#Marengo-proces: Inhoudelijke Behandeling Dag 4

Door : | 0 Reacties | Op : 12-04-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates.

In de gerechtsbunker in Amsterdam vindt maandag de vierde dag plaats van het openbare verhoor van kroongetuige Nabil B. (34) in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

De verdediging van Mohammed Razzouki mag de kroongetuige verhoren.

Een terugblik. Zie:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-inhoudelijke-behandeling

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-2

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-inhoudelijke-behandeling-dag-3

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra krijgen de hele dag de kans en de gelegenheid om de kroongetuige te bevragen. #Marengo

Tijdens eerdere verhoren leverde dat al wat op: zo moest de kroongetuige toegeven dat hij een telefoon in zijn cel had, waarover hij had gelogen

Mohammed Razzouki zal ook willen aantonen dat hij niets te maken heeft met de moord op Ranko Scekic, zoals het OM stelt. Het belangrijkste bewijs komt voort uit de verklaringen van de kroongetuige. Razzouki zegt juist een alibi te hebben.

De zitting is begonnen. De rechtbankvoorzitter heeft de zitting geopend, en hij heeft kroongetuige Nabil B. opnieuw op zijn rechten en plichten gewezen. Vanwege zijn overeenkomst is hij verplicht om de waarheid te vertellen. Hij heeft daarom de eed afgelegd: ,,Zowaarlijk helpe mij God almachtig.”

De kroongetuige en advocaat Nico Meijering begroeten elkaar, en feliciteren elkaar. Beide heren waren gisteren jarig. ,,Heeft u het nog kunnen vieren,” vraagt Meijering. De kroongetuige: ,,Een beetje.” #Marengo

Meijering: ,,Is er dan ook nog sprake van zekere gunsten, omdat u kroongetuige van het Openbaar Ministerie bent?” Die wil daar geen antwoord op geven, vanwege de veiligheidsdeal die hij heeft gemaakt. Meijering licht toe waarom hij antwoord wil hebben. ,,Stel je nou voor dat de kroongetuige, bijvoorbeeld vanwege zijn verjaardag, een dagje eruit mag. Dan wil ik dat weten. Mijn cliënt zit in de EBI, en hij mag dat niet.”

Advocaat Flokstra wil de rechtbank meegeven ‘geen enkele overeenkomst de wettelijke verklaringsplicht in de weg staat’. ,,Het kan niet zo zijn dat het OM een overeenkomst sluit, waarin geheimhouding staat die zijn wettelijke verklaringsplicht die hij heeft zou beperken.” De kroongetuige sluit twee overeenkomsten: een strafdeal en een beschermingsdeal. Die laatste is geheim en worden niet gedeeld met de procespartijen.

Advocaat Christian Flokstra komt nog even terug op het verhoor van de kroongetuige vorige week. Advocate Inez Weski van Ridouan Taghi vroeg hem of hij een telefoon op zijn cel had. Nabil B. weigerde te antwoorden. ,,Dat kan niet zo zijn”, vindt Flokstra. #Marengo

Flokstra zegt dat zich in het proces #Passage soortgelijke situaties hebben voorgedaan. Kroongetuige Peter la Serpe hoefde toen van het OM geen antwoord op bepaalde vragen te geven. #Marengo

De officier van justitie zegt ,,een discretionaire bevoegdheid te hebben” om te beslissen over ,,gunstbetonen”. Daar wordt volgens haar niet geheimzinnig over gedaan. #Marengo

De visie van OM en verdediging op wat ,,een gunstbetoon” is, verschilt nogal, constateert de OvJ. Zij zegt dat Nabil B. bv wel ruimere bezoekmogelijkheden van zijn naasten heeft. Maar Nabil B. wil er zelf niks over zeggen ,,ivm mijn overeenkomst.” #Marengo

Advocaat Flokstra merkt op dat in de media enige tijd geleden het bericht verscheen dat de kroongetuige de beschermingsovereenkomst heeft opgezegd. Klopt dat? ,,Daar kan ik geen antwoord op geven,” zegt de kroongetuige. Die wil ook geen antwoord geven op de vraag of hij in de cel gebruik kan maken van internet.

Meijering schakelt naar een ander onderwerp. Nabil B. zou in de winter van 2010 iemand hebben neergeschoten op een woonwagenkamp in Utrecht. Waarom had hij dat gedaan? ,,Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.” #Marengo

Meijering refereert naar een eerder verhoor bij de recherche, waarin de kroongetuige zei dat dit incident ging over een ripdeal. ,,Het was een beetje uit de hand gelopen.” Meijering: ,,Ik heb daar een hoop vragen. Waarom is die meneer neergeschoten?” De kroongetuige: ,,Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.” Het slachtoffer werd geraakt in zijn benen.

Meijering stelt dat de kroongetuige schoon schip wilde maken, toen hij in januari 2017 naar de politie stapte. Waarom heeft hij dan niet over deze zaak gesproken?In zijn kluisverklaringen is er niet over die schietpartij gesproken, zegt Nabil B. Wel tijdens verhoren bij de politie. ,,Ik heb al eerder gezegd dat het OM alleen oog had voor de moordzaken.” Meijering zegt dat de schietpartij ‘niet een beetje uit de hand is gelopen’. ,,Bent u dat me eens?” De kroongetuige: ,,Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.” De kroongetuige zegt ook dat hij niet meer is verhoord over deze schietpartij. ,,Ik heb niks afgesproken, en er is ook nog niks afgesloten.”

Meijering wil weten of het negeren van een schietpartij waarbij iemand in zijn benen is geschoten ,,zo’n gunstbetoon” van het OM is. ,,Er is niks over afgesproken en niks afgesloten”, zegt Nabil B., die verder verwijst naar het OM. #Marengo

De advocaat vraagt nu of Nabil B. bekend is met de wijziging van de regel voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Die wordt voor verdachten ongunstiger. Dat is besproken met het OM voordat hij zijn handtekening zette, zegt Nabil B. #Marengo

Is er iets met Nabil B. over afgesproken, vraagt Meijering? Het maakt geen deel uit van de deal met het OM, zegt de kroongetuige, ,,maar het wordt er wel naast gelegd.” Flokstra: ,,Betekent dit dat het OM de eis zal aanpassen?” #Marengo

“Meijering wil weten of de kroongetuige bekend is met de veranderde regelgeving als het gaat om vervroegd vrijkomen na een celstraf. Dat betekent dat je niet meer automatisch na tweederde van de straf op vrije voeten komt, wat voor verdachten zeer ongunstig is. Heeft de kroongetuige daarover gesproken met het OM? ,,Dit is tijdens de deal wel besproken, en dat is erin meegenomen. De VI-regeling zouden we wel meenemen naar de rechtbank. De VI-regeling zou dan niet op mij zien, maar dat is uiteindelijk aan de rechtbank. Het is mondeling afgesproken.”

Als de rechtbank er niet mee akkoord gaat, betekent het dat Nabil B. 2 jaar extra moet zitten: effectief 10 jaar. Het OM heeft hem een gehalveerde strafeis van 12 jaar toegezegd. Onder de oude regeling zou hij 8 jaar moeten zitten. Wat betekent dat hij inmiddels de helft zou hebben uitgezeten.  #Marengo

Meijering vraagt waarom die ,,zijafspraak” met het OM over de VI-regeling niet in de deal met het OM is vastgelegd. ,,Dat kon niet”, zegt Nabil B. ,,De wapenzaak wel, als gunstbetoon.” #marengo

Mo R. zegt dat hij naar de kroongetuige kijkt ,,om in de gaten te houden of er niet geseind wordt door zijn advocaten. Niet om hem te intimideren.” #Marengo

Advocaat Meijering merkt op dat tijdens de verhoren van de kroongetuige er weleens ‘informatie oppopte’ die ten nadele was van zijn cliënt Mohammed Razzouki, en ook van broer Saïd Razzouki. ,,Is het ook wel eens zo dat er informatie kwam ten gunste van mijn cliënt?” De kroongetuige: ,,Nee.”

Het is Meijering opgevallen dat de kroongetuige, als hij het heeft over Mohammed Razzouki, hij spreekt over ‘mijn oude vriend’. Bedoelt hij dat pesterig? Wil hij extra zout in de wonden strooien? De kroongetuige: ,,Nee, dat is niet zo,” zegt de kroongetuige. #Marengo

Hij bedoelde het niet negatief, zegt Nabil B. Nu vraagt Mo R. of de kroongetuige via voetsignalen seintjes kan krijgen van zijn advocaten. ,,Het is hem niet verboden om contact met zijn advocaten te hebben”, zegt de rechter. ,,Uw advocaat mag u ook een schop geven.” #Marengo

Meijering vraagt of Nabil B. hem nog steeds, zoals hij eerder zei, medeschuldig vindt aan de dood van advocaat Derk Wiersum. ,,Dat meende u toch niet echt, hè?” Nabil B. bijt hem meteen toe: ,,Terecht!” #Marengo

De kroongetuige heeft eerder gezegd dat Nico Meijering medeschuldig zou zijn aan de moord op advocaat Derk Wiersum. ,,Dat meende u toch niet echt, hè?” Nabil B. zegt dat hij nog steeds volledig achter die woorden staat. Dit omdat Meijering zou hebben gezegd dat de advocaten van de kroongetuige ‘meepuzzelden’ met het OM tijdens het afleggen van de kluisverklaringen. Meijering zegt dat niet zo is. ,,,Als u kunt terugvinden wanneer ik dat zou hebben gezegd, krijgt u per vindplaats een bosje bloemen.” ,,Het zijn mijn eigen woorden, en ik sta er nog steeds achter. U heeft willens en wetens de aanval gekozen op mijn advocaten.”

Meijering zegt dat Nabil B. wel eens vaker beschuldigingen heeft geuit, aan zijn adres dus, die niet op feiten berusten. Dat zou dus ook kunnen in zijn verklaringen over Mo R., denkt Meijering. #Marengo

De kroongetuige raakt hoorbaar geagiteerd. De voorzitter maant hem tot kalmte en zegt dat hij het zakelijk moet houden. #Marengo

Meijering begint nu over de vriendschap tussen Nabil B. en Mohamed R. Vanaf 2011 tot het moment dat Nabil B. zich meldde bij justitie hadden ze vrijwel dagelijks contact. Nabil B. beaamt dat. #Marengo

,,Was de een dominanter dan de ander? Was de een intelligenter dan de ander?”, vraagt Meijering. Nabil B.: ,,Dat hing van het onderwerp af”, zegt Nabil B. #Marengo

Nabil B. heeft over ‘spotters’ – mensen die doelwitten in de gaten hielden voor liquidaties – wel eens gezegd dat ,,die geen iq van 120 hadden.” Meijering wil weten wat het iq is van de kroongetuige. Dat weet hij niet, zegt Nabil B. #Marengo

Meijering haalt een uitzending van EenVandaag aan, waarin de advocaten van de kroongetuige zeiden dat hij de kwaliteiten heeft om CEO te worden van een techbedrijf. Is de kroongetuige het daarmee eens. ,,Dat laat ik aan mijn advocaten.”

Deelt Nabil B. de observatie van zijn advocaat? Daar wil hij geen antwoord op geven. Meijering moet het maar aan de advocaat vragen. Hij was in ieder geval intellectueel wel opgewassen tegen Mo R., zegt Nabil B. #Marengo

Er zijn situaties geweest, bv bij de moord op Ranko Skecic, dat Mo R. bepaalde hoe dat moest worden aangepakt, zegt Nabil B. #Marengo

Advocaat Meijering gaat dieper in op de verhouding tussen de kroongetuige en Mohammed Razzouki. ,,We hebben veel met elkaar meegemaakt. We hadden een broer-broer relatie,” zegt de kroongetuige. Die zegt ook dat die band zo ver ging dat relationele problemen van Mohammed Razzouki aan de orde kwamen, maar die wil de kroongetuige niet bespreken. Razzouki: ,,Je hoeft mij niet te sparen. Vertel het maar.”

Hij had met Mo R. ,,een broer-broerrelatie”, beaamt Nabil B. Ze waren niet elkaars loopjongen, maar gelijk aan elkaar. ,,We waren vertrouwelijk met elkaar. Goed. We hebben veel meegemaakt met elkaar.” #Marengo

Gaf de een de ander wel eens opdrachten, vraagt Meijering? Nabil B.: ,,Dat doe je niet in een relatie.” #Marengo

Advocaat Christian Flokstra heeft het stokje inmiddels even overgenomen van Meijering. Flokstra gaat in op de relatie die de kroongetuige had met Saïd Razzouki, de oudere broer van Mohammed. Flokstra:,,Werkte u nou voor Saïd Razzouki?” Nabil B.: ,,Ja en nee. Het was niet contractueel.” Eerder heeft de kroongetuige verklaard dat hij en Razzouki handelde in cocaïne. Was Razzouki een speler in de internationale cocaïnehandel. ‘Ja’, zegt de kroongetuige. 

Had hij zelf een rol in die cocaïnehandel, vraagt Flokstra? Nu beroept de kroongetuige zich op zijn verschoningsrecht. Flokstra zegt de indruk te hebben dat hij geen rol speelde. #Marengo

Welke rol had de kroongetuige nou binnen die cokehandel? ”Verschoningsrecht,” zegt de kroongetuige. Flokstra zegt de indruk te hebben dat hij helemaal geen rol had. ,,Dat is aan u.” Heeft u ooit geinvesteerd in drugstransporten? ‘Verschoningsrecht’. #Marengo

Flokstra vraagt nu naar 2 liquidaties in 2014, op Samir Jabli en op Mohammed Alarasi. daar weet hij niets van, zegt Nabil B. #Marengo

Flokstra informeert nu naar de connectie tussen Saïd Razzouki en Mo met wat later de ,,26-Kopergroep” is gaan heten. Dat was een groep verdachten die wapens, auto’s etc regelden voor liquidaties. #Marengo

,,Ze konden over mensen beschikken als er problemen waren”, zegt Nabil B. Maar of dat de 26 Koper-groep was laat hij in het midden. #Marengo

Flokstra vraagt nu naar de liquidatie van Spyshopmedewerker Ronald Bakker in september 2015. Daar is hij niet bij betrokken geweest, zegt de kroongetuige. #Marengo

Bakker werd vermoord omdat hij er door zijn moordenaars van werd verdacht met justitie en politie te hebben gepraat. Flokstra gaat meer liquidaties langs, hij is nu bij 2016. #Marengo

Is Nabil B. betrokken geweest bij die liquidaties? ,,Niet dat ik weet.” Mo R. en Saïd Razzouki ook niet? ,,Niet dat ik weet”, zegt Nabil B. weer. #Marengo

Flokstra komt nu bij de liquidatie van Ranko Skecic in juni 2016. Maar de OvJ valt hem in de rede. Dat was niet de eerste keer dat Saïd Razzouki en Mo bij liquidaties betrokken raakten, zegt ze. #Marengo

Bij Ranko Skecic kwam het dichtbij, zegt Nabil B. Hij observeerde het slachtoffer samen met Mo R. op het moment dat die opeens voor hun neus werd doodgeschoten. ,,Daar zou ik niet bij betrokken worden.” #Marengo

Flokstra komt tot de kern: de beschuldigingen tegen Mohammed Razzouki beperken zich tot de moorden op Hakim Changachi en Ranko Scekic. ,,Als je het zo bekijkt, dan klopt dat,” zegt de kroongetuige. #Marengo

Flokstra concludeert: ,,,Over de periode 2014-2016 had u toch helemaal geen informatiepositie?” Dat is volgens de kroongetuige te simpel. ,,Als je ergens niet bij betrokken bent, wil dat niet zeggen dat je geen kennis of wetenschap hebt.” #Marengo

De kroongetuige heeft eerder verklaard dat hij kon beschikken over verklaringen die in 2015 zijn afgelegd door Ebrahim B., alias De Slager. Hij verklaarde als eerste tegen de politie over Taghi, die toen nog een onbekende was voor de opsporingsdiensten. Deze verklaringen maken inmiddels ook onderdeel uit van het Marengo-proces. Volgens de kroongetuige zijn die verklaringen die hij destijds las ‘korter’ dan de verklaringen in het Marengo-proces. ,,Ze waren ook deels gezwart. Dat leek heel amateuristisch gedaan.”

Meijering vraagt of de kroongetuige een laptop heeft waarop hij kan werken, en of hij daar een internet-verbinding op heeft. De kroongetuige wil daar geen antwoord op geven, ‘in verband met mijn overeenkomst’. #Marengo

Meijering wil weten wanneer Mo R. in de ogen van Nabil B. welk degelijk een opdracht zou hebben gegeven. Daar was geen sprake van, zegt Nabil B. ,,Maar in de zaak van Ranko Scekic gingen er vragen over en weer. Dat waren geen opdrachten.” #Marengo

In een eerder verhoor heeft Nabil B. volgens Meijering wel degelijk gezegd dat hij opdrachten heeft gekregen van Mo R. De advocaat vindt dat Nabil B. probeert Mo R. er extra in te luizen en hem levenslang te bezorgen. #Marengo

Nabil B. blijft erbij, het ging om vragen. Maar onder ede verklaarde hij dat het ging om opdrachten. Rechter: ,,Dat is een woordenspel.” Meijering: ,,Het gaat verder dan dat, het kan voor mijn cliënt jaren gevangenisstraf schelen.” #Marengo

Meijering heeft eerder dit verhoor gevraagd naar opdrachten die de kroongetuige en Mohammed Razzouki aan elkaar zouden geven. Dat was het niet geval, aldus de kroongetuige.

“Advocaat Meijering refereert aan een eerdere verklaring, waarin de kroongetuige zei dat hij binnen de organisatie kreeg van Saïd en Mohammed Razzouki. Volgens Nabil B. had dat ermee te maken dat je ‘samen taken verricht’. ,,Je zegt ‘ga jij op plek A staan. In de zaak van Ranko Scekic gingen er vragen over en weer. Dat waren geen opdrachten.” De voorzitter wil de discussie beëindigen: ‘dit is een woordenspel’. Dat is volgens Meijering niet het geval. ,,Het gaat verder dan dat, het kan voor mijn cliënt jaren gevangenisstraf schelen.”

Er werd een pauze aangekondigd, maar Meijering en de officier van justitie vliegen elkaar nog even in de haren over de vraag of Nabil B. nu wel of niet over een internetverbinding kan beschikken. Daar mag Nabil B. van het OM op antwoorden. #Marengo

Flinke discussie over de vraag of Nabil B. nou wel of niet over internet kan beschikken. De gemoederen liepen hoog op tussen de officier van justitie en advocaat Meijering. Het OM zei dat de vraag door de kroongetuige beantwoord kon worden.

De rechtbankvoorzitter heeft de zaak geschorst tot 13.15 uur. #Marengo

De zaak is hervat. De rechtbank zegt niet te gaan over de reikwijdte van de verklaringsplicht van de kroongetuige. Nabil B. heeft een overeenkomst gesloten met de Staat, en die laatste bepaalt hoe ver de verklaringsplicht strekt. #Marengo

Nabil B. mag zich terecht beroepen op zijn verschoningsrecht, stelt de rechtbank. De vraag of de kroongetuige nog steeds een beschermingsovereenkomst heeft raakt mogelijk de veiligheid. Uitgezocht wordt of hij daar iets over kan of mag verklaren. Dat geldt ook voor de vraag of de kroongetuige op dit moment kan beschikken over een internetverbinding.

Nabil B. hoeft op dit moment geen antwoord te geven op vragen over het hebben van een telefoon en laptop in zijn cel. Aan het OM dat gaat over de getuigenbescherming is gevraagd of dat onder zijn overeenkomst valt of niet, maar daar is nog geen reactie op. #Marengo

Advocaat Nico Meijering gaat verder met de ondervraging van Nabil B. Het gaat nu over de vraag hoe goed de kroongetuige Ridouan Taghi kent. Zijn er personen of foto’s die kunnen ondersteunen dat ze elkaar kenden? #Marengo

Alleen mensen uit het criminele milieu, zegt Nabil B. Die in de bunker zitten als verdachten. Die zullen de kroongetuige niet meer helpen in zijn verklaring. #Marengo

Vorige week verklaarde de kroongetuige dat hij Taghi persoonlijk leerde kennen en met hem een pot schaak heeft gespeeld. Hij heeft de rechtbank een briefje overhandigd met een naam erop van iemand die dat zou kunnen bevestigen. #Marengo

Toen hij een potje schaak speelde met Taghi was het 2010, zegt Nabil B. Mo R. was daar niet bij, want die zat vast. #Marengo

Nabil B. zegt dat die 3 kopstukken ,,in de handel zaten”. Drugs, bedoelt hij. Hoe kan Nabil B. zich 15 jaar later nog zo goed herinneren wie er waren, waar ze zaten, wie er rookten, vraagt Meijering? ,,Terwijl hij ook zegt dat er niks bijzonders is gebeurd?” #Marengo

Advocaat Meijering komt terug op eerdere verklaringen die zijn afgelegd over (de eerste) ontmoetingen tussen Nabil B. en Ridouan Taghi. Mohammed Razzouki zou daar zijn bij geweest. Klopt dat, vraagt de rechtbank. ,,Absoluut niet. Het is mijn woord tegen het zijne.” #Marengo

Volgens Mo R. is die persoon gehoord door de rechter-commissaris, en beweert die het tegenovergestelde. Mo R. lijkt weer los te willen branden, maar moet het van de rechtbank in een vraag gieten. ,,Dan doe ik het misschien later”, zegt Mo R. #Marengio

Nabil B. denkt dat hij Taghi leerde kennen ,,in 2006, 7, 8, of 9.” Meijering denkt dat het 2006 is geweest. Van die getuige weten we nu alleen dat het een man is. Maar niet wie het is. De OvJ: ,,De naam wordt nog niet gedeeld met het oog op de waarheidsvinding.” #Marengo

De kroongetuige zou Taghi rond 2006 hebben ontmoet. Deed hij toen al criminele zaken met Mohammed en Saïd Razzouki? ,,Verschoningsrecht,” zegt de kroongetuige. #Marengo

Het gaat nu wat uitgebreider over de omstandigheden in het café waar zij elkaar zouden ontmoeten. Ze dronken thee, rookten er. Razzouki stelt dat het etablissement waar de kroongetuige Taghi ontmoette in 2006 en 2007 nog een visrestaurant was, en geen theehuis.

 Volgens Mo R. was de gelegenheid waar de kroongetuige Taghi ontmoette in 2006-2007 nog een visrestaurant. Geen theehuis. En de voorzitter heeft via even uitgezocht wanneer het rookverbod inging. Dat was 2008. De jaren lijken niet helemaal te kloppen. #Marengo

De eerste ontmoeting met Taghi moet 2006-2007 zijn geweest, zegt de kroongetuige. Daar was Mo R. wel bij. #Marengo

De voorzitter signaleert dat Meijering en Flokstra af en toe vragen stellen over Saïd Razzouki. Van wie ze de verdediging hebben neergelegd. ,,Het komt wel eens voor dat advocaten cliënten opnieuw bijstaan”, zegt hij. Meijering reageert geïrriteerd. #Marengo

De vragen hebben volgens Meijering niks te maken met Saïd Razzouki, maar met zijn broer Mo. Ook Flokstra zegt dat de rechtbank kennelijk impliceert dat de advocaten Saïd Razzouki weer bijstaan en vindt dat niet kunnen. #Marengo

Er volgt even een uiterst stekelige woordenwisseling tussen de rechtbankvoorzitter en de advocaten Meijering en Flokstra die de rechtbank beschuldigen van het uiten van insinuaties. #Marengo

De rechtbankvoorzitter merkt op dat de verdediging (veel) vraagt naar de rol Saïd Razzouki. Hoe zit dat precies, vraagt hij. ,,Het komt wel eens voor dat advocaten cliënten opnieuw bijstaan.” Meijering en Flokstra reageren geïrriteerd. ,,Is het u bekend dat Saïd de broer is van Mohammed,” vraagt Meijering. Na een korte woordenwisseling is het feitelijke verhoor nu weer voortgezet.

Een ander onderwerp: de periode waarin Nabil B. in het diepste geheim kluisverklaringen aflegt. Volgens de kroongetuige is de term kroongetuige in de eerste twee kwartalen van die periode (2017) niet gevallen. ,,Blijft u daarbij,” vraagt Meijering. Hij zegt dat niet te kunnen geloven. ,,Denkt u nog eens goed na. Is die term gevallen?” Nabil B.: ,,Die term is niet gevallen.” 

Volgens Nabil kreeg hij in oktober 2017 pas een voorstel waarover niet te onderhandelen viel. In die zomer kwam de boel in een stroomversnelling door het kraken van een server, met daarop veel versleutelde chatberichten. 

Meijering wil weten wanneer Nabil B. wist dat er tegenprestaties konden staan tegenover het afleggen van kluisverklaringen. ,,Die blijven in de kluis, tot je hebt getekend”, werd tegen hem gezegd. #Marengo

Er werd pas gesproken over tegenprestaties naar aanleiding van zijn verklaringen na de zomer, zegt Nabil B. Pas toen viel ook de term kroongetuige, zegt hij. Meijering: ,,Was u tijdens het afleggen van verklaringen niet duidelijk dat er iets tegenover kon staan?” #Marengo

Meijering wil weten wanneer het Nabil B. duidelijk werd dat er ook een tegenprestatie (strafvermindering) zou komen in ruil voor zijn verklaringen. ‘Het woord ‘deal’ was al wel gevallen’, zegt Nabil over de periode waarin hij kluisverklaringen aflegde. #Marengo

Nabil B. meldde zich halverwege januari 2017 bij het OM, na de vergismoord op Hakim Changachi. Er werd aanvankelijk met hem gesproken over ,,een strafdeal”, zegt hij. Het woord kroongetuige viel dus pas na de zomer. #Marengo

“In januari 2017 heeft de kroongetuige zich laten aanhouden, en in die periode is hij kluisverklaringen gaan afleggen. Meijering wil weten wanneer het Nabil B. duidelijk werd dat er ook een tegenprestatie (strafvermindering) zou komen in ruil voor zijn verklaringen. ,,Het woord ‘deal’ was al wel gevallen. Maar dat is wat anders dan kroongetuige worden”, zegt Nabil B. ,,Ik kan niet precies pinpointen wanneer dat was.”

Waar ging die deal over, wil Meijering weten? Dat kan de kroongetuige ook niet ,,pinpointen”. Meijering vraagt of de kroongetuige verklaringen ging afleggen die waren wat het OM wilde horen, om die deal te kunnen krijgen. #Marengo

Meijering zegt dat het moeilijk te geloven is dat Nabil B. verklaringen aflegde zonder dat hij in zijn achterhoofd had dat er wel iets tegenover zou staan. #Marengo

Meijering legt uit waarom hij precies wil weten wanneer het voor Nabil B. duidelijk werd dat hij kroongetuige kon worden. Wellicht wilde hij het OM wel naar de mond praten, om op die manier zeker te zijn van de kroongetuigedeal. Meijering zegt moeilijk te kunnen geloven dat Nabil B. zomaar verklaringen aflegde, zonder te weten wat er tegenover stond. Nabil B. zegt dat dit onzin is.

Nabil B. zegt dat hij ,,naar eer en geweten verklaringen heeft afgelegd bij de politie. Zou ik dat hebben gedaan als ik al vanaf het begin uit was geweest op een deal?” #Marengo

“Meijering en Flokstra refereren aan een onlangs afgelegde verklaring van een familielid van Changachi. Die heeft een maand geleden bij de onderzoeksrechter aangegeven dat Nabil B. probeerde de familie Changachi op te zetten tegen Taghi. Nabil B. zegt dat hij zich daar niets van kan herinneren. “

“Nabil B. heeft verklaard dat op het moment dat hij met de familie sprak al besloten had naar de politie te stappen. Dat hij zich zou melden bij de politie, heeft hij ook aan de familie Changachi medegedeeld. Waarom, wil Flokstra weten. ,,Ik kon er niet mee leven, dat zij een hel gingen en dat ik de leugen in stand hield.” Volgens de kroongetuige schrok zijn gesprekspartner ervan dat Taghi betrokken was. ,,Zij kenden de reputatie van Taghi.”

“Advocaat Christian Flokstra neemt het stokje over van Meijering en gaat nog iets verder terug in de tijd: de dagen vlak na de vergismoord op Hakim Changachi. In die periode heeft hij een ontmoeting in Breukelen een ontmoeting gehad met een familielid van Hakim. Die vertelde hij over de betrokkenheid van Taghi.

“Meijering wil meer weten over de periode waarin Nabil B. naar de politie stapte. Hij haalt een verklaring uit januari 2017 aan, waarin al gesproken werd over ‘een deal’. ,,U heeft het zelf over een deal,” zegt Meijering tegen de kroongetuige. ,,Het is flagrant in strijd met wat u vandaag heeft verklaard.” Nabil B. reageert: ,,Nee hoor. Ik heb naar eer en geweten verklaringen heeft afgelegd bij de politie.”

Na de vergismoord op Hakim Changachi, een oude bekende van hem, bracht Nabil B. twee keer een bezoek aan de familie. Bij de tweede keer had hij al besloten om zich bij de politie te melden, zegt hij. #Marengo

Nabil B.: ,,De eerste keer loog ik tegen ze. In paniek. Leugen om bestwil. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat die familie door een hel ging. De tweede keer heb ik ze de naam Taghi genoemd en vertelt hoe het zit.” #Marengo

In zijn achterhoofd speelde misschien ook mee dat hij het slachtoffer kon worden van represailles van de familie Changachi, beaamt Nabil B. Daarom maakte hij tijdens het 2de gesprek duidelijk dat hij zich bij de politie zou melden. #Marengo

De reputatie van Ridouan Taghi was bij de familie Changachi bekend, zegt de kroongetuige. ,,Ze schrokken.” #Marengo

“Flokstra zegt dat hij het echt maar moeilijk kan geloven dat de advocaten met wie Nabil B. sprak toen hij zich bij de politie meldde, hem niet hebben uitgelegd wat voor traject er zou volgen. ,,Blijft u dat nou echt beweren, dat u er geen idee van had dat de verklaringen zouden kunnen leiden tot de rol waar u nu inzit.” Daarna ontstaat een klein woordenspel over oplichting. Flokstra: ,,Bent u een oplichter?” Nabil B.: ,,In uw ogen wel.” Flokstra: ,,Zie u uzelf als een oplichter?” Nabil B.: ,,Nee.”

Flokstra zegt dat hij moeilijk kan geloven dat de advocaten met wie Nabil B. in zee ging toen hij zich bij de politie meldde, hem niet haarfijn hebben uitgelegd wat voor traject er dan zou volgen. #Marengo

Flokstra zegt dat Nabil B. werd bijgestaan door de ,,top van de advocatuur”. ,,Het wil er bij mij niet in dat er niet is gesproken over een dealtraject.” #Marengo

Flokstra: ,,Bent u een oplichter?” Nabil B.: ,,In uw ogen wel.” Flokstra: Zie u uzelf als een oplichter? Nabil B.: ,,Nee.” #Marengo

Nabil B. zegt dat hij voor zijn gevoel ,,het hol van de leeuw binnenstapte en nog niet echt was geland.” Hij blijft erbij dat hij absoluut niet kon overzien wat hem te wachten stond. #Marengo

“Mohammed Razzouki maakt ook even van de mogelijkheid gebruik om vragen te stellen. ,,Heb je wel eens iemand opgelicht?” Nabil B.: ,,Verschoningsrecht.” ,,Heb je wel eens mensen opgelicht? Heb je wel eens een verzekering opgelicht?” Nabil B. zegt steeds: ,,Verschoningsrecht.”

Mo R.: ,,Heeft u wel eens iemand opgelicht?” Nabil B.: ,,Ik beroep me op mijn verschoningsrecht.” Mo R.: ,,Wel eens mensen opgelicht?” Nabil B.: ,,Verschoningsrecht.” Mo R.: ,,Heeft u nooit een verzekeringsmaatschappij opgelicht?” #Marengo

Pas in de zomer van 2017 raakte de situatie in een stroomversnelling, zegt Nabil B. Pas naar aanleiding van zijn verklaringen werd er gesproken over een deal met het OM. #Marengo

,,Maar het afleggen van verklaringen die in de kluis terechtkomen is toch eigenlijk alleen aantrekkelijk als er een deal in het verschiet ligt?”, vraagt de rechtbank. Nabil B. zegt dat hij ieder moment vermoord kon worden. ,,Daarom ging ik naar binnen.” #Marengo

Nabil B. liep niet een politiebureau binnen, maar liet zich oppakken met wapens. ,,Een stukje boosheid, een stukje wraak. Zij verraadden mij, ik verraad hun.” Hij vreesde ,,opgeruimd te worden”. En wilde zich laten oppakken voor zijn veiligheid. #Marengo

Hij stapte dus vooral naar de politie voor zijn eigen veiligheid. ,,U had er ook voor kunnen kiezen om niet te verklaren en een tijdje binnen te blijven”, zegt de rechtbank. Maar woede over ,,het verraad” van de kompanen die hem wilden vermoorden,speelde ook. #Marengo

Zijn eigen veiligheid dus, en daarna de wens om wraak te nemen voor het verraad van vooral Taghi die hem wilde doden waren de voornaamste oorzaak om naar de politie te stappen. Niet de wens om kroongetuige te worden, zegt Nabil B. #Marengo

“De rechtbankvoorzitter wil weten waarom de kroongetuige dan eigenlijk kluisverklaringen is gaan afleggen, als hij niet wist wat er uit zou komen. ,,Maar het afleggen van verklaringen die in de kluis terechtkomen is toch eigenlijk alleen aantrekkelijk als er een deal in het verschiet ligt?” Nabil B.: ,,Ik kwam erachter dat mijn vrienden me wilden opruimen. Zij verraden mij, ik verraad hun. Ik kon elk moment worden opgeruimd.”

Pauze tot half 4. #Marengo

We gaan weer beginnen. #Marengo

De zaak is hervat. Mo R. heeft iets geks gehoord in de verklaringen van Nabil B. Volgens Mo R. wilde Nabil B. aanvankelijk de deal met het OM niet tekenen uit loyaliteit tegenover de Razzouki’s. ,,Hoe kun je je loyaal voelen tegenover mensen die je willen vermoorden?” #Marengo

Nabil zegt dat hij erachter kwam dat de Razzouki’s tegen hem logen.

Volgens de kroongetuige heeft hij uiteindelijk de keus gemaakt nadat uit ontsleutelde communicatie met Pretty Good Privacytelefoons bleek dat onder anderen Mo R. dat wel degelijk van plan was. #Marengo

Mo Razzouki zegt dat hij nog ‘twaalf kantjes met vragen’ heeft voor de kroongetuige. Maar hij laat de ondervraging nu eerst even over aan zijn advocaten. #Marengo

Flokstra heeft het vragen stellen weer overgenomen. Hij wil weten of de kroongetuige wist dat er gekraakte PGP-berichten vrij zouden komen. Volgens Nabil B. wist hij alleen dat het onderzoekteam zijn kluisverklaringen zou onderzoeken. #Marengo

Nabil B. heeft gezegd dat toen hij ‘een mapje’ kreeg met ontsleutelde chatberichten kreeg, hij besloot om zijn loyaliteit aan de Razzouki’s op te zeggen. Uit die berichten zou blijken dat Mohammed Razzouki en zijn broer Saïd hem wilde laten vermoorden. Flokstra leest een aantal van die berichten voor, en concludeert dat er in die berichten zoiets niet staat. Hij wordt onderbroken door de officier van justitie. ,,Dat is uw conclusie, meneer Flokstra.” Het is niet de eerste keer dat de officier van justitie inbreekt in het verhoor.

Het lijkt erop dat de vermoeidheid begint toe te slaan. Er zijn meer spraakverwarringen en meer situaties waarin kroongetuige, OM en de verdediging van Mo R. langs elkaar heen spreken. #Marengo

Het gaat inmiddels weer over de iPhone die de kroongetuige in zijn cel had. De kroongetuige zegt dat het ‘protocol’ was om gesprekken die hij voerde te verwijderen. Flokstra wil weten waarom hij bepaalde gesprekken juist niét verwijderde. #Marengo

Nabil B. zegt dat er veel ,,onnuttige gesprekken” met de iPhone werden gevoerd ,,die nergens over gingen.” Maar ook gesprekken die zijn verklaringen kunnen ondersteunen, zegt hij. #Marengo

,,Als de gesprekken niet terugkomen uit de iPhone, dan ga ik er voor zorgen dat de mensen wie ik de gesprekken voerde de gesprekken zullen aanleveren,” zegt de kroongetuige. Het OM heeft de informatie uit de iPhone van de kroongetuige nog niet aan het dossier gevoegd, en alle procespartijen wachten daar met smart op. Volgens de kroongetuige gaan die gesprekken zijn verklaringen ondersteunen.

Advocaat Onno de Jong van de kroongetuige vraagt of hij het goed had gezien dat advocaat Meijering een ‘wegwerpgebaar’ maakte toen het ging over doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De rechtbankvoorzitter heeft dat niet gezien, en Mo Razzouki zegt dat dit niet zo was. #Marengo

De officier van justitie vraagt of de toon van de discussies wat zakelijker kan blijven. Meijering: ,,Als de kroongetuige niet iedere keer monologen afsteekt.” #Marengo

Dat Ridouan Taghi hem wilde vermoorden,daar kon de kroongetuige zich wel iets bij voorstellen,zegt hij. Maar de Razzouki’s,dat is een ander verhaal. ,,Dat ze me alleen lieten praten met de nabestaanden van Changachi,dat zei genoeg. Ze hielden hun kaarten op de borst.” #Marengo

,,Ze hadden ook kunnen zeggen, Nabil heeft er niets mee te maken”, zegt Nabil B. over de Razzouki’s. #Marengo

Het laatste kwartier van de dag is voor Mohammed Razzouki die vragen mag stellen. Had de kroongetuige schulden toen hij zich liet aanhouden? ‘Verschoningsrecht’, zegt de kroongetuige. #Marengo

Alles wat buiten de deal met het OM valt hoeft hij niet te zeggen, vindt Nabil B. #Marengo

‘Had je geen schulden bij mij’, vraagt de kroongetuige. ‘Nee’, zegt de kroongetuige. Ook zegt hij -op vragen van Mohammed Razzouki- dat hij geen schulden heeft bij een gezamenlijke vriend die hem geld zou hebben geleend tijdens een vakantie in Marokko. #Marengo

De OvJ zegt niet te zien wat de relevantie is van de vragen. ,,Ik ken hem, ik weet hoe ik hem moet ondervragen.” #Marengo

Had Nabil B. een huurachterstand? Schulden via een creditcard? De OvJ valt Mo R. in de rede en vraagt zich de relevantie van de vragen af. Mo R. wordt boos, zegt dat de OvJ maar even achterover moet leunen en luisteren waar hij naartoe wil. #Marengo

Heeft de kroongetuige zijn buurjongen Omar wel eens opgelicht uit naam van Mo R.? Nee, zegt Nabil B. Waarna Mo R. verdergaat met vragen over het lenen van zijn oude schoenen door Nabil B. #Marengo

Als Nabil B. de administratie deed van de criminele organisatie, waar zijn dan de tassen met geld waarmee ze kennelijk heen en weer sjouwden, vraagt Mo R.? De rechtbank is confuus. ,,U had het over uw schoenen?” #Marengo

Mo R. barst los. ,,Niet steeds vragen wat de relevantie van de vragen is. Aan deze man kun je niet beginnen met makkelijke vragen.” Tegen de kroongetuige:,,Hij kan zo makkelijk liegen.” Nabil B. begint te lachen. ,,Het gaat hier over moorden en hij begint over schoenen.” #Marengo

Hoeveel bedrijven heeft Nabil B. opgelicht? Heeft hij een aanrijding in scène gezet? Hebben ze wel eens gepokerd samen? Mo R. gaat onverdroten verder met het stellen van vragen waarvan niemand nu nog de relevantie begrijpt. Maar hij mag ze stellen van de rechtbank. #Marengo

Nabil B. krijgt een aanvaring met de rechtbank. Hij wil dat de rechtbank de relevantie van de vragen uitlegt. De rechtbank vindt het onschuldige vragen die Mo R. mag stellen. Advocaat Meijering: ,,Hij is gewoon tijd aan het winnen.” #Marengo

Advocaat Onno de Jong van de kroongetuige zegt dat Nabil B. graag wil begrijpen wat Mo R. wil weten. En nu praat iedereen door elkaar. #Marengo

Nabil B. krijgt een vraag of hij wel eens gepokerd heeft in het café. Die wil niet antwoorden, omdat hij de relevantie niet ziet. Daarover gaat hij in discussie met de rechtbankvoorzitter. #Marengo

Mo R. wil weer weten of ze samen gepokerd hebben. Nabil B. vraagt weer naar de relevantie. Mo R.: ,,Man, geef nou gewoon antwoord. Wat wil jij verbergen door geen antwoord te geven op deze simpele vraag? Dit is jouw ware aard.” #Marengo

‘Ja’, zegt de kroongetuige uiteindelijk op de vraag of hij heeft gepokerd met Mo Razzouki. ‘Hebben we vals gespeeld?’ De kroongetuige: ‘Wat is de relevantie?’ Het antwoord is ‘nee’, zegt de kroongetuige. #Marengo

Heeft Nabil B. de wielbouten van Mo R.’s auto losgedraaid? De kroongetuige schiet in de lach. Moet hij daarop antwoorden? Rechter: ,,Ja, ik weet niet wat vrienden in Utrecht met elkaar doen.” #Marengo

De laatste vraag. Of het klopt dat de kroongetuige ‘homosites’ bezocht, en dat zijn vriendin hem had betrapt. Volgens Mohammed Razzouki keek de kroongetuige daarop, omdat hij Kamagra-pillen verkocht. Het antwoord was trouwens ‘nee’.

Mo heeft het nu over het bezoeken van websites door de kroongetuige waardoor hij ruzie kreeg met zijn vriendin. De rechtbank valt hem in de rede. De zaak stopt om 5 uur, omdat anders het transport van de verdachten in het gedrang komt. #Marengo

Curieus einde aan het verhoor van de kroongetuige in de zaak van Mo R. Die nog lang niet uitgevraagd was. #Marengo

Het verhoor zit er voor vandaag op. Vrijdag om 10u verder. Dan geen verhoor, maar een ‘normale’ regie-zitting, waarbij onderzoekswensen worden besproken. Bedankt voor het volgen. #Marengo

Met dank aan Saskia Belleman en Yelle Tieleman.

Lees ook:

Irritaties Lopen Opnieuw Hoog Op Bij Verhoor Kroongetuige In Marengo-procres

De gemoederen liepen vanmiddag hoog op tijdens een nieuw verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. Centraal stond de vraag waarom de kroongetuige in januari 2017 besloot over te lopen naar justitie, en hoe betrouwbaar zijn verklaringen zijn.

De dag begon in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp nog een beetje vrolijk. Advocaat Nico Meijering en Nabil B. feliciteerden elkaar met hun verjaardag, beide heren mochten zondag een extra kaarsje uitblazen. De vriendelijkheden verdwenen daarna als sneeuw voor de zon. Meijering en zijn collega Christian Flokstra kregen de gelegenheid om de kroongetuige te bevragen namens hun cliënt Mohammed Razzouki, een van de hoofverdachten in het liquidatieproces. Razzouki en de kroongetuige waren voordat Nabil B. kroongetuige werd goede vrienden. Wat volgde was een spervuur aan vragen en stekeligheden over en weer.

Nabil B. heeft tijdens eerdere verhoren meermaals verklaard dat hij in januari 2017 betrokken raakte bij de vergismoord op Hakim Changachi, en dat hij klem kwam te zitten. Enerzijds wist die familie al snel van zijn betrokkenheid, anderzijds wilde Ridouan Taghi (volgens het OM en Nabil B. verantwoordelijk voor de moord) dat Nabil B. zijn mond zou houden. Ook zei hij dat hij erachter kwam dat Taghi hem wilde laten opruimen, waarop hij de beslissing nam om bij politie en justitie open kaart te spelen. Ondanks die risico’s voerde Nabil B. met familieleden van Hakim Changachi gesprekken waarin hij aangaf dat de moord was uitgevoerd in opdracht van Taghi.

Leugen

Voor de advocaten was dat moeilijk te begrijpen. Waarom deed de kroongetuige dat? ,,Ik kon er niet mee leven, dat zij door een hel gingen en dat ik een leugen in stand hield.” Op verzoek van Taghi had de kroongetuige namelijk eerst geprobeerd de moord in de schoenen van een andere groepering te schuiven, maar dat weigerde de familie te geloven. Volgens de kroongetuige schrok zijn gesprekspartner ervan toen hij hoorde dat Taghi betrokken was. ,,Zij kenden de reputatie van Taghi.”

Ook wilden de advocaten graag weten of de kroongetuige wist wat voor een traject er zou volgen op het moment dat hij zich bij de politie had gemeld. Die zei dat het de bedoeling was dat de verklaringen in de kluis gingen, en dat pas ruim een halfjaar later duidelijk werd dat er mogelijk sprake zou zijn van een kroongetuigedeal. Ook dat ging er bij de advocaten maar moeilijk in. ,,Blijft u dat nou echt beweren, dat u er geen idee van had dat de verklaringen zouden kunnen leiden tot de rol waar u nu inzit? U had topadvocaten. En die hebben u niet uitgelegd wat het traject zou kunnen zijn?”

‘Wegwerpgebaar’

Aan het einde van de middag zakte de sfeer in de Bunker tot een dieptepunt. Onno de Jong, een van de raadsmannen van de kroongetuige, meende dat hij Meijering ‘een wegwerpgebaar’ had zien maken toen er over de vermoorde advocaat Derk Wiersum werd gesproken. ,,Die ergernis moet er bij mij even uit”, zei De Jong. De rechtbankvoorzitter zei dit niet gezien te hebben, en ook Mohammed Razzouki zei dat het onzin was. Meijering reageerde furieus op de vraag van De Jong. ,,De media luistert mee, meneer De Jong.”

De laatste vragen van het verhoor waren voor Mohammed Razzouki, die zei ‘twaalf kantjes met vragen’ te hebben voor de kroongetuige. ,,Had de kroongetuige schulden toen hij zich liet aanhouden?” was de vraag. ‘Verschoningsrecht’, reageerde de kroongetuige. ,,Had je geen schulden bij mij?” vroeg Razzouki. ,,Nee”, zei de kroongetuige. Ook zei hij dat hij geen schulden had bij een gezamenlijke vriend die hem geld zou hebben geleend tijdens een vakantie in Marokko. De officier van justitie zei niet te zien wat de relevantie is van de vragen. Razzouki: ,,Ik ken hem, ik weet hoe ik hem moet ondervragen. Hij wil gewoon geen antwoord geven.”

Komende vrijdag gaat het proces verder met een regiezitting.

https://www.ad.nl/binnenland/irritaties-lopen-opnieuw-hoog-op-bij-verhoor-kroongetuige-in-marengo-procres

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: