Nico Meijering-Flokstra #Marengo

Door : | 0 Reacties | Op : 28-10-2020 | Categorie : SoSo Blog

Rechtbankverslaggever De Telegraaf Saskia Belleman (Saskia Belleman was ook bij het hoger beroep van Willem Holleeder aanwezig)

Saskia Belleman heeft geretweet Peter C. Schouten@SchoutenLegal· Het is altijd fijn om deze berichten van mevrouw Belleman te lezen, beste volgers, dan bent u goed geïnformeerd. 👍

-Weski is klaar met haar verhaal. Na de pauze advocaat Nico Meijering. #Marengo

-De zaak #Marengo is hervat. Advocaat Nico Meijering zegt ervoor te pleiten dat de opgestapte rechter-commissaris terugkomt en haar werk voortzet.

-De verdachten mogen niet de dupe worden van het opstappen van de onderzoeksrechter, vindt Meijering. De verhoren verliepen naar behoren en met wederzijds respect, zegt Meijering. Tot een ,,ernstig misverstand” in augustus. #Marengo

-,,We zitten nu eenmaal in een bijzondere tijd waarin bijzondere dingen kunnen gebeuren”, zegt Meijering. Maar volgens de advocaat kunnen en moeten de verhoren bij de rechter-commissaris in goede harmonie verdergaan. #Marengo

-Meijering voorziet problemen als er een nieuwe onderzoeksrechter moet worden benoemd, die zich weer zal moeten inlezen op het gecompliceerde dossier. #Marengo

-Meijering is het er niet mee eens dat wordt gewacht met het horen van kroongetuige Nabil B., tot dat tijdens openbare zittingen kan gebeuren. De advocaat pleit ervoor om hem ,,in alle rust achter gesloten deuren” te horen. #Marengo

-Yelle Tieleman: Het OM zou graag zien dat de kroongetuige tijdens openbare zittingen wordt verhoord, maar daar is Meijering geen voorstander van. Hij wil dat dit in alle rust en achter gesloten deuren plaatsvindt bij de rechter-commissaris. #Marengo

-Meijering zegt dat het OM jarenlang de mogelijkheid om de kroongetuige te horen effectief heeft tegengehouden en daarna gooide corona roet in het eten. Vanaf 15 mei zijn er 3 verhoren geweest. #Marengo

-Dat het eind van de verhoren van de kroongetuige wel zo ongeveer in beeld is, klopt niet, zegt Meijering. ,,De verdediging heeft een eigen verhoorplan. Razzouki heeft daar veel input voor geleverd”, zegt Meijering. #Marengo

-Volgens Meijering is Nabil B. met nieuwe verklaringen gekomen en heeft hij bewezen zelfs onder ede te liegen. De advocaat verwijst naar de iPhone die in de cel van de kroongetuige werd gevonden. Daar heeft de verdediging nog wel wat vragen over. #Marengo

-Meijering zegt dat Nabil B. naast de iPhone ook PGP-telefoons in zijn cel had en toegang had tot het internet. De advocaat wil weten of de kroongetuige zijn ,,kennis wellicht heeft opgefrist” met het bezoeken van allerlei websites. #Marengo

-Het is dus van het grootste belang dat de kroongetuige zo spoedig mogelijk gehoord kan worden, zegt Meijering. de enigen die daar geen belang bij hebben zijn de kroongetuige ,,en mogelijk het Openbaar Ministerie”, zegt hij. #Marengo

-Mocht de opgestapte rechter-commissaris niet terugkomen, dan wil Meijering dat een van de rechters uit deze zittingscombinatie gedelegeerd rc wordt. Ook pleit Meijering voor het aanvangen van het verhoor van Nabil B. tijdens deze 4 pro formadagen. #Marengo

-Advocaat Christian Flokstra begint over Peter R. de Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. #Marengo

-Peter R. de Vries is in dienst getreden van advocaat Peter Schouten, en heeft nu als ondersteunend personeel een afgeleid verschoningsrecht. #Marengo

-Maar Peter R. de Vries kan niet worden gezien als ondersteunend personeel, zegt Flokstra. #Marengo

-Schorsing. De videoverbinding met de Parnassusweg waar een aantal journalisten de zaak volgt is uitgevallen. #Marengo

-De zaak wordt hervat. Flokstra gaat verder over De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Volgens Flokstra is er in deze constructie geen sprake van een afgeleid verschoningsrecht, maar een nieuw verschoningsrecht. #Marengo

-De Vries krijgt een eigen geheimhouderslijn waarmee hij kan communiceren met de kroongetuige, die niet mag worden afgeluisterd. Flokstra is het er overduidelijk niet mee eens. #Marengo

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/beroemdheden-als-getuige-in-de-rechtzaal

http://www.sosokitchen.nl/tegenstrijdige-verklaring-peter-r-de-vries

De Vries:

“Mr. Christian Flokstra stelt tijdens het Marengo-proces dat het ‘een circus’ wordt omdat ik als vertrouwenspersoon van de kroongetuige optreed. Een circus? Mooie vergelijking. De gedachte drong zich toen wel meteen bij me op dat híj – Flokstra – dan de clown is….”

-Flokstra gaat ook in op de zgn Dubai-observatie: het volgen van de advocaten Meijering en Van Kleef op hun reis naar Dubai, omdat het OM dacht dat ze Ridouan Taghi zouden ontmoeten. Dat bleek niet zo te zijn. #Marengo

-Yelle Tieleman: Advocaat @ChrisFloks is aan het woord en gaat in op de Dubai-observatie. Hij stelt dat het recent gevoegde proces-verbaal ‘geen recht doet aan de aard en ernst’ van de kwestie. Er zal veel meer duidelijkheid moeten komen vanuit het OM, aldus Flokstra. #Marengo

-Het OM moet integraal en transparant verantwoording afleggen over deze kwestie. Niet alleen vertellen wat er is gebeurd, maar ook hoe de belangenafweging heeft plaatsgehad en welke belangen een rol speelden, aldus Flokstra. #Marengo

-De beslissing om Meijering te volgen was gebaseerd op informatie van de TCI, het Team Criminele Inlichtingen. Flokstra wil weten uit welke bron de informatie afkomstig was dat Meijering mogelijk een ontmoeting zou hebben met Taghi. #Marengo

-Yelle Tieleman: Welke belangenafweging heeft het OM gemaakt, wil Flokstra weten. En wat is de rol van overheidsdiensten als de AIVD geweest? In de TCI-tip stond zelfs het vluchtnummer van Meijering. ‘Die wist mijn kantoorgenoot zelf niet eens.’ #Marengo

-Volgens Flokstra is het van belang dat de rechtbank precies weet hoe groot de inbreuk was. ,,Zijn Meijering en Van Kleef bij 2 ontmoetingen gevolgd? Zijn ze 4 dagen lang gevolgd? Daar willen we opheldering over.” #Marengo

-Flokstra wil ook weten waarom er gegevens moesten worden opgevraagd over het hotel waar Meijering tijdens een eerder verblijf zou hebben verbleven. ,,Waarom? Er was toch geen sprake van een vermoeden dat hij Taghi eerder ontmoette?” #Marengo

-Yelle Tieleman: Flokstra: ‘Wie is er verantwoordelijk geweest? Waren het de verbalisanten en de liaison? Of zat er een officier van justitie tussen? Wij willen duidelijkheid over deze kwestie.’ Noemt het ook frappant dat de Dubai Police verder geen info heeft verstrekt. #Marengo

-Yelle Tieleman: In het proces-verbaal zijn er twee ontmoetingen van Meijering vastgesteld. Maar dat kan niet de volledige waarheid zijn, aldus Flokstra. Dit omdat het verzoek aan de Dubai Police was om de advocaat vier dagen te observeren. #Marengo

-Yelle Tieleman: Om te voorkomen dat er steeds nieuwe processtukken worden gevoegd die weer nieuwe vragen oproepen, stelt Flokstra voor vier personen te horen bij de rechter-commissaris over de Dubai-observatie. Onder meer de liaison en de officier van justitie die toestemming gaf. #Marengo

-Meijering wees de rechtbank ook nog even op een tweet die zojuist is verstuurd door Peter R. de Vries. #Marengo (Zie hierboven)

-Saskia Belleman: Advocaat Meijering reageert gestoken op onderstaande tweet van Peter R. de Vries. Hij leest ‘m voor aan de rechtbank. #Marengo

-Yelle Tieleman: Onno de Jong, de advocaat van de kroongetuige, nam even het woord We zijn de stemmingmakerij zat. Meneer Meijering leest net een tweetje voor. Maar hij heeft er geen enkele moeite mee om mijn cliënt, die ook verdachte is, een moordenaar te noemen. Dat vind ik hypocriet.’ #Marengo

-Saskia Belleman: Advocaat Onno de Jong van de kroongetuige barst nog even los in kritiek op advocaat Meijering, die net een tweet van Peter R. de Vries voorlas waarin advocaat Flokstra ,,een clown” werd genoemd. #Marengo

Conclusie: Saskia Belleman niet objectief. Ik houd het op de Tweets van Yelle Tieleman.

Yelle Tieleman: Voor nu stop ik met het verslag. Dank voor het volgen. #Marengo

-Volgens de voorzitter van de rechtbank is het niet uitgesloten dat de zaak tegen Taghi’s rechterhand Saïd Razzouki zal worden afgesplitst. Hij wil niet het hele proces uitstellen in afwachting van de uitlevering door Colombia. #Marengo

-Yelle Tieleman: Nee, toch nog even een bericht. Mo Razzouki neemt nog het laatste woord en reageert op Onno de Jong. Die zegt dat hij de 1500 pagina’s kroongetuigeverklaringen goed heeft gelezen. ‘Daarin staat toch gewoon dat de kroongetuige een moordenaar is.’ #Marengo

-Yelle Tieleman: ‘Als iemand liegt dan noem je diegene een leugenaar. Als iemand toegeeft moorden te hebben gepleegd, dan noem je diegene een moordenaar. Wat is het probleem’, aldus Mo Razzouki. #Marengo

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/nieuwe-zittingsronde-in-monsterproces-marengo

http://www.sosokitchen.nl/🤔

http://www.sosokitchen.nl/het-pleidooi-van-het-om-zit-er-op-advocaat-inez-weski-mag-nu-als-eerste-reageren-marengo

http://www.sosokitchen.nl/vandaag-een-nieuwe-zitting-marengo

http://www.sosokitchen.nl/marengo

http://www.sosokitchen.nl/marengo-vervolg

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: