#Marengo-Proces: Kroongetuige Nabil B. Wil Alleen Achter Gesloten Deuren Toelichten Waarom Hij Niet Meer Verklaart

Door : | 0 Reacties | Op : 11-06-2021 | Categorie : SoSo Blog

Met updates.

Vandaag in De Bunker weer verder met het #Marengo-proces.

Een spannende dag: kroongetuige Nabil B. is er vandaag weer en de vraag is: gaat hij vandaag weer verklaren? Twee weken geleden werd duidelijk dat hij zijn medewerking heeft opgeschort.

“Het OM neemt een standpunt in. ,,Nabil B. is aanwezig als verdachte en als getuige. Als verdachte in zijn eigen zaak wil hij graag toelichten waarom hij niet kan verklaren in zijn eigen strafzaak.” Volgens de officieren heeft hij het recht om dat achter gesloten deuren te doen.

Meijering over de positie van de kroongetuige. ,,Er is sprake van steeds meer zand in de machine omdat meneer meer geld wil. Het gaat om geld.” Het gaat volgens Meijering helemaal niet om veiligheid, maar om geld. ,,In de talkshows werd er door meneer De Vries (vertrouwenspersoon Peter R. de Vries) gezegd dat er een advocatenrekening niet werd afgerekend.”

Advocaat Meijering haalt twee eerdere kroongetuigen aan, Peter La Serpe en Fred Ros. Van La Serpe is bekend dat hij 1,2 miljoen euro kreeg om zijn eigen veiligheid te regelen. ,,En ook Fred Ros zal vast niet minder hebben gekregen. Ook nu gaat het ordinair om geld. Dit speelt al veel langer. En nu worden medische gronden er met de haren bijgesleept. Er worden gelegenheidsargumenten gebruikt.” Volgens Meijering is het uitgesloten dat het verzoek van de kroongetuige achter gesloten deuren moet worden besproken.”

De kroongetuige heeft al meineed gepleegd en het lijkt erop dat hij steeds verder in het nauw wordt gedreven. 

Verslag Yelle Tieleman en Saskia Belleman

De rechtbank zegt zo de procespositie van kroongetuige Nabil B. te gaan bespreken. #Marengo

Onno de Jong, advocaat van Nabil B., zegt dat hij een korte toelichting wil geven over de stand van zaken tot nu toe. Hij wil die graag achter gesloten deuren houden, in verband met veiligheidsaspecten en medische aspecten. #Marengo

Een van de rechters wil weten of de kroongetuige als verdachte iets wil gaan verklaren. ‘Ik kan dat alleen doen als ik iets ga vertellen over persoonlijke omstandigheden’, zegt De Jong. En dat wil hij dus achter gesloten deuren doen. #Marengo

Is de overeenkomst van de kroongetuige met de staat nog steeds opgeschort, wil de rechtbank weten. ,,Zo zou u het kunnen stellen,” zegt advocaat Onno de Jong. #Marengo

De achtergrond baart grote zorgen’, zegt Nico Meijering. ‘Eerst werd de veiligheid in stelling gebracht.’ Volgens Meijering heeft de kroongetuige al vaker een misdrijf gepleegd door niet te willen verklaren. ‘En hij heeft meineed gepleegd.’ #Marengo

Er wordt op de traanzakken gewerkt’, zegt Meijering. ‘Laat meneer het nog maar eens wat beter uitleggen’. Hij wil dat de kroongetuige zelf uitlegt wat er precies speelt. #Marengo

Advocaat De Jong zegt nog maar eens dat hij simpelweg geen toelichting gaat geven op de achtergronden. Wat hij te vertellen heeft is volgens hem te privacygevoelig, en daarom zal dat alleen achter gesloten deuren gebeuren. #Marengo

De rechtbank wil weten wat nou de relevantie is van het verzoek van de kroongetuige met betrekking tot de strafzaak van vandaag. ‘Hij verklaart of hij verklaart niet’, aldus de rechtbankvoorzitter. #Marengo

Meijering: ‘Is het veiligheid of is het gezondheid’? De Jong: ‘Doorslaggevend zijn de persoonlijke omstandigheden, van medische aard. En die spelen al heel lang.’ #Marengo

Het OM trekt zich even vijf minuten terug om zich op een standpunt te beraden. #Marengo

Het OM neemt standpunt in. ‘Nabil B. is aanwezig als verdachte en als getuige. Als verdachte in zijn eigen zaak wil hij graag toelichten waarom hij niet kan verklaren in zijn eigen strafzaak.’ Volgens de OvJ’s heeft hij het recht om dat achter gesloten deuren te doen. #Marengo

Meijering zegt dat het OM het debat over de situatie versmalt. ‘Het moet gaan over de positie van de kroongetuige als getuige. Misschien gaat hij achter gesloten wel heel erg op het gevoel spelen, dat het allemaal zo erg is.’ #Marengo

Meijering over de positie van de kroongetuige. ,,Er is sprake van steeds meer zand in de machine omdat meneer meer geld wil. Het gaat om geld.” Het gaat volgens Meijering helemaal niet om veiligheid, maar om geld. #Marengo

Meijering haalt 2 eerdere kroongetuigen aan, Peter La Serpe en Fred Ros. Van La Serpe is bekend dat hij 1,2 miljoen euro kreeg om zijn eigen veiligheid te regelen. ,,Ook nu gaat het ordinair om geld. Dit speelt al veel langer. Er worden gelegenheidsargumenten gebruikt.’ #Marengo

Het woord is nu aan Inez Weski, de advocaat van Taghi. Ook zij is van mening dat het verzoek van de kroongetuige om een en ander achter gesloten deuren toe te lichten moet worden afgewezen. #Marengo

Guy Weski stelt nog dat het gebruikelijk is om schorsingsverzoeken vanwege persoonlijke omstandigheden (‘hoe gênant die ook zijn’) die ook gewoon in de openbaarheid worden besproken. #Marengo

De rechtbank trekt zich drie kwartier terug om zich te beraden. ,,Uiterlijk twaalf uur gaan we verder.” #Marengo

De rechtbank heeft langer nodig voor het beraad over de vraag of kroongetuige Nabil B. zijn medische omstandigheden achter gesloten deuren uit de doeken mag doen. Zaak wordt pas om half 1 hervat. #Marengo

Het duurde uiteraard allemaal langer dan vooraf gedacht, maar de zitting in De Bunker wordt weer hervat. #Marengo

De rechtbank wijst het verzoek van kroongetuige Nabil B. af. ‘De noodzaak om vandaag die toelichting achter gesloten deuren aan te horen, is er volgens de rechtbank niet’. #Marengo

De verdediging van Nabil B. heeft zich voor tien minuten teruggetrokken om zich te beraden de procespositie. #Marengo

Peter Schouten zegt dat de schijn van partijdigheid is gewekt. Een soortgelijk verzoek van Taghi is eerder namelijk wel eerder gehonoreerd. ‘De rechtbank meet met twee maten. Wij wraken uw rechtbank.’ #Marengo

De wrakingskamer zal nu bijeen moeten komen om de wraking te beoordelen. #Marengo

Volgens advocaat Flokstra is de rechtbank gewraakt in de zaak van Nabil B. als verdachte. ,,Maar niet in die van mijn cliënt. En ook niet in de zaak waarin Nabil B. getuige is.” #Marengo

Advocaat Onno de Jong vraagt om het getuigenverhoor van Nabil B. op te schorten. Hij zou nu niet in staat zijn om te verklaren. Verwarring alom. De rechtbank gaat zich beraden en zegt dat de kroongetuige niet mag vertrekken. #Marengo

Iedereen praat nu door elkaar. De officier van justitie zegt dat de zaak weliswaar stil ligt in de zaak van Nabil B. Maar dat de zaken van de andere verdachten wel erg verweven zijn met die van de andere verdachten. #Marengo

De rechtbank gaat contact opnemen met een wrakingskamer om te bekijken hoe nu verder. #Marengo

Lees ook:

LIVE | Advocaten Nabil B. Wraken Rechtbank In Marengo-Proces

De advocaten van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo hebben vrijdag de rechtbank gewraakt. De advocaten hadden de rechtbank gevraagd de medische situatie van B. achter gesloten deuren te bespreken, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Yelle Tieleman 11 jun. 2021 Laatste update: 13:12

Advocaat Peter Schouten vroeg even bedenktijd na dat besluit en wraakte vervolgens. Volgens hem is de rechtbank partijdig. ,,De rechtbank behandelt onze cliënt anders dan andere verdachten.”

Twee weken geleden maakte Nabil B. via zijn advocaten bekend dat hij voorlopig zijn medewerking aan het Marengo-proces, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is, opschort. Hij wil geen vragen meer beantwoorden en ook niet meer in de rechtbank verschijnen, tenzij de rechtbank hem dwingt aanwezig te zijn. Zijn advocaten lieten de rechtbank weten dat de kroongetuige zich op dit standpunt stelt omdat het Openbaar Ministerie de veiligheid van het gezin van de kroongetuige onvoldoende zou kunnen borgen. De advocaten laakten het gebrek aan daadkracht en communicatie aan overheidszijde. 

Tegelijkertijd ging het Marengo-proces gewoon door. Een aantal moorddossiers werd besproken zonder dat de kroongetuige hierover kon worden bevraagd. Vandaag staat de behandeling van de dossiers rondom de vergismoord op Hakim Changachi en de poging moord op Khalid H. op het programma. De kroongetuige heeft toegegeven hier betrokkenheid bij te hebben en zal ook aanwezig zijn in de rechtszaal. Of hij vandaag wél gaat praten zal dus moeten blijken. De advocaten van de verdachten vinden dat hij antwoorden moet geven, omdat hij anders zijn overeenkomst met het OM breekt.”

De zaak is hervat. We horen zo hoe het nu verder gaat. #Marengo

De rechtbank zegt niet te berusten in de wraking. De wrakingskamer behandelt het verzoek van de kroongetuige vanmiddag om 3 uur. De zaak tegen Nabil B. is dus geschorst op dit moment. #Marengo

Het is dus niet realistisch te denken dat er vanmiddag nog een inhoudelijke behandeling van de zaken van de andere verdachten kan plaatshebben, concludeert de rechtbank. #Marengo

Over drie kwartier dus een wrakingszitting. Zowel Nabil B. en zijn advocaten, als de rechtbank krijgen de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten. #Marengo

Wrakingskamer kan om 15.00 uur beginnen, zegt de rechtbank. ‘Wij berusten ons niet in het wrakingsverzoek.’ #Marengo

Vandaag gaan we niet verder met de behandeling van de zaken Roos en Doorn. Op 21 juni worden die zaken weer besproken. #Marengo

‘Als u wil dat ik verschijn, dan verschijn ik’, zegt Taghi tegen de rechter. Over de zittingsdag op 21 juni. Hij wilde eigenlijk niet komen zei hij net. #Marengo

De vergismoord op Hakim Changachi en de poging tot liquidatie op Khalid H. worden nu pas op 21 juni behandeld. De verdachten zijn daar weer verplicht bij aanwezig. Ook Nabil B., afhankelijk van de afloop van de wrakingszitting. #Marengo

Mo Razzouki is boos. ,,Er is al zo veel vertraging opgelopen. En nu gebruikt hij weer een smoes omdat het hem te heet wordt onder de voeten. Hij is ziek op geld, hij is helemaal niet terminaal ziek. Hij zou zelfs zijn eigen moeder aan de duivel verkopen.” #Marengo

,,Het gaat om mijn vrijheid”, zegt Mo Razzouki. Hij vindt dat hij niet eerlijk wordt behandeld. ,,De kroongetuige heeft een deal getekend en moet die nakomen. En ik kan me niet verdedigen tegen wat hij zegt. Ik wil mijn recht krijgen.” #Marengo

Tegen de rechtbank zegt Mo Razzouki: ,,Kijkt u ook eens even naar mij!” Ridouan Taghi vindt dat Razzouki ,,alles netjes heeft verwoord. Ik sluit me erbij aan.” #Marengo

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/de-kroongetuige-marengo-proces

De zitting in #Marengo zit er nu op, over veertig minuten buigt de wrakingskamer van de @rbankamsterdam zich over het wrakingsverzoek van Nabil B.

Halfuurtje later dan gepland (het is en blijft het #Marengo-proces), maar de wrakingskamer gaat beginnen.

De rechtbank berust niet in de wraking. De rechtbank heeft een verzoek gekregen en daarop beslist. Daar blijkt geen vooringenomenheid uit’, zegt de rechtbankvoorzitter. #Marengo

Onno de Jong noemt de beslissing van de rechtbank ‘onbegrijpelijk’. ,,De kroongetuige heeft het idee dat er met twee maten wordt gemeten. Wij hebben het idee dat de rechtbank behoedzamer omgaat met de belangen van de medeverdachten.” #Marengo

Advocaat Peter Schouten van Nabil B. zegt dat medische redenen zelfs nog prangender zijn dan alleen persoonlijke omstandigheden. Hij zegt dat de medische toestand van Nabil B. ook consequenties kan hebben voor de waarheidsvinding. #Marengo

Het gevoel dat de rechtbank meet met 2 maten hebben Schouten, De Jong en Nabil B. al langer. Zo werd Nabil B. verweten een ,,tirade” te hebben gehouden, terwijl Nabil B. slechts de woorden van advocaat Nico Meijering overnam, zegt Schouten. #Marengo

Door de bestreden beslissing van de rechtbank heeft Nabil B. de facto nooit meer het recht om medische gronden aan te voeren, ,,omdát hij kroongetuige is. Dat kan niet”, zegt Schouten. #Marengo

Ook het OM krijgt de gelegenheid te reageren. ‘Wij vonden dat het verzoek zou moeten worden toegewezen.’ Maar OM stelt dat wrakingsverzoek geen verkapt rechtsmiddel is, dat ingezet kan worden om afgewezen verzoek ongedaan te maken. #Marengo

,,Het wrakingsverzoek moet worden afgewezen,” aldus de officier van justitie. Wijst erop dat de vergelijking met de zaak van Taghi niet opgaat. #Marengo

De officier van justitie zegt dat het verzoek van de verdediging van Nabil B. terecht is afgewezen. ,,Een afwijzende beslissing van een rechtbank is op zichzelf geen wrakingsgrond. Het is geen verkapt beroep.” #Marengo

Ook het Openbaar Ministerie vindt de vergelijking met het wel toewijzen van een sluiting van de deuren in het geval van Ridouan Taghi, niet opgaan. Het OM zegt dat het wrakingsverzoek moet worden afgewezen. #Marengo

Om verwarring te voorkomen: het OM wilde eigenlijk dat het verzoek van Nabil B. zou worden toegewezen, maar nu de rechtbank het heeft afgewezen, vindt het OM dat Nabil B. en zijn advocaten het ermee moeten doen. #Marengo

Schouten beaamt dat een negatieve beslissing op zichzelf geen grond is voor wraking van de rechtbank. Maar hij herhaalt dat in het geval van Taghi de rechtbank eerst aanhoorde wat zijn reden was om gesloten deuren te willen. Nabil B. kreeg die kans niet. #Marengo

De voorzitter van de wrakingskamer informeert nog even naar de vraag hoe veel haast er is om tot een uitspraak te komen. En zegt vervolgens zich te zullen inspannen om binnen een week met een beslissing te komen. Uiterlijk 18 juni. #Marengo

Nabil B. heeft zelf geen behoefte te reageren, laat hij weten. De beslissing van de wrakingskamer laat weten binnen een week met een beslissing te komen. ,,Uiterlijk 18 juni.” #Marengo

Zitting in #Marengo zit er nu op. Bedankt voor het volgen.

Lees ook:

Verdediging Kroongetuige Nabil B. Wraakt Rechtbank In Marengo-Proces

11 juni 2021

De verdediging van kroongetuige (en verdachte) Nabil B. heeft de rechtbank in het Marengo-proces gewraakt. De advocaten vinden het onterecht dat ze niet achter gesloten deuren mogen uitleggen hoe de persoonlijke en medische situatie van B. op dit moment is.

Nabil B. was vrijdag voor het eerst weer in de rechtszaal, nadat hij twee weken geleden zijn medewerking aan het Marengo-proces over onderwereldliquidaties voorlopig op had geschort. Onenigheid over de veiligheid van B. en zijn familie lag aan dat besluit ten grondslag.

De rechtbank had B. verplicht om vrijdag aanwezig te zijn, maar de kroongetuige weigerde te praten. Volgens zijn advocaten om medische en persoonlijke redenen die vertrouwelijke toelichting vereisen. Hij wilde alleen achter gesloten deuren zijn situatie toelichten, zonder aanwezigheid van de andere verdachten. De rechtbank vond dat niet nodig.

‘Met twee maten’

Daarop wraakten de advocaten van B. de rechtbank. Volgens advocaat Peter Schouten meet de rechtbank “met twee maten”. Hij zegt dat in de zaak van Taghi zo’n verzoek eerder wel is gehonoreerd. Volgens Schouten is daarmee de schijn van partijdigheid gewekt.

Vandaag zou de rechtbank de vergismoord op Hakim Changachi in januari 2017 behandelen waarvan ook Nabil B. verdachte is. In die zaak heeft hij de rechtbank gewraakt. De behandeling van het Marengo-proces loopt hiermee vertraging op. Andere rechters moeten nu beoordelen of de rechters in de zaak vervangen moeten worden. Zij beslissen uiterlijk 18 juni.

https://www.crimesite.nl/verdediging-kroongetuige-nabil-b-wraakt-rechtbank-in-marengo-proces/

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: