Kroongetuige In Proces Tegen Taghi Schort Deal Met OM Op

Door : | 0 Reacties | Op : 26-05-2021 | Categorie : SoSo Blog

Marengozaak Het OM zou stelselmatig afspraken met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor Nabil B. en zijn gezin niet nakomen, zeggen zijn advocaten.

Kroongetuige Nabil B. wil voorlopig geen medewerking meer verlenen in de zaak tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en zestien medeverdachten in het zogeheten Marengo-proces. Het Openbaar Ministerie zou stelselmatig afspraken niet nakomen, laten zijn advocaten woensdagochtend weten. Taghi zou opdracht hebben gegeven aan zes liquidaties en drie pogingen daartoe. Hij verscheen op 22 maart voor het eerst voor de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

B. heeft de overeenkomst met de Nederlandse staat per direct opgeschort. Volgens advocaat Onno de Jong vindt zijn cliënt het gezien de besprekingen met het Openbaar Ministerie niet langer verantwoord om nog door te gaan. „Het gaat om specifieke veiligheidsaangelegenheden van hem en zijn gezin”, aldus De Jong. „Op dat vlak faalt het OM op ieder deel. Onze cliënt heeft gezegd tot hier en niet verder. Tot dat geregeld is, schort ik mijn medewerking op. Het OM moet nu maar aan tafel komen en iets regelen.”

De officier van justitie zegt dat ze verrast is. „Wij hebben gisterenavond pas de mail gehad over de situatie. Wij zijn als zaaksofficieren niet op de hoogte wat er speelt op het gebied van veiligheid en de afspraken daarover.” De advocaten van B. kunnen verder niet ingaan op details maar zijn bereid de rechtbank daarover in beslotenheid iets meer toelichting te geven. Advocaat Inez Weski van hoofdverdachte Ridouan Taghi zegt dat zij geen behoefte aan details over de veiligheidsissues die spelen rond de kroongetuige.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/26/kroongetuige-in-proces-tegen-taghi-schort-deal-met-om-op-

“De kroongetuige Nabil B., wiens advocaat Derk Wiersum in september 2019 voor zijn woning werd doodgschoten, heeft verklaard voorlopig geen enkele medewerking meer te verlenen. B. zou woensdag verklaren tijdens een zitting in het proces, maar is niet verschenen.”

“Het OM zegt in een eerste reactie ‘verrast’ te zijn door de stap.”

Lees ook:

Kroongetuige Nabil B. Schort Medewerking Aan Marengo-Proces Op

Kroongetuige (en verdachte) Nabil B. heeft zijn medewerking aan het Marengo-proces over onderwereldliquidaties voorlopig opgeschort. Dat zei zijn advocaat Onno de Jong woensdagmorgen tijdens de hervatting van het proces in Amsterdam. De Jong stelt dat onenigheid over de veiligheid van B. en zijn familie aan dit besluit ten grondslag liggen.

Bal

De Jong zei dat de bal wat hem betreft bij het Openbaar Ministerie ligt en dat het OM moet zorgen dat zijn cliënt weer aan tafel komt. De officieren van justitie zeiden ter zitting dinsdagavond een e-mail met het nieuws te hebben ontvangen en ook volledig verrast te zijn.

Er traden al eerder strubbelingen over veiligheidskwesties tussen Nabil B. en de Staat aan de dag. Ook procedeerde een broer van B. over beveiliging met de Staat. Familie van de kroongetuige moest onderduiken in het buitenland omdat in Nederland onvoldoende capaciteit voor hun beveiliging zou zijn. Vier keer werden foto’s van de kroongetuige in processtukken rondgestuurd.

De broer van Nabil B. werd in 2018 vermoord, kort nadat het OM bekend had gemaakt dat B. kroongetuige was geworden.

B. wisselde enkele keren van advocaat en nam Peter R. de Vries aan als adviseur.

Los

Kroongetuige Nabil B. nam volgens het Openbaar Ministerie deel aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi en pleegde zelf ook, met anderen, moorden. Justitie kwam met hem overeen een lage straf te zullen eisen in het Marengo-proces in ruil voor zijn verklaringen. Eind 2017 tekende B. deze overeenkomst met het Openbaar Ministerie.

De overeenkomst over zijn beveiliging staat daar los van en is in handen van een ander deel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Doorgang

Na een schorsing besloot de rechtbank dat de zitting van woensdag gewoon doorgang kan vinden.

In het Marengo-proces, dat handelt over zeker zes moorden en een reeks voorbereidingen voor moord, is vandaag de moord op spyshop-directeur Ronald Bakker aan de orde. Bakker werd in 2015 in Huizen bij zijn woning doodgeschoten door een man die op een motor weg wist te komen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de voortvluchtige Gerel Palm de schutter was en dat de opdracht van de groep van Ridouan Taghi kwam.

https://www.crimesite.nl/kroongetuige-nabil-b-schort-medewerking-aan-marengo-proces-op/

“Felle Brief Aan Rechtbank”

In hun felle brief aan de rechtbank hekelen de advocaten van Nabil B., mr. Onno de Jong en mr. Peter Schouten het optreden van de getuigenbeschermers van het openbaar ministerie en politie.

„Geachte rechtbank”, schrijven ze. „Langs deze weg deelt de verdediging van B. u mede dat onze cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de met hem gesloten overeenkomst opschort. Ook zal hij voor zolang die opschorting duurt, niet meer ter zitting verschijnen. Indien hij op uw verzoek gedwongen wordt te verschijnen, zal hij niets verklaren.”

De reden is volgens de advocaten dat het OM niet in staat blijkt om op adequate manier de veiligheid van B.’s gezin te waarborgen. „Toen B. in 2017 besloot om met het OM een overeenkomst aan te gaan, deed hij dit niet (alleen) voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin. In het belang van die veiligheid, kunnen en mogen wij u geen verdere inhoudelijke mededelingen doen over het exacte karakter van de gerezen problemen”, aldus de brief.

De problemen met het OM en zeker ook met de andere aanverwante betrokken instanties en personen, zijn volgens de advocaten zo ernstig dat B. het niet verantwoord acht om op de huidige manier door te gaan.

„De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door enorme spanningen op het gebied van de zorg voor zijn gezin. Dit heeft zijn tol geëist. Wij hebben het OM herhaaldelijk gewezen op haar nalatigheid, haar nonchalance en haar non communicatie”, schrijven De Jong en Schouten. „Wij hebben tot op het laatst geprobeerd de nu ontstane situatie te voorkomen. Het lijkt echter wel of wij tegen dovemansoren praten. Men luistert niet en geeft geen enkel signaal af dat ons hoopvol stemt.”

Vertrouwenspersoon Peter R. de Vries van Nabil B. spreekt van een ernstige vertrouwensbreuk. „Op alle niveaus is tekortgeschoten: bij het college van procureurs generaal, het landelijk parket van het OM en het OM Midden-Nederland. Er zijn geen afspraken te maken, afspraken zijn niet nageleefd en de bejegening van de kroongetuige en zijn familie laat zwaar te wensen over. En we hebben er echt alles aan gedaan om de relatie te verbeteren. Maar het houdt een keer op.”

Lees ook:

Achter de schermen knetterde het al maanden tussen kroongetuige Nabil B. en het OM

Kroongetuige Nabil B. heeft zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie opgeschort. Dat betekent dat de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo voorlopig niet meer meewerkt. Volgens zijn advocaten is medewerking niet langer verantwoord. Achter de schermen blijkt het al maanden te knetteren tussen de kroongetuige en het OM.

Nabil B. (33) is kroongetuige in het Marengo-proces, dat draait om zes moorden en een reeks moordpogingen, waarbij Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Nabil B. heeft bekend betrokken te zijn bij meerdere liquidaties. In ruil voor zijn bekentenis en uitgebreide verklaringen over Taghi en andere medeverdachten heeft hij een deal met het OM gesloten: hij krijgt 50 procent strafkorting. Tegen zijn zin in werd de kroongetuigedeal al in maart 2018 door het OM gepresenteerd. Zes dagen later werd zijn broer Reduan vermoord – vermoedelijk als vergelding. Het OM moest toen toegeven dat er fouten waren gemaakt rondom de risico-inschatting.

Verhouding onder hoogspanning

Sindsdien staat de verhouding tussen de kroongetuige en het OM voortdurend onder druk. Toen in september 2019 zijn advocaat Derk Wiersum werd vermoord en de kroongetuige zonder advocaat kwam te zitten, schortte de kroongetuige zijn medewerking met justitie al op. Daarna ontstonden er nieuwe problemen, doordat het OM misdaadjournalist Peter R. de Vries weigerde te faciliteren als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Ook ontstond er gedoe over een iPhone die de kroongetuige in zijn cel had waarover hij heeft gelogen. Het feit dat een foto van de kroongetuige – die tijdens zittingen geschminkt in een speciale getuigenbox zit – tot vier keer toe in het dossier werd opgenomen kwam de verhoudingen ook niet ten goede.

Woensdagochtend, toen het Marengo-proces weer werd hervat om de zaak rond de moord op Ronald Bakker te bespreken, werd bekend dat de kroongetuige opnieuw zijn kont tegen de krib gooit. Zijn advocaten, Onno de Jong en Peter Schouten, haalden in de beveiligde Bunker in Amsterdam Osdorp hard uit naar de overheid. ,,De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het OM die gaan over de veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan.”

Het knettert al maanden 

Achter de schermen blijkt het al maanden te knetteren tussen het OM, de kroongetuige en zijn advocaten. Het OM stelt bijvoorbeeld dat De Jong en Schouten zich niet zouden moeten bemoeien met veiligheidsmaatregelen, maar zich moeten richten op de strafzaak. De Jong bevestigt dat. ,,Dat is inderdaad één van de pijnpunten. Wij staan de kroongetuige bij, en het OM wil geen pottenkijkers. Zij willen niet dat wij zien hoeveel blunders er worden begaan.” Volgens vertrouwenspersoon De Vries is het onvermijdelijk dat zij zich ook hiermee bezig houden. ,,De kroongetuige begint er tegen ons over. En dus zetten wij ons voor hem in.”

Andere pijnpunten vormen betalingen aan advocaten van familieleden van de kroongetuige, maar ook concrete veiligheidsmaatregelen. Daarbij speelt mee dat de communicatie hierover niet soepel verloopt, wat leidt tot grote frustraties aan beide kanten. Politie- en justitiebronnen zeggen het vreemd te vinden dat de geschillen niet aan een rechter worden voorgelegd zodat die daar een oordeel over kan vellen, maar via de media worden uitgespeeld. Volgens De Vries valt het niet uit te sluiten dat er inderdaad een gang naar de rechter wordt gemaakt, al staan die zaken los van elkaar. ,,Ook op een ander front, in de entourage rond de kroongetuige, is er frustratie. Hier is het zeker niet uit te sluiten dat er een kort geding zal plaatsvinden.” 

Nakomen van afspraken

Volgens De Jong, Schouten en De Vries is er tot op het laatste moment getracht om tot een oplossing te komen. De Jong: ,,Hij wil nakoming van normale en basale afspraken, het is geen aanvulling of toevoeging. Hij is zijn contract nagekomen, nu komt het OM zijn contract niet na.” De Vries: ,,We hebben diverse noodkreten verstuurd, maar daar is niet of niet adequaat op gereageerd.” Een woordvoerder van het OM zei woensdag niet te kunnen reageren op deze stellingen.

De officier van justitie in het Marengo-proces stelde woensdag ‘verrast’ te zijn door de stap van de kroongetuige. Ook zei de officier dat veiligheidsmaatregelen geen onderdeel van de strafzaak zouden moeten zijn. Vrijdag gaat het Marengo-proces weer verder.

https://www.ad.nl/binnenland/achter-de-schermen-knetterde-het-al-maanden-tussen-kroongetuige-nabil-b-en-het-om~

“Deal In Twee Delen”

Volgens justitieredacteur Remco Andringa bestaat de kroongetuigendeal in feite uit twee delen:

“Een deel gaat over de verklaringen die een kroongetuige moet afleggen in ruil voor strafvermindering. Dat is wat wordt gebruikt in de strafzaak. In het geval van Nabil B. betekent het dat hij over een flink aantal liquidaties heeft verteld wie er bij betrokken waren en over zijn eigen rol daarbij. De afspraak met het OM is dat hij in in ruil daarvoor in plaats van een eis van 24 jaar cel, straks een eis van 12 jaar cel krijgt.

Het tweede deel van de deal bestaat uit een veiligheidsovereenkomst. Die gaat over welke bescherming een kroongetuige krijgt, wat er eventueel voor familie geregeld wordt, en over een leven na de strafzaak. Die deal is geheim, daar weten de officieren van justitie die het Marengo-proces doen inhoudelijk ook helemaal niets van. Over dit stuk van de kroongetuigendeal is dus onenigheid.

In 2019 zegde Nabil B. die veiligheidsovereenkomst ook op. Dat is later weer min of meer goed gekomen, tot nu dus.”

Zie ook:

http://www.sosokitchen.nl/marengo-proces

http://www.sosokitchen.nl/vervolg-aivd-taghi-terrorismekaart

Plaats een reactie

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: