Zo Verliep De Zitting In Proces Marengo: ‘OM Is Realiteit Voorbij’

Door : | 0 Reacties | Op : 03-09-2020 | Categorie : SoSo Blog

In de grote liquidatiezaak Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten reageren de drie officieren van justitie op de vele zware verwijten die advocaten het OM op 27 augustus maakten. Paul Vugts houdt je in dit liveblog op de hoogte vanuit de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

….. 

15:47 Liveblog stopt hier. Na Meijering krijgen nog enkele andere advocaten de kans op het Openbaar Ministerie te reageren, maar het liveblog stopt hier omdat de hoofdpunten zijn behandeld en ander werk wacht. Wanneer de rechtbank beslist over alle verzoeken, is nog onbekend.

‘Zie je wel dat jullie te dicht op die criminelen zaten?’Meijering heeft in de ‘turbulente weken’ die achter hem liggen ‘een ex-magistraat’ gesproken die zei: ‘Joh, als jullie daar (in Dubai) waren kapotgeschoten, hadden de kranten volgestaan met: ‘Zie je wel dat ze te dicht op die criminelen zaten’.’ Meijering: “Zo is het. Dat paste ook als we daar in Dubai gewoon ergens in een kerker terecht waren gekomen.” Meijering ziet ‘een gewelddadige beweging’ van het OM tegen ‘advocaten die niet aan de kant staan waar de sympathie direct naar uitgaat’. “In dat denken is het ook niet meer erg als advocaten over de kling worden gejaagd.”Meijering baalt er van dat zelfs ministers zich niet tegen de handelwijze van het Openbaar Ministerie hebben gekeerd. “Hoe lang gaat het nog duren voor er twee kroongetuigen opstaan die zeggen dat ik ze heb gevraagd iemand te vermoorden? Het wordt steeds gekker. U (de rechtbank) moet nader onderzoek naar het handelen van het Openbaar Ministerie doen, anders gaat het van kwaad tot erger.”

‘Khalid J. oproepen als getuige’

Meijering wil dat zijn (vanwege een andere liquidatiezaak gedetineerde) cliënt Khalid J. wordt verhoord in de zaak Marengo. Die zal bevestigen dat hij zijn advocaten Meijering en Leon van Kleef inderdaad heeft gesproken in Dubai. Hij weet ook dat de observanten een tweede persoon hebben gezien met wie de raadslieden daar spraken en zegt daarover na zijn arrestatie te zijn verhoord.

Meijering denkt dat Khalid J. ook kan vertellen dat zijn collega en hijzelf in hun gesprek met Khalid J. ‘direct zijn afgeluisterd’ – wat een grove misstap zou zijn van het Openbaar Ministerie.

‘Als de kroongetuige had gezegd dat hij Meijering in zijn bakfiets vol dossiers had zien rijden, had het nog interessant kunnen zijn’

De kroongetuige had ‘vrijwel niets concreets’ gezegd over het lekken door advocaten naar de organisatie van Ridouan Taghi, dus ‘verificatie’ van zijn uitspraken in het inmiddels veelbesproken proces-verbaal over dat beweerde lekken door advocaten was niet nodig. Meijering: “Als de kroongetuige had gezegd dat hij die Meijering in zijn bakfiets vol dossiers naar anderen dan zijn cliënt had zien rijden, had het onderzoek nog interessant kunnen zijn, maar dat is hier absoluut niet het geval.”

Meijering handhaaft alle gedane verzoeken tot nader onderzoek. Dreigend tot de rechtbank: “Afwijzing wordt als buitengewoon ongelukkig ervaren.”

‘Bakken met olie op het vuur’ door niet wegsturen onderzoeksrechters

De ‘wrakingskamer’ van de rechtbank die maandag weigerde twee onderzoeksrechters in de zaak weg te sturen omdat ze de schijn hadden gewekt vooringenomen te zijn, zoals Meijering had gevraagd, zorgt ‘voor bakken vol olie op het vuur’. 

In de zaak 26Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten (van wie het kantoor van Meijering er vijf bijstaat) ‘gaat het van kwaad tot erger’.

Meijering: “Een hongerig Openbaar Ministerie heeft de verdediging voor de leeuwen gemieterd. De integriteit van de verdediging is in twijfel getrokken en de bezwaren van d verdediging daartegen zijn volgens de officieren van justitie onterecht.”

Raadsman Nico Meijering: ‘Edelachtbaar college: trap er niet in!’

Flokstra’s kantoorgenoot Nico Meijering, neemt het stokje over.  Tot de rechtbank: “Edelachtbaar college: trap er niet in!” Meijering herhaalt de argumenten die de vereniging van cassatie-advocaten in een brief had opgesomd, tegen de handelwijze van het Openbaar Ministerie dat vindt dat Meijering en zijn kantoorgenoot Leon van Kleef in de zomer van 2019 mochten worden geschaduwd tot in Dubai, in de jacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi.  

“Ik neem al die argumenten over en maak die tot de onze.” Weer tot de rechtbank: “Staat u het OM niet toe zich te beperken tot enkele processen-verbaal (over het heimelijk volgen van het advocatenduo dat in Dubai cliënt Khalid J. bezocht), want dan gaat het hier mis met het eerlijke proces.”

‘Het OM is alle realiteitszin voorbij.’

“Het OM is alle realiteitszin voorbij,” zegt Flokstra. “Hoe kan een burger zich nog vrijelijk tot een advocaat wenden als die geen verschoningsrecht heeft over de vraag of die burger zich tot hem heeft gewend? Die vrije toegang topt advocaten is zó belangrijk! Het verschoningsrecht is gekoppeld aan de geheimhoudingsplicht die de advocaat heeft. Die zijn wezenlijk om een eerlijk proces te kunnen garanderen.” 

Iedereen moet ‘vrij en onbelemmerd’ met een advocaat kunnen communiceren, herhaalt Flokstra. “Als de stelling van de hoofdofficier van justitie en de officieren van justitie hier juist is, zouden de opsporingsdiensten een advocaat bijvoorbeeld naar het doel van zijn reis kunnen vragen. Een advocaat zou zelfs door de rechter verplicht kunnen worden zulke vragen te beantwoorden. Het OM geeft er blijk van totaal geen oog meer te hebben voor ieders rol in het strafproces.”

“Hier was maar één belang: Taghi pakken. Alle andere belangen zijn genegeerd, als men zich daar al bewust van was. Dat is schokkend te ervaren,” zegt Flokstra. “Dit is werkelijk een magistratelijk OM onwaardig en doet vrezen voor de toekomst. Dat het OM nu pas, betrapt door het Algemeen Dagblad (dat over het schaduwen van de advocaten had bericht) aanbiedt met een proces-verbaal te komen, benadrukt het belang van nader onderzoek.”

‘Stuitend dat het OM zich nu distantieert van koppen in de media’

Christian Flokstra noemt het ‘stuitend’ dat het Openbaar Ministerie zich niet keert tegen koppen in sommige media waarin advocaten ‘boodschappenjongens’ van de groepering Taghi zijn genoemd.


Dat het schaduwen in Dubai nog steeds ‘wordt verdedigd’ door het OM, vindt Flokstra minstens zo erg. “De advocatuur is vogelvrij verklaard. Het OM laat zien geen enkele notie te hebben van de bijzondere rol van advocaten in het strafrecht,” zegt Flokstra. “De bescherming van de rol, taak en functie van de advocaat wordt door het OM opzettelijk vernauwd. De aard en omvang van het verschoningsrecht en de geheimhoudersfunctie (het recht te zwijgen en onbespied te blijven) van de advocaat wordt genegeerd.”

Advocaten reageren

Iedereen is weer terug van de lunch. Het Openbaar Ministerie reageert nog op een paar laatste punten die de advocaten hadden gemaakt. 

Nu komen Christian Flokstra als eerste advocaat aan het woord om te reageren op het Openbaar Ministerie, dat geen nader onderzoek wil naar het schaduwen van zijn kantoorgenoten tot in Dubai en naar de totstandkoming van het proces-verbaal over het ‘lekken’ door advocaten naar de vermoede groepering van Ridouan Taghi.
“De handen worden weer gewassen in onschuld. Des te belangrijker is u nader onderzoek doet,” zegt Flokstra. 

De officieren van justitie negeren een boel van de felle kritiek die de advocaten op 27 augustus hadden geuit. Weer doet het OM volgens hem alsof het verifiëren van uitspraken van kroongetuige Nabil B. het doel van dat proces-verbaal was, terwijl het geen ‘zakelijke opsomming was’, maar ‘duidelijk was gericht op het beschadigen van een aantal advocaten’. “Het proces-verbaal was inhoudelijk malicieus. Dat het OM het nu als zakelijk presenteert, geeft te denken voor de toekomst.”

De rechtbank pauzeert voor de lunch tot 14.45 uur

De rechtbank pauzeert voor de lunch tot 14.45 uur. Daarna mogen de advocaten weer reageren op al wat het Openbaar Ministerie heeft gesteld.

Op Weski’s omslachtige manier duurt zoeken naar bijvoorbeeld ‘Samson en Gertje’ onnodig lang

Inez Weski en haar kantoorgenoten zoeken namens Taghi op een omslachtige manier in het ontsleutelde berichtenverkeer. Als de recherche op hun manier zoekt naar bijvoorbeeld zoektermen zoals ‘Samson en Gertje’ duurt het 6.19 minuten voordat de melding volgt dat die termen niet voorkomen. Door efficiënter te zoeken kan dat volgens de officieren van justitie 2,5 keer zo snel.

OM wil niet dat Taghi’s advocaat Inez Weski alle PGP-berichten krijgt uit het Marengoproces

De aanklagers verzetten zich tegen verstrekking van álle versleutelde maar onthulde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) die relevant zijn voor het veelvoudige liquidatieproces Marengo – zoals advocaat Inez Weski van Ridouan Taghi heeft gevraagd. Zij wil dat Taghi en zijzelf persoonlijk door de databerg kunnen zoeken. Het OM ziet dat niet zitten.

Pauze

De rechtbank houdt een koffiepauze tot 11.50 uur.

OM: ‘Wij hebben het proces-verbaal (over het lekken) niet aan media gegeven’

Het Openbaar Ministerie benadrukt opnieuw met klem het veelbesproken proces-verbaal over het ‘lekken’ door advocaten niet naar media te hebben doorgespeeld, waardoor Het ParoolAlgemeen Dagblad en De Telegraaf daarover konden publiceren. Tot nu toe ontkennen alle betrokken partijen zich van enig ‘kwaad’ bewust te zijn.

Aanklagers wijzen in hoog tempo verzoeken af

De aanklagers hebben in hoog tempo de belangrijkste verzoeken van de advocaten inmiddels afgewezen en verzoeken de rechtbank hetzelfde te doen, dus het is de vraag waarvoor de officieren van justitie de komende uren willen benutten, aangezien ze zelf denken vier uur te zullen spreken.

Inmiddels zijn de aanklagers beland bij de minder in het oog springende verzoeken. Daarvan zullen we in dit liveblog alleen de belangrijkste noemen, omdat het soms nogal ingewikkelde, gedetailleerde en droog-juridische kwesties betreft.

‘Het OM heeft niets te verbergen’

Justitie vindt dat de verdachten in het proces Marengo geen belang hebben bij het inzien van alle stukken over ‘de ingezette middelen’ naar Taghi en zijn vermoede rechterhand Saïd Razzouki. Toch: “Het Openbaar Ministerie heeft niets te verbergen en wil de rechter-commissaris voorleggen of en welke informatie de advocaten zouden moeten kunnen inzien.” Eerst zal het Openbaar Ministerie wel nagaan of specifieke stukken ‘moeten worden onthouden’ aan de verdachten omdat daarin gevoelige, geheime informatie staat over opsporingsmethoden.

Observatie tot in Dubai van advocaten ‘was legitiem’

De aanklagers stellen dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai mochten worden geschaduwd in de zoektocht naar de voortvluchtige ‘most wanted’ Ridouan Taghi, ook al zijn zij als raadslieden ‘geheimhouders’. “Alleen voor de inhoud van het contact tussen advocaten en cliënten geldt het professionele verschoningsrecht. (Het recht van afscherming.)”

De Hoge Raad, ‘s lands hoogste rechtsorgaan in het strafrecht, vindt volgens de officier niet dat ‘verkeersgegevens’ van advocaten moeten worden vernietigd door justitie, omdat die ‘geen betrekking hebben op de inhoud van de verdachten en hun advocaten’, maar slechts op het gegeven dát zij contact hadden.

Aan het volgen van de advocaten is ‘een zorgvuldige afweging’ voorafgegaan door politie en justitie. Er dreigden meer slachtoffers te worden vermoord in opdracht van Taghi, zoals de onschuldige broer Reduan van kroongetuige Nabil B. (maart 2018) en de zoon van een opperrechter in Marokko, toen de schutters blunderden die de Nederlandse crimineel Mustapha F. hadden moeten vermoorden op een terras in Marrakech.

Advocaten Meijering en Van Kleef traden niet op voor Taghi. “Er zijn geen ongeoorloofde opsporingsmiddelen ingezet. Advocaten zijn niet immuun voor de inzet van opsporingsmiddelen, al vraagt die inzet buitengewoon zorgvuldige afwegingen. Die is hier gemaakt.”

De verzoeken om verhoren van bij het schaduwen betrokken leden van het Openbaar Ministerie, zoals (hoofd)officieren van justitie, vindt het openbaar Ministerie ‘voorbarig’. Binnenkort zal het Openbaar Ministerie schriftelijk nadere uitleg geven over de gang van zaken in ‘het opsporingsonderzoek’ tegen Taghi, dat volgens de aanklagers los staat van de grote strafzaak tegen hem.

Deken moet over ‘tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag’ van advocaten oordelen, niet het OM

De officier van justitie stelt dat de Deken van de Orde van Advocaten tevoren was gemeld dat in het proces-verbaal zou worden toegevoegd aan de dossiers in de zaak 26Marengo tegen Taghi cum suis. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie formeel een klacht bij de deken ingediend over het vermoede lekken door advocaten.

Dat in sommige media is gesproken over advocaten die als ‘boodschappenjongens’ zouden hebben gewerkt voor de criminele organisatie, komt volgens justitie voor rekening van die media. Dergelijke kwalificaties heeft het OM niet gebezigd.

De intentie’ waarmee het veelbesproken proces-verbaal in de strafzaak 26Marengo is gevoegd, zijn volgens justitie zuiver: hier gaat het om de ‘verificatie’ van Nabil B.’s verklaringen’. Nader onderzoek naar de gang van zaken omtrent het proces-verbaal vindt het Openbaar Ministerie dan ook onnodig.

Kroongetuige had verteld dat advocaten dossierstukken uit zaak 26Koper naar Taghi’s organisatie hadden doorgespeeld

De aanklaagster neemt verklaringen door van de kroongetuige over de zaak 26Koper tegen een inmiddels veroordeelde ploeg die voor Ridouan Taghi ‘problemen oploste’, ‘incasso’s deed’ en te liquideren doelwitten van de organisatie.

De spijtoptant vertelde ook dat advocaten dossiers of delen daarvan aan de organisatie van Taghi ‘doorspeelden’.

 Zowel wat de kroongetuige inhoudelijk over de zaak 26Koper had weten te vertellen als wat hij had gezegd over dat lekken door advocaten, is nagegaan. Daar gaat dat gewraakte proces-verbaal van 67 pagina’s over, waarin tal van onderlinge berichten tussen sleutelspelers in de organisatie zitten waarin zij ‘bespreken’ welke informatie ze van advocaten hadden gekregen.


‘Geen crisis in de opsporing’

Dat advocaat Nico Meijering heeft gesproken van ‘een crisis in de opsporing’, en de hele zaak van tafel wil hebben omdat het Openbaar Ministerie ‘niet ontvankelijk’ is, vindt justitie onterecht. Eén van de aanklagers gaat de ‘vier pijlers’ onder Meijerings betoog één voor één bespreken.

Ze wijst erop dat de poging van Meijering twee onderzoeksrechters wegens de schijn van vooringenomenheid van de zaak te laten halen, inmiddels is gestrand op de wrakingskamer van de rechtbank.

Het proces-verbaal van 67 pagina’s over het vermoede ‘lekken’ van dossierstukken door advocaten, ook terwijl dat vanwege ‘beperkingen’ nog zeker niet mocht, heeft het OM naar eigen zeggen terecht ingebracht. Verklaringen van kroongetuige Nabil B. over lekken door advocaten moesten worden geverifieerd, waarvan het proces-verbaal het resultaat is.

OM ‘zal niet ingaan op persoonlijke verwijten in ongekend felle betogen’ van advocaten

De aanklagers ‘zullen niet ingaan op de persoonlijke verwijten die de verdediging van de verdachten heeft gemaakt’ in ‘ongekend felle betogen met veel onterechte verwijten aan politie en justitie’. Ze zeggen het zakelijk te willen houden.

Het Openbaar Ministerie moet misdrijven en daders opsporen, maar mag soms ook bevoegdheden inzetten tegen ‘geheimhouders’ zoals advocaten. Dat Nico Meijering en Leon van Kleef tot in Dubai werden gevolgd op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie, in een poging de voortvluchtige Ridouan Taghi te vinden, was volgens de aanklagers gerechtvaardigd. Dat was zo vanwege de extreem zware verdenkingen tegen Taghi, over moorden en moordplannen vooral, en omdat het grove geweld in Nederland doorging – waarin de recherche Taghi’s hand vermoedde.

OM verwacht uren aan het woord te zijn

Het Openbaar Ministerie verwacht uren aan het woord te zijn. Het schriftelijke stuk dat zal worden voorgedragen telt zestig pagina’s, hoeveel zijlijnen de drie aanklagers zullen bewandelen, is vanzelfsprekend nog onbekend.

10:25 Gisteren

Rechtbank opent wat verlaat de zitting

De voorzitter van de rechtbank opent de zitting, iets later dan gepland. De rechtszaal van de bunker is goed gevuld. Er zijn maar twee verdachten gekomen, maar behalve de rechtbank en de drie officieren van justitie zitten in de zaal vele advocaten, plus wat medewerkers van de rechtbank. 

De beveiligde misdaadjournalist John van den Heuvel is een van de weinigen die aan de coronaregels voldoet aan zijn eigen tafel in de zaal, maar achter het glas zitten de journalisten aan de perstafels bijna schouder aan schouder (maar een liveblog bijhouden op een stoel zonder tafel op de tribune is erg onplezierig).

08:02

Advocaten: Proces kan niet verder

De (belangrijkste) advocaten vinden dat het megaproces absoluut niet verder kan voor er opheldering is over twee zaken.

Het gaat ten eerste over het proces-verbaal aan de hand waarvan de aanklagers advocaten verwijten dat ze stelselmatig uit dossiers hebben gelekt naar de vermoede organisatie van Taghi. T

en tweede gaat het over de operatie waarin de Nederlandse staat twee advocaten (Nico Meijering en Leon van Kleef) liet volgen tot in Dubai, waar zij een cliënt bezochten. Het Openbaar Ministerie vond dat laatste geoorloofd in de jacht op de toen nog voortvluchtige Taghi, de advocaten vinden dat vanwege de bijzondere positie van raadslieden een absolute faux pas en willen de onderste steen boven hebben.

https://www.parool.nl/amsterdam/zo-verliep-de-zitting-in-proces-marengo-om-is-realiteit-voorbij

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/live-om-reageert-op-crisis-in-de-opsporing-bij-bewogen-proces-rond-taghi

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/hoe-het-marengo-proces-een-persoonlijke-strijd-tussen-om-en-advocaten-werd

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

http://www.sosokitchen.nl/taghi-gemarteld-exclusieve-fotos

…..

Update: 16-09-2020

Advocaat: Khalid J. in gevaar gebracht door onterechte link met Ridouan T.

“Advocaat Leon van Kleef heeft de rechtbank woensdag gevraagd de aanhouding van zijn cliënt Khalid J. begin dit jaar in Dubai nader te onderzoeken na het schaduwen van zijn raadslieden in dat land, onder wie Van Kleef zelf. De advocaat zegt dat justitie ten onrechte een link tussen J. en Ridouan T. heeft gelegd, met alle gevolgen van dien.

J. werd begin dit jaar aangehouden in Dubai en staat terecht voor betrokkenheid bij de liquidatie van een man in 2014. Volgens Van Kleef heeft het Openbaar Ministerie (OM) de autoriteiten in Dubai meegedeeld dat de man onderdeel was van de criminele organisatie van T. Dit noemt J. onzin.

Zijn aanhouding is onderwerp van discussie omdat bekend is geworden dat zijn advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering in juni 2019 zijn geschaduwd door de autoriteiten in Dubai.

Dit gebeurde in opdracht van de Nederlandse justitie, omdat zij het vermoeden had dat de advocaten een ontmoeting hadden met Ridouan T. Dit bleek J. te zijn.

Van Kleef is ervan overtuigd dat het OM heeft gezegd dat J. de politie naar T. zou kunnen leiden. Daarom zou zijn cliënt pas zijn aangehouden na de arrestatie van T., terwijl men al lang wist waar J. was.

Verdachte werd dingen door politie voorgehouden

J. zou na zijn arrestatie door de lokale politie zijn meegedeeld dat hij zou weten van de reisbewegingen van T. tussen zijn verblijfplaats Dubai en Iran. Volgens Van Kleef is hiermee “geplugd dat J. lid zou zijn van een terroristische organisatie”, verwijzend naar de geopperde banden tussen T. en Iran.

Van Kleef wijst erop dat zijn cliënt zonder een rechter te zien als ongewenste vreemdeling Dubai is uitgezet, terwijl hij daar stond ingeschreven en een verblijfsvergunning had.

De advocaat wil dan ook dat de rechtbank het OM opdraagt verantwoording af te leggen over het volgen van de advocaten en hun cliënt J. Een soortgelijk verzoek werd gedaan in het Marengo-proces, waar T. terecht staat. In die zaak liet het OM weten dat alle regels zijn gevolgd.”

https://www.nu.nl/binnenland/6077795/advocaat-khalid-j-in-gevaar-gebracht-door-onterechte-link-met-ridouan-t

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/rechtbank-doet-lijmpoging-in-taghi-proces

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: