#Marengo-proces: Inhoudelijke Behandeling Dag 2

Door : | 0 Reacties | Op : 07-04-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates.

Rechtbank ondervraagt kroongetuige Nabil B. op dag 2 van liquidatiezaak Marengo.

In de zwaar beveiligde ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp is vanaf 10 uur de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten. De rechters zullen kroongetuige Nabil B. weer ondervragen over algemene onderwerpen.

Zie vooraf:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-inhoudelijke-behandeling

Ridouan Taghi Gearriveerd

Ridouan Taghi zal degene zijn die even voor half tien werd aangevoerd, aangezien dat het enige transport van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) van justitie was dat werd begeleid door een helikopter. Van die heli hielden leden van de Dienst Speciale Interventies van de politie toezicht, onder meer gezeten achter een boordmitrailleur.

Taghi zit vooraan, naast zijn advocaat Inez Weski. #Marengo

Vandaag wordt kroongetuige Nabil B. weer verhoord worden door de rechtbank. Vrijdag is het de beurt aan Inez Weski, maandag mag Nico Meijering vragen stellen. #Marengo

De rechtbank opent de zitting, slechts 6 minuten te laat

Met 8 van de 17 verdachten in de zaal, onder wie dus Taghi, opent de rechtbankvoorzitter de zitting. Het kleinere aantal aanwezigen maakt dat het bewegen in ‘de bunker’ binnen de coronaregels wat minder krampachtig zal hoeven zijn. Dat niet alle verdachten en advocaten vanuit hun positie in de zaal de kroongetuige kunnen zien, is nog niet opgelost. “Daar wordt aan gewerkt,” zegt de voorzitter.

De voorzitter van de rechtbank heeft de planning van de dag met alle procespartijen doorgenomen. De rechtbankvoorzitter stelt dat ook verdachten vandaag vragen kunnen stellen aan kroongetuige Nabil B. Tijdens de vorige zitting werd dat door verdachten Ridouan Taghi en Mohammed Razoukki ook gebruik van gemaakt.

De rechtbank legt de regels nog maar eens uit: de kroongetuige wordt uitgelegd dat hij de waarheid moet vertellen en is zojuist beëdigd. De rechtbankvoorzitter vraagt of Nabil B. nog terug wil komen op zijn eerdere verhoor, maar dat is nu (nog) niet het geval aldus de kroongetuige.

Twee van de drie zittingsofficieren aanwezig, derde werkt elders

Maar twee van de drie officieren van justitie die de zaak op de zitting voeren, zijn aanwezig. De derde is niet langer ziek, maar werkt elders aan bijvoorbeeld een reactie op verzoeken om nader onderzoek die advocaten hebben gedaan. Alles in deze zaak is een berg werk.

De rechtbank begint het verhoor met de kennis van de kroongetuige over het Koper-onderzoek, een groot strafproces uit 2015 waar de organisatie van Taghi ook betrokkenheid mee heeft. Volgens Nabil B. was deze groep mensen ‘beschikbaar’ om problemen op te lossen. Dit zou hij gehoord hebben van Saïd Razzouki, een van de hoofdverdachten.

De moord op Ranko Scekic is één van de moorden die centraal staat in het Marengo-proces. Scekic was een getuige in het Koper-onderzoek en volgens kroongetuige Nabil B. was ‘de situatie in Utrecht nijpend, ook rond de moord op Ranko Scekic’.

De rechtbank wil graag weten hoe Nabil B. bepaalde kennis over ontwikkelingen in de onderwereld hoorde. Van wie hoorde hij dat, en wanneer? ,,Het was wel duidelijk dat er in drugs werd gehandeld,” aldus de kroongetuige. Veel hoorde hij van Saïd Razzouki, zegt de kroongetuige. Nabil B. heeft eerder verklaard dat hij hoorde bij de groep die werd aangestuurd door Razzouki, die op zijn beurt weer opdrachten zou krijgen van Taghi.

Nabil B. zegt dat de organisatie waartoe hij behoorde ‘krachtig’ is. Wat betekent dat precies, vraagt een van de rechters. Gaat dat over geweld gebruiken? ,,Ja,” zegt de kroongetuige. ,,Bijvoorbeeld als iemand is opgelicht, of als er privéproblemen zijn.” Ook het rippen (stelen) van drugs werd niet geaccepteerd. Maar: ,,als je gewoon correct bent, hoef je je geen zorgen te maken.” Volgens Nabil wist ‘heel Utrecht’ dat er met de organisatie van Taghi niet viel te sollen. Wat vond hij er van dat er geweld werd gebruikt? ,,In mijn ogen was dat heel begrijpelijk. Het is eten of gegeten worden.”

Het gaat nog steeds over de groep personen die behoorde tot ‘de Koper-groep’. Volgens Nabil B. was hij geen kroongetuige geworden als die groep verdachten niet was gearresteerd. Nadat de Koper-groep werd aangehouden, moest de organisatie overschakelen naar een andere groepering. ,,Ik wilde niets met moorden te maken hebben.”

Volgens Nabil B. wilde hij in eerste instantie niets te maken hebben met de moord op Ranko Scekic. Maar nadat er geruchten ontstonden dat Saïd Razzouki mogelijk ontvoerd zou worden, veranderde dat volgens de kroongetuige. ,,Ik heb een pittige discussie gehad met Mohammed Razzouki. Hij zei ‘wel de lusten, maar niet de lasten’. Daarom maakte hij de afweging toch betrokken te raken.

Ridouan Taghi laat van zich horen en maakt een opmerking. ,,Ik kan de kroongetuige niet goed zien, door het scherm. Ik wil hem zien, ik zie alleen zijn neus groeien, omdat hij liegt. We zijn vandaag gekomen om hem te zien.” Nabil B. reageert en zegt dat hij niet verder naar voren kan, vanwege een scherm. ,,Ik wil meneer Taghi niet ontwijken.” De voorzitter zegt dat de situatie niet ideaal is, maar dat hij er ook niet veel aan kan doen.

De rechtbank verandert het onderwerp. Het gaat nu over een bedrag van 130.000 euro dat ‘Kleine Abs’ moest betalen aan Taghi, het zou gaan om een oude schuld. Wat wist de kroongetuige precies over dit geld, en hoe het bij Taghi terecht kwam. ,,Ik wist wie het geld had opgehaald, dus ik wist dat gewoon.” Eerder schreef deze nieuwssite een reconstructie over die opmerkelijke ‘crowdfunding’.

https://www.ad.nl/binnenland/hoe-vrienden-het-leven-van-een-crimineel-redden-door-130-000-euro-in-te-zamelen

Een nieuw onderwerp, eentje die al vaak is teruggekomen: de PGP-telefoon die Nabil B. in zijn cel had op het moment dat hij in de gevangenis zat en onderhandelde over een kroongetuigedeal. Zo werd volgens hem door Mohammed Razzouki gevraagd een foto te maken vanuit de cel. In deze periode gingen er in het criminele milieu geruchten dat Nabil B. kroongetuige zou worden, en Nabil wilde die geruchten ontkrachten.

Tijdens de vorige zitting verklaarde Nabil B. dat hij geen rechtstreekse opdrachten kreeg van Ridouan Taghi, maar dat het ging via Saïd Razzouki. De rechtbankvoorzitter wil weten of Taghi wél wist dat de opdrachten naar Nabil B. gingen. Dat wist hij, zegt de kroongetuige. Ze hadden namelijk soms via PGP-telefoons rechtstreeks contact. Dat leidde tot een conflict, een woordenwisseling. ,,Ja, hij wist dondersgoed wie ik was. En ik wist dondersgoed wie hij was.”

Nabil B. heeft ook verklaard dat Taghi hem laten vermoorden omdat hij teveel wist. ,,Ik was de laatste schakel in de ketting.”

Saïd Razzouki wilde in eerste instantie niets te maken hebben met moorden, zegt de kroongetuige. Hoe kan hij dan ‘rechterhand’ zijn, zoals hij eerder heeft verklaard. ,,Dat moet je vooral vanuit de zakelijke kant bekijken,” zegt de kroongetuige. Hij zegt dat Razzouki uiteindelijk in de oorlog is ‘meegezogen’, nadat er geruchten ontstonden dat Razzouki ontvoerd zou worden. Met zo’n ontvoering zou Taghi geraakt worden, omdat zij zaken met elkaar deden.

Een van de rechters vraagt nog maar eens hoe Nabil B. aan zijn kennis komt over bepaalde conflicten in de onderwereld. Onder meer over de jacht die Taghi zou maken op Ebrahim B., alias ‘De Slager’. Die legde in het eerder genoemde Koper-onderzoek als eerste een verklaring af over Taghi. ,,Ik las al dingen in de media,” zegt de kroongetuige. ,,En ik hoorde veel van Saïd Razzouki. En later kreeg ik een usb-stick met daarop informatie.” De kroongetuige zegt dat hij ook informatie met elkaar combineerde. Als iets in de media had gestaan en hij hoorde later een vergelijkbaar verhaal van een vriend, dan ging hij er vanuit dat het verhaal klopte. ,,Dan is 1+1 wel 2. Het is een puzzelstukje.” #Marengo

Het gaat nu over de rol die Nabil B. speelde binnen de organisatie van Taghi. Die verklaart nog maar eens dat hij niet bereid was om moorden te plegen. In kluisverklaringen had hij aan de politie uitgelegd hoe de organisatie werkte, en dat iedereen een eigen taak had: het regelen van wapens, het regelen van auto’s, het regelen van valse kentekenplaten.

 De kroongetuige heeft eerder verklaard dat hij spijt heeft dat hij niet heeft aangegeven waar het geld en de handel van de familie Razzouki te vinden zou zijn, omdat de organisatie van Taghi dan harder geraakt zou worden. De moord op zijn broer en de moord op advocaat Wiersum hadden dan misschien voorkomen kunnen worden. ,,Als ik het overnieuw zou mogen doen, had ik een heleboel dingen anders gedaan.” Hij zegt ook dat hij met een loyaliteitdilemma speelde, omdat hij de vrouw en kinderen goed kende.

,,Misschien had ik de strop nog wat harder aan kunnen trekken,” zegt de kroongetuige over een drugsvoorraad die hij niet heeft verraden aan de politie. ,,En misschien had ik dan wel bepaalde dingen kunnen voorkomen.” #Marengo

In de tijd dat hij onderhandelde met justitie had de kroongetuige een telefoon in zijn cel. Om geruchten over zijn mogelijke deal de kop in te drukken stuurde de kroongetuige het volgende bericht. ,,Ik ga liever dood dan dat ik een deal teken.” #Marengo

We gaan even pauzeren, zegt de rechtbankvoorzitter. Rond 13.00 uur is het de bedoeling om weer verder te gaan. #Marengo

We gaan weer verder met het verhoor van kroongetuige Nabil B. #Marengo

De rechtbankvoorzitter zegt dat de vragen van de rechtbank over algemene vragen op dit moment op zijn, en geeft de gelegenheid aan advocaten van de verdachten de mogelijkheid vragen te stellen.

Advocate Shirley Splinter, die verdachte Arthur M. bijstaat, krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de kroongetuige. #Marengo

Zij wil weten wat de kroongetuige precies weten wat hij bedoelt met “de 26Koper-groep”. ,,Nou, de verdachten die in die zaak zijn aangehouden,” zegt de kroongetuige. Hij kan dat niet verder specificeren.

Splinter wil de kroongetuige nog eens bevragen over de twee telefoons die de kroongetuige in zijn cel had: een Blackberry en een iPhone. Volgens Nabil B. heeft hij die iPhone gebruikt vanwege veiligheidsoverwegingen.

 Het verhoor van de kroongetuige door advocate Splinter loopt nog niet echt gesmeerd. Ze wil nog meer vragen over de iPhone van de kroongetuige stellen, maar daarover zal later nog een apart verhoor worden georganiseerd. Eerst zal het OM nog een apart proces-verbaal over de inhoud van deze iPhone aan het dossier worden toegevoegd.

Nu krijgt advocaat Yassine Bouchikhi, de raadsman van Zeki Razzouki, de kans om vragen te stellen. Bouchikhi wil nader ingaan op een antwoord dat de kroongetuige gaf: hij wil precies weten wie hij bedoelt met “de Razzouki’s”. ,,Saïd, Mohammed en Zeki.” Volgens de kroongetuige sprak hij met Zeki over zaken. Ook zouden ze samen met Zeki geld hebben verdient aan de verkoop van een partij cocaïne.

Bouchikhi vraagt aan de kroongetuige of hij Zeki wel eens heeft aangeboden om kamagra te verkopen. ,,Is dat een soort viagra,” vraagt de rechtbankvoorzitter. Nabil B. reageert gevat: ,,Heel goed voorzitter!”

Advocaat Bouchikhi is heel specifiek in de vragen die hij stelt. Of de kroongetuige nog weet of hij een auto heeft aangeboden aan Zeki Razzouki. En of hij nog weet dat zij elkaar bij een restaurant in Utrecht hebben ontmoet, en waar dat gesprek over ging. ,,Hij is ook wel eens op mijn verjaardag geweest,” aldus de kroongetuige.

Max den Blanken, de advocaat van Ricardo O., krijgt ook de kans om vragen te stellen. ,,Ik ben geïnteresseerd in ‘de organisatie’. Hoe moet ik de verhouding zien, in de tijd dat u nog buiten was, de verhouding tussen de groep die handelde in drugs en de groep die betrokken was met levensdelicten.” Daar zitten wel verschillen in, zegt de kroongetuige.

Den Blanken wil scherp hebben of het zo zwart-wit was dat je óf in de groep van de drugshandel zat óf in de moordgroep hoorde. ,,Less is best. Hoe minder je weet, hoe beter. Maar sommigen dingen kun je niet omheen, dat wist je gewoon.”

Volgens de kroongetuige wordt er in de onderwereld niet gesproken over ‘organisaties’ of ‘groepen. ,,Buiten spreken we niet in dit soort termen. Het zijn samenwerkingen op basis van onderlinge belangen.

Mohammed Razzouki mag vragen stellen. Hij begint weer over de iPhone. ,,Waarom heb je daar onder ede over gelogen?” En hij wil weten waarom hij een andere telefoon wél heeft ingeleverd. Volgens de kroongetuige heeft hij in juli 2019 niet over de iPhone gepraat vanwege veiligheidsoverwegingen. Op dat moment moest hij wel toegeven dat hij een andere telefoon had.

De kroongetuige heeft eerder gezegd dat de inhoud van die iPhone de betrouwbaarheid van z’n verklaringen zou ondersteunen. Waarom is die dan niet ingeleverd, wil Razzouki weten. ,,Hij is er toch,” zegt de kroongetuige.  ,,Maar hij is niet vrijwillig ingeleverd,” reageert Razzouki.

Mohammed Razzouki wil weten welke auto’s Nabil B. allemaal heeft gehad in het verleden. De OvJ wil weten wat het belang van die vraag is. ,,Dat komt wel. Typ gewoon wat je wil typen,” reageert Razzouki geïrriteerd.

Mohammed Razzouki zegt dat hij ‘de leugens’ van de kroongetuige kan doorprikken. Razzouki vraagt of de kroongetuige een Volvo had. Dat bevestigt de kroongetuige. Dan wil hij weten of die auto in de brand is gestoken en wie dat heeft gedaan. Nabil B. beroept zich op zijn verschoningsrecht. Er komen een reeks in de brand gestoken auto’s voorbij, onder meer de Renault Megane van zijn zus. 

Nu komt het punt dat Razzouki wilde maken. ,,De kroongetuige heeft verklaard dat hij veel geld verdiende met drugshandel. Dan zou je daar veel geld mee verdienen. Maar waarom zou je dan de verzekering oplichten? Ook zijn vriendin deed aan oplichting. Dat doe je toch niet als je een grote drugshandelaar bent. Dat plaatje past gewoon niet. De kroongetuige liegt gewoon.”

,,Ik heb helemaal niemand opgelicht,” zegt de kroongetuige. ,,Misschien kan Mohammed Razzouki dan ook even uitleggen waarom zijn auto in brand is gegaan.”

Een nieuwe vraag van Mohammed Razzouki. Of de kroongetuige wel eens naar België is geweest om daar een warmtescanner te huren, die niet terug te brengen en die vervolgens met winst te verkopen. Een antwoord komt er niet, omdat Nabil B. de relevantie van die vraag niet ziet. ,,Het gaat om de betrouwbaarheid van de kroongetuige,” verduidelijkt advocaat Meijering. Ook wil de kroongetuige geen antwoord geven op de vraag over wie die auto’s in brand heeft gestoken. De zaak wordt geschorst, zodat Nabil B. met zijn advocaten kan overleggen.

“Als hij in het nauw komt, ik wil dan juist doorgaan. Straks komt hij terug en dan is het de hele tijd verschoningsrecht. Dat kan ik nu al weten. Dit is gewoon ‘saved by the bell’, zo zie ik het”, zegt Mohammed R. tegen de rechtbank. #Marengo

Flokstra merkt op dat de rechtbank moet bepalen of Nabil B. wel of geen antwoorden moet geven als getuige, omdat hij ook verklaringsplicht heeft in dat kader. De vraag is wanneer de kroongetuige zich kan beroepen op verschoningsrecht en niet. #Marengo

“Het is uiteindelijk zo dat de kroongetuige een normale getuige is. Hij zal moeten verklaren naar waarheid, of het nou binnen of buiten de overeenkomst valt. Alleen als het erbuiten valt en wanneer hij zichzelf kan belasten, kan hij een beroep erop doen”, zegt Flokstra. #Marengo

“Daar dient u rechtbank een beslissing over te nemen op het moment waarop hij daar een beroep op doet”, zegt Flokstra. “Daar gaat de getuige niet over.” Inez Weski sluit zich aan bij advocaat Flokstra. #Marengo

Weski zegt dat wat opvalt is “dat de getuige daar kennelijk niet volledig mee bekend is en dat wellicht eens met zijn advocaat kan bespreken”, als het gaat om wanneer hij nou wel of geen verklaringsplicht heeft. #Marengo

Flokstra wil weten hoe de rechtbank denkt over dat verschoningsrecht. Nabil B. vraagt zich ook af of de rechtbank wel weet wanneer hij wel of niet zich kan beroepen op het verschoningsrecht. Het wordt een juridische discussie zonder duidelijk antwoord van de rechtbank. #Marengo

We schorsen tot 15.30 uur. #Marengo

Het scherm voor de perskamer is weer weg, de zitting is weer hervat. #Marengo

,,Goed, we gaan weer verder,” zegt de rechtbankvoorzitter. ,,U hebt een bijzondere positie,” zegt de voorzitter tegen de kroongetuige. Die moet zelf maar bepalen wanneer hij wel of niet wil beantwoorden op vragen. En de rechtbank kan dan bepalen of hij daar antwoord op moet geven.

Het woord is aan advocaat Inez Weski, de raadsvrouw van Taghi. Zij komt terug op een eerder antwoord dat de kroongetuige eerder vandaag heeft gegeven. Die stelde dat hij via een PGP-gesprek een woordenwisseling gehad zou hebben met Taghi. #Marengo

Weski stelt dat in een eerder verhoor met de recherche de kroongetuige had gezegd dat hij niet wist met wie hij ruzie maakte via PGP. ,,Klopt,” zegt de kroongetuige. Die legt vervolgens uit dat hij pas later begreep dat die persoon Taghi zou zijn geweest.

De volgende vraag gaat over de moord op Wout Sabee, waarover de kroongetuige ook verklaringen heeft afgelegd. Die moord maakt geen onderdeel uit van het proces. Wat weet de kroongetuige over aanhoudingen die in die zaak zijn gedaan, wil Weski weten. ,,Er gingen heel veel roddels rond in Utrecht na de moord op Sabee. Ik hoorde van Saïd Razzouki dat Sabee had gestolen. Wanneer ik dat had gehoord? Dat weet ik niet meer.” De moord vond een paar dagen na de moord op Ranko Scekic plaats. 

De rechtbank vraagt aan Taghi of hij de kroongetuige herkent. Nee, zegt hij ,,Nee, ik zie een puntneus, ik ken die kop niet. ik kan dat gezicht niet voor mij halen. Ik weet bijgod niet eens wie hij is.” #Marengo

Ridouan Taghi krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan de kroongetuige. ,,Heb ik jou mijn pgp-naam geveven, als ik al een pgp had? Wat is jouw definitie van iemand kennen? Waar heb je mij ontmoet? Zijn we wel eens uitgegaan? Hebben we samen in de auto gezeten? Ken ik jouw familie? Of kent jouw familie mijn familie?” Nabil B. reageert. ,,Jij weet dondersgoed dat we elkaar goed kennen. Ik weet dondersgoed hoe jij denkt en redeneert.” Taghi daarop. ,,Ik kom al sinds 2000 niet meer in Nederland. Puur en enkel alleen in Nederland om bijvoorbeeld vrienden te zien.” Taghi wil  ook weten waarom de kroongetuige zo zeker weet dat berichten van Taghi zouden zijn. Die stelt dat Taghi in zijn schrijfstijl de ‘y’ gebruikt ipv ‘ij’. ,,Dan weet je dat gewoon. Je hebt elkaars taal gewoon door.” Heeft Taghi dan wel geschaakt met de kroongetuige, zoals die dat heeft verklaard, vraagt de jongste rechter. Taghi toont zich een kenner van het politieke leven. ,,Zoals Mark Rutte het zei: ‘daar heb ik geen actieve herinnering aan.'”

“Ik heb een paar simpele vragen. Wanneer heb je mij voor het laatst gezien en zo ja, waar”, vraagt Ridouan Taghi. Het gaat om de periode rondom 2011, zegt de kroongetuige. #Marengo

Taghi wil weten of ze weleens hebben gebeld of berichten hebben gestuurd, de kroongetuige zegt dat de berichten werden gestuurd via Saïd Razzouki. Taghi vraagt ook of ze direct contact hadden via communicatiemiddelen, maar dat ging volgens Nabil B. via Saïd. #Marengo

“Wat is jouw definitie van iemand kennen”, vraagt Taghi. “Dat je elkaar persoonlijk kent en hebt gesproken”, zegt de kroongetuige, die spreekt over een klik die beide mannen met elkaar hadden. #Marengo

“Waar heb jij mij ontmoet? Hebben we weleens ergens afgesproken, zijn we weleens uitgegaan, hebben we bij elkaar in de auto gezeten (…)”, vraagt Taghi aan B. Kroongetuige noemt meerdere locaties, waaronder theehuizen. Maar ze zaten bijvoorbeeld niet in een auto samen. #Marengo

Taghi: “Ken ik jouw familie?” Kroongetuige: “Niet dat ik weet.” Taghi lachend: “Dus we hebben een goede band.” De kroongetuige zegt dat hij weleens contact heeft gehad met Taghi’s zusje en z’n broertje. #Marengo

Nabil B. tegen Taghi. ,,Jij weet dondersgoed dat we elkaar goed kennen. Ik weet dondersgoed hoe jij denkt en redeneert.” Taghi reageert. ,,Ik kom al sinds 2000 niet meer in Nederland. Puur en enkel alleen in Nederland om bijvoorbeeld vrienden te zien.” #Marengo

Taghi wil weten waarom de kroongetuige zo zeker weet dat berichten van Taghi zouden zijn. Die stelt dat Taghi in zijn schrijfstijl de ‘y’ gebruikt ipv ‘ij’. ,,Dan weet je dat gewoon. Je hebt elkaars taal gewoon door.” #Marengo

De jongste rechter vraagt aan Taghi of hij weleens met Nabil B. heeft geschaakt. Taghi zegt: “Daar heb ik, net zoals Mark Rutte, geen actieve herinnering aan.” Er klinkt gelach in de rechtbank. #Marengo

Inmiddels heeft Mohammed Razzouki weer de kans gekregen vragen te stellen aan de kroongetuige. De kroongetuige zegt dat hij niet over 800 kilo hasj die bij het gezin van Razzouki zou liggen had verklaard, om zo het gezin van Razzouki te beschermen. #Marengo

“Ik heb hier te maken met een overmacht en ik heb duidelijk gezegd waar ik wel en niet mee te maken heb. Maar wat doen de officieren, die willen dingen in mijn schoenen schuiven waarmee ik niets te maken heb. Alleen omdat B. het zegt”, zegt Mohammed R. #Marengo

Nabil B. verklaarde wel dat er een vuurwapen in het huis van Mohammed R. was. De vraag is nu waarom de kroongetuige wel in de kluisverklaringen verklaarde over dat wapen en niet die partij drugs (800 kilo). #Marengo

Nabil B. zegt dat hij alleen maar verklaarde over dat vuurwapen toen er vragen werden gesteld. “Dat wapen is net 2000 euro waard. En het was 600, 700 of 800 kilo. Dat heeft een veel grotere financiële lading”, zegt de kroongetuige. #Marengo

Het gaat inmiddels -opnieuw- over de iPhone van de kroongetuige. Die vertelt dat hij berichten van die telefoon had verwijderd. Mohammed Razzouki wil weten waarom, omdat de kroongetuige juist eerder had verklaard dat de inhoud van die telefoon zijn verklaringen zou ondersteunen.

“De officieren praten hier over een organisatie die moorden heeft gepleegd. Zoveel moorden, het is een grote oorlog dan. (…) Elke oorlog zou door iets gefinancierd moeten worden. Is het niet belangrijk om erachter te komen hoe dat is gegaan?”, vraagt R. #Marengo

Na een lange discussie -opnieuw- over de reikwijdte van de verklaringsplicht van de kroongetuige, stelt advocaat Nico Meijering aan een vraag. Hij wil informatie over vermogen dat hij heeft vergaard tijdens zijn criminele loopbaan. Die wil daar geen antwoord op geven. Hij wil wel zeggen dat er niet met het OM is onderhandeld over geld.

Nico Meijering wil dat er financiële middelen of waardecomponenten zijn veiliggesteld/blootgelegd bij de arrestatie van Nabil B. En wil weten wat het vermogen van de kroongetuige toen was en of er over al die dingen onderhandeld is. #Marengo

Nabil B. beroept zich op zijn verschoningsrecht over of hij wel of niet vermogen had. Hij zegt niet te hebben onderhandeld over zijn vermogen. Volgens de kroongetuige is het ook niet door het OM aan Nabil B. een vraag gesteld over het vermogen van B. #Marengo

De voorlaatste vragen van de dag zijn voor advocaat Yassine Bouchikhi. Die stelt nog meer vragen over het contact dat de kroongetuige zou hebben gehad met zijn cliënt Zeki Razzouki.

Laatste vragen zijn voor Mohammed Razzouki. Die vraagt wat de kroongetuige heeft gedaan met het wapen waarmee hij iemand op een woonwagenkamp heeft neergeschoten. “Verschoningsrecht”, zegt de kroongetuige.

De zitting is gesloten. Vrijdag gaat het verhoor van de kroongetuige verder.

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-inhoudelijke-behandeling

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-3

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-4

http://www.sosokitchen.nl/streetwise

http://www.sosokitchen.nl/marengo-verhoor-kroongetuige

http://www.sosokitchen.nl/ridouan-taghi-toonde-zich-een-volger-van-het-politieke-nieuws

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Lees ook:

Taghi: ‘Zoals Mark Rutte Het Zei: Daar Heb Ik Geen Actieve Herinnering Aan’

Tijdens de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Marengo liepen de spanningen in de rechtszaal opnieuw hoog op. De centrale vraag die tijdens het verhoor van de kroongetuige steeds terug kwam: hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van kroongetuige Nabil B.? ,,Zoals Mark Rutte het zei: daar heb ik geen actieve herinnering aan.

Yelle Tieleman 7 apr. 2021 Laatste update: 17:44

De zitting begon woensdagochtend opnieuw onder strenge veiligheidsmaatregelen, met zwaarbewapende agenten op iedere straathoek. Ook hing er een helikopter boven de bunker, waarbij een machinegeweer te zien was. Toch leken de maatregelen een tandje lichter dan bij de start van de inhoudelijke behandeling twee weken geleden, waarbij Ridouan Taghi voor het eerst naar de zittingszaal kwam. Ook woensdag was hij weer aanwezig.

Na een wat tamme ochtend, waarin de drie rechters vragen stelden aan de kroongetuige, kwam het verhoor van kroongetuige Nabil B. na de lunchpauze pas goed op gang. Het is Mohammed Razzouki, een van de hoofdverdachten en de voormalige beste vriend van de kroongetuige, die de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij kondigde aan ‘de leugens van de kroongetuige’ te ontmaskeren. ,,Meneer B. kan heel goed liegen. Dát wil ik aantonen.” Hij viel de kroongetuige aan op het feit dat die eerder onder ede heeft gelogen over een telefoon die hij in zijn bezit had. Maar in tegenstelling tot de andere (zestien) verdachten in het Marengo-proces, kent Razzouki de kroongetuige persoonlijk erg goed, en weet hij meer van diens geschiedenis in het criminele milieu.

Oplichten

Razzouki wilde aantonen dat de kroongetuige in het verleden betrokken zou zijn bij oplichtingspraktijken en in brand gestoken auto’s. Hij zou zijn geld verdienen met het bedonderen van de verzekering. ,,De kroongetuige heeft verklaard dat hij veel geld verdiende met drugshandel. Maar waarom zou je dan de verzekering oplichten? Dat doe je toch niet als je een grote drugshandelaar bent. Dat plaatje past gewoon niet. De kroongetuige liegt gewoon.” Die stelde op zijn beurt dat daar niets van waar was. ,,Ik heb helemaal niemand opgelicht.”

Toch wilde de kroongetuige geen antwoord geven op de vraag wie dan precies die auto’s in brand had gestoken. ,,Ik beroep mij op mijn verschoningsrecht.” Daarna ontstond een stevige juridische discussie over de reikwijdte van de verklaringsplicht van de kroongetuige. Die reageerde zelf behoorlijk geïrriteerd op opmerkingen van de rechtbankvoorzitter. ,,Ik ken mijn grenzen wel. Het is aan u, meneer de voorzitter, wat volgens u de grenzen zijn. Als u wél vindt dat ik vragen moet beantwoorden, ga ik met het Openbaar Ministerie aan tafel om te vragen of ik volgens mijn overeenkomst antwoord kan geven.”

Gewapende politie-eenheden bij de bunker in Amsterdam, voorafgaand aan de de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo.
Gewapende politie-eenheden bij de bunker in Amsterdam, voorafgaand aan de de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo. © ANP

Taghi hield zich woensdag aanvankelijk rustig. Hij beklaagde zich over het feit dat hij de kroongetuige, die in een speciale getuigenbox zit, niet goed kon zien. ,,Hij zit achter een muurtje. Ik zie alleen zijn neus steeds langer worden als hij liegt! We zijn gekomen om hem te zien!” Maar aan het einde van de middag ging Taghi er eens goed voor zitten en vuurde een reeks vragen af op de kroongetuige. Of ze elkaar eigenlijk wel kenden, en waar zij elkaar dan voor het laatst hadden gezien. Nabil B. reageerde fel. ,,Jij weet dondersgoed dat we elkaar goed kennen. Ik weet dondersgoed hoe jij denkt en redeneert.” Taghi daarop: ,,Ik kom al sinds 2000 bijna niet meer in Nederland. Enkel en alleen nog om bijvoorbeeld vrienden te zien.”

Geschaakt

Taghi refereerde aan verklaringen van de kroongetuige, waarin wordt gesteld dat de twee elkaar hebben leren kennen in een theehuis. De twee hoofpersonen in het Marengo-proces zouden uren hebben geschaakt, verklaarde de kroongetuige. Was dat dan wél waar, wilde de jongste rechter weten: heeft u samen geschaakt? Taghi toonde zich een volger van het politieke nieuws. ,,,Zoals Mark Rutte het zei: daar heb ik geen actieve herinnering aan.”

Het proces wordt vrijdag hervat. Dan mogen Inez Weski en Ridouan Taghi de kroongetuige opnieuw bevragen.

Update: 10 december 2021

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-ondertussen-%f0%9f%99%83

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: