Fijne Vrijdag-Jumu3a!

Door : | 0 Reacties | Op : 25-09-2020 | Categorie : SoSo Blog

Lessen uit Surah Al Baqara-De Koe: David en Goliath

(Dawoed=David, Talut=Saul en Jalut=Goliath)

Zie tevens onderstaande video’s. Moeite waard om te bekijken. In het Engels gesproken.

Fijne Vrijdag-Jumu3a gewenst,

Sosokitchen.nl

“Hebben jullie niet gedacht aan de leiders van de Kinderen van Israël na (het heengaan van) Mozes? Toen zij tegen een Profeet van hen zeiden: “Wijs voor ons een koning aan en wij zullen op het Pad van Allah strijden.” Hij zei: “Zullen jullie je dan van het strijden afhouden, als het strijden jullie voorgeschreven is?” Zij zeiden: “Waarom zullen wij niet op het Pad van Allah strijden als wij uit onze huizen zijn verdreven en (die) van onze kinderen?” Maar toen het strijden hen geboden was, keerden zij zich ervan af, behalve een paar van hen. En Allah is zich goed bewust van de onrechtvaardigen.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:246

“En hun Profeet zei tegen hen: “Waarlijk Allah heeft Thālōet voor jullie als koning aangewezen.” Zij zeiden: “Hoe kan hij een koning voor ons zijn, terwijl wij meer recht hebben op het koningschap dan hij en hem geen overvloed aan bezittingen is gegeven?” Hij zei: “Waarlijk, Allah heeft hem boven jullie uitverkoren en heeft hem overvloedig voorzien in kennis en lichaamskracht. En Allah geeft Zijn koningschap aan wie Hij wil. En Allah is Allesomvattend, Alwetend.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:247

“En hun Profeet zei tot hen: “Waarlijk! Het teken van Zijn koningsschap is dat er tot jullie de ark des verbonds komt, waarin vrede en zekerheid is van jullie Heer en waarin zich een nalatenschap bevindt van wat is nagelaten door de familie van Mozes en de familie van Hārōen. De Engelen zullen hem (de ark) dragen. Waarlijk, hierin is een teken voor jullie, als jullie gelovigen zijn.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:248

“Toen Thālōet met zijn leger optrok, zei hij: “Waarlijk! Allah zal jullie bij een rivier beproeven. Wie daarvan drinkt, behoort niet tot mij en wie daarvan niet proeft, behoort tot mij, behalve degene die maar een handvol neemt.” Maar toch dronken zij daarvan, behalve een paar van hen. Dus toen hij, en degenen die hem geloofden (de rivier) waren overgestoken, zeiden zij: “Deze dag hebben wij geen macht tegen Djālōet (Goliat) en zijn strijdkrachten.” Maar degenen die met zekerheid wisten dat zij hun Heer zouden ontmoeten, zeiden: “Hoe vaak heeft een kleine groep al niet een machtig leger verslagen met Allah’s hulp?” En Allah staat aan de kant van de geduldigen, (want Zijn hulp komt samen met geduld).”

Surah Al Baqara-De Koe 2:249

“En toen zij naderden om Djālōet (Goliat) met zijn leger te ontmoeten, riepen zij: “Onze Heer! Geef ons geduld en maak ons de overwinnaars over de ongelovige mensen.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:250

“Dus versloegen zij hen met Allah’s hulp en Dāwōed doodde Djaloet en Allah gaf hem het koningschap en de Wijsheid (het Profeetschap) en Hij onderwees hem wat Hij wilde. En als Allah niet een deel van de mensen door een ander (deel) zou verstoten, dan zou de aarde waarlijk vol ellende zijn. Maar Allah is de Bezitter van gunsten voor de werelden.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:251

“Dit zijn de Verzen van Allah, Wij reciteren het aan jou met Waarheid en waarlijk, jij (O Mohammed) bent een van de Boodschappers.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:252

“Dat zijn de Boodschappers van wie Wij sommigen boven de anderen hebben uitverkoren; tegen sommigen van hen heeft Allah gesproken; anderen heeft Hij in graden verheven; en aan Jezus, de zoon van Maryam hebben Wij duidelijke Bewijzen gegeven, en hem met de geest der heiligheid ondersteund. En als Allah het gewild had, dan hadden opeenvolgende generaties niet met elkaar gevochten nadat de duidelijke verzen van Allah tot hen gekomen waren, maar zij verschillen van mening; sommigen van hen geloven en anderen geloven niet. Als Allah het gewild had dan hadden zij niet tegen elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.”

Surah Al Baqara-De Koe 2:253

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: