#Marengo-proces

Door : | 0 Reacties | Op : 21-06-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met update zitting vrijdag 25 juni 2021:

‘Verdachte proces Marengo wil naar afscheid overleden vader’

21 juni: Een nieuwe zittingsdag van het liquidatieproces Marengo.

Zie vooraf:

http://www.sosokitchen.nl/wrakingsverzoek-kroongetuige-marengo-afgewezen

In de bunker in Amsterdam Osdorp gaat een nieuwe dag van start in het proces Marengo, dat gaat over meerdere liquidaties in de onderwereld. Er zijn 17 verdachten van wie er een nog steeds niet is uitgeleverd door Colombia. #Marengo

Vandaag wordt de vergismoord op Hakim Changachi en de poging Khalid H. te doden besproken.

Verslag Yelle Tieleman en Saskia Belleman

We zijn begonnen in De Bunker. Ridouan Taghi zit weer in de zaal, net als Mohamed Razzouki, Achraf B. en Zakaria A. Ook kroongetuige Nabil B. is er. #Marengo

De rechter gaat het net als bij de vorige zitting proberen. Wat is de procespositie van de kroongetuige? #Marengo

Onno de Jong neemt het woord. Hij heeft een korte notitie mbt de kroongetuige. ‘Een al lang conflict met het OM was tot uitbarsting gekomen. Het was niet meer verantwoord om door te gaan.’ #Marengo

De Jong zegt dat de moorden op de broer van Nabil en zijn advocaat traumatisch waren voor de kroongetuige. ‘Het zorgt er voor dat de zorgen om de veiligheid nooit helemaal loskomen.’ Zegt dat in elk geval één conflict is opgelost, maar nog niet alles. #Marengo

Onno de Jong over het eerdere verzoek medische problematiek bij de kroongetuige toe te lichten. ‘U wilt het niet horen, dan niet. Door de medische redenen is de kroongetuige niet in staat om voort te gaan met het verklaren.’ #Marengo

Volgens De Jong is de kroongetuige simpelweg niet in staat nu te verklaren. Dat de verdediging heeft gezegd dat Nabil zich verschuilt is ‘stemmingmakerij en gericht op beschadiging’. ‘Hij is als eerste gaan verklaren en heeft veelvuldig verklaard.’ #Marengo

De Jong vraagt de rechtbank om de kroongetuige toe te staan de rechtbank te verlaten, want ‘blijven is zinloos en mogelijk schadelijk’. De rechtbank stelt nu een aantal verduidelijkende vragen. #Marengo

De Jong: ‘Hij is om medische redenen niet in staat om te verklaren. Het is niet verantwoord.’ #Marengo

Advocaat Nico Meijering wil zich straks over de situatie beraden. Nabil B. is niet alleen verdachte in de zaak van de moord op Changachi, maar ook een cruciale getuige in de zaken van zijn medeverdachten. #Marengo

Meijering zegt het ,,ronduit verdacht” te vinden dat vorige week ,,hoog van de toren is geblazen om er verder het zwijgen toe te doen” om medische redenen, maar vorige week ook nog vanwege de beveiligingsproblemen ,,die er nu niet meer zijn, maar toch ook weer wel.” #Marengo

Meijering vindt dat Nabil B. met een medische verklaring moet komen over de gezondheidsproblemen ,,waarover wij niks mogen weten”, vindt Meijering. Hij wijst erop dat de kroongetuige ingevolge zijn overeenkomst gewoon verplicht is om te verklaren. #Marengo

Meijering: ,,Gaat het nou om meer geld? Of ligt de nadruk nu opeens meer op de medische situatie?” De advocaat blijft hameren op het willen zien van een medische verklaring. Al dan niet gekuist of samengevat. #Marengo

Meijering: ‘Heeft de inhoud van de iPhone er soms te maken?’ Over de inhoud van dit toestel is veel te doen. Een gedeelte hiervan ligt al ter inzage, het andere gedeelte is nog niet vrijgegeven. #Marengo

Meijering: ‘We willen ons beraden over deze situatie en we vragen ons af: moet mijn cliënt nu gaan verklaren. Mijn cliënt wil het al niet. Die is er klaar mee. Hij moet altijd achter de feiten aanrennen.’ Zegt dat de kroongetuige ‘weer’ de handdoek in de ring gooit. #Marengo

Meijering zegt ook te willen nadenken over een aangifte of een ‘aanhouding op heterdaad’. Dit omdat de kroongetuige weigert mee te werken, terwijl hij een overeenkomst heeft met de staat om te verklaren. #Marengo

Advocaat Kuijpers wil dat in ieder geval de rechtbank de medische informatie bekijkt en beoordeelt. En ook vindt Kuijpers dat het hoog tijd wordt dat het OM zegt: ,,Tot hier en niet verder, meneer Nabil B.” #Marengo

Weski zegt dat het zelfs mogelijk is om Nabil B. te gijzelen. Er is haast volgens haar omdat ,,de tegenstrijdigheden en onwaarheden zich opstapelen”. Bovendien kan door het tijdsverloop het geheugen steeds meer gaan haperen. #Marengo

Weski wil dat die medische problemen van Nabil B. op de zitting worden toegelicht en dat hij moet worden gegijzeld als hij dat weigert. #Marengo

Advocate Inez Weski constateert dat Nabil B. kennelijk in staat is om terecht te staan, maar niet om als getuige te verklaren. ,,Dan is hij in overtreding.” #Marengo

Flokstra wil ook weten hoe het Openbaar Ministerie hier tegenover staat. #Marengo

Het OM vraagt even de tijd om zich terug te trekken, om na te denken over een standpunt. #Marengo

Lees ook:

Kroongetuige Nabil B. Vanwege Medische Problemen Niet In Staat Om Verklaringen Af Te Leggen

Kroongetuige Nabil B. is volgens zijn advocaat Onno de Jong vanwege medische problematiek niet in staat om verklaren af te leggen in het Marengo-proces. Dat vertelde De Jong maandagochtend aan de rechtbank tijdens de hervatting van het geruchtmakende liquidatieproces.

Yelle Tieleman 21-06-21, 10:43

Twee weken geleden werden de rechters in het liquidatieproces gewraakt door de advocaten van Nabil B. Dit omdat een verzoek om de medische problemen van de kroongetuige achter gesloten deuren werd afgewezen. Sinds een maand weigert Nabil B. mee te werken aan het proces, waarbij werd aangegeven dat het niet langer verantwoord was om door te gaan. Dit omdat het Openbaar Ministerie afspraken rond de veiligheid van zijn gezin niet kon waarmaken. ,,Een al lang conflict met het OM was tot uitbarsting gekomen. Het was niet meer verantwoord om door te gaan,” aldus De Jong.

‘Door medische redenen is de kroongetuige niet in staat te verklaren’

Volgens De Jong zijn er wel vorderingen met betrekking tot die problemen. Maar  inmiddels zijn daar dus medische problemen bij gekomen. De Jong wilde die dus achter gesloten deuren toelichten, maar dat werd afgewezen. ,,U wilt het niet horen, dan niet. Door de medische redenen is de kroongetuige niet in staat om voort te gaan met het verklaren.” Wel zei De Jong dat er een medisch traject is ingezet om de medische problemen weg te nemen. Ook bood hij aan om een en ander alsnog toe te lichten, opnieuw achter gesloten deuren. ,,Ik kan u ook een medisch document tonen.” Ook vroeg de rechtbank om het de kroongetuige toe te staan om de zitting te verlaten.

De advocaten van de andere verdachten in het proces willen meer weten over deze medische problemen. Nico Meijering vroeg dat de kroongetuige met een ‘samengevat resumé’ komt over de medische situatie van de kroongetuige, ‘aangevuld met medische documenten’. ,,We willen ons sowieso beraden over deze situatie en we vragen ons af: moet mijn cliënt nu gaan verklaren. Mijn cliënt wil het al niet. Hij moet altijd achter de feiten aanrennen.” Ook zei Meijering na te denken over een aangifte of een aanhouding op heterdaad, omdat de kroongetuige een misdrijf pleegt door niet te verklaren. 

Ook Inez Weski, de advocaat van Taghi, wil meer informatie over de situatie van de kroongetuige. ,,De verdediging moet kunnen beoordelen of de getuige terecht niet verklaard. De getuige doet kennelijk geen beroep op verschoningsrecht, dat is niet ter sprake. Er is een dringend belang om hem te horen als getuige.” Ze wil dat de problemen worden toegelicht, en stelde dat het mogelijk is om de kroongetuige te gijzelen. 

https://www.ad.nl/binnenland/kroongetuige-nabil-b-vanwege-medische-problemen-niet-in-staat-om-verklaringen-af-te-leggen

De zaak wordt – met enige vertraging hervat. De verdediging van de andere verdachten krijgen nog de kans om iets toe te voegen aan hun eerdere uitspraken. Meijering zegt dat hij ,,vol wil doorgaan” met de behandeling vandaag van de vergismoord. #Marengo

“We zijn klaar met het circus dat deze getuige er het zwijgen toe doet. (…) Het draait gewoon om deze kroongetuige, ook in de zaak van mijn cliënt”, zegt advocaat Nico Meijering van Mohammed R. #Marengo

Als Nabil B. vandaag niet wil of kan verklaren, heeft het geen zin om vandaag door te gaan met die zaak, vindt Meijering. #Marengo

Meijering zegt dat als de behandeling van de kroongetuige in de zaken Roos & Doorn wordt aangehouden, dat dan ook de behandeling van de zaken van zijn cliënt moet worden aangehouden. #Marengo

Als Nabil B. vandaag niet kan of wil verklaren, dan heeft het volgens Meijering dus geen zin om door te gaan met het ‘plichtmatig’ bespreken van de zaaksdossier Roos/Doorn. #Marengo

De rechter vraagt aan de advocaten of er een indicatie valt te geven hoelang het ‘medische traject’ van de kroongetuige duurt. ‘Heel moeilijk te zeggen. Zeker geen jaren.’ #Marengo

De Jong zegt over de medische gegevens van Nabil B. op een openbare zitting niks te willen zeggen. Wel bij de rechter-commissaris (een onderzoeksrechter), die vervolgens deze rechtbank kan informeren. #Marengo

De officier van justitie zegt dat alleen kan worden afgezien van het afleggen van een verklaring door een getuige ,,als er zwaarwegende redenen zijn en de gezondheid van een getuige in gevaar kan komen.” #Marengo

De officier van justitie zegt dat het OM niet precies op de hoogte is van de aard van de medische problemen van de kroongetuige. Wel zegt de OvJ dat hij recent door een arts is bezocht. #Marengo

Volgens het OM staat er nog een flink aantal zittingsdagen gepland en heeft Nabil B. bovendien al uitgebreid verklaringen afgelegd over de moord op Changachi. De verdediging heeft toen ook al gelegenheid gehad om vragen te stellen. #Marengo

Volgens het OM hebben de advocaten van de medeverdachten NIET automatisch recht op het ook weten van de medische redenen van de kroongetuige om niet te kunnen verklaren.

Het OM vindt dat het verhoor van Nabil B. uitgesteld kan worden tot een later moment. En vindt dat de rechtbank niet persé hoeft te weten wat de medische redenen zijn. Wil de rechtbank dat wel, dan hebben de advocaten van de medeverdachten dat ook, zegt de OvJ. #Marengo

Het OM zegt dat de kroongetuige al veel verklaringen heeft afgelegd over de moord op Hakim Changachi, en dat er nog veel zittingsdagen zijn gepland. Ook is de medische aard van de kroongetuige ‘tijdelijk van aard’. OM wil daarom ‘gewoon’ doorgaan. #Marengo

De OvJ vindt dat de rechtbank best vandaag verder kan gaan met de behandeling van de zaak van de vergismoord op Changachi en die van de poging tot moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H. #Marengo

Weski wil een antwoord van het OM of deze situatie gevolgen heeft voor de deal die de kroongetuige heeft met het OM. Ze citeert een bericht van Nabil B.: ,,Fuck it, ik kan heeeeeeel veeeel flikken bij justitie”. #Marengo

Weski wil weten hoe het OM nu in de wedstrijd zit. Refereert aan (al wel vrijgegeven) chatberichten van Nabil B. uit zijn iPhone. ‘Ik kan heeeeeel veel flikken naar justitie’, schreef hij. Weski wil weten of opstelling Nabil gevolgen gaat hebben. #Marengo

Meijering wil in ieder geval in staat zijn om vragen te stellen aan Nabil B. Of hij daar nou antwoord op heeft, of niet. #Marengo

Mohamed Razzouki wil van advocaat De Jong weten hoelang de medische toestand van de kroongetuige al duurt. De Jong zegt daar niks op te kunnen zeggen. #Marengo

We gaan om 13.30 uur verder. De rechtbank gaat zich beraden. #Marengo

De zaak #Marengo wordt hervat. Er resteren nog slechts 3 uur, want om 5 uur stopt de zitting ivm het vervoer van de verdachten.

Het verzoek van de advocaten van Nabil B. om zijn zaak als verdachte aan te houden, wordt afgewezen door de rechtbank. Nabil B. mag ook niet vertrekken. Hij kan evt op een later moment verklaringen als verdachte afleggen. #Marengo

De rechtbank heeft zich beraden. Het aanhoudingsverzoek van Nabil B. als verdachte wordt afgewezen. Een verhoor van de kroongetuige zit er deze week niet in, aldus de rechtbank. #Marengo

De rechtbank vindt het woord van advocaat Onno de Jong voldoende om aan te nemen dat Nabil B. op dit moment niet in staat is om als getuige te verklaren. De rechtbank hoeft die medische info nu niet te hebben, maar als de situatie in september nog zo is, wellicht wel. #Marengo

Dat wil zeggen dat Nabil B. vandaag niet wordt gehoord als kroongetuige. Maar dat de zaak over de vergismoord op Hakim Changachi, waarin Nabil B. een van de verdachten is, vandaag wel wordt behandeld. #Marengo

De rechtbank wil dus gaan beginnen met de behandeling van de zaaksdossiers Roos & Doorn. De moord op Hakim Changachi en de poging moord op Khalid H. #Marengo

De rechtbank waarschuwt voor heftige details bij de bespreking van de feiten. #Marengo

Mohamed Razzouki zegt niks te maken te hebben gehad met de moord op Hakim Changachi. En wat betreft Imo, ‘die zou een pak slaag krijgen’. ‘Ik heb niks te maken gehad met moorden’. #Marengo

Mohamed Razzouki wil volgens zijn advocaat Meijering niet zomaar meer antwoorden geven. ‘Omdat we ervan overtuigd zijn dat de kroongetuige wil anticiperen op wat mijn cliënt zegt.’ #Marengo

“Mohamed Razzouki beklaagt zich over de behandeling die hem ten deel valt als hij naar De Bunker komt. “Het is geen pretje voor een man. Elke keer als ik hier naartoe kom, word ik in de gevangenis gevisiteerd.”

Hij vindt dat hij, in vergelijking met kroongetuige Nabil B., oneerlijk wordt behandeld. 

De rechter vraagt of Razzouki zich niet wil verantwoorden voor de gebeurtenissen rondom de moord op Hakim Changachi. 

“Ik vind het heel erg wat er gebeurd is,” zegt Razzouki. “Changachi was een kennis van mij. Maar hoe kan ik berouw tonen voor iets waar ik niks mee te maken heb.”

Mo R. zegt hier voor zijn recht te komen ,,en echt niet voor mijn plezier. Ik weet niet of u weet wat ik moet doorstaan om hier te komen. Dat is geen pretje voor een man, als u begrijpt wat ik bedoel.” Hij doelt op het visiteren: onderzoek in lichaamsopeningen. #Marengo

De rechtbank vraagt of hij toch geen verantwoording wil afleggen voor zijn rol bij de moord. Al is het maar tegenover de familie. ,,Changachi was een goeie kennis van mij”, zegt Mo R. ,,Hoe kan ik verantwoording afleggen over een moord waarmee ik niks te maken heb?” #Marengo

Mo R. kreeg het verzoek van iemand van wie hij de naam niet wil noemen, dat hij moest uitkijken naar Khalid ‘Imo’ H. Want die moest een pak slaag krijgen. Dat wilde Mo R. niet, omdat Imo een diabeet is en de gevolgen van een pak slaag ernstig zouden kunnen uitpakken. #Marengo

Khalid H. had een zwakke gezondheid, zegt Mo R. Hij vreesde dat een pak slaag helemaal verkeerd zou kunnen uitpakken. ,,Ik wilde er niks mee te maken hebben. Dat de kroongetuige zegt dat ik hém vroeg naar Imo uit te kijken, is klinkklare onzin.” #Marengo

Nabil B. merkte ,,dat ik ergens mee zat. Toen heb ik het hem verteld. Hij wilde het zelf graag op zich nemen want hij had een hekel aan Khalid H.”, zegt Mo R. #Marengo

Mo R. weigerde niet rechtstreeks om die opdracht uit te voeren, maar wil niet zeggen waarom niet. ,,Ik stelde me passief op. Als ik de opdracht had aangenomen, dan had Khalid H. nog diezelfde dag een pak slaag gekregen.” #Marengo

Maar hij heeft in ieder geval de latere kroongetuige nooit gevraagd om het van hem over te nemen, zegt Mo R. #Marengo

Mo R. zegt dat hij tegen Nabil B. nooit heeft gezegd van wie het verzoek om Khalid H. een pak slaag te geven afkomstig was. Nabil B. zegt dat dat Ridouan Taghi was. #Marengo

Mo R. zegt niet te snappen hoe Nabil B. aan de naam van Ridouan Taghi komt. Hij vertelt dat hij Khalid ‘Imo’ H. niet tegen wilde komen en dus meed hij de plekken waar de man geregeld kwam. #Marengo

Nabil B. verklaarde eerder dat hij in de telefoon van Mo R. keek en daarin berichten langs zag komen over het verzoek om Khalid H. te zoeken. Mo R.: ,,Ik zocht een oplossing om het te ontlopen. Hij moet gezien hebben dat ik ermee zat.” #Marengo

“Mohamed Razzouki vraagt of kroongetuige Nabil B. daarop wil reageren. “Als hij daar zit, kan hij toch praten? Hij kan eten, drinken, praten. Hij kan juist heel goed praten. Heel bekakt, alsof hij een hete aardappel in zijn keel heeft.”

De advocaat van Nabil B. geeft aan dat zijn client niet gaat praten.”

Mo R. zegt dat de kroongetuige ,,heus wel kan praten. Hij kan zelfs heel goed praten, een beetje bekakt, alsof hij een hete aardappel in zijn keel heeft.” Hij heeft er moeite mee dat Nabil B. in zijn cabine zit en zwijgend luistert. #Marengo

Mo R. zegt niet te hebben geweten dat zowel Changachi als Imo in dezelfde flat woonden in de Utrechtse wijk Overvecht. #Marengo

Nabil B. wil niet reageren op wat Mo R. zegt. Die laatste blijft herhalen dat hij niks te maken had met de moord op Changachi. ,,Tot op de dag van vandaag heeft niemand mij verteld wie achter de moord op Changachi zit.” #Marengo

Mohamed Razzouki vraagt of de kroongetuige wil reageren op wat hij zojuist heeft verklaard. Maar die gaat niet reageren, zegt zijn advocaat Onno de Jong. #Marengo

Advocaat Meijering probeert de ispraakwaterval van zijn cliënt Mohamed R. te onderbreken. ,,Ik word een beetje onrustig….” Mo R. valt hem weer in de rede en praat door. Meijering: ,,Het gaat om zijn betrokkenheid bij de moord op Changachi. Geen”. #Marengo

Ridouan Taghi gaat niks verklaren vandaag, zegt advocaat Inez Weski. Dat gaat mogelijk in een ander en later stadium wel veranderen. Ook Achraf B. en Zakaria A. zullen niks verklaren. #Marengo

Achraf B. beroept zich op zijn zwijgrecht, zegt advocaat Guy Weski. Hetzelfde geldt voor Zakaria A., zegt advocaat Jan Hein Kuijpers. Behalve dan dat hij bestrijdt wat het OM over hem zegt. #Marengo

Nabil B. heeft verklaard dat Saïd Razzouki hem namens Ridouan Taghi vroeg om auto’s te regelen. ,,Ik wist in mijn achterhoofd wel waarvoor het was, maar ik weet niet of de naam Imo al viel. Volgens mij zou die eerst naar de hel gaan. Daarna ging het over de auto’s.” #Marengo

Het was hem wel duidelijk dat de auto’s te maken hadden met liquidaties en observaties, maar hij vroeg daar niet naar, zei Nabil B. eerder. Hij kreeg het verzoek na de zomer van 2016 om in eerste instantie 4 auto’s te regelen. #Marengo

Hij besprak dat met Taghi, zei Nabil B. De rechtbank interpreteert dat als: met Taghi, maar via Saïd Razzouki. Nabil B. zei de berichten van Taghi te herkennen aan zijn spelling – heel veel y’s – en omdat soms zijn gegevens bij doorgestuurde berichten stonden. #Marengo

Soms vroeg Nabil B. aan Saïd Razzouki van wie een bericht afkomstig was, en die vertelde dan dat het Taghi was. Nabil B. moest auto’s leveren die ‘schoon’ waren. Met andere woorden, waar geen onderzoek aan kleefde. #Marengo

Het gaat nu uitgebreid over de auto’s die Nabil B. naar eigen zeggen regelde. #Marengo

Nabil B. heeft het steeds over ,,de afnemers” van de auto’s. De rechtbank denkt dat hij Taghi bedoelt, ,,maar dat is nog open voor betwisting.” #Marengo

Een van die -gestolen- auto’s werd na de aanslag brandend aangetroffen op de Pallas Athenedreef,een kilometer van de plek van de aanslag op Changachi. De originele kentekenplaten werden aangetroffen in het water van de Vecht, ter hoogte van de plek die Nabil B. aanwees. #Marengo

De zaak #Marengo is hervat. Nabil B. hoorde 2 weken voor de dood van Changachi ,,dat Imo in een rolstoel moest.” Khalid H. had kennelijk lopen roddelen over Ridouan Taghi. ,,Die kleine wilde Imo gehandicapt maken. Dat liet Mohamed zien op zijn telefoon.”

Kleine is de bijnaam van Ridouan Taghi. #Marengo

De rechtbank leest een bericht voor dat Taghi zou hebben geschreven: ,,Die kk hond geeft info. Hoerenkind even invalide maken. Komt hij vaak bij u?” #Marengo

De berichten die de rechtbank voorleest passen bij het verhaal van Nabil B. Aan een ander account wordt informatie gevraagd over Imo. Is dat het account van Mohamed R.? ,,Ik ga niet in op PGP-berichten”, zegt R. #Marengo

,,Heb alles al van hem, broertje, hahahaha. Die gaat snel naar hel”, luidde een ander bericht over Khalid ‘Imo” H. Mo R. herhaalt dat hij niets wil zeggen over PGP-berichten. Dat zijn versleutelde berichten die werden uitgewisseld via Pretty Good Privacy Blackberries. #Marengo

Op een bericht dat Imo ergens is gesignaleerd, antwoordt Nabil B.: ,,Ok, bro. Nu, of mag het over 20 minuten?” #Marengo

Nabil B. zou een foto van Khalid H. hebben gemaakt terwijl hij in lounge Platinum in Overvecht zat. Die zou hij naar Saïd Razzouki sturen, die de foto weer aan Taghi zou sturen. Mo R. zegt nooit een foto te hebben gezien. #Marengo

In de nacht van 8 op 9 januari 2017 is er een berichtenwisseling tussen Nabil B. en Ridouan Taghi over het maken van foto’s van Imo, door Nabil B. ,,Ja, aub sir, maak foto voor de zekerheid”, schrijft Taghi terug. #Marengo

Er bestond kennelijk onrust bij de familie Razzouki dat Taghi van plan was om Imo in of bij de Platinum Lounge te laten pakken. Platinum was eigendom van de Razzouki’s en die vreesden dat hun zaak betrokken zou raken in een onderzoek. #Marengo

Uit de berichten die de verdachten elkaar in de dagen voorafgaand aan de aanslag sturen blijkt hoe de gangen van Imo nauwlettend in de gaten worden gehouden. #Marengo

Hakim Changachi (31) werd in de nacht van 12 januari 2017 thuis gebracht. Zodra hij uit de auto stapte en het portiek van de flat in liep, werd hij beschoten met automatische geweren. De melding kwam om 00.45 binnen bij 112. #Marengo

Een van de agenten sprak een neef van het slachtoffer die zei dat de schutter blank was, met een kaal hoofd en een bril. Hij zou er vandoor zijn gegaan in een Seat. Op de Pallas Athenedreef, een kilometer verderop, werd een brandende vluchtauto gevonden. #Marengo

Van de plek van die brandende auto vluchtte een man weg met een muts op zijn hoofd. Hij rende naar een gereedstaande auto. #Marengo

Nabil B. verklaarde later dat hij op de beelden van de brandende vluchtauto meteen de Audi A5 herkende die hij had geleverd. Hij zei niet te hebben geweten dat Imo ook aan de Faustdreef woonde. #Marengo

De rechtbank stopt ermee voor vandaag. Vrijdag om 10 uur verder met de rest van dit dossier over de vergismoord op Changachi en het beramen van de aanslag op het eigenlijke doelwit Khalid ‘Imo’ H. #Marengo

Update: vrijdag 25 juni 2021

Verdachte Proces Marengo Wil Naar Afscheid Overleden Vader

De rechtbank heeft Mohamed R. , prominent verdachte in het grote liquidatieproces, geen onderbreking van diens voorarrest gegeven om afscheid te nemen van zijn onlangs overleden vader.

R. zit inmiddels 3,5 jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties, waartoe hoofdverdachte Ridouan Taghi de opdracht zou hebben gegeven.

Vrijdag verzocht R. op een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam om gelegenheid te krijgen voor het afscheid. De rechtbank toonde begrip voor R.’s wens, maar zei dat de verdenkingen tegen hem meer gewicht in de schaal leggen. Daarbij bestaat onder meer het gevaar dat R. zou vluchten.

Van de 3,5 jaar voorarrest zit R. er al drie in het als zeer zwaar bekendstaande regime van de EBI in Vught. Hij bezwoer de rechtbank dat hij nooit de benen zou nemen. “Ik loop niet weg. Ik zou dit proces niet eens meer willen missen, ik ga mezelf tot het eind toe verdedigen. Anders zou het Openbaar Ministerie gelijk krijgen.”

Volgens de rechtbank is het aan de directeur van de EBI om R. eventueel verlof te geven voor het afscheid. Bijzondere maatregelen daarbij moet de directeur bespreken met politie en justitie. Het OM zei dat het “bedenkingen” heeft maar dat er geen “vol verzet” is tegen een mogelijkheid R. een afscheid te laten bijwonen. Over eventuele alternatieven, zoals een beeldverbinding, wordt nog nagedacht, aldus het OM.

Uitleveringsdetentie
R.’s broer Saïd zit sinds februari vorig jaar in uitleveringsdetentie in Colombia. Hij werd daar aangehouden na jarenlang voortvluchtig te zijn geweest. Justitie beschouwt Saïd als de rechterhand van Taghi.

Het proces gaat dinsdag verder met een zogeheten regiezitting. Na volgende week wordt het proces pas in september weer hervat.

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: