Interessant Artikel: Vaccinatieplicht Tegen Het Coronavirus Met Een Doelstelling?

Door : | 0 Reacties | Op : 10-05-2020 | Categorie : SoSo Blog

“Gaat de vaccinatieplicht een onderdeel worden van de EU wetgeving over het vaccinatiepaspoort? Zit er een nano-chip ( in de vaccinatie-naald? Wordt zo iedereen stilletjes en stiekem voorzien van een minuscule NFC (Near Field Communication)-chip, de nieuwere en fijnere versie van RFID ( Radio Frequency IDentification)? Een deeltje dat met het blote oog niet zien is?

In 2009 zijn de medewerkers van een farmaceutisch bedrijf al mede gedeeld dat dit nano-deeltje in het lichaam functioneert zoals een printplaat in een computer. Men kan hiermee alle mogelijke data aftappen die in de toekomst het gebruik van een persoonlijke elektronische kaart zullen uitsparen. Deze maatregel is ook bedacht om een precieze volkstelling mogelijk te maken en om zogenaamd baby’s te beschermen. Gaat dit in 2020 op een slinkse manier echt gebeuren? Is het de bedoeling om mensen te kunnen manipuleren? En is het goedvinden van de uitrol van 5G dan bewust de bedoeling en is de uitbraak van het corona-virus hierbij het doel om dit te bewerkstelligen?

17 maart 2020 staat met een grote kop op internet te lezen: Nieuwe corona-realiteit: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in. Zal de EU volgen?
Denemarken heeft met een noodwet (net als in 2019 in Wuhan, China) de overheid de macht gegeven om mensen te verplichten een coronavirus vaccin te accepteren. De Denen lopen hiermee vooruit op het door de EU in voorbereiding zijnde vaccinatiepaspoort, dat in 2022  ingevoerd zal worden. Zonder dit paspoort is het onmogelijk om aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Denk aan geen toegang tot publieke gebouwen, openbaar vervoer, scholen, dagverblijven, ziekenhuizen of werkkring.

De Deense noodwet blijft in principe geldig tot maart 2021, maar kan eenvoudig worden verlengd of permanent gemaakt worden als blijkt dat het coronavirus een ‘blijfertje’ is, zoals experts en politici al hebben laten doorschemeren. Niemand kan dit vaccin weigeren want Denen die weigeren om zich te laten testen op het coronavirus krijgen een boete of zelfs gevangenisstraf en een verbod op toegang tot winkels, supermarkten, openbaar vervoer en publieke instellingen.

Professor Jens Elo Rytter, centrum voor internationaal recht, conflict en crisis, zegt dat de maatregel:‘absoluut de meest extreme is sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat het oorspronkelijke wetsvoorstel nog draconischer was omdat de overheid de bevoegdheid had om zonder gerechtelijk bevel de huizen van mensen binnen mocht dringen als de bewoner (s) ervan verdacht werden besmet te zijn met corona. Na verzet van de oppositie werd deze maatregel geschrapt, maar het is niet ondenkbaar dat dit straks alsnog onderdeel zal worden van de in voorbereiding zijnde EU-wetgeving aangaande het vaccinatiepaspoort.

Vaccinatiepaspoort 
De wet met verplichte vaccinaties, is in combinatie met de invoering van 5G, een garantie dat mensen in de nabije toekomst op afstand totaal kunnen worden gecontroleerd en gevolgd. De technologie om bepaalde eiwitten, door vaccins in mensen gebracht, te activeren en/of te manipuleren, waarmee het DNA van mensen kan worden aangepast en er genen kunnen worden weggehaald of juist toegevoegd, bestaat reeds (CRISPR/Cas)*. Dat stelt overheden in de toekomst in staat rechtstreeks ingrijpen in de gezondheid, het lichaam en zelfs het gedrag van mensen.

  • CRISPR-cas9
    In de biotechnologie wordt vaak gesproken over de techniek ÇRISPR-cas9’, of kortweg CRISPR. CRISPR is een afkorting van Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats en zijn korte segmenten van herhaalde codes in het DNA, die de bacterie gebruikt om een nieuwe virusaanval te herkennen en af te slaan. Samen met het enzym cas9 vormen ze de basis voor de populaire CRISPR-cas9 techniek, die gebruikt kan worden voor het gericht bewerken van het genoom van een organisme. Op 25 juli 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat organismes die verkregen zijn via mutagenese genetisch gemodificeerde onderworpen zijn aan de verplichtingen die de Genetische technologie of gentechnologie (ggo)-richtlijn. De uitspraak leidde tot tevredenheid bij milieugroepen en tot teleurstelling bij de bio-industrie. In Nederland echter vond de minister van Landbouw de techniek onmisbaar, zoals vermeld in het regeerakkoord.

Geschiedenis CRISPR-cas9
Al sinds 2012 experimenteerden wetenschappers met de voorlopers van het huidige coronavirus, vanwege de aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid. De onderzoeken richtten zich op het versterken van al aanwezige eigenschappen of het introduceren van nieuwe eigenschappen in een virus. Er is sprake van menselijk ingrijpen in een natuurlijk organisme. In dit geval gaat het specifiek om de aantasting van de luchtwegen en de wijze van verspreiding, zoals we ook in Covid-19 zien. Het enzym angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2) speelt daarbij een belangrijke rol. Ze wilden de werking ervan op de menselijke luchtwegen versterken. Precies wat het huidige coronavirus zo gemeen maakt. Vanwege voorziene gezondheidsrisico’s werd de financiering van het onderzoek door de Amerikaanse overheid in 2013 stopgezet.

Nadat de Amerikanen de financiering stopten, werd het onderzoek overgenomen door het Wuhan Institute of Virology in China.

De achtergrond van het coronavirus
Moderne biotechnologie gaat over het veranderen van DNA. Heeft een organisme een ongewenste erfelijke eigenschap, dan knip je die ongewenste eigenschap uit het DNA. Wil je juist een eigenschap toevoegen, dan zorg je dat het organisme voortplantingscellen maakt, waaraan het DNA voor die eigenschap is toegevoegd. Is de eigenschap in combinatie met de uitrol van 5G, de volledige controle willen hebben op de mens. Wordt de mens gemanipuleerd om een slaafse medespeler te zijn van grotere machten?

De nano-chip
Zoals elk huisdier gechipped kan worden en eenvoudig kan worden ‘gelezen’ en geïdentificeerd, zo zal het ook met mensen kunnen. Iedereen die een huisdier heeft, honden vooral, weet dat het kleine chippie, met een injectienaald kan worden ingebracht. Daar blijft het dan de rest van het leven lekker zitten en kan het dier altijd worden geïdentificeerd.

Al sinds 2009 doet de overheid er alles aan om mensen op te roepen baby’s te vaccineren en sinds 2019 bestaat de verplichte vaccinatie tegen mazelen op de agenda in Nederland. Bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de politie, medisch personeel, politieke personen, worden uitgesloten, maar voor het grootste deel van de bevolking is er geen ontkomen aan en zal iedereen voorzien worden van een minuscule RFID, een Radio Frequency IDentification.

De NFC (Near Field Communication)-technologie is een nieuwere, fijnere versie van RFID. Het werkt met een maximaal bereik van ongeveer 10 centimeter en kan worden ingesteld voor een- of tweerichtingscommunicatie.

De procedure van het inbrengen van een chip lijkt wel wat op die van een piercing. De microchip wordt met een injectiespuit ingebracht in de hand en gevoeld wordt alleen een licht prikje. Dit soort onderhuidse implantaten worden gebruikt voor het opslaan van informatie in de vorm van contactgegevens en gegevens over persoonlijke identiteit, medische geschiedenis en medicatie. Een chip waar informatie op geslagen kan worden kan zetten en waar ik deuren mee kan openen.

Veel gebruikte frequenties van een RFID zijn:
125 kilohertz (KHz laagfrequent-LF),
13,56 megahertz (MHz hoogfrequent-HF),
860 tot 950 MHz (Ultra High Frequency, UHF),
2,45 gigahertz (GHz-microgolfstraling).

Deze chip zend gewoon lekker alles door, niet wat jij als drager wil, maar wat anderen van jou te weten willen komen. Is een verplichte vaccinatie een manier om mensen tot het gewenste gedrag aan te sporen? Om mensen tot een gewenste politieke keus te laten komen en ze ‘slaaf’ te maken in gewenst gedrag? Is het daarom zo belangrijk dat de uitrol van 5G doorgaat? Is daarom de ICT/Telecom en Internettoegang en dataverkeer, een vitaal beroep? Of een verkapte manier om tijdens de ‘lockdown light’ in Nederland, de 5G masten massaal te plaatsen en de glasvezelkabels leggers mogen doorgaan met werken?”

http://stralingsleed.nl/blog/vaccinatieplicht-tegen-het-coronavirus-met-een-doelstelling/

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: