Waarom is het ‘Al Aqsa’ gebied heilig voor Moslims ?

Door : | 1 Comment | Op : 25-07-2017 | Categorie : SoSo Blog

Voorop gesteld is de ‘Al Aqsa’ geen Palestijnse-, maar een Islamitische kwestie. Het gehele gebied waar de moskee met de zilveren koepel en het gebouw met de gouden koepel staat heet ‘Al Aqsa’.

Het gebouw met de gouden koepel heet ‘Kurbat al Sakhr’: de Rotskoepel en deze staat op de ‘Haram as Sharif’: de Tempelberg in ‘Bayt ul Maqdas’: ‘Al Aqsa Moskee’ te ‘Quds’: Jeruzalem.

De ‘Al Aqsa’ is de Derde Heilige Moskee op een rij, ná de ‘Masjid al Haram’ (de Gewijde Moskee te Mekkah) en ‘Masjid an Nabawi’ te Medinah (Moskee te Medinah).

Allah De Verhevene zegt in de Koran:

“Heilig is Degene Die ‘s-nachts Zijn dienaar (Moehammed) van de Masjid al Harâm (de Gewijde Moskee te Mekkah) naar de Masjid Al Aqsa heeft gebracht, waarvan Wij de omgeving hebben gezegend, opdat Wij hem van Onze Tekenen lieten zien. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.”

Soerah ‘Al Isrâ’: De Nachtreis 17:1

De ‘Al Aqsa’ is de eerste plek van de ‘Qiblah’: de Gebedsrichting. Alle Moslims verrichtten hun gebed richting de ‘Al Aqsa Moskee’. Op een later tijdstip beval Allah de Verhevene de Moslims om de Gebedsrichting te verplaatsen naar de Heilige ‘Kâ’bah’ te Mekkah. De volgende Verzen uit de Koran geven de verandering van de Gebedsrichting weer:

“De dwazen onder de mensen zullen zeggen: “Wat heeft hen zich doen afwenden van hun Qiblah (Gebedsrichting) die zij gewoonlijk in acht namen ?” Zeg: “Aan Allah behoort het Oosten en het Westen, Hij leidt wie Hij wil naar een recht Pad.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:142

“Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Moehammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah Leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (salât) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker Genadig, Meest Barmhartig voor de mensen.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:143

“Waarlijk, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich voortdurend tot de Hemel wendde, daarom wendden Wij jou (nu) naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht in de richting van de Masjid Al Harâm ( de Gewijde Moskee te Mekkah). En waar jullie je ook bevinden (en de salât gaan verrichten), wendt jullie gezichten in de  richting ervan. En voorwaar, degenen aan wie de Schrift is gegeven, weten zeker dat het de Waarheid van hun Heer is. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat zij doen.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:144

“En voor iedere (gemeenschap) is er een richting (Qiblah) waarheen die zich wendt. Wedijvert daarom met elkaar in goede daden. Waar jullie ook zijn, Allah zal jullie samen brengen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle dingen.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:148

“En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masjid Al Harâm(de Gewijde Moskee te Mekkah) en voorwaar, het is zeker de Waarheid van jouw Heer, en Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:149

“En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masjid Al Harâm, en waar jullie je ook bevinden, wendt dan jullie gezichten in haar richting, zodat de mensen geen argument tegen jullie hebben, behalve de onrechtvaardigen onder hen, en vreest daarom niet hen, maar vreest Mij, opdat Ik Mijn gunst aan jullie zal vervolmaken. En hopelijk zullen jullie rechte Leiding volgen.”

Soerah ‘Al Baqara’: De Koe 2:150

 

-‘Al Aqsa’ is de plek waar de Profeet Mohammed (salla Allaho âlayhi wa sallâm: vrede en zegeningen met hem) de Nachtreis naar de Hemel had gemaakt met het Hemelse Dier ‘Buraq’

-Tevens is het de plek waar de Profeet Mohammed (salla Allaho âlayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem) het gebed verrichte met alle Profeten die voor hem zijn geweest.

Overgeleverd door Abu Dhar al-Ghifari, dat hij zei:

“Oh Boodschapper van Allah, welke moskee was als eerste op aarde?” Hij (de Profeet) zei: “De Masjid Al Harâm” (de Gewijde Moskee te Mekkah). Ik zei toen: “Welke is daarna gekomen?” Hij (de Profeet) zei: “De Al Aqsa Moskee.” Ik zei: “Hoeveel tijd zat er tussen?” Hij (de Profeet) zei: “Veertig jaar. En waar dan ook het tijd is om te bidden, daar moet je bidden, want het is een moskee.”

Nadat Adam (âlayhi salam:vrede zij met hem) de Heilige Kâ’bah had gebouwd, kreeg hij het bevel van Allah de Verhevene om naar Jeruzalem te gaan en om ook daar een gebedsruimte te bouwen; het eerste gebouw dat gebouwd is in Jeruzalem. De Profeet Sôelaymân:Solomon (âlayhi salam: vrede zij met hem) heeft later de bouw van de Aqsa Moskee vernieuwd en uitgebreid.

De Profeet Mohammed (salla Allaho âlayhi wa sallam: vrede en zegeningen met hem) verteld:

“Toen Sôelaymân ibn Dawoed klaar was met het bouwen van Bayt ul Maqdis vroeg hij Allah om drie zaken: het oordelen (over zaken) wat in lijn is met Zijn oordeel, een domein (koninkrijk) die niemand na hem zou hebben en dat niemand er naartoe komt om er (alleen) te bidden behalve dat hij uit zijn zonden treedt zoals de dag dat hij geboren werd.”

De Profeet zei vervolgens:

“Wat betreft twee zaken, die heeft hij gekregen en ik hoop dat hij de derde (zaak) ook heeft gekregen.”

De ‘Al Aqsa Moskee’ is een van de drie speciale, begunstigde Moskeeën, waarbij het toegestaan is om ernaar te reizen met de intentie van aanbidding.

Boechari & Moeslim

(Zie tevens artikelen deel 1 t/m 7 die ik in de Ramadan heb geplaatst)

 

 

 

 

 

Comment (1)

  1. posted by Max on 10-05-2021

    Jeruzalem is altijd Joods geweest. De joodse band met Jeruzalem is oeroud en sterk. Meer dan drieduizend jaar geleden maakte het jodendom een heilige stad van Jeruzalem, en gedurende die hele tijd zijn joden sterk met de stad verbonden gebleven(met een joodse meerderheid gedurende de hele vorige eeuw).Jeruzalem met al haar namen (zoals Zion) wordt vele malen in de Bijbel genoemd toen er nog geen moslims waren.De heiligste plaats in het jodendom is de stad Jeruzalem. Hier staat de Olijfberg: de meest heilige joodse begraafplaats.In Jeruzalem is nog een andere heilige plek: de Klaagmuur op de Tempelberg. Dit is het enige stuk muur dat nog over is van een joodse tempel die werd verwoest door de Romeinen in 70 na Christus.Ondertussen vernietigt de moslim waqf Joodse restanten op de Tempelberg…Jeruzalem staat niet één keer beschreven in de Koran als een mogelijke heilige stad voor de islam. Wel Mekka en Medina, maar niet Jeruzalem.Deze stad is nooit de hoofdstad van een soevereine moslimstaat geweest en nooit een centrum voor islamitische cultuur of geleerdheid.Moslims bidden ook niet met hun gezicht richting de Al-Aksa moskee.Tijdens de twintig jaar (tussen 1948-1967) dat Oost- Jeruzalem en de Oude stad onder Jordaans bestuur vielen, heeft niemand ooit gesproken over “Jeruzalem de hoofdstad van Palestijnen”, met geen woord.Plotseling, na Juni 1967, toen Israël in de Zesdaagse Oorlog de stad weer verenigde, toen werd Jeruzalem geclaimd als de exclusieve hoofdstad van het Palestijnse volk.Grappig!…

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: