Rechtbank Doet Lijmpoging In Taghi-proces

Door : | 0 Reacties | Op : 16-09-2020 | Categorie : SoSo Blog

De rechtbank Amsterdam probeert in een opvallend initiatief de verstoorde verhoudingen in het grote liquidatieproces Marengo te herstellen. Dat blijkt uit een brief die is verstuurd aan alle procespartijen, in handen van RTL Nieuws.

Het Marengo-proces draait om hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, die samen worden verdacht van betrokkenheid bij zes liquidaties en een aantal pogingen daartoe. Het is een langslepend proces, waarin de gemoederen steeds hoger oplopen.

Vorige maand kwam het tot een uitbarsting, nadat het Openbaar Ministerie een aantal advocaten in verband had gebracht met het lekken van geheime informatie aan bendeleden van Ridouan Taghi.

Als het aan de rechtbank ligt komt er een verzoeningsgesprek met het Openbaar Ministerie en de betrokken advocaten. In de tussentijd is een serie verhoren die gepland stond, van de agenda gehaald. “Een paardenmiddel”, oordeelt hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de Open Universiteit.

Ingrijpende maatregel

Volgens Brinkhoff is het opschorten van de verhoren een ingrijpende maatregel. “Omdat die verhoren ontzettend belangrijk zijn voor de voortgang van het proces.”

Toch heeft Brinkhoff wel begrip en zelfs waardering voor de poging van de rechtbank om de verstoorde verhoudingen weer enigszins te herstellen. “Het moet werkbaar blijven. Anders ga je van rel naar rel en dat leidt af van waar het daadwerkelijk om gaat: een belangrijke rechtszaak over een serie liquidaties. Heel goed dat de rechtbank dit doet. Al vraag ik me af of het niet te laat is en de verhoudingen inmiddels te verziekt zijn om nog met elkaar in gesprek te gaan.”

Een inleidende zitting in het Marengo-proces vorige maand werd volledig overschaduwd door de ruzie tussen OM en advocaten. De advocaten die door het OM werden genoemd als mogelijke doorgeefluiken van geheime informatie aan de criminele organisatie van Taghi, reageerden woedend op de beschuldiging.

Oorlogsverklaring

Zo sprak Nico Meijering, die de broers Saïd en Mohamed R. vertegenwoordigt, van ‘een oorlogsverklaring’, en stelde zijn kantoorgenoot Christian Flokstra dat het OM zich te buiten was gegaan aan een ‘doelbewuste beschadiging’ van advocaten. “De kwaadaardigheid druipt er vanaf”, aldus Flokstra vorige maand in de rechtszaal.

De woede werd verder aangewakkerd nadat het AD onthulde dat Meijering en een andere kantoorgenoot, Leon van Kleef, door rechercheurs zijn gevolgd toen zij een cliënt wilden bezoeken in Dubai. Het OM had een tip ontvangen dat de advocaten mogelijk een bezoek zouden brengen aan Ridouan Taghi, destijds nog voortvluchtig. Het schaduwen van de advocaten leverde overigens geen bruikbare informatie op.

Ondertussen kwam advocaat Meijering ook nog in botsing met de rechter-commissaris, die achter gesloten deuren de verhoren van getuigen begeleidt. Het conflict draaide om het al dan niet uitschrijven van de volledige naam van de partner van kroongetuige Nabil B. in de onderzoekswensen die door Meijering waren ingediend. De rechter-commissaris verweet Meijering ‘een volstrekt gebrek aan respect voor de beslissingen van de rechter-commissaris’, wat Meijering er weer toe bracht de rechter-commissaris van vooringenomenheid te beschuldigen.

Gesteund door meerdere andere advocaten diende Meijering een wrakingsverzoek in. Als zo’n verzoek wordt toegewezen, moet de rechter-commissaris worden vervangen.

De wrakingskamer van de rechtbank oordeelde vorige week dat Meijering inderdaad reden kan hebben ‘zich onheus bejegend te voelen’. Omdat vooringenomenheid echter niet bewezen werd geacht, werd het wrakingsverzoek afgewezen.

Adempauze

De rechtbank Amsterdam lijkt na alle incidenten een adempauze te willen inlassen. Afgelopen week zouden opnieuw getuigen worden verhoord, onder wie kroongetuige Nabil B. Maar die verhoren zijn door de rechtbank van de agenda gehaald.

In een brief die vorige week is verstuurd aan betrokken advocaten en officieren van justitie schrijft de rechtbank eerst stil te willen staan ‘bij de ontstane dynamiek’. Hoge vertegenwoordigers van de rechtbank willen met het OM en advocaten in gesprek om ‘te reflecteren op de afgelopen periode en te bezien hoe de verhoren weer op een goede manier kunnen worden hervat’.

Vooralsnog staat vanaf 14 oktober een nieuwe serie verhoren gepland. Of er voor die tijd inderdaad een verzoeningsgesprek heeft plaatsgevonden, is onduidelijk. Het OM wil geen reactie geven op de uitnodiging van de rechtbank, evenals een aantal advocaten dat door RTL Nieuws is benaderd. Ook de rechtbank zelf geeft geen commentaar.

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5183409/rechtbank-doet-lijmpoging-taghi-proces

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/hoe-het-marengo-proces-een-persoonlijke-strijd-tussen-om-en-advocaten-werd

http://www.sosokitchen.nl/procureur-generaal-hoge-raad-moet-onderzoek-doen-naar-volgen-van-advocaten

http://www.sosokitchen.nl/zo-verliep-de-zitting-in-proces-marengo-om-is-realiteit-voorbij

http://www.sosokitchen.nl/advocaat-meijering-over-taghi-proces-zo-kan-dit-niet-verder

http://www.sosokitchen.nl/advocaten-in-liquidatiezaak-marengo-slaan-terug-we-worden-doelbewust-beschadigd

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Update:

Marengo: Rechtbank Wil Inzicht In Observatie Advocaten Dubai; Geen Getuigenverhoren

Amsterdam, 29 september 2020

Het Openbaar Ministerie dient in de strafzaak Marengo inzicht te geven in de observatie van twee advocaten tijdens een bezoek aan Dubai. Op dit moment ziet de rechtbank geen aanleiding om ook nog getuigen over de operatie te horen. De rechtbank wijst daarnaast het verzoek af om getuigen te horen over het zogenoemde 26Koper-proces-verbaal.

Beschadigingsactie

De rechtbank beslist daarmee vandaag op de verzoeken die tijdens de afgelopen pro-forma van Marengo door de advocaten werden ingediend. Volgens hen was de observatie van de advocaten in Dubai en de verstrekking van het 26Koper-proces-verbaal onderdeel van een bewuste, gecoördineerde beschadigingsactie van het OM, gericht op de integriteit van de verdediging. De rechtbank vindt dat zij die conclusie nu niet kan trekken. Wel dient het OM dus meer inzicht te geven in de operatie in Dubai.

Dubai

Eind augustus werd door een artikel in het Algemeen Dagblad duidelijk dat twee advocaten in juni 2019 in opdracht van het OM zijn geobserveerd tijdens een bezoek aan Dubai. Dat gebeurde als onderdeel van de zoektocht naar Ridouan T., die verdachte is in het Marengo-proces. Tijdens de afgelopen pro-forma vroegen de raadslieden de rechtbank een onderzoek in te stellen naar deze observatie.

OM moet inzicht geven in operatie Dubai

In haar beslissing schrijft de rechtbank dat berichten of uitlatingen in de pers of op zitting  onvoldoende zijn om nader onderzoek te (laten) doen naar de vraag of het OM in de zoektocht naar Ridouan T. grenzen heeft overschreden. Op dit moment moet het dossier wel zodanig worden aangevuld dat helder wordt wat er precies is gebeurd. Het OM dient daarom processen-verbaal aan het dossier toe te voegen waaruit duidelijk wordt hoe de inzet heeft plaatsgevonden, op basis van welke informatie en wat er daadwerkelijk is gebeurd in Nederland en Dubai.

Proces-verbaal 26Koper

De raadslieden hadden ook verzocht om getuigen te horen over het proces-verbaal (pv) van het politieonderzoek 26Koper, dat kort voor de pro-forma aan het Marengo-dossier werd toegevoegd. Dat pv bevat gedeelten uit de kluisverklaringen van de kroongetuige, afgezet tegen ontsleutelde PGP-gesprekken die door het OM worden toegeschreven aan een aantal Marengo-verdachten en aan hen gelieerde personen. Uit die gesprekken zou blijken dat een aantal bij naam genoemde advocaten in het Marengo-proces, informatie zou hebben gedeeld met derden op het moment dat hun cliënten nog in beperkingen zaten.

OM had weinig oog voor positie advocaten

De rechtbank stemt niet in met het verzoek om getuigen te horen over het pv en over de beslissing om het aan het Marengo-dossier toe te voegen. In het licht van het onderzoek naar de vermoede criminele organisatie rond Ridouan T. had het OM een gerechtvaardigd belang om het pv te voegen.

De rechtbank ziet echter niet het belang van het bij naam noemen van de advocaten. Het was het OM in het pv immers niet om het handelen van de advocaten te doen. Daarom had ook gekozen kunnen worden voor een andere, minder beschadigende wijze van verslaglegging. Het OM heeft naar het voorlopig oordeel van de rechtbank dan ook weinig oog gehad voor de positie van de advocaten. Het OM had zich moeten realiseren dat het risico op voor hen schadelijke berichten in de pers aanwezig was en dat het voor deze advocaten buitengewoon lastig zou zijn zich hiertegen te weren. Dat het OM dit pv heeft opgemaakt met als doel de reputatie van de advocaten te beschadigen, acht de rechtbank echter niet aannemelijk, gezien het hiervoor geschetste legitieme onderzoeksbelang dat de rechtbank op zichzelf bij het opmaken van het pv aanwezig acht. De rechtbank gaat ervan uit dat iedere advocaat zijn beroep uitoefent binnen de voor hem geldende gedragsregels. Dat is niet veranderd door de inhoud van het 26Koper-pv.

​Onderzoek door de deken

De rechtbank wijst er ook op dat de deken van de Orde van Advocaten inmiddels onderzoek gaat doen naar een aantal advocaten uit 26Koper. In dit onderzoek kunnen deze advocaten zich zonder hun plicht tot geheimhouding te schenden, verweren tegen (publicaties over) vermeende overtredingen van de gedragsregels. Dat is de plaats waar dergelijke vragen aan de orde dienen te komen.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Nieuws/Paginas/Marengo-Rechtbank-wil-inzicht-in-observatie-advocaten-Dubai-geen-getuigenverhoren

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/onderzoeksrechter-legt-zaak-taghi-neer-om-onaanvaardbare-bejegening-door-advocaten

Lees ook:

Politie Arresteerde Bijna De ‘Verkeerde Taghi’

De Nederlandse politie heeft in Dubai bijna een man laten arresteren, omdat hij op de voortvluchtige Ridouan Taghi leek. De persoon kwam in beeld toen hij met advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef sprak in een hotellobby. De advocaten werden in de jacht op Taghi door de politie geschaduwd.

Meijering en Van Kleef vlogen op 19 juni 2019 naar de oliestaat om hun cliënt Khalid J. te ontmoeten. Tijdens het gesprek met Khalid J., in een hotellobby in Dubai, schoof nóg een persoon aan. Dat die man bijna is gearresteerd, blijkt uit een nieuw proces-verbaal van de politie dat aan het Marengo-dossier is toegevoegd. Het OM heeft achteraf niet kunnen vaststellen dat het om Taghi ging.

Vlucht EK0148

De schaduwoperatie van de advocaten moet in alle haast zijn opgezet, blijkt uit het relaas. Pas twee dagen voordat de advocaten op het vliegtuig stappen, ontvangt de inlichtingendienst van de politie, het TCI, het volgende bericht: ‘De advocaat van Dino, de heer Meijering, vertrekt overmorgen, 19 juni 2019, met vlucht EK0148 om 15.20 uur vanaf Schiphol naar Dubai. Het is hoogstwaarschijnlijk dat hij daar de gezochte Ridouan Taghi gaat ontmoeten’.

Over de betrouwbaarheid van deze tip kan niet worden geoordeeld, meldt het proces-verbaal. Met Dino wordt de tot levenslang veroordeelde Dino S. bedoeld, die inderdaad wordt verdedigd door Nico Meijering. Wie het TCI heeft getipt, blijft onduidelijk.

Een dag voordat de advocaten naar Dubai afreizen, neemt de politie contact op met de eigen Liaison-Officer die in de oliestaat is gestationeerd. Uit het proces-verbaal: ‘In dit gesprek is besproken welke handelingen in het kader van de observatie zouden kunnen worden verricht.’ De liaison wordt gevraagd of het in Dubai een probleem kan worden dat de twee te observeren personen advocaten zijn. Die antwoordt dat het ‘geen belemmering zou zijn.’Die antwoordt dat het ‘geen belemmering zou zijn’.

Advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef werden in juni 2019 door de politie tot in Dubai gevolgd, waar ze een cliënt bezochten. De politie had een tip gekregen dat Meijering in Dubai een ontmoeting zou hebben met Ridouan Taghi. Die informatie bleek onjuist.
Advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef werden in juni 2019 door de politie tot in Dubai gevolgd, waar ze een cliënt bezochten. De politie had een tip gekregen dat Meijering in Dubai een ontmoeting zou hebben met Ridouan Taghi. Die informatie bleek onjuist. © ANP/AD

Helikopter 

Bij de politie leeft het idee dat Taghi mogelijk met een helikopter naar het bewuste hotel komt, want ze vragen om in de gaten te houden naar welke hotels Meijering gaat en of die beschikken over een helikopterlandingsplaats. Ook wordt gevraagd om gegevens van de hotels waar Meijering mogelijk in het verleden verbleef.

Het doel van de geheime operatie is helder: zodra Ridouan Taghi in beeld komt, moeten er opsporingshandelingen worden verricht om Nederlands meest gezochte crimineel van dat moment te arresteren.

‘Uiterlijke overeenkomsten’

De politie raakt op vrijdagmiddag 21 juni ervan overtuigd dat Taghi daadwerkelijk bij de advocaten in de hotellobby is aangeschoven. ‘Eén van de twee mannen betrof dezelfde man die op 20 juni 2019 een ontmoeting had met Van Kleef. De andere persoon betrof een man die qua uiterlijk overeenkomsten vertoonde met Ridouan Taghi. Verder bestond het vermoeden dat deze persoon bewust een bril en pet droeg om zijn identiteit te verhullen. Gezien deze bevindingen in combinatie met het voornoemde TCI-proces-verbaal heb ik via de Liaison Officer de Dubai Police verzocht om tot aanhouding over te gaan van de onbekende man met bril en pet’, schrijft een verbalisant in het proces-verbaal.

Maar in Dubai zijn er twijfels of het wel om Taghi gaat. ,,Op vrijdag 21 juni 2019 omstreeks 19.00 uur vernamen wij van de Liaison Officer dat Meijering en Van Kleef samen met de twee voornoemde mannen de lobby van het hotel hadden verlaten. Verder werd ons mede gedeeld dat men niet tot aanhouding over was gegaan, omdat men onvoldoende overtuigd was dat de onbekende man met bril en pet, de gezochte Ridouan Taghi betrof.”

https://www.ad.nl/binnenland/politie-arresteerde-bijna-de-verkeerde-taghi

Update: 13 oktober 2020

Rechtbank: Volgen Advocaten In Dubai Niet Van Belang In Zaak-Khalid J.

De rechtbank in Haarlem heeft dinsdag laten weten dat het schaduwen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in Dubai niet van belang is in de liquidatiezaak waar verdachte Khalid J. in terechtstaat. Het was J. met wie de raadslieden in Dubai een ontmoeting hadden.

Van Kleef is de advocaat van J. en eiste een nader onderzoek naar de schaduwactie in juni 2019. Zijn cliënt werd begin dit jaar aangehouden en zijn arrestatie kan volgens Van Kleef niet los worden gezien van het volgen van zijn persoon en kantoorgenoot Meijering.

Beide raadslieden werden in opdracht van de Nederlandse justitie gevolgd, omdat ze mogelijk een ontmoeting hadden met de toen nog voortvluchtige Ridouan T. Ze hadden echter met J. afgesproken.

Volgens de rechtbank was het Openbaar Ministerie (OM) in deze zaak, die de naam Himalaya draagt, niet op de hoogte van de politieactie in Dubai.

“Bovendien heeft de observatie om de verblijfplaats van Ridouan T. te achterhalen in juni 2019 plaatsgevonden, terwijl Khalid J. in de megazaak Himalaya op 1 oktober 2019 als verdachte is aangemerkt”, aldus de rechter. “De met de opsporing belaste ambtenaren hadden toen geen weet van zijn verblijf in Dubai.”

https://www.nu.nl/binnenland/6083610/rechtbank-volgen-advocaten-in-dubai-niet-van-belang-in-zaak-khalid-j.

Update: 14 oktober 2020

OM Hint Opnieuw Dat Advocaat Leon van Kleef Informatie Heeft Gelekt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de zaak tegen Richard R. een bericht besproken dat erop zou kunnen duiden dat advocaat Leon van Kleef de criminele organisatie van R. heeft voorzien van informatie over een strafzaak toen er nog beperkingen op zaten. De raadsman noemt dit onzin en spreekt van stemmingmakerij.

Het gaat om een bericht dat is aangetroffen op een iPhone van Issam B., een vermeend lid van de criminele organisatie van R., beter bekend als ‘Rico de Chileen’. B. zou een bericht van Muhammed S. hebben doorgestuurd aan R.

In het Marengo-proces werd de suggestie gewekt dat de raadsman informatie zou hebben verstrekt aan de criminele organisatie van Ridouan T. S., een cliënt van Van Kleef, doet zich in berichten voor als iemand die via de advocaat gevoelige informatie kan verkrijgen.

Diezelfde S. laat op 5 november 2015 weten van “Leon” informatie te hebben gekregen over het onderzoek naar de liquidatiepoging op Peter ‘Pjotr’ R. Die man overleefde op 5 november 2015 ternauwernood een aanslag op zijn leven in Diemen.

“Broer Leon zegt dat het er duidelijk op lijkt dat de politie dit heeft laten gebeuren!”, aldus het bericht. “Maar ze houden nog alles achter! Deze brief is via een contact van hem bij hem gekomen en deze brief was alleen voor die rechter-commissaris bestemd! Die brief is vernietigd! Ze (de schutters, red.) hebben een grote kans op een veroordeling, zoals hij het nu al ziet 12 tot 15 jaar mits er meer kan worden gelinkt. Als hij meer info ergens los kan trekken, dan meldt hij mij direct! Hermano (Richard R., red.) heeft een telefoon laten droppen bij hem, maar geen oplader zegt hij.”

Justitie noemt bericht relevant voor onderzoek

Het OM zegt dat dit bericht relevant is, “omdat er blijkbaar door Leon zes dagen na de poging tot liquidatie, terwijl de aangehouden verdachten in beperkingen zaten, informatie wordt verstrekt aan S.”, aldus de officier van justitie.

Dat de informatie blijkbaar interessant voor R. was, is volgens het OM een aanwijzing dat ‘Rico de Chileen’ betrokken is geweest bij de voorbereiding van de liquidatiepoging op Peter R. in Diemen. Crimineel Naoufal F. is veroordeeld voor betrokkenheid bij deze moordpoging en is volgens justitie een belangrijk lid van de criminele organisatie van Richard R.

Van Kleef wijst op gevaar

Van Kleef zegt in een reactie “niet meer verbaasd te zijn dat het OM dit bericht (van S., red.) zonder context in het dossier dropt”. Volgens de raadsman is het onderdeel van een “gecoördineerde aanval” op Ficq & Partners, het advocatenkantoor waar hij deel van uitmaakt.

“Ik noch iemand anders van ons kantoor heeft iemand bijgestaan in het onderzoek naar de moordpoging op Pjotr, dus hoe moet ik dan aan informatie zijn gekomen?”, vult Van Kleef aan.

Van Kleef benadrukt dat de rechtbank in de zaak-Marengo erop heeft gewezen dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met dit soort berichten, omdat het de vraag is of er wel de waarheid wordt gesproken.

https:/www.nu.nl/binnenland/6083899/om-hint-opnieuw-dat-advocaat-leon-van-kleef-informatie-heeft-gelekt

Update: 17 oktober 2020

Advocaat Nico Meijering: ‘We Zijn Onszelf Aan Het Verdedigen’

De strafpleiters in de zaak tegen de organisatie van Ridouan T. liggen onder vuur. Volstrekt onterecht, zegt advocaat Nico Meijering tegen Marian Husken en Harry Lensink. “Het Openbaar Ministerie heeft carte blanche gekregen en is daardoor losgeslagen.”

Podcast

https://www.nu.nl/de-willem/6084583/advocaat-nico-meijering-we-zijn-onszelf-aan-het-verdedigen

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: