Marengo-Proces Vervolg

Door : | 0 Reacties | Op : 30-06-2021 | Categorie : SoSo Blog

In de bunker gaat zo weer een zitting van start in het proces #Marengo. Dat werd gisteren afgesloten met een explosieve bloemlezing door advocaat Meijering van berichten die kroongetuige Nabil B. aan zijn vriendin schreef.

Zie vooraf:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces-spannend

Uit die berichten bleek dat de kroongetuige vooral hoopt veel geld te verdienen aan zijn deal met justitie. Precies waar parlementsleden bij de totstandkoming van de kroongetuigenregeling al bang voor waren. #Marengo

De advocaten van kroongetuige Nabil B., Peter Schouten en Onno de Jong, komen zo met een verklaring. #Marengo

Advocaat Peter Schouten neemt het woord. ,,Het kost veel geld om de rest van je leven te worden beschermd tegen de criminelen die je dood willen hebben. Dat is nergens ter wereld anders. Het OM blijft de beveiliging onderschatten.# #Marengo

De beveiliging van Nabil B. en zijn familie is slecht geregeld, tot op de dag van vandaag, zegt Nabil B. De kroongetuige is daar terecht woedend over. ,,De berichten van gisteren zijn verongelijkte, humeurige pillowtalk”, zegt Schouten. #Marengo

Schouten zegt dat hij en De Jong bereid zijn om de vaste Kamercommissie voor veiligheid en justitie vertrouwelijk in te lichten over de stand van zaken. Volgens hem gaan de discussies niet om miljoenen,,,zoals het kamp T suggereert, maar om honderden euro’s.” #Marengo

Advocate Weski van ‘kamp T’ (Taghi) wil meteen reageren. ,,Ik hoor de raadsman spreken over geld en andere dingen, maar ik heb er ernstig bezwaar tegen dat er wordt gesuggereerd dat er een kamp T en dat er sprake was van een soort gecoördineerde actie.”

Weski beschouwt dat overduidelijk als een poging om het niet te hoeven hebben over de inhoud van de berichten van Nabil B. ,,Ik vind deze wijze van reageren niet passen in een openbare zitting. Laten we ons tot de feiten beperken.” #Marengo

Advocaat Flokstra is niet verbaasd over de relatie. ,,Dat de verdediging van de kroongetuige niet gelukkig is met het feit dat wij die berichten naar voren hebben gebracht, snap ik. Maar de bedragen die worden genoemd zijn door de kroongetuige genoemd. Niet door ons.” #Marengo

Flokstra zegt dat Schouten hem en Meijering in ‘Kamp T’ probeert te plaatsen. ,,Dat is van geen enkele niveau meer. Er is geen Kamp T. We behoren daar niet toe. Wij verdedigen de belangen van onze cliënt (Mo Razzouki) naar eer en geweten.” #Marengo

De 2de advocaat van de kroongetuige, Onno de Jong, wil nog ,,een persoonlijke noot” kwijt. Dat gaat over de berichten over de 1,8 miljoen die kroongetuige Fred Ros zou hebben gekregen. En de opmerkingen over ‘adv 1 en adv 2″. #Marengo

Flokstra legt uit waarom de twee vorige advocaten van Nabil werden aangeduid als Advo1 en Advo2. ‘Uit de berichten was op te maken dat het ging om De Jong, want hij wás de advocaat van Ros. Bovenden treden de andere twee niet meer op in deze zaak.’ #Marengo

De Jong vindt dat zijn naam ten onrechte weer wordt verbonden met allerlei schadelijke dingen die zouden zijn gebeurd. ,,Men heeft kennelijk geen idee wat dit doet met mijn veiligheid en die van mijn gezin.” #Marengo

De Jong stond in het proces #Passage kroongetuige Fred Ros bij. ,,Al vanaf het begin deden financiële verhalen de ronde. Ik sta meer kroongetuigen bij en verhalen over geld gaan steeds een eigen leven leiden.” #Marengo

De Jong zegt zich ,,nooit te bemoeien met het geld en ik weet er ook niks van. Dat doet een andere advocaat. Die 2 trajecten worden strikt gescheiden gehouden en daar hou ik me aan. Ik schaar de berichten onder grootspraak en een poging tegen elkaar op te bieden.” #Marengo

Flokstra zegt dat De Jong en Schouten de berichten ook konden lezen. ,,Ik ging er vanuit dat ze die wel kenden.” Flokstra zegt dat het veiligheidsargument steeds wordt ingebracht ,,vooral om ons klappen te geven. Ik ben niet meer onder de indruk.” #Marengo

Het Openbaar Ministerie houdt op dit gebied de kaart nog even tegen de borst. De officier van justitie komt later met een reactie, maar gaat het eerst hebben over de verzoeken om de hechtenis van verdachten te beëindigen. #Marengo

Nu gaat het OM reageren op hetgeen gisteren naar voren is gebracht. Te beginnen met de verzoeken om het opheffen of schorsen van de voorlopige hechtenis. #Marengo

Het OM vindt dat er nog voldoende ernstige bezwaren zijn tegen schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachten die nog vastzitten. #Marengo

De verdediging van een aantal verdachten wil de partner van kroongetuige Nabil B. op zitting horen over de inhoud van de iPhone waarover B. bleek te beschikken. Dat wees de rechtbank eerder af, omdat de kroongetuige er zelf nog niet over is gehoord. #Marengo

Ook wilde de verdediging van enkele verdachten meer weten over het ‘gunstbetoon’ aan de kroongetuige: een belofte dat de nieuwe, ongunstiger regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling, niet voor hem zou gelden. #Marengo

Volgens het OM gaat het om een bevoegdheid van de officier van justitie, die relatief gering van omvang is, maar wel van invloed is op de bereidheid van de getuige op het afleggen van een verklaring. #Marengo

Uit het proces-verbaal blijkt dat de berichtenwisseling tussen de kroongetuige en de partner zijn teruggehaald. En dat geldt ook voor de zoekgeschiedenis. De verdediging vroeg zich af waarom er niet meer is veiliggesteld. Mogelijk is niet alles teruggehaald. #Marengo

Het OM is van mening dat lang niet alle berichten van de iPhone 5 van Nabil B. relevant zijn voor het dossier, zo stelt de officier. De verdediging van Mohammed R. heeft zich volgens het OM niet aan de afspraken gehouden door de berichten van Nabil B. te openbaren. #Marengo

OM zegt nu in een reactie not amused te zijn met de wijze waarop Meijering & Flokstra gisteren de app-berichten van Nabil B. heeft gepresenteerd. ‘Door de werkwijze van de verdediging van R. wordt het OM feitelijk buitenspel gezet.’ #Marengo

Volgens het OM zou Meijering namen zelf hebben ingevuld, die Nabil zelf niet noemde. ‘Dat kan een verkeerde suggestie wekken. Het is de vraag of de interpretatie van de verdediging recht doet aan de berichten.’ OM zegt alle berichten zelf nog eens goed door te nemen. #Marengo

Het OM wil niet dat verslag zoals Meijering dat heeft gemaakt wordt opgenomen in het dossier. En wijst er op dat ‘inzage’ niet betekent dat eea indirect voeging in dossiers betekent. ‘We verzoeken de rechtbank om de verdediging te houden aan de gemaakte afspraken.’ #Marengo

Het OM reageerde ook nog op de opmerking van advocaat Flokstra, die zei ,,niet onder de indruk te zijn van het veiligheidsargument” dat advocaat De Jong van de kroongetuige aanvoerde. Advocaten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, zegt de OvJ streng. #Marengo

Advocaat Meijering wilde ook inzicht in de financiële afspraken die met de kroongetuige zijn gemaakt. Dat verzoek was gebaseerd op de berichten uit de iPhone. Het OM wijst dat verzoek af. Nabil B. zegt alleen wat hij wil, niet wat hij krijgt. #Marengo

Interessant: lees ook: Kroongetuige La S. krijgt 1,4 miljoen

https://www.google.com/amp/s/amp.nos.nl/artikel/352929-kroongetuige-la-s-krijgt-1-4-miljoen

Na een schorsing van ruim anderhalf uur is de zitting weer hervat. #Marengo

Het OM zegt dat er wat betreft inzage van het tweede gedeelte van de iPhone van de kroongetuige voorwaarden gesteld zouden moeten worden. Niet alles zou zomaar in de openbaarheid gebracht moeten worden, stelt het OM. #Marengo

Het OM beklaagde zich vanochtend over het feit dat er namen in het pleidooi van Meijering/Flokstra stonden, maar dat vindt Flokstra selectief. Hij zegt dat hij “geen ongemak” zag bij het OM toen er namen van advocaten in het beruchte 26Koper proces-verbaal stonden. #Marengo

“We hebben niet gezegd dat het allemaal klopt wat er staat, we zeggen: dit is wat de kroongetuige zegt”, aldus Flokstra. Hij vindt het veiligheidsargument dat wordt gebruikt door Onno de Jong niet gepast is. #Marengo

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/waarheidsvinding-vs-eigenbelang

Lees ook:

OM Deed Appjes Nabil B. Af Als Persoonlijk En Niet Relevant

30 juni 2021OM deed appjes Nabil B. af als persoonlijk en niet relevant

Het Openbaar Ministerie in de Marengozaak wil nog niet inhoudelijk reageren over de dinsdag naar buiten gebrachte appjes van kroongetuige Nabil B. aan zijn vriendin. In die appjes lijkt B. erop belust lijkt te zijn om het Openbaar Ministerie financieel een poot uit te draaien in de onderhandelingen over zijn deal.

Door @Wim van de Pol

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra kregen inzage in deze appjes, die op een iPhone van B. stonden. Deze telefoon (zo bleek pas veel later) had de kroongetuige vanaf het najaar van 2017 een paar manden lang in zijn cel gehad.

Door het naar buiten brengen van de appjes door de advocaten (van onder meer Mohamed Razzouki) schenden de advocaten afspraken, aldus de officieren van justitie. De advocaten hadden de appjes alleen ‘ter inzage’ gekregen. De officieren van justitie zeiden woensdag op zitting voor de rechtbank dat de appjes daarom niet zomaar allemaal kunnen worden opgenomen in het dossier. Het OM had vooraf met de advocaten willen discussiëren over de relevantie van de berichten.

De advocaten in het Marengo-proces zijn boos op het OM omdat nu blijkt dat deze appjes wel degelijk relevante informatie bevatten over de positie van de kroongetuige in zijn onderhandelingen met het OM, en dus van belang zijn voor zijn geloofwaardigheid. Het Openbaar Ministerie heeft deze appjes eerder afgedaan als persoonlijk en niet van belang.

Betrouwbaarheid

De advocaten willen op grond van de informatie in de appjes veel meer weten over toezeggingen die aan B. zijn gedaan, en over zijn afspraken, en ze willen verschillende getuigen nader aan de tand voelen. Ze menen ook dat de betrouwbaarheid van de verklaringen verder zijn aangetast.

Dat laatste ook al omdat het nog de vraag is over welke (internet)informatie of informatie uit het politiedossier de kroongetuige in die cruciale periode kon beschikken. De kroongetuige deed zijn uitspraken namelijk vlak voordat hij zijn eerste overeenkomst over zijn verklaringen met het OM tekende (dat was direct na de Kerst van 2017).

‘Tot de laatste cent’

Daarnaast bereidde B. zich toen voor op een financiële overeenkomst met justitie waarin ook de afspraken over zijn veiligheid en die van familieleden begrepen is. B. schetste zijn gesprekspartner Team Getuigen Bescherming (TGB) als de ‘grootste maffia van de wereld’. Hij adviseerde zijn vriendin gesprekken met TGB op te nemen (‘Doe je dictafoon aan (…) Neem gesprek op’).

TGB zou moeten betalen voor zijn coöperatie omdat de Marengo-zaak zo groot is (‘Wegtrappen en klaar? No way helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent’). Hij beschouwde zich als de ‘kip met gouden eieren’ en appte verder onder meer: ‘Ze willen ons afkopen met poep. Ze willen je minimum geven. Ze proberen gaat ze niet lukken.’ Zijn toenmalige advocaten (waarschijnlijk onder meer de vermoorde Derk Wiersum) vond hij in de onderhandeling niet hard genoeg en ‘te goedgelovig’.

https://www.crimesite.nl/om-deed-appjes-nabil-b-af-als-persoonlijk-en-niet-relevant/

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: