #Marengo

Charif el A. is aan de beurt. Ook de advocate van Charif el A. zegt dat hij de beschuldigingen ontkent, maar niks wil zeggen als zijn stemgeluid wordt opgenomen. #Marengo

Ricardo O. beriep zich tot nu toe ook op zijn zwijgrecht. Hij krijgt nu een microfoon. Ook zijn advocaat, Max den Blanken, leest zijn verklaring voor. ,,Ik kan me niet vinden in de beschuldigingen.” En verder gaat hij zich beroepen op zijn zwijgrecht. #Marengo

Alle verdachten zijn nu aan bod geweest. De rechtbank wil straks beginnen met het verhoren van kroongetuige Nabil B. #Marengo

Rechtbank verhoort kroongetuige over ‘algemene onderwerpen’

Alle verdachten hebben hun zegje kunnen doen. De rechtbank zal de middag besteden aan het verhoren van kroongetuige Nabil B. over ‘algemene onderwerpen’, zoals ook de komende zittingsdagen die in april en later staan ingepland. De advocaten en verdachten krijgen pas later die gelegenheid.

De rechtbankvoorzitter benadrukt nog maar eens dat het #Marengo-proces er een van de lange adem zal zijn. Zo moet de inhoud van de iPhone (waarover de kroongetuige loog) nog aan het dossier worden toegevoegd. Ook is er nog ander onderzoek gaande.

Pauze tot half 1. De pauzes zijn langer dan gebruikelijk, in verband met de logistiek in het gebouw. Die is nogal gecompliceerd ivm het aantal mensen in de rechtbank en de coronabeperkingen. #Marengo

Klein protest tegen ‘oneerlijk proces’

Voor het perscentrum op Schiphol hangen wat mannen rond met T-shirts waarin ze zich beklagen over de rechtsstaat. Ze hebben geen vertrouwen in een eerlijk proces voor Ridouan Taghi cum suis. 

‘Polen, Hongarije en nu Nederland. Geen recht, maar framing voor verdachten,’ staat op sommige shirts. Op een ander T-shirt staat: ‘No fair trial.’ 

De mannen willen hun protest verder niet toelichten. De Koninklijke Marechaussee doorzoekt in elk geval één auto van de mannen.

De zitting is weer begonnen. De rechtbank gaat beginnen met het verhoren van kroongetuige Nabil B. #Marengo

De rechtbankvoorzitter herhinnert hem eraan dat hij een contract met de Staat heeft gesloten, en dat hij moet verklaren. 

De rechtbankvoorzitter vertelt nog maar eens dat Nabil B. zich op 14 januari 2017 heeft laten aanhouden. Hij zei meteen dat hij kroongetuige wilde worden. In de dagen die volgde werden voorbereidende gesprekken gehouden. Vanaf eind januari tot mei 2017 legde hij kluisverklaringen af, en ondertussen werd er onderhandeld over een kroongetuigedeal. Eind december 2017 werd de kroongetuigeovereenkomst gesloten.

Kroongetuige Nabil B. legde verklaringen af over 9 moordzaken, 2 pogingen daartoe en 3 voorbereidingen. Waarom bent u kroongetuige geworden, vraagt de rechtbankvoorzitter. ,,Omdat ik erachter was gekomen dat de heer Taghi mij wilde vermoorden,” zegt Nabil B. 

Als hij uiteindelijk toch geen kroongetuige was geworden, was hij dan gewoon verder gegaan met zijn leven, vraagt de rechtbank? ,,Dat zou heel moeilijk geweest zijn”, zegt hij. ,,Ik kwam er snel achter dat het voor mij sowieso over was.” #Marengo

De vergismoord op zijn oude buurjongen Hakim Changachi was de aanleiding voor zijn overlopen. ,,Ik had de auto geregeld en ik wist dat er iets heftigs kon gebeuren. Maar niet dat met Changachi.” #Marengo

Nabil B. zegt dat hij niet eerder heeft overwogen om uit het milieu te stappen. Volgens de kroongetuige was daar geen sprake van. Uiteindelijk nam hij toch de stap. ,,Ik kwam er achter dat het voor mij over was.” De rechtbankvoorzitter wil graag weten hoe Nabil B. tot zijn overweging kwam om kroongetuige te worden. ,,De heer Taghi wilde de verantwoordelijkheid niet nemen (over de vergismoord op Hakim Changachi). Ik kwam er snel achter dat Taghi van mij af wilde. Het werd hem te heet onder de voeten. Je moet dan in drie dagen je afwegingen maken. Taghi wilde mij vermoorden, anderen twijfelden daarover. Het had niet twee weken langer moeten duren.”

Waarom heeft de kroongetuige er niet voor gekozen om een enkeltje Australië te boeken, vraagt de rechtbankvoorzitter. ,,Dan waren er meer slachtoffers binnen de familie gevallen. Het verraad was in mijn ogen op één manier op te lossen. Zij willen mij verraden, dan verraad ik ze terug.”

Uiteindelijk koos Nabil B. er voor om zich in de PC Hooftstraat in Amsterdam aan te laten houden. Had hij zich kunnen bedenken dat het proces zo groot zou worden? ,,De grootte wel, maar niet de impact.”

Hoe wist de kroongetuige dat Taghi hem wilde laten vermoorden? ,,De druk werd opgevoerd. Taghi kwam vaak op de lijn (over de vergismoord op Changachi waar de kroongetuige bij betrokken was, red).” Taghi maakte volgens de kroongetuige duidelijk dat hij niets te maken wilde hebben met de vergismoord, en dat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen. ,,Het gevoel bekroop mij dat ik stiekem zou kunnen worden opgeruimd, zodat de nabestaanden zouden denken dat ik er bij betrokken was.” 

,,Ik had me voorgenomen, ik ga alles vertellen over de moordzaken waarbij ik betrokken ben”, zegt Nabil B. Hij had ook de keus kunnen maken om ,,buiten” te blijven, maar dan liep ik het risico om uit de weg geruimd te worden. #Marengo

Hij wilde ook geen ‘vraagteken’ worden, zegt Nabil B. Iemand die stiekem uit de weg zou worden geruimd, zonder dat duidelijk werd door wie en waarom, bedoelt hij. #Marengo

Voordat de kroongetuige zich door de politie liet aanhouden, had hij contact met de nabestaanden van de familie Changachi. Hij heeft hen informatie gegeven dat Taghi betrokken was bij de vergismoord. Moest de kroongetuige ook bang zijn voor deze familie. ,,Het is geen loodgietersfamilie,” aldus Nabil B.

Advocaat Inez Weski onderbreekt de kroongetuige voor de tweede keer. Hij praat te snel, volgens Weski. Zij heeft moeite om bij te blijven, omdat ze ook aantekeningen maakt. ,,Misschien kunt u dan wat sneller schrijven,” bijt de kroongetuige haar toe.

Waarom wilde de kroongetuige de naam van Taghi delen met de nabestaanden van Changachi? ,,Omdat als mij alsnog iets zou overkomen, er niet gezegd zou kunnen worden dat de nabestaanden er achter zouden kunnen zijn.” Een van de ondervragende rechters wil daar meer van weten. Zegt niet te begrijpen waarom de kroongetuige dat risico nam.

Eenmaal ‘binnen’ bij justitie ging hij verklaringen afleggen, zonder dat hij al een deal had gesloten. ,,Ik voelde me in het hol van de leeuw. Wetende dat ik ook een stap had gezet die ‘buiten’ not done is. Maar ik was vastberaden om uit te leggen hoe dingen gingen.” #Marengo

Het was voor mij heel erg onwennig. Heel raar”, zegt Nabil B. Viel de term kroongetuige wel eens? ,,Absoluut niet. Die term kwam pas aan het eind van de zomer op tafel”, zegt hij. #Marengo

Zijn verklaringen zouden in een kluis worden gestopt en worden onderzocht op waarheidsgehalte. Maar mochten nog niet worden gebruikt zo lang Nabil B. geen toestemming gaf. Ook als hij het loodje had gelegd mochten ze niet worden gebruikt, zegt Nabil B. #Marengo

Er zit in de kluisverklaringen ,,ook een hoop geleuter”, constateert de rechter. De gesprekken werden opgenomen en letterlijk uitgewerkt. Dus ook al het geleuter in de marge. #Marengo

Nabil B. zat op een geheime plek, maar buiten was er van alles gaande. Zijn wapendossier werd opgevraagd, zegt Nabil B. Dat vond hij een teken van wantrouwen. #Marengo

Nabil B. heeft het over ,,veiligheidsincidenten” en over het gerucht ‘buiten’ dat hij kroongetuige was geworden. ,,Voor mezelf was ik niet bang. Maar ik moest op dat moment iets doen.” Hij doelt op het naar binnensmokkelen van een Blackberry. #Marengo

In november 2017 had Nabil B. de beschikking over een PGP-telefoon. Hij zat op dat moment al een halfjaar in de gevangenis, en er ontstonden geruchten dat hij kroongetuige zou worden. Zijn dossier werd door ‘jongens van buiten’ opgevraagd. Met die telefoon wilde hij communiceren met de buitenwereld, om anderen ervan te overtuigen dat hij geen kroongetuige zou worden. Op die manier wilde hij de veiligheid van zijn partner en familie waarborgen.

,,Ik maakte me zorgen over mijn partner en familieleden, zegt Nabil B. Hij zegt ook ,,Taghi konden ze van mij krijgen”, maar hij kampte met een loyaliteitsprobleem ten opzichte van de Razzouki’s. ,,Daar was ik nog niet helemaal uit.” #Marengo

De Razzouki’s waren vrienden van Nabil B. Of in ieder geval zakenrelaties. Mo Razzouki geloofde ook niet dat Nabil B. vastzat omdat hij met een wapen was opgepakt. Nabil B. had via de naar binnen gesmokkelde Blackberry een gesprek met hem. #Marengo

Mo Razzouki onderhield het gezin van Nabil B. toen hij vastzat. Dat had Nabil B. eerder ook gedaan toen hij vastzat. #Marengo

De familie Razzouki onderhield het gezin van de kroongetuige, en bezochten zijn vriendin. Dat was in de periode dat nog niet bekend was dat Nabil B. kroongetuige zou worden. 

,,Zodra hij weet dat ik praat is hij vertrokken”, zei Nabil B. eerder over Saïd Razzouki, die nu nog in Colombia in uitleveringsdetentie zit. #Marengo

Nabil B. leerde Ridouan Taghi in 2007 of 2008 kennen. Hij zag hem voor het laatst in 2011. #Marengo

De rechtbankvoorzitter vraagt aan de kroongetuige wie van de groep verdachten hij ook daadwerkelijk kende. Hij noemt een aantal namen, onder wie Ridouan Taghi , Mohamed Razzouki en Zakaria el H. ,,Een aantal kende ik alleen van gezicht.” Wanneer zag de kroongetuige Taghi voor het laatst? ,,Ik denk ergens eind 2011. Ik weet het niet meer precies.” Hadden ze ook een zakelijke connectie? ,,Dat hebben we we besproken, maar dat is niks geworden. Ik was toen jong. Ik was er vroeg bij.”

“Toen Nabil B. begin 20 was leerde hij Ridouan Taghi kennen in het theehuis. Volgens Nabil B. konden ze het goed vinden, ook omdat de kroongetuige zich bezig hield met de drugshandel. Later verwaterde het contact. De rechtbankvoorzitter vraagt naar het verdienmodel in de drugshandel, en wat er mee te verdienen valt. ,,En toen kwam het grote geld binnen?” Nabil B. moet lachen. ,,Niet meteen, nee. Het ging met ups en downs.”

Toen hij Taghi leerde kennen was Nabil B. begin 20. Nabil B. was wel bezig met verdovende middelen. En ontmoette andere criminelen in een theehuis. ,,Het was duidelijk dat er raakvlakken waren op zakelijk gebied.” #Marengo

Het was niet het soort café waar rechters komen, zegt Nabil B. ,,U heeft geen idee waar ik allemaal kom”, zegt de rechter. #Marengo

Het contact met Taghi verliep via Saïd Razzouki, zegt Nabil B. En met Razzouki handelde Nabil B. in drugs. Rechter: ,,En toen kwam het grote geld binnen?” Nabil B. lacht, ,,niet meteen, nee.” #Marengo

De rechter vraagt zich af hoe hij de woningen van verdachten – ,,flatjes, niet bepaald woningen met zwembad” – moet rijmen met het grote geld dat verdiend werd met de handel in drugs. #Marengo

De voorzitter van de rechtbank vraagt of de kroongetuige misschien drugsgeld heeft gespaard. Die vraag lijkt de kroongetuige te overvallen, hij heeft niet direct een antwoord. ,,Uhh, u overvalt me een beetje met deze vraag. Wat is de relevantie van deze vraag?” 

Wat deed Nabil B. met zijn ,,spaargeld”, wil de rechter weten? Nabil B. ziet de relevantie van de vraag niet zo. Rechter: ,,Uiteindelijk gaat het om geld, denk ik dan.” Nabil B. wil even over de vraag nadenken. Hij zegt wel dat er miljoenen gemoeid waren met de handel. #Marengo

Terugluisteren: de korte verklaring die Taghi eerder vandaag heeft afgelegd.

https://nos.nl/video/2373645-zo-spreken-taghi-en-mohamed-r-in-de-rechtszaal.html

https://www.rtlboulevard.nl/video/online-video/video/5221166/luister-ridouan-taghi-reageert-voor-het-eerst-rechtbank

Maar zijn uitspraak over ,,miljoenen en pakken met geld” die waren gemoeid met drugshandel, was in het algemeen bedoeld, zegt Nabil B. Hij had het niet over zijn eigen verdiensten. #Marengo

Wat deden medeverdachten met het geld dat ze verdienden, vraagt de rechter? ,,Ik zie het niet aan de auto’s waarin ze reden en de huizen waarin ze woonden.” Nabil B.: ,,Goeie vraag. Maar geld is heel persoonlijk.” #Marengo

De rechtbanktekenaars gebruiken toneelkijkers om beter zicht op de verdachten – en vooral op Ridouan Taghi – te hebben. #Marengo

Soms heeft hij wel spijt gehad van zijn stap, zegt Nabil B. Vooral toen zijn broer werd vermoord. Hij struikelt bijna over zijn woorden en slikt soms de helft van zijn woorden in. #Marengo

Zijn inkomsten varieerden, zegt Nabil B. ,,Soms was het een ton per jaar, daar moest ik het dan mee doen. Maar soms ging er ook wel eens iets mis.” #Marengo

Waarom ging Nabil B. naast de drugshandel op gegeven moment meedoen aan het plegen van moorden? Dat had te maken met de poging tot ontvoering van Saïd Razzouki, zegt Nabil B. ,,Ik wilde eerst met moorden niets te maken hebben.” #Marengo

Kennelijk deed Ranko Scekic een poging om Razzouki te ontvoeren. ,,Toen kwam het dichtbij”, zegt Nabil B. #Marengo

Nabil B. raakte betrokken bij de onderwereldoorlog tussen 2 groeperingen, zegt hij. Had hij kunnen zeggen hem erbuiten te laten, vraagt de rechter? ,,Ik had in eerste instantie gezegd dat ik niets met moord te maken wilde hebben, maar ik ben overstag gegaan.” #Marengo

Advocaat Meijering breekt in. Nabil B. struikelt zo over zijn woorden en slikt zo veel in dat hij af en toe onverstaanbaar wordt. #Marengo

“Nu vraagt advocaat Nico Meijering of de kroongetuige iets langzamer wil praten. Die raakt geïrriteerd. ,,Ik ben al veel vaker verhoord, en toen heb ik er niets over gehoord.” Een rechter valt Meijering bij. ,,U praat ook wel echt heel snel hoor.

,,Want dat snelle praten is zijn gladde tong, zo belazerde hij ook mensen buiten”, komt een boze Mo Razzouki er tussendoor. #Marengo

Als Saïd Razzouki ,,zou worden ingeladen”, dan was de kans dat hij ook aan de beurt zou komen, zegt Nabil B. #Marengo

“Waarom stapte Nabil B. van de drugshandel over op het plegen van moorden? Volgens de kroongetuige had dit te maken met de poging tot ontvoering van Saïd Razzouki,. ,,Ik wilde eerst met moorden niets te maken hebben. Toen kwam het dichtbij.” De rechtbankvoorzitter stelt dat dat nooit helemaal is opgehelderd dat er daadwerkelijk een plan was om Razzouki te ontvoeren. Was het niet in scene gezet om Razzouki mee te trekken in een onderwereldoorlog. Volgens Nabil B. was daar geen sprake van.”

“Nabil B. legt uit dat hij in een onderwereldoorlog terecht was gekomen. ,,Je kan dan niet meer terug. Het is ‘samen uit,  samen thuis’.” Hij zegt dat hij zich zelf heeft laten overhalen om mee te doen, hoewel hij naar eigen zeggen eerst niets met moord te maken wilde hebben. ,,Moord was voor mij een stap te ver. We kwamen in een situatie terecht waarin er geen weg terug meer was.”

We gaan weer schorsen. Om 15.00 uur gaan we verder. De rechtbank gaat overleggen wat ze vandaag nog van kroongetuige Nabil B. willen weten. Tot straks!

Wat opvalt is dat Ridouan Taghi voortdurend een glimlachje om zijn mond heeft tijdens het verhoor van kroongetuige Nabil B. #Marengo

De zaak is hervat. Verder met het verhoor van kroongetuige Nabil B. Hij zegt dat hij zich op vragen over het geld dat hij verdiende met drugshandel beroept op zijn verschoningsrecht. #Marengo

Een van de rechters ondervraagt Nabil B. over zijn betrokkenheid bij de moord op Ranko Scekic. ,,Ik hoor meneer Taghi hier gewoon zeggen ‘Hoe komt hij daar nou bij’. Kunt u dat eens uitleggen,” vraagt de rechter.

Voor iemand die in drugs handelt, is het van groot belang om onder de radar te blijven, zegt de rechtbank. ,,Maar moorden plegen, dat valt op.” Nabil B.: ,,Dat probeer je zorgvuldig te doen, zonder dat iemand erachter komt.” #Marengo

Hoe meer moorden er werden gepleegd, hoe sneller de daders kunnen opvallen. Maar daar sta je niet zo bij stil, zegt Nabil B. ,,De manier waarop we niet gepakt konden worden, dat was wel aardig geregeld. Zonder de PGP-berichten hadden we hier niet gezeten.” #marengo

Met die PGP-berichten bedoelt Nabil B. de versleutelde communicatie tussen criminelen via zogenoemde Pretty Good Privacy telefoons. #Marengo

De rechtbankvoorzitter wil meer weten over die ándere iPhone die de kroongetuige tot zijn beschikking had. De Hoge Raad heeft onlangs besloten dat de inhoud van die telefoon aan het dossier moet worden toegevoegd. #Marengo

Dat de kroongetuige die iPhone had, waarover hij onder ede in eerdere verhoren heeft gelogen, kwam aan het licht door een interview van de voormalige advocaat van de kroongetuige in het AD.

,,Meneer de voorzitter, ik word ook graag gehoord over die iPhone,” zegt de kroongetuige. In een eerder verhoor heeft hij gezegd dat op die telefoon veel informatie staat die zijn verklaringen verder zullen onderbouwen. ,,Ik heb vanaf dag 1 gezegd dat ik met die iPhone niks strafbaars heb gedaan. Je probeert met die telefoon een beetje aan damage control te doen. Je zit met een vrouw en kind buiten. Ik hoop dat dit naar boven komt.” 

Het gaat nu over de iPhone die Nabil B., zo bleek later, ook tot zijn beschikking had tussen september 2017 tot februari 2018. In een tijd waarin hij in beperkingen zat en geen contact met de buitenwereld mocht hebben. Behalve met zijn partner. #Marengo

Gesprekken met zijn vriendin voerde hij op de normale manier vanuit de PI. Nabil B.: ,,Maar prangende vragen over wat er ‘buiten’ gaande was, dat deed ik met de iPhone.” #Marengo

En kennelijk ,,schaakte hij af en toe ook een potje” met andere gedetineerden via die illegale iPhone. #Marengo

“Volgens de kroongetuige had hij met zijn iPhone in de cel vooral contact met zijn partner en familieleden. Ook had hij ‘online een potje geschaakt’ met mensen die ook in de gevangenis vastzaten. Hij zegt dat hij geen contact meer had met zijn vriend Mohamed Razzouki.”

,,Ik had continue met meerdere belangen te maken”, zegt Nabil B. over de reden waarom hij die iPhone had. Hij zocht er ook informatie mee op internet, bijvoorbeeld over zaken waarin hij net als getuige was gehoord. #Marengo

Hij heeft er altijd rekening mee gehouden dat die iPhone in handen van justitie zou vallen, zegt Nabil B. ,,Ik had ‘m ook kunnen vernietigen. Maar ik maakte me over die iPhone niet zo veel zorgen. Over de Blackberry wel,omdat ik daar inhoudelijke berichten mee verzond.” #Marengo

Nabil B. zegt dat hij er altijd rekening mee heeft gehouden dat justitie zijn iPhone in beslag zou worden genomen. Op de iPhone had hij met name contact via WhatsApp en Signal. ‘Ik heb niks te verbergen.’ #Marengo

Nabil B. zei dat hij ook bereid was om die telefoon in te leveren. Toch heeft hij in eerder verhoor ontkent deze iPhone in zijn bezit te hebben gehad. #Marengo

Met de iPhone kon hij zijn ,,verhaal bevestigen”, zegt Nabil B. Uit chats met zijn vriendin bleek hoe vriendschappelijk zijn relatie met de Razzouki’s was, zegt Nabil B. Als hij geen deal had gesloten met justitie ,,dan had ik ze niet ingeleverd.” #Marengo

Nabil B. heeft trouwens de telefoons niet zelf ingeleverd, ,,maar dat was wel de bedoeling”, zegt hij.,,Op het moment dat de deal naar buiten zou komen. De blackberry was al bekend. De iPhone zou een maand later of zo volgen.” #Marengo

,,De bedoeling was uiteindelijk om die telefoon in te leveren,” zegt Nabil B. Wanneer wil een van de rechters weten. ,,Als de kroongetuigedeal bekend zou worden.” Maar toch heeft hij dat niet gedaan. Het blijft onduidelijk waarom hij dat niet heeft gedaan. Wel verklaarde hij over een Blackberry die hij in zijn cel had, maar de iPhone bleef onbesproken. 

Volgens de kroongetuige was het geen makkelijke periode, de maanden waarin hij in het geheim verklaringen heeft afgelegd en het tekenen van de kroongetuigedeal. Ondertussen is Nabil B. opnieuw aangesproken op zijn snelle praten. ,,Hij praat nu eenmaal zo,” zegt zijn advocaat Onno de Jong.

,,Er gebeurde heel veel intern wat u allemaal niet meekrijgt”, zegt Nabil B. tegen de rechtbank. Hij verwijst naar zijn broer, naar de veiligheid van zijn advocaat. #Marengo

,,Zes dagen nadat mijn deal werd bekend, werd mijn broer vermoord. Degene die daarvoor verantwoordelijk is, zit ook in deze cel,” zegt de kroongetuige. #Marengo

De reden dat de kroongetuige uiteindelijk de iPhone niet heeft overgedragen aan justitie, heeft te maken met veiligheid. ,,Dat zijn overwegingen die u niet snapt,” zegt Nabil B. ,,Ik heb op die iPhone niks te verbergen.” Dat de rechtbankvoorzitter doorvraagt en het niet begrijpt, irriteert de kroongetuige. ,,U weet toch wat er mijn advocaat is gebeurt.”

De kroongetuige raakt geïrriteerd als de voorzitter zegt dat ,,kaarten voor de borst houden niet past bij een kroongetuige”. Nabil B.: ,,Ja, sorry, ik had te maken met de veiligheid.” #Marengo

Advocaat Meijering volgt het niet meer. Nabil B. praat met de snelheid van een mitrailleur, slikt veel in, suggereert veel, maar spreekt niet alles uit. #Marengo

Nabil B. blijft erop hameren dat hij zich vooral zorgen maakte over de veiligheid van zijn advocaat. Omdat uit de Iphone misschien de indruk naar buiten zou ontstaan dat hij samen met zijn advocaat een verhaal in elkaar zette. #Marengo

Onder ede heeft Nabil B. eerder verklaard dat hij geen andere telefoon had. Dat bleek dus niet zo. ,,Dat is meineed,” zegt een van de rechters. 

Nabil B. heeft tegenover de rechtbank eerder onder ede verklaard dat hij geen iPhone tot zijn beschikking had. Hij pleegde dus meineed. ,,Maar mijn situatie is met geen pen te beschrijven, hè? Als ik door te jokken iemands leven kon redden, dan doe ik dat.” “Nu de telefoon boven water is, komt de waarheid ook boven water.” #Marengo

De Hoge Raad heeft trouwens beslist dat de informatie die op de iPhone staat, mag worden gebruikt in het proces #Marengo, met uitzondering van de geheimhoudersgesprekken tussen de kroongetuige en zijn advocaat.

De rechters switchen naar een ander onderwerp: de moord op Ranko Scekic, en zijn betrokkenheid bij andere moordplannen. Nabil B. was onder meer betrokken bij het regelen van auto’s die gebruikt werden bij liquidaties.

Een van de rechters stelt een vraag, maar eerlijk gezegd is totaal onduidelijk wat de rechter nou precies wil weten. Zinnen zonder end. ,,Ik ben u even kwijt,” zegt de kroongetuige. #Marengo

De ondervraging van de rechtbank is nogal warrig. Het schiet alle kanten op. Af en toe proberen advocaten met vragen tussendoor de lijn nog een beetje vast te houden. #Marengo

De toneelkijkers komen de rechtbanktekenaars zoals @PetraUrban, @AdrienStanziani en Felix Guerain goed van pas. #Marengo

Taghi zit er ondertussen rustig bij. Kijkt wat rond in de zaal, speelt met een pen of met zijn mondkapje. Af en toe schudt hij zijn hoofd als de kroongetuige aan het woord is. #Marengo

De rechtbankvoorzitter zegt langzaam door zijn vragen heen te zijn. Advocaten die nog vragen hebben wil hij op de zittingsdagen op 7 en 9 april in de gelegenheid stellen. #Marengo

De rechtbankvoorzitter zegt voor vandaag door zijn vragen heen te zijn. ,,Er zijn wel wat open eindjes, ook voor de advocaten. Maar dat pad wil ik vandaag niet opgaan.” Op 7 en 9 april zijn er nieuwe zittingsdagen gepland. Dan zal de kroongetuige opnieuw worden gehoord.

De zitting loopt tegen het einde. Effectief is er nog geen vier uur zitting geweest vandaag. #Marengo

Inez Weski kan de kroongetuige zien zitten, maar de advocaten verderop in de zaal niet. Advocaat Max den Blanken wil die gelegenheid ook. Het is voor de verdediging van belang om hem niet alleen te horen, maar zijn reacties ook te zien. #Marengo

Dat kan volgens de voorzitter alleen als het scherm voor de perstribune dicht gaat, zegt de voorzitter. Want journalisten mogen hem niet zien. Lekker dan. Dan moeten we kennelijk raden wie er aan het woord is, want zien doen we in dat geval niks. #Marengo (Een eerlijk proces is ook openbaar. Het gaat niet om mijn belang, ,maar om het belang van de openbaarheid van de rechtspraak. Die bij wet is vastgelegd. Saskia Belleman)

Taghi heeft het woord gekregen. Hij mag een vraag stellen aan de kroongetuige. ,,Ja, ik heb wel wat te vragen. Na al die lange tijd. Heeft hij weleens persoonlijk contact gehad met de verdachten die hier zitten? Hij leidt aan grootheidswaanzin.” #Marengo

Ridouan Taghi zegt dat hij niets te zeggen heeft ,,op die fantast, die pathologische leugenaar.” ,,Heeft Nabil B. wel eens persoonlijk contact gehad met de mensen die hier zitten?” #Marengo

Taghi: ,,Hoe komt hij erbij dat hij bij een organisatie of een club hoort? Naar mijn idee lijdt hij aan grootheidswaanzin.” Nabil B. zegt dat hij dat woord nooit in de mond heeft genomen. Het woord ‘cluppie’ nam het OM in de mond, zegt hij. #Marengo

De kroongetuige reageert. Hij noemt een rij namen met wie hij contact had, al dan niet via de PGP-telefoon. #Marengo

Nabil B. zegt dat hij met meerdere medeverdachten persoonlijk contact had. De Razzouki’s bijvoorbeeld. De rechtbank gaat het hele rijtje verdachten af om te weten of de kroongetuige contact met ze heeft gehad. #Marengo

Taghi met een nieuwe vraag. ,,Mijn vraag is: hoe weet hij dat die berichten van mij zijn? Hij krijgt berichten doorgestuurd, hij neemt alles aan. Is er enig bewijs dat die berichten van mij zijn? Ik zie dat bewijs nergens.” #Marengo

Taghi vraagt hoe Nabil B. weet dat bepaalde berichten van hem afkomstig waren. ,,Stond mijn naam er boven of zo? Hij is een soort orakel geworden of zo. Ik zie nergens bewijs.” #Marengo

Nabil B. zegt dat Taghi die vraag beter aan de Razzouki’s kan stellen. ,,Het ging indirect, en die personen vertelden me dat. Er is wel eens een conflict geweest en toen zei Saïd Razzouki: Die kleine is daar boos over.” #Marengo

,,Op gegeven moment heb je geen naam meer nodig”, zegt Nabil B. ,,Dan weet je van wie een bericht afkomstig is.” Taghi reageert boos. ,,Ik heb aan deze pathologische leugenaar geen vragen meer.” #Marengo

Taghi heeft nu geen vragen meer aan de kroongetuige. ,,Ik heb deze pathologische leugenaar niks meer te vragen.” #Marengo

Nabil B. reageert. Hij zegt dat er in het dossier genoeg bewijs zit tegen Ridouan Taghi. ,,De schrijfwijze, de manier waarop. De persoon zelf. Op een gegeven moment heb je geen naam meer nodig”, aldus Nabil B. ,,Dan weet je van wie een bericht afkomstig is.” Taghi heeft daarna geen vragen meer. ,,Ik heb aan deze pathologische leugenaar geen vragen meer.”

Lees:

https://www.ad.nl/binnenland/taghi-haalt-bij-start-marengo-proces-uit-naar-kroongetuige-nabil-b-pathologische-leugenaar

Nu stelt Mohamed Razzouki nog een vraag. Opnieuw over de iPhone. Razzouki wil weten waarom -als er voor Nabil B. ontlastende berichten instaan- hij tot de Hoge Raad heeft geprocedeerd om voeging van de inhoud aan het dossier te voorkomen. ,,Waarom ga je dan in beroep?”

,,Waarom probeert hij dan tot aan de Hoge Raad tegen te houden dat de inhoud in het dossier wordt gestopt?” Dat had dus te maken met de vertrouwelijke communicatie met zijn advocaat, zegt Nabil B. #Marengo

Mo Razzouki begint weer over de leugenachtigheid en de ,,gladde tong” van Nabil B. ,,Dat is geen vraag”, zegt de rechtbankvoorzitter. #Marengo

Er zijn geen verdachten meer die op dit moment opmerkingen willen maken, of vragen willen stellen. De rechtbankvoorzitter sluit de zitting. Op 7 en 9 april gaat het Marengo-proces verder; de kroongetuige zal dan opnieuw worden verhoord.

Zowel op 7 als op 9 april staan verhoren van kroongetuige Nabil B. door de advocaten van de verdachten op het programma. #Marengo

Verslaggeving: Saskia Belleman, Yelle Tieleman

Lees ook:

Taghi Haalt Bij Start Marengo-proces Uit Naar Kroongetuige Nabil B: ‘Pathologische Leugenaar!’

VIDEO Met ongekende veiligheidsmaatregelen ging maandag in de extra beveiligde rechtbank De Bunker het liquidatieproces Marengo van start. Hoofdverdachte Ridouan Taghi was voor het eerst aanwezig en haalde fel uit naar de kroongetuige. ,,De kroongetuige is een pathologische leugenaar en een fantast.” Yelle Tieleman 22 mrt. 2021 Laatste update: 17:41

De spanning zat maandag bij de start van het Marengo-proces vooral aan het begin en aan het einde. Het begon maandagochtend in alle vroegte. Twee politiehelikopters en een drone cirkelden rond half 8 boven Amsterdam Osdorp, waar op het bedrijventerrein de extra beveiligde rechtbank De Bunker is gevestigd. Om de zoveel tijd reden gepantserde jeeps van het BOT (Bijzonder Ondersteuningsteam) de garage van de Bunker in om verdachten, officieren en rechters in de rechtbank af te zetten. Dat alles gebeurde onder toeziend oog van tientallen zwaarbewapende agenten. De straten rond de Bunker waren afgezet en ME-bussen reden rondjes in de buurt. Het zijn voor Nederland ongekende veiligheidsmaatregelen om het grote liquidatieproces Marengo veilig te laten verlopen.

‘Iedereen was onmisbaar’

De strafzaak draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. Die worden door het OM verdacht van het vormen van een criminele organisatie, die in de periode van september 2015 tot januari 2017 liefst zes moorden zou hebben gepleegd. Ook gaat het om een reeks mislukte moordpogingen en het beramen van andere moordplannen. Volgens de officier had iedere verdachte binnen de organisatie zijn eigen taak. De een was verantwoordelijk voor het leveren van wapens, een ander moest doelwitten observeren en weer een ander moest vluchtauto’s regelen. ,,Iedereen binnen de criminele organisatie was onmisbaar.”

Rechtbanktekening (close-up) van Ridouan Taghi in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.
Rechtbanktekening (close-up) van Ridouan Taghi in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. © ANP

‘Niks te melden’

Lang werd uitgekeken naar de komst van Taghi, die nog niet eerder in de rechtbank verscheen sinds hij in december 2019 na een lange klopjacht in Dubai werd aangehouden. In verhoren met de politie zei hij niet te geloven dat hij een eerlijk proces zou krijgen. Nu zat hij vooraan in de propvolle zittingszaal, naast zijn advocaat Inez Weski. De krullen die hij droeg tijdens de aanhouding zijn weggeknipt en ingeruild voor een korte coupe. Taghi draagt een spijkerbroek en een donkerblauwe bodywarmer. Dan, als de rechtbankvoorzitter vraagt of hij wil reageren op de verdenkingen, klinkt voor het eerst zijn stem. Rustig, en beschaafd. ,,Vooralsnog heb ik niks te melden.” Daar bleef het op dat moment bij. Tijdens de zitting speelde hij af en toe met een pen, of grapte wat met zijn advocaat.

Ondertussen werd bij het perscentrum op Schiphol, van waaruit de meeste verslaggevers het proces volgden via een videoverbinding, gedemonstreerd door ‘Taghi-supporters’. Een groep van ongeveer twintig jongeren, gekleed in witte shirts (‘This is no fair trial’) schreeuwde dat Taghi geen eerlijk proces zou krijgen.

‘Kyk straks nieuws’

Taghi’s korte verklaring staat in schril contrast met het bewijs dat het OM in handen heeft: miljoenen gekraakte berichten, die de verdachten naar elkaar stuurden via versleutelde telefoons. In de berichten, waarbij de verdachten ervan uitgingen dat ze nooit gelezen zouden worden door opsporingsdiensten, werd openlijk gesproken over het plegen van moorden en het voorbereiden daarvan. ‘Salam sir. Kyk nieuws straks! Kankerspyshop honden!! Hebben dubbel spel gespeeld met ons sweapen en zender plaatste ze voor petten sir, maar boodschap is aangekomen’, is een bericht dat aan hem wordt toegeschreven. Het bericht is ongeveer een half uur, nadat spyshopmedewerker Ronald Bakker voor zijn woning werd vermoord, gestuurd.

Ander belangrijk bewijs in het Marengo-proces wordt geleverd door kroongetuige Nabil B. (33). Hij raakte in januari 2017 betrokken bij een vergismoord en werd klemgezet in de onderwereld. Hij zag daardoor geen andere optie dan overlopen naar justitie en belastende verklaringen af te leggen tegen Taghi en zijn voormalige criminele vrienden. Hij werd door de rechtbank bevraagd over zijn reden om naar justitie te stappen. Die legde uit dat Taghi geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor de vergismoord, en Nabil juist ‘voor de bus wilde gooien’. ,,Zij wilde mij verraden, ik heb hún verraden”, zei de kroongetuige.

Taghi: ‘Stond mijn naam er boven ofzo?’

Het venijn zat in de staart, toen Taghi de gelegenheid kreeg om de kroongetuige te bevragen. Dat wilde hij wel. ,,Hoe komt hij erbij dat hij bij een organisatie of een club hoort? Heeft hij weleens persoonlijk contact gehad met de verdachten die hier zitten? Hij leidt aan grootheidswaanzin.” Taghi wilde weten hoe de kroongetuige zo zeker wist dat de chatberichten met moordopdrachten van hem zouden zijn. ,,Stond mijn naam er boven of zo? Hij is een soort orakel geworden of zo. Ik zie nergens bewijs. Is er enig bewijs dat die berichten van mij zijn? Ik zie dat bewijs nergens.”

De kroongetuige erkende dat er geen ‘directe opdrachten’ hebben plaatsgevonden, maar wel indirect. ,,Het was duidelijk om wie het ging.” Volgens de kroongetuige was er voldoende bewijs te vinden in het dossier. Daarna kreeg Taghi weer het woord. ,,Ik heb geen vragen meer aan deze pathologische leugenaar.” Op 7 en 9 april staan nieuwe zittingsdagen gepland.

https://www.ad.nl/binnenland/taghi-haalt-bij-start-marengo-proces-uit-naar-kroongetuige-nabil-b-pathologische-leugenaar

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-2

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-3

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-4

http://www.sosokitchen.nl/marengo-verhoor-kroongetuige

Update: 10 december 2021: Marengo-proces

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-ondertussen-%f0%9f%99%83

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: